Bilmek istediğin her şeye ulaş

Gonca Köse, 

Öğrenci

Öğrenci Gonca Köse inploid.com'da 528 soru sordu, 1785 soru yanıtladı ve 288 takipçisi var.

Aralık 2015

Gonca Köse  bu yazıyı beğendi:

Sudaki canlılara ilk bakış: Plankton, Nekton, Nöston ve Seston - infografik

7740

Gerek tatlı sularda gerekse tuzlu olanlarda, pek çok farklı büyüklükte ve özellikte canlı yaşar. Sucul ekosistem içinde her biri farklı bir göreve sahip olan bu canlılar, aynı zamanda dünya üzerinde kurulu olan besin zincirinin de ilk, önemli, ayrılmaz, vazgeçilmez ve bütünleşik bir parçasını oluşturuyor.

Sucul ortamda yaşayan canlıların bazılarının kendi hareket kabiliyetleri varken bazıları, içlerinde yaşadıkları akışkan ortamın onlara sağladığı hareketle dolaylı olarak hareket edebiliyor ya belirli bir yere tutunarak tüm yaşam süreçlerini orada tamamlayıp ölüyor.

Şimdi kısaca, çevremizde yer alan bir gölette, gölde yada denizde bulabileceğiniz canlı gruplarının temel tanımlarına göz atalım.

Plankton: Kendi kendine hareket etme yetenekleri olduğu gibi suyun kendi içindeki hareketleri ile de yer değiştirebilen mikroskobik boyutlardaki canlılara plankton denir.

Elinize aldığınız bir parça suyun içinde dahi çok miktarda plankton olabilir. Planktonun kökeni hayvansal yada bitkisel olabilir. Bitkisel kökenli planktona fitoplankton hayvansal kökenli planktona ise zooplankton adı verilir.

Besin tuzu olarak kabul edilen tuzlardan bünyelerindeki klorofil yardımıyla besin elde ederek yaşamlarını sürdüren fitoplankterler, sucul ortamdaki besin zincirinin ilk halkalarından birisini oluşturur. Zooplankterler tararfından tüketilirler ve bitkisel kökenli besin bu aşamadan sonra hayvansal kökenli canlılara geçer ve besin zincirinin ilk halkası tamamlanmış olur.

İstemeden yada bilmeden yapılan en büyük hata, "plankton" kelimesinin tekil sanılmasıdır. Plankton, kelime anlamı olarak "Plankterler" anlamına gelir ve kelimenin tekil hali "plankter"dir.

Nekton: Nekton, plankterlerin aksine insan gözüyle dahi görülebilecek kadar büyük olan sucul canlıları tanımlayan bir kelimedir. Nekton olarak tanımlanan canlılar, genellikle hareketleri yönünden bağımsızdırlar ve kendi başlarına hareket edebilecek kabiliyete sahiptirler. Hareket etme kabiliyetleri kendi iradelerine bağlı olduğu için içinde yaşadıkları suyun koşullarına bağlı kalmadan aktif olarak enerji harcayarak yer değiştirebilirler.

Her hangi bir noktada suyun içinde gördüğümüz balıklar, kumun üzerindeki yengeçler yada deniz yıldızları nekton olarak tanımlanan canlı grubu içinde yer alır.

Nöston: Su ortamının havayla temas ettiği özel ve son derece karmaşık bir fizikokimyasal özelliğe sahip olan yüzeyde yaşayan canlılar nöston olarak adlandırılır. Su ile hava arasında yer alan ve suyun yüzeyini bir film gibi kaplayan bölgenin geçirgen ve değişken yüzeyinin iki yanında yaşarlar. Beslenme ihtiyaçlarını bu alanda giderirler, yaşamlarının tüm evrelerini bu alanda sürdürürler.

Su bitkileri: Tıpkı karadaki bitkilerde olduğu gibi kökleriyle suyun karayla temas ettiği yerlere tutunarak yada direk olarak suyun içine köklerini bırakarak yaşayan bitkisel formlu canlılar, su bitkileri olarak adlandırılır. Besin ihtiyaçlarını kökleri vasıtasıyla suyla direk olarak etkileşim içinde olan kara parçasından yada suyun içinden direk emilim yoluyla alabilirler.

Özellike yumurtlama aşamasındaki nekton özelliği gösteren balıklar ve diğer canlılar için koruyucu, saklayıcı ve güvenli bir alan olarak su bitkilerinin önemi büyüktür. Benzer şekilde avcılarından kaçan canlılar için de bir saklanma noktası olarak iş görürler. Suların oksijen dengelerinin korunması, fazla karbodioksitin ortamdan uzaklaştırılması ve otobur balıkların besinlerini elde etmeleri için su bitkileri sucul yaşamın vazgeçilmez bileşenlerinden biridir.

Seston: Suyun içinde yer alan, kendi iradesiyle hareket edebilen yada suyun hareketleriyle yer değiştirebilen tüm canlı organizmaları ve suyla birlikte hareket edebilen cansız varlıkları kapsayan en geniş tanım sestondur. Seston, heterojen bir karışımı temsil eder. İçinde hem canlılar (biyoseston) hem de cansızlar (abiyoseston) vardır.
7740

Prof. Dr. Gürkan Ekingen'in Mersin Üniversitesi Yayınları Limnoloji kitabındaki başlıktan yola çıkılarak yazılmıştır. Teşekkür ederiz.

Bu yazı,Kaan Uğrasız (@travego) tarafından denizdenbabamciksa.com için hazırlanmıştır.
Aralık 2015

Gonca Köse  bu yazıyı beğendi:

Sivrisinek mücadelesinde balıkların kullanımı: Gambusia affinis

7740

Çevresel şartların etkisiyle dolmaya başlayan göller, bir süre sonra çeşitli böceklerin ve sineklerin üremeleri için uygun koşulları sağlamaya daha da elverişli oluyor ve bu tür su birikintilerinin olduğu yerlerde, başta sivrisinek olmak üzere pek çok canlının popülasyonunda ciddi artışlar gözleniyor.

Üreme ve çoğalma içgüdüsü, doğal ekosistemin önemli ve vazgeçilmez bir parçası olsa da, bu gerçek bazen başka canlıların yaşam alanlarını tehdit eder hale geliyor. İşte bu aşamada, özellikle sivrisinek gibi türlerin sulara bıraktıkları yumurtalardan doğal bir şekilde kurtulmak için bazı balıklar devreye giriyor.
Böcek larvaları ve yumurtaları, herhangi bir suda yaşayan her balık için potansiyel bir besin kaynağı olmakla birlikte, özellikle bir balık bunlarla özel olarak ilgileniyor: Gambusia affinis.

Dünya çapında sivrisinek balığı olarak bilinen ve Amerika kökenli olan G. affinis'in ekosistem içindeki doğal besinini, sivrisineklerin su yüzeyine bıraktığı ve içinde larvalar olan yumurtalar oluşturur. Sivrisineklerin yoğun olarak üreme eğilimi gösterdiği durgun sulardaki sivrisinek mücadelesi için aktif olarak kullanılıyor. Sivrisineklerin aktif sıtma vektörü olduğunu düşünürsek, kontrol altında tutulduğu sürece sivrisinek balığının ekosistem içindeki yeri önemli görünüyor.
7740

Sivrisinek balığı, çok farklı su koşullarını tolere edebilen, farklı sıcaklıklar ve pH derecelerinde yaşayabilen dayanıklı bir balıktır. İlk bakışta kuzenleri Lepistes balıklarına benzedikleri düşünülse de lepistesler gibi gösterişli renklere ve desenli kuyruklara sahip değildirler. Ağızları, su yüzeyinin hemen altında yer alan larvaları daha rahat yiyebilmek için yukarı doğru dönük şekilde (mandibular) evrimleşmiştir. Doğadaki pek çok türde görüldüğü gibi erkekleri dişilerinden daha küçüktür ve sürü halinde yaşama alışkanlıkları vardır.

Yaşam alanlarına yakın yerlerdeki göllerdeki sivrisinek mücadelesinde önemli bir rol oynasa da, G. Affinis'in yayılımına dikkat edilmesi gerekir. Çünkü belirli bir su kütlesine adapte olduktan sonra, orada kolayıkla ürerler ve bu, bazen balığın popülasyonunun içinde yaşadığı çevrede baskın olmasına neden olabilir. Uygun koşullarda, balıklar 20 - 25 günde bir yavrulayabilirler. Loş ortamları severler. Özellikle Marmara bölgesinin Sakarya bölümüne özgü bir balık olanAphanius villwocki'nin soyunun tehlikeye girmesinde sivrisinek balığının etkisinin olduğu düşünülmekedir.

Balığın bilinçsizce göllere aşılanmasının ardından artan popülasyon, besin olarak sadece sivrisineklerin değil göldeki diğer balıkların yumurtalarını da tüketmeye başlamış, böylece sivrisinek balığı göllerde baskın tür haline gelmeye başlamıştır.

Yavrularını canlı doğururlar ve dişilerin doğurduğu yavruları onları yeme eğilimi gösterirler. Genel halleri agresiftir ve bir arada yaşadıkları diğer türler üzerinde baskın olma eğilimleri vardır.

Bu yazı,Kaan Uğrasız (@travego) tarafından denizdenbabamciksa.com için yazılmıştır.
Aralık 2015

Gonca Köse bu yanıtı beğendi:

Sigarayı bırakmak için bildiğiniz yöntemleri paylaşır mısınız?

Hali hazırda içinde bulunduğun sıkıntılı durumdan kurtulana dek yeni sıkıntılar yaratmayacak kadar iradeli olabilmek. Bitmeyen sıkıntılar demek bitmeyen sigarayı bırakma denemeleri demek. . .
Aralık 2015

Gonca Köse bu yanıtı beğendi:

Çift yumurta ikizi doğurmak icin ne yapabilirim?

İlk defa böyle bir cevap yazıyorum bu sitede, özelliği, daha önceki cevapları toparlıyorum:

Bunun için tüp bebek yöntemine başvurulmalı (Doğal yoldan ya da aşılama ile olması kısmet) Tüp bebek yönteminde ikiden fazla yumurta döllenmiş olabilir. Jinekolog ikiden fazla döllenmiş olanları yok etmeyi tavsiye edecektir.

Çoklu gebelik, riskli bir gebeliktir. Birden fazla nedeni, sonucu var. Yine de olumsuz sonuçlanacak diye bir kaide yok.

Jinekolog erken doğum isteyebilir. Bu doğumun yöntemi de -kesin bilmiyorum- sezeryan olabilir.
Aralık 2015

Gonca Köse bu yanıtı beğendi:

Son zamanlarda izleyip, keyif aldığınız tiyatro oyunları hangileridir?

Kasım 2015

Gonca Köse bir yanıta alt yorum yaptı

Homoseksüelliğin bir hastalık olduğunu düşündüğümü nasıl çıkardınız bilemiyorum.. Ama altında yatan nedenleri doğru sıraladığımı düşünüyorum. insan da x y kromozomarı ( seks ) hariç başka türlüsü mevcut olmadığından, varsayımlar ve sonuçlar bu sıralamayı doğuruyor...

İnploid de takip ettiğiniz insanların zamanla görüş ve kişiliğini anlayacağınızı düşünüyorum burası böyle güzeldir.. İtamlarda bulunmadan önce birazcık benim proflimde search yapsaydınız homofobik olmadığımı anlardınız bu konuda tedavi olmam gerektiği düşünüp teşhis koymuşsunuz bir çevirmen olarak psikoanalitik çözümlerinizde mevcut...Bu da bizlere inploidde her alanda bilgi sahibi nsanların bulunduğunru bir kere daha gösteriyor..

Neyse çok takılmadan arkadaşım hepimizin tedavi almasını gerektiğini bende düşünüyorum pskikolojik olarak özellikle de saldırgan hırçın ve paylaşımsız insanlar olarak...:)
Eşcinselliğe neden olan şeyler;

 • Genetik yatkınlık
 • Hormonsal bozukluklar
 • Çocukluk döneminde ağır travmalar yaşamak
 • Taciz ve tecavüze uğramak
 • Çocuklukta karşı cinsle kötü bir olay yaşamak
 • Aile sorunları
 • Aşırı otoriter aile büyüklüğü
 • Aile bireylerinin eksikliği
 • Aşırı duygusal ve içine kapanık bir kişilik
 • Cinsel eksiklik
 • Yanlış yetiştirilme (erkek çocukların kız gibi, kızların erkek gibi)
 • Etrafta eşcinsel bireylerin olması
Temmuz 2015

Gonca Köse  bu yazıyı beğendi:

Haziran 2015

Gonca Köse bir yanıt verdi.

Sekiz yaşındaki yeğenimin kıskançlıktan dolayı yeni doğan kardeşine zarar vermesinden korkuyorum. Nasıl hareket etmeliyim?

Ben olsaydım onun yerini almadığını ikisinin artık aynı gemide olduğunu gösterecek şeyler yapardım. Kardeşinin ona ihtiyacı olduğunu hissettirirdim. Sorumluluk yükleyip kardeşinin ona ait bir birey olduğunu aşılamaya çalışırım. Böylece ebeveynlerini Kıskanmak yerine kendi onun parçası olarak görür. Bak abisi seni istiyor bak ablası yemeğini sen yedirince yedi gibi.. Ne kadar doğru olur bilemiyorum kıskançlık için de aslında biz seni daha çok seviyoruz o sonradan geldi gibi değil ya da ona araba aldık sana da kamyonet.. Tarzında yaklasmak yerine kardesine bir araba alalım mi beraber gibi yaklaşmak gerekli diye düşünüyorum. . .
Haziran 2015

Gonca Köse bu yanıtı beğendi:

Sekiz yaşındaki yeğenimin kıskançlıktan dolayı yeni doğan kardeşine zarar vermesinden korkuyorum. Nasıl hareket etmeliyim?

İkisine de ilgi gösterin, sorun çözülür. Benim de öyle iki yeğenim var, ikisine de paylaşılmamış zaman ayırınca bir problem olmuyor. İkisi de tek çocuk, biri prenses öbürü zaten kral, yine de sınırlarını kabul ettiklerinde paylaşılmamış ilgiye sahip olduklarının farkına vardıklarından sorun olmuyor. Çocuklar en egoist insanlardır, sınırları, çevrelerindekilerin de birer ego sahibi olduklarını onlara öğretmek biz yetişkinlerin ana görevi, görüşmemek çözüm değil.
Mayıs 2015

Gonca Köse bu yanıtı beğendi:

İnploid'de neden takipleşme yaygın değil?

Aslında yaygın ama Twitter'daki gibi "aman takip edeyim de takip edileyim, takipçim artsın" şeklinde değil. İnsanlar ilgilerini çeken yazıların yazarlarını takip ediyorlar. Geri takip fazlaca yaygın değil. Twitter'ın 300 milyon kullanıcısı var bunun içinden 10 000 takipçi sistem popülasyonunun 1 /30000'i eder. İnploid'in ise 30 000 civarında kullanıcısı var. Sonuçta burada 1 takipçiniz varsa twitter'daki 10 000 takipçiniz olması oranı kadar takipçiniz var demektir.
Mayıs 2015

Gonca Köse  bu yazıyı beğendi:

Mayıs 2015

Gonca Köse  bu yazıyı beğendi:

Bütün insanların Gezi Bayramı kutlu olsun!

Görselde kahraman Türk polisinin betonu pis teröristlere karşı nasıl savunduğu resmedilmiş.

11227
Mayıs 2015

Gonca Köse  bu yazıyı beğendi:

Mayıs 2015

Gonca Köse  bu yazıyı beğendi:

Alaçatı’nın En Güzel Oteli – Beldede Nerede Kalınır?

Deniz, kum, güneş… Alaçatı sizi bekliyor… Alaçatı’nın en güzel oteli hangisi,Alaçatı’da nerede kalınır,en ünlü Alaçatı otelleri hangileri? Bu soruların cevabı sayfamızda!
İzmir’in incisi olan Çeşme’nin en güzel tatil beldelerinden Alaçatı her yaz yerli ve yabancı binlerce turisti ağırlıyor. Bu nedenle Alaçatı otelleri de her geçen yıl hizmetlerini daha kaliteli hale getirerek konuklarının memnuniyetini hedefliyor. Beldeye ilk kez gelecek olanlar ise en çok Alaçatı’da nerede kalınır?, sorusuna cevap arıyorlar. Biz de sizlere bu makalemizde sorunuzun yanıtını vermeye çalışacağız.

alacatiotel.com.tr/nerede-kalinir


1829
Mayıs 2015

Gonca Köse  bu yazıyı beğendi:

Mayıs 2015

Gonca Köse bir yanıt verdi.

Doğum için bir kursa gitmek sizce gerekli midir?

Kesinlikle gidilmesi gerektiğini düşünüyorum. Doğum kurslarının ücretleri her gebe için uygun olmayabilir ancak artık her devlet hastanesinde gebe okulları mevcut. Burada ebeler gebelere doğum doğum sonu gerekli danışmanlığı sağlıyor. Danışmanlık hizmeti alan bir gebe ile almayan biri doğum masasında çok farklı oluyor. Daha bilinçli ne yapması gerektiğini bilir halde oluyor. Bu da hem doğum ekibi hem de gebe için avantajdır. Sınava son dk ders çalışmak gibi son dk öğretilen egzersizler, doğru nefes alma, ıkınma genelde bilinci ağrı ile kapanmış gebe de pek işlemiyor. Ayrıca doğum sonu bebeğini emzirme, besleme, hijyen gibi bilgiler için önceden eğitilmiş olması gerektiğini düşünüyorum. Postpartum depresyonu engelleyicidir. Bebeğine yetersiz ve bilinçsiz anneler yerine bilinçli anneler olmalı.
Mayıs 2015

Gonca Köse bir yanıt verdi.

Daha önce olduğum kürtajlar gebeliğimi nasıl etkiler?

Küretaj sonucu uterusun endomeetriumuna zarar vermediği sürece diğer gebeliklerin etkilenme oranı fazla değildir. Ancak bu küretaj sayısına, sterilliğine göre değişir. Oluşacak diğer gebeliklerde yapışıklık gelişebilir buda missed abortus dediğimiz ölü fetüsa neden olabilir. Ya da endometrium zararı sonucu plasental anomaliler görülebilir. Plasenta previa gibi. . .
Mayıs 2015

Gonca Köse bu yanıtı beğendi:

Uzun bir ilişkinin psikolojik etkilerinden kurtulmak için yaşanan 'rebound' ilişkiler hakkında ne düşünüyorsunuz?

Kimse yeni bir ilişkiye rebound olsun diye başlamaz. Bir ilişki bittikten sonra başlanan diğer ilişkiye dışarıdan bakanlar rebound diyor. Bu tür ilişkiler hakkında bir şey düşünmüyorum çünkü tüm ilişkiler eğer ilk ilişki değilse biten bir ilişkinin üstüne başlar. Bence insanları rahat bırakın.
Mayıs 2015

Gonca Köse bir yanıt verdi.

Psikolojinizi derinden etkileyen kabullenemediğiniz film hangisidir?

Yanıtlarda korku gerilim filmleri çoğunlukla..Ben genelde psikodramatik film sonraları akıl sağlığımi sorgulamaya başlıyorum ve etkileniyorum :) filmde ki sahneleri gerçek hayatta yaşadığım da hey yoksa ? Dur bu gerçek mi yoksa bipolar miyim ? Dediğim oluyor.. Örneğin black Swan, makinist, fight clup, shutter island. .
Mayıs 2015

Gonca Köse bu yanıtı beğendi:

Psikolojinizi derinden etkileyen kabullenemediğiniz film hangisidir?

Hayret kimse oldeuboi'den bahsetmemiş. Pek düşünmemeye çalışmıştım izledikten sonra 1-2 gün. Ama tabi hiç ama hiç izlenilmemesi gereken film olarak sırp filmi'ni not düşebiliriz. Şahsen ben konusunu okudum biraz, bazı sahneleri okudum, filmi izlemek istemedim. Birazcık sanatsal değeri olsa izlenebilirdi ama, izleyenlerin tamamının hemfikir olduğu konu filmin çöp olduğu yönünde. Gerek yok, durduk yere psikolojiniz bozulmasın.
Daha Fazla

İlgilendiği KonularTümü

Müzik

2984 Kişi   472 Soru

Muhabbet

2154 Kişi   2356 Soru

Üniversiteler (Türkiye)

2413 Kişi   175 Soru

Filmler

3400 Kişi   192 Soru

Eğitim

4398 Kişi   644 Soru

Sinema

3258 Kişi   301 Soru

Yemek Kültürü

868 Kişi   86 Soru

Facebook

807 Kişi   185 Soru

Geyik Muhabbeti

1439 Kişi   816 Soru

Eurovision

16 Kişi   22 Soru

Kitaplar

3150 Kişi   269 Soru

Aşk

1227 Kişi   294 Soru

Marmara Üniversitesi

43 Kişi   10 Soru

Müzik Grupları

384 Kişi   65 Soru

Burçlar

430 Kişi   40 Soru

Sağlık

1139 Kişi   1192 Soru

Hayvanseverlik

112 Kişi   25 Soru

Makyaj

66 Kişi   32 Soru

Türkan Saylan

3 Kişi   3 Soru

Türkiye Sorunları

1161 Kişi   239 Soru

Atatürkçülük

89 Kişi   13 Soru

Genel Kültür (Muhabbet)

3692 Kişi   280 Soru

Yabancı Diziler

500 Kişi   64 Soru

Müziksever

376 Kişi   32 Soru

İstanbul

571 Kişi   196 Soru

Belgesel

238 Kişi   29 Soru

Can Yücel

16 Kişi   3 Soru

Mustafa Kemal Atatürk

376 Kişi   51 Soru

İnsan İlişkileri

1050 Kişi   129 Soru

Giyim Tarzı

578 Kişi   49 Soru