Bilmek istediğin her şeye ulaş
Mayıs 2016

Dursunali Şimşek bir yanıta alt yorum yaptı

bu soruya başka cevap vermemize gerek bırakmadınız teşekkürler..
Kuşların tüyleri fermuar gibi birbirine kenetlenebilir. Uçarken sürtünme kuvvetini de azaltır bu durum. Ayrıca soğuğa karşı daha dayanıklı hale gelirler. Kışın bir çok hayvan türünün tüyleri değişir zaten. Ama yüzyıllardır yaşam alanları denizin üstü ise eğer, ona göre evrimleşmiştir.Tropikal bir bölgedeki kuş ile dağdaki kuşun biyolojik yapıları aynı değil.
Mayıs 2016

Dursunali Şimşek bir yanıt verdi.

Köpekler günlük kaç saat gezdirilmelidir?

Köpeğiniz ırkı nedir? Bir seterle bir kangalın bir goldenın bir olmaz!!
Mayıs 2016

Dursunali Şimşek bir yanıt verdi.

Bir kuş sahibi olunduğunda onunla ne kadar vakit geçirmek gerekir?

Bu sorunun cevabı aslında sizde siz kuşunuzla ne kadar vakit geçirmek istiyorsunuz? Önemli olan budur.
Mayıs 2016

Dursunali Şimşek bir yanıt verdi.

Mayıs 2016

Dursunali Şimşek bir yanıt verdi.

Mayıs 2016

Dursunali Şimşek bir yanıt verdi.

Hayvan boynuzlarının içindeki kemik dokusu nasıl çıkartılır?

Hayvanların boynuzları içinde kemik dokuyu çıkaramazsınız çünkü öyle bir doku yok ;)
Mayıs 2014

Dursunali Şimşek bir yanıt verdi.

'S' harfi ile başlayan hayvanlar nelerdir?

Daha fazla var gibi :(

teşekkürler
Mayıs 2014

Dursunali Şimşek  yeni bir  gönderide  bulundu.

Bancroft Teorisi ve Histolojik Uygulama Teknikler - Veteriner eBooks, Atlaslar Veteriner

Bancroft's Theory and Practice of Histological Techniques Veterinary ebooks Bancroft Teorisi ve Uygulama Histolojik Teknikler Kim S suvarna, Christopher Layton,
Mayıs 2014

Dursunali Şimşek bir yanıt verdi.

Mayıs 2014

Dursunali Şimşek bir yanıt verdi.

Mayıs 2014

Dursunali Şimşek bir yanıt verdi.

Mayıs 2014

Dursunali Şimşek  yeni bir  gönderide  bulundu.

Küçük Hayvan Diş Ekipmanları Malzemeleri Teknikleri - Veteriner eBooks, Atlaslar Veteriner

Small Animal Dental Equipment Materials Techniques Veterinary ebooks Küçük Hayvan Diş EkipmanlarıMalzemeler Teknikleri Bu kitabın amacı felsefe ve günlük yaşamın içi
Mayıs 2014

Dursunali Şimşek  yeni bir  gönderide  bulundu.

Veteriner Bilgisayarlı Tomografi - Veteriner eBooks, Atlaslar Veteriner

Veterinary Computed Tomography Veterinary ebooks Veteriner Bilgisayarlı Tomografi tarafından Tobias Schwarz, Jimmy Saunders Bu , pratik ve son derece resimli rehbe
Mayıs 2014

Dursunali Şimşek bir yanıt verdi.

Nisan 2014

Dursunali Şimşek bir yanıt verdi.

Nisan 2014

Dursunali Şimşek bir yanıta alt yorum yaptı

Saglik
Sahip olmadığımı sahip olana kadar
Nisan 2014

Dursunali Şimşek bir yanıta alt yorum yaptı

Beklentimiz bu yonde iyi bir ekip çalışması bekliyoruz
Evet olabilir. Ama bu lokasyon lokasyon olur. Yani tüm arama hacmi bakımından Google'a gerçek bir global rakibin daha çok yol alması lazım. Mesela Orkut Brezilya'da %73 gibi bir kullanıma sahip, ayrıca Hindistan'da da %50 civarında. Facebook gibi bir devi alt etmiş durumdalar. Kapalı perde diye nitelenen ülkeleri hariç tutuyorum ama özellikle Yandex'in Türkiye'deki çalışmaları çok başarılı, taraftar tarayıcıları, street view gibi uygulamaları güzel. Yani Yandex ayrı pazarlarda ayrı rekabet koşullarına dayanmak zorunda. Çünkü bir de Bing gerçeği var.
Nisan 2014

Dursunali Şimşek bir yanıta alt yorum yaptı

teşekkürler bir tane ekliyeyim o zaman :)
Kaz ırklarından da kısaca değinmek gerekir ama bu kadarı da kafidir :)
Nisan 2014

Dursunali Şimşek  yeni bir  gönderide  bulundu.

Kurudaki İneklerin Besin Maddeleri Gereksinimleri Nelerdir?

Fötüsun gelişimi ve ananın yaşama payı gereksinimi, kurudaki ineklerin besin maddeleri gereksinimini etkilemektedir. Fötüs gelişiminin %60'ı gebeliğin son 3 ayında tamamlandığından kuru dönemde yapılacak besleme çok önemlidir. Bu yüzden bu dönemde ineklerin protein ve enerji ihtiyacının karşılanması gereklidir.
İneğin vücut kondisyonu gözlenerek enerji ayarlaması yapılır. Gebeliğin son döneminde fötüsun hızla gelişmesi ve büyük bir hacime ulaşması sonucu ineklerde kuru madde tüketim kapasitesi canlı ağırlığın %2'sine düşer. Bunun en az yarısı kaba yem olmalıdır. Böylece aşırı bir besleme programı uygulamadan özellikle aşırı bir enerji verilmeden hayvanın tüm gereksinimleri karşılanır.

Selüloz İhtiyacı :

Kuru dönemdeki bir ineğin alması gereken selüloz miktarı vücut ağırlığının %l'i olmalıdır. Ancak bu dönemde alınması gereken kaba yem miktarı ise vücut ağırlığının % 1.6 ila % 1.8'i arasında olması gereklidir. Kuru dönemdeki selüloz ihtiyacı özellikle saman, çayır kuru otu, çayır kuru ota baklagil karışımları, ya da uygun biçilmiş mısır ve sorgum sapları ilavesi ile sağlanabilir. Özellikle saman selüloz ihtiyacının 2/3 'ünü karşılayabilir. Rasyon içindeki baklagillerin miktarı vücut ağırlığının % 1 'inden daha az olacak şekilde veya kaba yemin %30 ila %50'sini aşmayacak şekilde sınırlanır.
Baklagillerin çoğu yüksek seviyede ham protein, kalsiyum ve potasyum içerdikleri için fazla miktarda kullanılmaları metabolizma hastalıklarının oluşmasına sebep olur.

Enerji İhtiyacı:

Selüloz ve enerji ihtiyacı birbiriyle ilişkilidir ve rasyonun bu ihtiyaçları ne kadar iyi karşılayabildiği vücut kondisyonunda ortaya çıkar. Bir inek uygun vücut kondisyonunda kuruya çıkarılırsa ineğin enerji alımı kuru dönem periyodu boyunca sınırlanabilir. Kuru dönemdeki optimum vücut kondisyon puanı 3.5 ila 4'tür ve bu puan buzağılamaya kadar korunmalıdır Fazla kondisyonlu ineklere kuru dönemde diyet uygulanmamalıdır. Ayrıca kurudaki bir ineğin net enerji gereksiniminin, kuru maddenin 1.25 mcal/kg olduğu unutulmamalıdır.
Enerji ihtiyaçlarının karşılanmasında, 10 kg'lık mısır silajı ile beslenen ve iyi bir kondisyona sahip ineklerin yemlerine çok az miktarda tahıl ilavesi gerekir. Ancak kondisyonu zayıf ise 1. 5 ila 3 kg arası tahıl ilavesine gerek vardır. Buzağılamadan yaklaşık 2 hafta önce metabolik düzensizliklerin ve iştahsızlık problemlerinin önüne geçmek için vücut ağırlığının maksimum % 1 'i kadar tahıl verilebilir.

Protein İhtiyacı:

Kuru dönem periyodunun başlangıcındaki ham protein ihtiyacı kuru maddenin % 12 ila % 13'üdür. Eğer baklagiller rasyonun 1/3 'ünü veya daha fazlasını oluşturuyorsa az miktarda ham protein ilavesi yeterlidir. Daha düşük kaliteli kaba yemler kullanıldığında ham protein ilavesi yeterlidir. Daha düşük kaliteli kaba yemler kullanıldığında ham protein oranı % 14 ila % 15'e çıkarılmalıdır.
Besin alınımını ve kullanımını düşüren ham protein yetersizliklerinden kaçınılmalıdır ve ham protein fazlalığı sonucu oluşan Downer Cow Sendromuna da dikkat edilmelidir.

Mineral İhtiyacı:

Kuru dönemdeki bir ineğin mineral madde ihtiyacının karşılanması sırasında kalsiyum (Ca) seviyesinde herhangi bir artış oluşturulmamalıdır. Kalsiyum ve fosfor (P) seviyelerinin kontrol altında tutulması Süt Humması açısından önemlidir. Laktasyon dönemindeki inekler için Ca ihtiyacı kuru maddenin %0.8'i olmasına karşın, kurudaki inekler için bu değer %0.39'dur. Bu düşük seviyedeki Ca oranını sağlamak için, baklagiller kaba yemin yarısından fazlasını içermemektedir.
Tuz sürekli olarak hayvanların önünde bulunmalıdır. Günlük olarak hayvan başına 0.5-1 kg tuz alınımı istenir. Eğer meme altı ödemi problemi varsa özellikle buzağılamadan 7 ila 10 gün öncesinde tuz alınımı sınırlanmalıdır (5) .


Vitamin İhtiyacı:


A, D ve E vitaminleri kuru dönemdeki ineklerin beslenmesinde önemlidir. İyi kaliteli kaba yem ile beslenen ineklerde A vitamini ilavesine gerek yoktur. Fakat havadan etkilenmiş ve saklama süresi boyunca zarar görmüş olan kaba yemlerle besleme sırasında ilave A vitaminine gereksinim vardır. A vitamini eksikliği olan ineklerin abort yapma ve zayıf buzağı doğurma riski yüksektir.
Beslenme sırasında kullanılan kaba yemin kalitesi hakkında bir şüphe oluşursa, kuru dönemdeki ineklere aşağıda tavsiye edilen değerlerde A, D ve E vitamini ilave edilir.
* A vitamini : 100 000 IU/gün
* D vitamini : 30000 IU/gün
* E vitamini : 400 ila 600 IU/gün
Günümüzde bir çok hayvan beslemeci rasyondaki Selenyum (Se) seviyesi düşürüldüğünde E vitamini seviyesinin 600 IU/gün'e çıkarılmasını önermektedir.

Sonuç olarak kurudaki ineklerin besin madde gereksinimleri laktasyondaki ineklerden farklıdır. Kuru dönem inekleri ve laktasyondaki inekler için tavsiye edilen besin madde gereksinimleri karşılaştırılması aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

Tablo-I: Kuru Dönemdeki ve Laktasyondaki İneklerin Besin Maddesi Gereksinimleri
Besin Maddeleri Laktasyondaki İnekler Kuru Dönem İnekleri
Ham Protein (%) 17 12
Ham Selüloz (%) 15 22
NE (mcal/kg) 1.71 1.25
TSBM(%) 75 56
Kalsiyum (%) 0.65 0.39
Fosfor (%) 0.42 0.24
Magnezyum (%) 0.25 0.16
Potasyum (%) 1 0.65
Sodyum (%) 0.18 0.10
Sülfür (%) 0.20 0.16
Klor (%) 0.25 0.20
Demir (ppm) 50 50
Kobalt (ppm) 0.10 0.10
Bakır (ppm) 10 10
Manganez (ppm) 40 40
Çinko (ppm) 40 40
İyot (ppm) 0.60 0.25
Selenyum (ppm) 0.30 0.30
Vitamin A (ID/kg) 3190 3960
Vitamin D (ID/kg) 990 1188
Vitamin E (ID/kg) 15.4 15.4

NE: Net Enerji
TSBM: Toplam Sindirilebilir Besin Maddesi


Kaynak: gencveteriner.com/hayvan-beslenme/kuruda... .
Nisan 2014

Dursunali Şimşek  yeni bir  gönderide  bulundu.

The Equine Acute Abdomen Veterinary ebooks

Atçılıkta Akut Karın Hastalıkları - Veteriner eBooks, Atlaslar Veteriner

The Equine Acute Abdomen Veterinary ebooks Atçılık Akut Karın tarafından Nathaniel A. Beyaz, James N. Moore, Tim S. Mair Bu başlık kullanıcılar etkin mide, bağırsak
Daha Fazla

İlgilendiği KonularTümü

Karga

11 Kişi   3 Soru

Hayvancılık

32 Kişi   16 Soru

Hayvan

56 Kişi   88 Soru

Hayvanseverlik

106 Kişi   25 Soru

Evcil Hayvan

169 Kişi   102 Soru

Hayvan Hakları

36 Kişi   17 Soru

Evcil Hayvan Dükkanı

6 Kişi   3 Soru

Kaplumbağa

8 Kişi   4 Soru

Köpek

43 Kişi   63 Soru

Veteriner Hekim

28 Kişi   31 Soru

Kedi

69 Kişi   55 Soru

İguana

7 Kişi   1 Soru

Kuru Mama

3 Kişi   3 Soru

Hayvanlar Alemi

100 Kişi   159 Soru

Kelebek

9 Kişi   3 Soru

İçgüdü

15 Kişi   3 Soru

Keçi

3 Kişi   1 Soru

Hayvan Barınakları

8 Kişi   1 Soru

Penguen

16 Kişi   3 Soru

Pomeranya

6 Kişi   1 Soru

Vahşi Hayvanlar

10 Kişi   12 Soru

Hayvan Davranışları

13 Kişi   22 Soru

Sokak Hayvanları

13 Kişi   5 Soru

Kedi Bakımı

14 Kişi   18 Soru

Evcil Hayvan Aşıları

5 Kişi   5 Soru

Hayvan Hastalıkları

19 Kişi   7 Soru

Kuşlar

13 Kişi   28 Soru

Örümcek

6 Kişi   4 Soru

Hayvan Eğitimi

11 Kişi   7 Soru

Dogs

3 Kişi   0 Soru