Bilmek istediğin her şeye ulaş

Erkan Karaca, 

Makina Mühendisi

Hacettepe Üniversitesi Makina Mühendisliği 2007, Arkeolog ve Tarih Araştırmacısı, Bilgihanem Yazarı.

Aralık 2015

Erkan Karaca bir yanıt verdi.

1.300 lira asgari ücretle İstanbul'da nasıl yaşanır?

İnsanlar neden cinnet geçirip ailesini kesiyor sanıyorsunuz...
Aralık 2015

Erkan Karaca bir yanıt verdi.

Yol tutması nasıl önlenir?

Yorumlarda yazılan ilaçların hepsini denedim yine de yol tutmasını engelleyemedim. Bu yüzden nereye gidersem gideyim kendi aracımı kullanıyorum.
Aralık 2015

Erkan Karaca  yeni bir  gönderide  bulundu.

Mobbing Nedir? Mobbing Uygulayanların Ortak Özellikleri ve Davranışları Nelerdir?

Mobbing bir kişi veya grubun, başka bir kimseye yaptığı baskı, psikolojik taciz, şiddet gibi davranışları içeren, genel anlamda sosyal kabadayılık diye nitelendirilen bir kavramdır. Mobbinge maruz kalan birçok kişinin işinden ayrıldığı ve psikolojik açıdan sorunlar yaşadığı bilinmektedir. Mobbing nedir sorusunun cevabını ve daha kapsamlı bilgiyi yazımızda bulabilirsiniz.

1847

Mobbing uygulayan kişilerin çoğunlukla ortak özellikler göstermesi elbette tesadüften ibaret değildir. Kabadayılık olarak adlandırılabilecek olan mobbing, uygulayan ve uygulanan kişiler üzerinde çeşitli etkilere de neden olmaktadır.

Özellikle kutuplaşmanın yoğun olarak görüldüğü toplumlarda ve gruplarda, güçlü olanların, güçsüz olanlara sıklıkla uyguladığı bir durumdur.
Son zamanlarda sosyoloji ve hukuk alanlarında başta olmak üzere disiplinler arası çalışılan bir konu haline gelmiştir. Kabadayılık olarak bilinen mobbing, fiziksel aktivite içermemektedir. Mobbing duygusal saldırının ta kendisidir.

Irk, yaş ve cinsiyet ayrımı yapmaksızın rahatsızlık verme, kötü davranış gibi yollarla bir kişiye yapılan saldırganlıklara mobbing denir. Tamamen sosyal olarak ve psikolojik olarak etki etmeye bağlıdır. Mobbingin kendi içerisinde çeşitleri bulunmaktadır. Bunlar; düşey psikolojik taciz (üst konumdan astlara), yatay psikolojik taciz (benzer görevlerdeki kişiler arasında), dikey psikolojik taciz (çalışanın yöneticiye) dir.

Mobbing Nedir?
Bir kişinin ya da bir grubun herhangi birine ya da gruba sosyal anlamda kabadayılık yapması olayına mobbing adı verilir. Kelimenin kökeni Latinceye dayanmaktadır. Kökenine bağlı olarak; psikolojik şiddet, taciz, baskı olarak tanımlanabilir. En genel ve bilinen anlamıyla özellikle iş yerlerinde görülen psikolojik terördür.

Mobbingin Tarihçesi
Mobbing kelimesi ilk etapta çocuk yaştaki bireylerin birbirleriyle olan zorbalıklı ilişkilerini tanımlamak için kullanılmıştır. İş yerlerinde 50 ve 60 yaşlarındaki insanlar üzerindeki araştırmalarda, mobbingin yalnızca çocuklar arasında olmadığı tespit edilmiştir. Kişileri iş yaşamında dışlamak amacıyla yapılan bu davranışlar, bireylerin işten ayrılmasına neden olabilmektedir. İşverenlerde sıklıkla mobbing uygulayarak kişinin işten ayrılmasını sağlamaya çalışmaktadır.
Yapılan araştırmalara göre, kar amacı olmayan kuruluşlarda, okul, sağlık merkezleri gibi alanlarda daha sık görülmektedir. Bunların yanında birçok alanda görüldüğü olmuştur. Organizasyon bozukluklarının fazla olduğu alanlarda daha sık görülmektedir.
Psikolog Harrison, yakın tarihte ABD’de 9.000 çalışan ile araştırma yapmış ve kadın çalışanların %42’si kadarının, erkek çalışanlarınsa %15’i kadarının zorbalığa maruz kaldığını tespit etmiştir. Bu zorbalık neticesinde zaman ve verim kaybı yaşandığı da araştırma dahilinde belirlenmiştir. Leymaan isimli bilim insanı, İsveç’te intiharların %15 kadarının mobbingden kaynaklandığını açıklamıştır.
Mobbing Uygulayan Kişilerin Ortak Özellikleri Nelerdir?
Bu kişiler genellikle korkak, nevrotik kişilerdir. Her zaman güçlü olma isteğini içlerinde barındırırken iktidar açlığı yaşamaktadırlar. O kadar ciddi boyutlara gelirler ki iftiralara, hilelere bile başvurabilirler. Kişilerin genellikle kişilik özellikleri antipatiktir.

Mobbing Davranışları Nelerdir?
Yazılı ya da sözlü olarak tehditler, sürekli iletişimi bozma gibi davranışlar görülür. Mobbing uygulanan alanlarda kimse sizinle konuşmaz ve diğerlerinden ayrılmış olmanız hissi verilir. Arkanızdan sürekli konuşulması bilinen en genel davranışlardandır. Hakkınızda söylentiler çıkması bile olasıdır. Amaç burada özgüveni zedelemektir. Fiziksel olarak ağır işleri yapmanızı isterler. Hatta cinsel taciz bile görülebilir. Mobbing olayı iş akışında bir anlaşmazlık neticesinde başlamaktadır. Saldırgan bunu fark eder etmez devamını getirir ve süreç başlamış olur.

Mobbing Gören Kişi Üzerindeki Etkileri Nelerdir?
Kişinin meslek hayatını, benlik duygusunu zedelemekle beraber kendine yönelik kuşkular içinde olmasına neden olur. Kurbanlar kendilerine olan güvenlerini kaybeder ve paranoya başlar. Kişi mobbing gördüğü yerde huzursuz, korku içinde ve utangaçtır. Kişiler bu yerlere gitmek istemezler. İlerleyen aşamalarda uyku sorunlarına, ağlama krizlerine, panik atağa ve kalp krizine kadar ilerleyen ciddi rahatsızlıklar görülebilir.
Yapılan bir araştırmaya göre; zorbalık gören kurbanların %41 kadarı bunalıma girmiş ve kadınların %31’i, erkeklerin de %21’ine stres bozukluğu teşhisi konmuştur. Aynı oranda kişiler bir daha iş yerlerine dönmemiş ve çalışmamıştır.

Mobbingden Korunma Yolları Nelerdir?
Mobbinge maruz kalanların, psikolojik destek alarak kendini uzaklaştırmaması, özgüveninin gelişmesi, iş yerinde yapılan, konuşulan hiçbir şeye kulak asmaması gerekmektedir. Kısacası tamamen iradeli ve vurdumduymaz bir karakter sergilemeleri istenmektedir. Bunun yanında yasal işlemlere başlaması ve sendikalara başvurması da bir diğer önerilerdendir. Psikolojik bir saldırı olduğu için psikolojik savunma yöntemleri geliştirilmelidir. Böylece kişiler iş hayatından uzaklaşmak zorunda kalmazlar.

bilgihanem.com/mobbing-nedir/ adresinden alıntıdır.
Aralık 2015

Erkan Karaca bir yanıt verdi.

Yamaç paraşütü hakkında ne düşünüyorsunuz?

Profesyonel kişiler eşliğinde yapmak gerek. Uçmak gibisi var mı? Motor özgürlük derler... Ya uçmak?
Eylül 2015

Erkan Karaca bir yanıt verdi.

Klima çarpması nedir? Belirtileri nelerdir?

Başıma gelenler: Boyun tutulması, burun tıkanıklığı, ses kısıklığı ve boğazda yanma.
Eylül 2015

Erkan Karaca  yeni bir  gönderide  bulundu.

Feminizm ve Feministlik Nedir? Türkiye’de Feminizm

Feminizm genel olarak kadın – erkek eşitliğini ve kadın haklarını savunan bir düşünce akımıdır. Yazımızda feminizm ve feministlik kavramlarına; feminizmin kökenine ve dikkat çektiği konulara yer verilmiştir.

2140

Feminizm denince akla ilk olarak kadınlar gelebilir ama feminizmi savunan erkekler de bulunmaktadır. Feminizm akımı toplum içerisinde yaşanan kadın erkek eşitsizliğinden doğmuştur. Amaç kadınların da toplumda yeri ve söz sahibi olduğunu göstererek, gerçek bir eşitliğin varlığını ispatlamaktır.
Feminizm politik, sosyolojik ve etik anlamda her alanda kadın özgürlüğünün kısıtlanmasına karşı savunulan davranış ve tutumlardan oluşmaktadır.

Kadın hakları Birleşmiş Milletler sürecine ilk olarak 1993 yılının haziran ayında, Viyana Dünya İnsan Hakları Konferansı’nda girmiştir.

Dünyanın birçok yerinden harekete geçen kadınlar, kadın kuruluşlarının ve bağımsız kadınların katıldığı büyük bir kadın insan hakları kampanyası düzenleyip, “kadınların ve kız çocuklarının insan haklarının, evrensel insan haklarıyla ayrılmaz, bölünmez ve vazgeçilmez” olduğu tezini ilan etmişlerdir. Bu başarılı girişimden sonra resmi konferanslarda gündem oluşturucu bir konuma ulaşabilmişlerdir.

Feminizm Nedir?

Feminizm Latince femina kelimesinden türemiş bir kelimedir. Temeli Fransızcada feminizmeye dayanır. Eşitlik, her anlamda aynı seviyede olmak olarak anlaşılan ve toplumsal gruplar arasındaki koşul farklılıklarının yok edilmesidir. Dünyada kadınlar ve erkekler arasındaki eşitsizliğin bulunması, feminizm düşüncesinin amacının kadının toplum içindeki yerini iyileştirmek ve gerçek anlamda bir eşitlik durumunun oluşmasını sağlamıştır.

Feminizmin Temeli

Feminizmin temeli çoğunlukla kadınların özgür olmasına dayanır. Cinsiyetle ilişkisi olduğuna inanılan unsurların analizini yapmayı kendine odak almıştır. Yine çoklukla cinsiyet eşitsizliği ve kadınların haklarını, kadınların genel sorunlarını araştırmaya ve çözümlemeye odaklıdır.

Feministlik Nedir?

Feminizm düşüncesini savunan, destekleyen ve çözümlemeye çalışan kişiler feminist olarak adlandırılır. Feminist olanlar sadece kadınlar değildir. Kadın-erkek eşitliğini savunan erkekler de bulunmaktadır. Günümüz şartlarında feminizmi savunan kişilerin tepkileri daha belirgin hale gelip fazlalaşmıştır.

Feminizmin Dikkat Çektiği Konular

Yapılan araştırmalar, çalışmalar hala sürmektedir ve çeşitli değişimler yaşanmaktadır. Ancak 1960 yılından başlayıp günümüze kadar gelen süreçte konular şu şekilde kabul edilmiştir:
Hukuki alanda kadın ve erkek eşitliği feminizmin ilgi alanında olan konulardan biridir. Çoğunlukla kadınların ve erkeklerin gelir oranlarındaki dengesizlik ve istihdamdaki eşitsizlik oranı gibi konulara yer verilir.
Felsefe alanındaki diğer sosyal akımlarla feminizm arasında ilişki feminizmin önem verdiği konulardandır.
Cinsel kimlikler oluşturulurken kadın ve erkeğin eşitsizliği feminizmin karşı durduğu ve dolayısıyla ilgilendiği konulardandır.
Seksüel anlamda kadınların ve erkeklerin özerkliğinin sağlanmasıdır. Özellikle kadınların cinsel haklarına yapılan saygısızlıklar feminizmin ilgi alanında yer alır.

Feminizmin Kökeni

Feminizmin kökeni aydınlanma çağına kadar uzanmaktadır. Aydınlanma çağındaki önemli özgür düşünürlerden Lady Marry Montagu ve Marquis de Condorcet; kadınların eğitim hakkını savunarak dikkatleri çekmiştir. Bu şekilde başlayan feminizm düşüncesi felsefe haline gelmiş ve modern anlamdaki tanımına ulaşmıştır. Kadınlar adına ilk bilimsel topluluk Hollanda’da 1785 yılında meydana gelmiştir. Feminizmin bir yayın olarak hayatımıza girmesi ilk olarak İngiliz kadın yazar Mary Wollstonecraft’ın A Vindication of the Rights of Woman adlı kitabı olmuştur. Bu kitap 1792 yılında feminizme kazandırılmıştır.
Kadınlara adaletsiz davranıldığının fark edilmesi ya da böyle düşünülmesi 19. Yüzyılda gerçekleşmiştir. Bu inanç çoğaldıkça feminizm organize hale gelmeye başlamıştır. Oluşan bu harekete feminizm ismini veren sosyalist Charles Fourier olmuştur. Kadınların ilk toplantısı New York’da 1848 yılında gerçekleşmiştir. Ardından 20. Yüzyıl ilk dönemlerinde I. Dünya Savaşı’nın patlak vermesinden sonra kadınlara oy kullanma hakkı verilmiştir.

Türkiye’de Feminizm

Türkiye’de feminist kadınların olduğu topluluk 12 Eylül tarihi ile sessizliğini bozmuştur. Bu topluluğun ismi İlerici Kadınlar Derneği’dir. İKD önceleri ideolojisi sosyalizm olan bir gruptu ancak 80’li yılların ardından kadın haklarına yönelmeyi başarmış bir topluluktur. Ayrıca İKD Türkiye’de kadın mücadelesi adına meydana gelen ilk topluluk ve deneyimdir. İKD haricinde temelinde feminizm olan ilk örgütlenme 1984 yılında kurulmuş olan bir yayınevidir. Yayınevinin ismi Kadın Çevresi’dir. Zamanla gelişip kadınların birbirlerine ulaştığı bir örgütlenme haline gelerek aktif olarak bir siyaset üretmeye başlamışlardır. Bu yayınevinin ilk çıkardığı dergi de feminist çizgilerde olmuş ve daha önce yayınlanan hiçbir dergi ile benzerlik göstermemiştir. Bunların haricinde tüm Dünya kadınlarına verilen oy kullanma hakkına ilave olarak; ilk kez ülkemizde Mustafa Kemal Atatürk tarafından; ardından da tüm dünyada kadınlara seçilme hakkı da getirilmiştir.
Kaynak:bilgihanem.com/feminizm-ve-feministlik-. . .
Eylül 2015

Erkan Karaca bir yanıt verdi.

Julian Assange, Facebook, Google ve Yahoo'yu 'ajan' olarak nitelendirmiş. Sizce de öyle mi?

Kendi kendimizi ifşa ediyoruz. Tüm bilgilerimizi ve anılarımızı oraya yüklüyoruz. Sizce de cezbedici değil mi? Ben istihbarat olsam ve benim ülkemde facebook olsa, orayı kullanmak isterim. Ne kadar büyük nimet :)
Eylül 2015

Erkan Karaca bir yanıt verdi.

Eski nesille yeni nesil arasındaki teknolojik bilgi uçurumunun yeni nesil üzerindeki olumsuz sonuçları nelerdir?

Kesinlikle katılıyorum Şaman (@chamacon)

Videolar, yazılar, fotoğraflar ve bunun gibi her şey kolay tüketilir şekilde. Anlık yaşamaya alıştılar. Çabuk sıkılıyorlar ve bunu terbiye sınırlarını zorlayarak etraflarına yansıtıyorlar. Çoğuyla iletişim kuramıyorum. İletişim eksiklikleri yüzünden her geçen gün biraz daha salaklaşacaklar.
Eylül 2015

Erkan Karaca bir yanıt verdi.

Anne babasıyla iyi anlaşamamasına rağmen bu ilişkisini iyi yönetebilen biri bu konudaki başarısının sırrını bizimle paylaşabilir mi?

Onların anne ve baba olduğunu kabullenmek gerekir. Asla ses yükseltme, el kaldırma, arkadaşınla konuşur gibi konuşma. Saygın sevgin yoksa, işin zor.

Onlarla geçirdiğin zamana özen göster.
Eylül 2015

Erkan Karaca bu yanıtı beğendi:

Eski nesille yeni nesil arasındaki teknolojik bilgi uçurumunun yeni nesil üzerindeki olumsuz sonuçları nelerdir?

Cep telefonlarının başparmakla yönetilen kısıtlı dünyasında uzman olan yeni neslin doğru dürüst bir Excel tablosu bile yapamaması sizce de garip değil mi? Çoğu, içine doğmuş olmasına rağmen teknolojinin en sığ kullanıcısı sıfatını "kelimenin tam anlamıyla" hak ediyor. İki dakikadan daha uzun süren her türlü yazı, yeni nesil için okunamaz uzunlukta. Dolayısıyla herhangi kapsamlı bir şeyi öğrenmekte zorlanıyorlar. Gerçekten ben de teknolojiyi sonradan öğrenenlerle teknolojinin içine doğmuş yeni nesil arasında büyük bir bilgi uçurumu olduğunu düşünüyorum ama ters yönde. Uygulamaları tırnaklarıyla kazıya kazıya üretmeye çalışan ve genellikle de başarılı olan benim neslimle uygulamanın kullanım alanını bile okuyup öğrenmekten aciz yeni nesil arasında tabii ki bilgi uçurumu vardır ve bu, problem çözmeye de yansır, sonuca gitmeye de...
Eylül 2015

Erkan Karaca  yeni bir  gönderide  bulundu.

Gerçekten faydalı bir içecek. Doğal ve evde yapılabilir.

Kefir Nedir? Faydaları Nelerdir? Nasıl Kullanılır? Yan Etkileri Nelerdir? | Bilgihanem

Kefir yüzyıllardır Orta Asya’da ve Kuzey Kafkasya’da tüketilen probiyotik süt ürünü bir içecektir. O bölge insanları sağlıklı ve uzun ömürlü olmalarını kefire
Eylül 2015

Erkan Karaca bir yanıt verdi.

Mevcut eğitim sisteminin, insanı bir robot haline getirip, var olan tüm insani özelliklerin bireye unutturulması olarak görüyor musunuz?

Ezberci bir eğitim sistemi insani duyguların eksikliğinin sebebi olarak gösterilemez. Düşünmek ve öğrendiklerinle kendini geliştirmek zor iştir. Bunun için küçük yaşta kitap okunmalıdır.
Temmuz 2015

Erkan Karaca bir yanıta alt yorum yaptı

Dolandırılma hikayeleri artık çok geride kaldı. Yatırımcılar da bilinçli ve işe hakim oluyorlar artık.
Malesef toplumumuzu çok dolandırdılar :( Ama bu böyle de gidecek değil, 1997 yılında okuduğum bir kitap vardı ve o yıllarda dünyanın her yerinde bulunan Çin'lilerin dahil olduğu ağdan bahsediyordu, O yılın rakamından bahsedeyim 50.000.000 Çinli. Çin'in başarısı bana göre o ağdan geldi. Bizim ağımız neden olmasın...
Temmuz 2015

Erkan Karaca bir yanıt verdi.

Sahte para nasıl anlaşılır?

2 kere 200 lira geçti elime, anlayamadım. Sürekli gelip gelip buradan okuyorum artık. :)
Temmuz 2015

Erkan KaracaNakit konu başlığını takip etmeye başladı.

Nakit

Nakit, elde tutulan ve ödemelerde anında kullanılabilen para. Bir mal veya hizmet teslim alınmadan önce veya teslim alınırken yapılan ödemey...

Temmuz 2015

Erkan KaracaKredi Kartı konu başlığını takip etmeye başladı.

Kredi Kartı

YÖNLENDİR Kredi kartı

Temmuz 2015

Erkan KaracaPara konu başlığını takip etmeye başladı.

Para

Para, mal ve hizmetlerin değişim aracı.Ekonomide madenî para ve banknotların yanısıra, vadesiz mevduatlar ve kredi kartları da parayı meydan...

Temmuz 2015

Erkan KaracaAmerika Birleşik Devletieri (USA / ABD) konu başlığını takip etmeye başladı.

Amerika Birleşik Devletieri (USA / ABD)

Koordinatlar: 19°00′N 96°00′W Amerika, Batı Yarımküre'de, Yeni Dünya olarak adlandırılan bölgede, Kuzey Amerika, Orta Amerika, Güney Amer...

Temmuz 2015

Erkan KaracaMarka konu başlığını takip etmeye başladı.

Marka

Marka, bir işletmenin mal veya hizmetlerini bir başka işletmenin mal veya hizmetlerinden ayırt etmeyi sağlaması koşuluyla kişi adları dahil,...

Temmuz 2015

Erkan KaracaBanka Kredisi konu başlığını takip etmeye başladı.

Banka Kredisi

Kredi, bir kimseye belirli bir süre sonra geri almak kaydıyla satın alma gücü sağlanması veya bu gücün devredilmesi olarak tanımlanır. Bu sö...

Daha Fazla

İlgilendiği KonularTümü

Yazılım

2939 Kişi   548 Soru

Web Siteleri

3067 Kişi   264 Soru

Müzik

2861 Kişi   472 Soru

Eğitim

4037 Kişi   630 Soru

İnternet

2511 Kişi   535 Soru

Bilgisayar

2536 Kişi   439 Soru

Sinema

3116 Kişi   300 Soru

Yabancı Dil

947 Kişi   100 Soru

Aşk

1179 Kişi   292 Soru

Kişisel Gelişim

1884 Kişi   149 Soru

Muhabbet

2088 Kişi   2356 Soru

İnsan Davranışları

3627 Kişi   956 Soru

İş Hayatı

2346 Kişi   325 Soru

Girişimcilik

3489 Kişi   359 Soru

İngilizce

746 Kişi   104 Soru

Öğrencilik

2191 Kişi   122 Soru

Üniversiteler (Türkiye)

2249 Kişi   175 Soru

Genel Kültür (Muhabbet)

3470 Kişi   280 Soru

Felsefe

1861 Kişi   498 Soru

Varoluş Hakkında

2792 Kişi   1062 Soru

Kitaplar

2937 Kişi   267 Soru

Teknoloji

1865 Kişi   577 Soru

Edebiyat

932 Kişi   203 Soru

Psikoloji

2714 Kişi   954 Soru

İnsan İlişkileri

975 Kişi   128 Soru

Kadın Erkek İlişkileri

2099 Kişi   587 Soru

Türkiye Sorunları

1116 Kişi   239 Soru

Filmler

3221 Kişi   191 Soru

Marka

164 Kişi   36 Soru