Bilmek istediğin her şeye ulaş
Kasım 2014

Gonca Köse

Yıldızlararası Filminin Bilimsel Arkaplanı

Yıldızlararası

Yıldızlararası Filminin Bilimsel Arkaplanı

Geçtiğimiz hafta vizyona giren Yıldızlararası (Interstellar) filmi, izleyeciler tarafından büyük beğeni aldı. Ayrıca filmin gerek içeriği, gerekse görsel yapısı, bilime yaptığı katkılarıyla da ses getirdi. Bu yazıda filmin kurgusuna pek dokunmadan, filmin bilimsel arkaplanına göz atmaya çalışacağız.
Filmin bilim danışmanı (ve aynı zamanda yapımcılarından olan) Kip Thorne ünlü bir fizikçi. Filmle aynı tarihte piyasa bir kitap çıkardı:The Science Of Interstellar (Yıldızlararası’nın Bilimi). Alfa Bilim dizisinden basıma hazırlanan bu kitapta filmdeki hemen her bir sahne anlatılmış ve açıklanmış. Yerimiz dar olduğundan kitaptaki önemli yerleri aktaracağımız bu yazıda, mümkün olduğunca filmi anlamamız için gereken fizik alt yapısı verilmeye çalışılacak. Bu yazıdaki görsellerin bir kısmı, ikisi de Alfa Bilim dizisinden çıkmış olan Stephen Hawking’inZamanın Kısa Tarihi ve John Gribbin’in Çoklu Evrenler kitaplarından diğerleriyse Kip Thorne’un kitabından alınmıştır.

Öncelikle Kip Thorne’dan söz edelim biraz. Amerikan Bilimler Akademisi, Ulusal Bilimler Akademisi, Rus Bilimler Akademisi, Amerikan Felsefe Derneği gibi en önde gelen bilim ve felsefe gruplarına üyeliği bulunan Prof. Thorne’un aldığı birçok ödülden birisi de 2009 yılında aldığı Albert Einstein Madalyası'dır. Prof. Thorne kütleçekim ve astrofizik konularında çalışmış ve California Teknoloji Enstitüsünde 2009 yılına kadar Feynman Teorik Fizik Profesörlüğü unvanını taşımıştır. Genel Görelilik Teorisi üzerine yazdığı yüzlerce makale ve kitapla dünyanın önde gelen araştırmacılarından biri olmuştur.

Kip Thorne’un danışmanlığında kurgulanan film baştan sona bilimsel kuramlara dayanmakta. Fantezi öğeleri yok filmde. Ancak bu bilimsel kuramların hepsi aynı türden değil. Kip Thorne Yıldızlararası’nın Bilimi kitabında bilimsel kuramları üçe ayırıyor: İlki, kanıtlanmış bilimsel gerçekler (görelilik kuramı, kuantum kuramı vb gibi). İkincisi ise henüz kanıtlanmasa bile kanıtlanacağına kesin gözüyle bakılanlar (örneğin henüz Mars’a insan gönderemediysek de yakın bir zamanda göndereceğimiz kesin). Üçüncü tür bilimsel kuramlarsa, diğer bilimsel kuramlarla çelişmeyen ancak henüz kanıtlanmamış kuramlar (sicim kuramları, 5 veya 11 boyutlu uzayzaman vb gibi). Bu kuramların doğrulanacağına dair bir kanıt yok elimizde. Ancak diğer kuramlarla uyum içinde olduklarından bunlara fantezi veya hayal ürünü olarak bakamayız. Belki ilerde yanlışlanacaklar ve yerlerini başka kuramlara bırakacaklar ama şu anda bunları kullanarak evrene ilişkin bazı olguları açıklamaya çalışmakta bir sakınca yok. Sonuçta bu bir film, eğlenceli ve ufuk açıcı olması gerekiyor.

Filmin önemli bir kısmı bu üçüncü türden henüz kanıtlanmamış bilimsel kuramlara dayanıyor. Bunları anlatmadan önce, günümüz fiziğinin temellerini oluşturan kanıtlanmış kuramlara hızlıca bir göz atmamız gerekiyor.

I)Kanıtlanmış bilimsel kuramlar

Görelilik

Einstein’ın 1905’te ortaya koyduğu özel görelilik kuramının temel postülası, fizik yasalarının serbest hareket eden tüm gözlemciler için hızları ne olursa olsun aynı olması gerektiğidir. Aslında Newton’ın hareket yasalarında da yer olan bu fikir Einstein tarafından Maxwell’in kuramını ve ışık hızını da kapsayacak şekilde genişletildi. Buna göre tüm gözlemciler ne hızla hareket ederlerse etsinler ışık hızını aynı ölçmelidirler. Bu basit fikir, kütle ile enerjinin denkliği (Emc2) gibi çığır açıcı sonuçlara yol açmıştır. Işık hızının yüzde 90’ıyla yol alan cisim durgun kütlesinin iki katına ulaşır. Cisim asla ışık hızına ulaşamaz, çünkü ulaştığında kütlesinin de sonsuz olması gerekir. Göreliliğin bir diğer önemli sonucu da uzay ve zaman hakkında tamamen yeni bir yaklaşım getirmiş olmasıdır. Eşzamanlılık diye bir kavram yoktur artık. Görelilik kuramı mutlak zaman fikrine son vermektedir. Her gözlemci kendi ölçümüne sahiptir ve farklı gözlemcilerin taşıdığı özdeş saatler aynı sonucu vermek zorunda değildir. Örneğin aynı yaştaki ikizlerden biri bir uzay gemisine binip, ışık hızına yakın bir hızda başka bir gezegene gitse, dünyadaki ikizinden daha genç olarak geri gelir. Bütün bunlar deneylerle kanıtlanmış bilimsel gerçeklerdir.

Uzayda bir kaynaktan belirli bir zamanda yayılan ışık sinyali zaman geçtikçe, boyutu ve konumu kaynağın hızından bağımsız olarak bir ışık küresi biçimindedir. Işık dalgası zaman geçtikçe büyüyen bir çember şeklinde genişler. Bu durumu biri uzay (x-ekseni) diğeri zaman (y-ekseni) olmak üzere iki boyutlu bir grafikte gösterirsek, sıfır noktasında (kaynakta) birleşen ve yukarıya doğru genişleyen bir üçgen elde ederiz. 4-boyutta çizemeyeceğimiz için uzay boyutunu ikiye indirip 3-boyutta çizersek bir koni elde ederiz (Şekil 1).


Yıldızlararası


Şekil 1Koninin üst kısmına olayın gelecekteki ışık konisi adı verilir. Aynı şekilde, ışık sinyalinin şimdiki zamana ulaşmayı başardığı olayların kümesine de geçmişteki ışık konisi denir.

Evrendeki tüm olayları üç sınıfa ayırabiliriz. Şimdiki zamanda bir O olayı olmuş olsun; ışık hızında veya ışık hızının altında bir hızla hareket eden etkiler yoluyla elde edilebilen olaylar, şimdiki zamanın geleceğinde yer alır. Şimdiki zaman sadece gelecekteki olayları etkileyebilir çünkü hiçbir şey ışıktan daha hızlı hareket edemez.

Benzer biçimde geçmişteki etkiler de ışık hızında veya ışık hızının altında hareket ederek şimdiki olaya ulaşması mümkün olan tüm olayların kümesi olarak tanımlanabilir. Şimdiki zamanın geleceği veya geçmişinde yer almayan olaylarsa, O noktasının dışında bir yerde yer alan olaylardır. Bu tür olaylarda olan biten şeyler, ne O’da olanları etkiler ne de O’da olanlardan etkilenir. Örneğin güneşin birden ortadan kalksaydı, bu şimdiki zamanda dünyada olanları etkilemezdi, çünkü güneşin ışığı veya kütleçekim etkisinin dünyaya erişmesi 8 dakika alır. Aslında evrene baktığımızda onu geçmişteki haliyle görüyoruz.

Buraya kadar anlattıklarımız Özel Görelilik kuramının konularıydı. Öte yandan 1915’te Einstein göreliliği kütleçekime de uygulayarak çok daha genel bir kuram elde etti: Genel Görelilik Kuramı. Einstein kütleçekimin diğer kuvvetler gibi bir kuvvet olmadığını, uzayzaman bükülmesinin sonucu olduğunu gösterdi. Gezegenlerin güneş etrafında dönmelerinin nedeni, uzayzamanın içerisindeki kütle ve enerjinin dağılımı nedeniyle bükülmüş olmasıdır. Bu olayı anlamak için jeodezik kavramını incelemeliyiz. Düz uzayda iki nokta arasındaki en kısa yol düz bir çizgidir. Ama kürenin yüzeyi gibi eğri bir uzayda jeodezik en kısa yoldur. Dünyanın yüzeyini düşünürsek, bir geminin okyanusta yol alırken izleyeceği en kısa yol (jeodezik) bir çemberdir (Şekil 2)


Yıldızlararası


Şekil 2

Aynı şekilde ışık da uzayzamanda en kısa yolu izler. Dolayısıyla bükülmüş uzayda ışık eğri bir çizgi izleyerek hareket eder. Işık kütleçekim alanları tarafından bükülür.

Einstein’ın bu öngörüsü 1919 yılındaki güneş tutulması sırasında Eddington tarafından sınanmış ve doğrulanmıştır (Şekil 3).

Yıldızlararası


Şekil 3

Genel görelilik kuramı ayrıca zamanın kütleçekime göre faklı aktığını da ortaya koyar. Tıpkı birbirine göre farklı hızlarda hareket eden sistemlerde zamanın farklı akması gibi, farklı kütleçekim etkilerine maruz kalan sistemlerde de zaman farklı akar. Örneğin zamanın dünya gibi kütleli bir cismin yakınında daha yavaş akar. Dünyaya uzak bir insan için, olayların gerçekleşmesi için yakındakinden daha uzun zaman gerekir. Kullandığımız konum ölçme sistemleri (GPS’ler), dünya yüzeyinden değişik yüksekliklerdeki saatlerin hızlarındaki farklılık, ve uydulardan gelen sinyaller temelinde işleyen çok hassas navigasyon sistemleriyle çalışmaktadır. Aksi takdirde hesap edilen konum birkaç kilometre yanlış çıkar.

Filmde bu nokta çok önem kazanıyor. Uzay yolculuğundaki mürettebat, çok büyük kütleli bir kara deliğin (Gargantua) yakınında bulunan bir gezegene iniş yaptıklarında, tıpkı uzay gemisiyle ışık hızına yakın bir hızda seyrediyorlarmış gibi zaman yavaşlamasına maruz kalıyorlar. Ancak filmin senaryosu gereği gereken dakikada 7 yıllık zaman farkını yaratmak için Kip Thorne Gargantua’yı neredeyse ışık hızında döndürmek zorunda kalıyor. Bu çok eğlenceli ayrıntıyı Yıldızlararasının Bilimi’nde okuyabilirsiniz.

Kuantum
1900-1930 yılları arası dünyayı algılayışımızı kökten değiştirecek üç kuram ortaya çıktı: özel görelilik (1905), genel görelilik (1915) ve kuantum mekaniği (1900-1926). Kuantum fiziği, cep telefonlarından DNA’ya her şeyin nasıl çalıştığını açıklayabilse de, gerçekte neden böyle olduğunun cevabını veremiyor. Buradaki temel gizem, bir elektronun iki delikten aynı anda geçmesi (diğer bir deyişle Schrödinger’in kedisi) paradoksu. Hangi delikten geçtiğine baktığınızda, elektronlar ekranda girişim deseni oluşturmaz, belli bir duruma ‘çökerler’. Kopenhag yorumuna göre elektron gibi kuantum varlıklarının siz onlara bakmıyorken ne yaptıklarını sormak anlamsızdır. Bu yoruma göre, uzaydaki bir noktada, örneğin iki delikten birinde, gerçek gözlemden bağımsız olarak, elektronun nesnel varlığına verilebilecek herhangi bir anlam yoktur. Elektron sadece biz onu gözlemlediğimizde varlığa kavuşur gibi görünür (Şekil 4).


Yıldızlararası


Şekil 4: Basit bir çift yarık düzeneği. Eğer gözlemci hangi elektronun nereden geçtiğini gözlemezse girişim deseni oluşur (üstteki durum) ; ama hangi elektronun nereden geçtiğini gözlerse girişim deseni oluşmaz (alttaki durum).

Çevremizde gördüğümüz her şey, hava, su, ateş ve toprak bir metrenin on milyarda biri büyüklüğündeki atomlardan; atomlar kendilerinden on bin kat küçük çekirdek ile bir milyar kat küçük elektronlardan; çekirdek ise kendinden on kat daha küçük nötron ve protonlardan oluşmaktadır. Atom çekirdeğindeki proton ve nötronlar ise temel parçacık olan kuarklardan meydana gelmektedir. Böylesi küçük varlıkların (mikrokozmos) davranışlarının günlük hayatta (makrokozmos) gözlemlediğimiz cisimlerden farklı olduğunu varsayıyoruz. Çok küçük boyutlarda geçerli olan kuantum mekaniği yasalarına göre, atomaltı parçacıkların konumları ne kadar yüksek hassasiyetle ölçülürse, hızları o kadar az hassasiyetle bilinebilir (Heisenberg belirsizlik ilkesi) ; hem dalga hem parçacık özellikleri gösterirler; devinim sırasında belli bir yörünge izlemezler; verilen bir durumdan diğerine geçerken gözlenemeyen ara durumlar geçirirler. Özetle, mikrokozmosa uyguladığımız doğa yasalarıyla, makrokozmosu değerlendirirken ortaya attığımız doğa yasaları arasında ontolojik bir kopuş sözkonusu. Çünkü beynimiz makrokozmosta evrimleşti. Çevremizdeki olaylara tepki vermeye yönelik olarak evrimleşen zihnimiz, atom altı dünyasındaki günlük hayatta alışkın olmadığımız olguları yorumlamakta yetersiz kalıyor.

Evrenimiz aslında temelinde kuantize olmuş durumda. Evrendeki her şey (biz dahil) az ya da çok, rastgele dalgalanmakta. Küçük nesnelerdeki dalgalanmaları hassas aletlerle tespit edebiliyoruz. Ama büyük cisimlerde dalgalanma çok çok az olduğundan tespiti mümkün değil. Ancak sözkonusu kütleçekim olduğunda ve kara delik ya da Büyük patlama gibi tekillikler söz konusu olduğunda kuantum dalgalanmaları temel rol oynamakta.


Yıldızlararası

Şekil 5: Şekilde, farklı enerji seviyelerindeki atomlardaki elektron olasılıkları görülmekte.


Günlük hayatta yukarıda bahsettiğimiz etkileri gözlemleyemememizin nedeni, deneyimlediğimiz hızların ve kütleçekim alanlarının çok zayıf, boyutların ise çok büyük olmasıdır.

Karadelikler
Ama karadelikler için durum değişir. Kara deliklerde hem kütleçekim çok büyüktür ve karadelik tekilliklerinde kuantum mekaniğinin önemli etkileri olsa gerektir. Bu yüzden nasıl klasik fizik atomların sonsuz bir yoğunluk derecesinde çökmesi gerektiğini varsayarak kendi çöküşünü öngörüyorsa, klasik genel görelilik de karadeliklerdeki sonsuz yoğunlukta noktalar öngörerek bir anlamda kendi kendini çökertir. Bu nedenle fizikte yeni bir kurama, genel görelilikle kuantumu birleştiren bir kurama ihtiyaç vardır. Böyle bir kuramın sahip olması gereken bir dizi özelliği biliyoruz. Ama önce kara deliklerin özelliklerine göz atalım.

Aslında kara delik fikri genel görelilikten çok daha eskidir. İngiliz fizikçi John Michell 1783 yılında, yeterli ölçüde yoğun ve kütleli bir yıldızın ışığın kaçamayacağı yeğinlikte bir kütleçekim alanına sahip olacağını öngörmüştü.

Bugün bu tür cisimlere kara delik diyoruz, çünkü bu cisimlerden hiç bir şey kaçamaz. Şüphesiz o yıllarda ışığın kütleçekimden nasıl etkilendiğine dair bir fikir yoktu. Ama 1915’te Einstein’ın genel göreliliği ortaya koymasından bu yana kütleçekimin ışığı nasıl etkilediğine ilişkin tutarlı bir kuramımız var.

Bir kara deliğin nasıl oluştuğunu anlayabilmek için öncelikle bir yıldızın yaşam döngüsüne bakmamız gerekir. Bir yıldız, kütleçekim kuvveti nedeniyle çok büyük miktarda hidrojenin kendi üzerine doğru çökmeye başladığında biçimlenir ve atomlar birbirleriyle daha sık ve daha yüksek hızlarda çarpışmaya başlayarak yıldız ısınır. Sonunda öyle sıcak bir hale gelir ki, hidrojen atomları çarpıştıklarında artık birbirlerinden sekmez, bunun yerine helyumu oluşturacak şekilde kaynaşırlar. Füzyon adı verilen bu tepkimede serbest kalan ısı, yıldızın parlamasını sağlar. Bu ısı, gazın basıncını kütleçekim etkisini dengelemeye yeterli olana dek arttırır ve gazın büzüşmesi durur. Tıpkı bir balonu üfleyerek şişirmeye başladığımızda, balonu genişletmeye çalışan içerideki havanın basıncı ile balonu küçültmeye çalışan lastikteki gerilim arasındaki denge gibi, yıldız da bir süre sonra genişlemesini durdurur. Ancak en sonunda yıldız hidrojenini tüketir ve soğumaya, dolayısıyla da büzüşmeye başlar. Bir yıldızın kütlesi Chandrasekhar sınırından azsa, büzüşme durur ve beyaz cüceye dönüşür. Öte yandan Chandrasekhar sınırının üzerinde bir kütleye sahip olan yıldızlar, yakıtlarının sonuna geldiklerinde kara deliğe dönüşebilirler.

Güneş'in kütlesinin 5-10 katı kadar kütlesi olan bir yıldız düşünün. Birkaç milyar yıllık yaşam süresi boyunca hidrojeni helyuma dönüştüren yıldızın merkezinde üretile ısı yıldızı kendi kütleçekimine karşı desteklemeye yeterli basınç yaratacaktır. Ancak yıldız nükleer yakıtını bitirdiğinde, dışa doğru basıncı koruyacak hiçbir şey olmayacak ve yıldız kendi kütleçekimi nedeniyle çökmeye başlayacak, büzüldükçe yüzeydeki kütleçekim alanı güçlenecek ve kaçıp kurtulma hızı artacaktır. Yıldızın yarıçapı otuz kilometrenin altına inene kadar kaçıp kurtulma hızı saniyede 300.000 kilometreye, ışığın hızına kadar artmış olacaktır ve sonra yıldızdan yayılan herhangi bir ışık sonsuzluğa kaçamayacak, kütleçekim alanı tarafından çekilecektir. Böylelikle yıldız kara deliğe dönüşmüş olur. Kara deliğin sınırına olay ufku denir ki, yaklaşık on Güneş kütlesi kadar kütlesi olan bir yıldız için bu sınır yaklaşık otuz kilometredir (Şekil 6).


Yıldızlararası
Şekil 6

Roger Penrose ve Stephen Hawking’in çalışmaları, genel görelilik uyarınca bir kara deliğin içerisinde sonsuz bir yoğunluğa ve uzayzaman bükülmesine sahip bir tekilliğin olmak zorunda olduğunu gösterdi. Bu Büyük Patlamadaki duruma benzer tekillikte bilimsel yasaların ve bizim geleceği öngörme becerimiz geçersizleşir. Ancak kara deliğin dışında kalan bir gözlemciye tekillikten ne ışık ne de başka bir sinyal ulaşabildiğinden bu durumdan etkilenmez. Kara deliğin dışında kalan gözlemciler tekillikte oluşan öngörülebilirlik kırılmasının sonuçlarından korunmaktadırlar. Olay ufku, kara deliği çevrelemiş tek yönlü bir filtre gibidir. Cisimler, olay ufkundan geçerek kara deliğe düşebilir, ama hiçbir şey kara delikten çıkıp olay ufkundan geçerek dışarı çıkamaz.

Kara delikler doğrudan gözlemlenemezler ama çevresindeki yıldızları içine çekerken oluşturdukları görüntüler saptanabilir. Kütleçekimsel mercek etkisi adı verilen bu durum da filmde isabetli bir şekilde veriliyor. Einstein'ın Görelilik kuramının ortaya koyduğu kara delik yapısının, gerçeğe en yakın gösterimi bu filmde yapılmış. Hatta bu film için hazırlanan görseller yeni bir bilimsel keşfe bile yol açmış.

II)Kanıtlanmamış bilimsel spekülasyonlar

Sicim kuramları ve zaman yolculuğu
İşte filmin ana teması da aslında kara deliğin içinde neler olup bittiğini bilmememize dayanmakta. Kara deliklere ilişkin alternatif fizik modelleri vardır. Bu modellerden bazıları kuantum kuramıyla kütleçekimi birleştiren kuantum kütleçekim kuramlarıdır ki, en popülerleri arasında sicim kuramları yer alır.

Sicim kuramına göre madde, titreşen sicim benzeri nesnelerden ve uzay da ekstra gizli boyutlardan oluşur; bilinen her parçacık aslında salınan küçük bir sicimdir ve sicimler farklı şekillerde salınarak farklı parçacıkları meydana getirirler. Ufak sicimlerin yanı sıra kozmik sicimlere benzeyen çok büyük sicimlerin de olması olasıdır. Bu kuram doğada gözlenen sayısız temel parçacığı tek bir nicelikle, sicimle açıklayabildiği için güzel bir kuramdır. Sicimler kesin, kuantize olmuş hareketlere sahip olarak titreşir ve dönerler; böylece her yeni kuantize durum kütle, yük ve spin gibi bir dizi fiziksel özellik ortaya çıkartır. Fotonları ya da gravitonları tanımlayan sicimlerin ufak parçaları yaklaşık olarak bir protonun çapının bir trilyonda birinden daha küçüktür ve o nedenle de günümüz teknolojileriyle saptanamazlar. Sicim kuramı kütleçekimi de açıklayabildiği için çok başarılı bir kuramdır ama henüz spekülasyon düzeyindedir, kanıtlanamamıştır. Yine de sicim kuramı, sonsuzlukları barındırmayan bir kuantum kütleçekim kuramını otomatik olarak kapsar. Sicimin iki parçası çarpıştığında, birleştiğinde ve parçalara ayrıldığında meydana gelen olayların hesapları sonlu değerler verir. Hiçbir tekillik ya da sonsuzluk yoktur.

Başlangıcı 1968’e dayanan sicim kuramının modern versiyonu Edward Witten’ın fikirlerine dayanır ve bu bize yeni bir kuantum kütleçekim kuramı sunar. Sicim kuramının bu versiyonunda sıradan üç boyutlu evren, deneyimlenemeyecek dördüncü bir boyut boyunca uzanan ince bir boşluk sayesinde birbirlerinden ayrılır. Atomlar ve ışık, içinde yaşadığımız uzayın yüksekliği, genişliği ve derinliği boyunca hareket edebilir ama ekstra boyutta hareket etmeleri sicim kuramı yasalarınca yasaklanmıştır. Diğer evren de ekstra boyutta hareketleri yasaklanmış kendine has madde ve ışığa sahiptir ve bu iki evren birbirleriyle kütleçekim sayesinde etkileşebilirler. İşte filmde de Cooper’ın geçmişiyle haberleşebilmesi bu sayede gerçekleşir.

Modern sicim kuramlarında (ya da M-kuramlarında) uzayzamanın alışıldık dört boyut yerine, on bir boyuta ihtiyaç vardır. Böylece ek uzayzaman boyutlarının varlığı bize bilimkurgusal bir malzeme sunar ve bu sayede genel göreliliğin normal sınırlaması olan ışıktan hızlı ve zamanda geriye doğru seyahat edilememesinin üstesinden gelinir. Zaman yolculuğunun ana fikri, bu fazladan boyutlardan geçen bir kestirme yoldan gitmektir. Bu durumu şöyle kafamızda canlandırabiliriz. İçerisinde yaşadığımız uzayın sadece iki boyutlu ve simit (torus) yüzeyi gibi olduğunu düşünün (Şekil 7). Simitin iç tarafındaysanız ve diğer taraftaki bir noktaya gitmek istiyorsanız, simitin iç kısmını dolaşarak gitmeniz gerekir. Oysa üçüncü boyutta yolculuk edebiliyor olsanız, doğrudan karşıya geçerdiniz.

Yıldızlararası

Şekil 7

Yıldızlararası
filminin bilim danışmanı Kip Thorne’un bilimkurguya kazandırdığı solucan deliği fikri de buna benzer. 1984’te Carl Sagan’a Mesaj romanı için verdiği solucan deliği fikri o günden bu yana bilimkurgunun vazgeçilmez unsuru haline gelmiştir. Gerek diğer bilimkurgu romanlarında ve filmlerinde gerekse Yıldızlararası’ndaışıktan hızlı seyahat için solucan deliği kullanılır. Bir solucan deliği, yukarıdaki simit örneğinde olduğu gibi, uzayzaman düzleminin bir noktasını tamamen ayrı bir bölgedeki bir diğer noktasına doğrudan bağlayan geçittir. Basitçe bir kağıdı elinize alıp, iki kenarını birbirine değecek şekilde katladığınızda, birbirine değen uçlar arasında seyahat edebilmeniz şeklinde görselleştirilebilir (Şekil 8). Şekilde görüldüğü gibi, normal de 25 ışık yılı mesafedeki Vega’ya gitmemiz için bir solucan deliği kullanırsak neredeyse Vega’ya anında ulaşırız.

Yıldızlararası
Şekil 8

Elbette, bizi böyle bir yolculuğa çıkartabilecek bir makine inşa etmek oldukça zordur ve bunu sağlayacak teknoloji bugün var olan her şeyden çok daha farklı olacaktır.

Witten’ın M-teorisi titreşen sicimler yerine, titreşen zarları koyar. Bir nokta bir 0-zar’dır, bir çizgi (veya sicim) bir 1-zar’dır, bir tabaka bir 2-zar’dır, ve görsellemesi zor olsa da, daha yüksek boyutlarda özdeş yapılar bulunmaktadır: 3-zar, 4-zar, vs. İşte bu kuram evrenin başlangıcı sorununa da bir açıklama getirir. Ovrut, Steinhardt ve Turok bu kuramı evrenin başlangıç soruna bir çözüm olarak kullandılar ve Büyük Patlamanın birbirine çarpan zar evrenler ile başlamış olabileceğini önerdiler. Buna göre, sonsuz sayıda evren-zarlar birbirleriyle çarpıştıklarında (Şekil 9) bizim Büyük Patlama dediğimiz şey gerçekleşir ve içinde yaşadığımız evren genişlemeye başlar. Öte yandan başka yerlerde, başka boyutlarda da sonsuz sayıda Büyük Patlamalar gerçekleşmekte ve sonsuz sayıda başka evrenler de ortaya çıkmakta.
YıldızlararasıŞekil 9: Çarpışan zar-evrenler

Bütün bu bilgilerin ışığında filmin en zor anlaşılan kısmına gelebiliriz. Kara deliğin içinde ne var? Nasıl oluyor da filmin kahramanı başka bir boyuta (ve zamana) geçebiliyor ve bizim yaşadığımız boyutu (ve zamanı) etkileyebiliyor? Şüphesiz işin bu kısmı spekülatif bilime giriyor. Ancak bunun bilimsel bir spekülasyon olduğunu ve her ne kadar kanıtlanmasa da diğer bütün kanıtlanmış bilimsel kuramlarla uyum içinde olduğunu hatırlatalım. Uzayzamanın bükülebildiğini yukardaki paragraflarda anlatmıştık. Bu konuda kimsenin bir şüphesi yok. Ancak bu bükülme iki şekilde gerçekleşebilir. 1-) İçinde yaşadığımız 4-boyutlu uzayzamandan başka bir boyut yok ve bükülme uzayzamanın kendisinin bükülmesidir. Büyük Patlamadan bu yana genişleyen evren de, bütün uzayzamanın genişlemesi şeklinde gerçekleşiyor. Tıpkı bir balon gibi ama balondan başka bir şey yok. Klasik cevap bu ve bu cevap yakın zamana kadar bütün fizikçilerin ortak görüşüydü. 2-) Ancak bir açıklama daha var ki, özellikle 1980’lerden sonra kuantum kütleçekim kuramlarının çeşitlenmesiyle birlikte, sicim kuramları, M-kuramı gibi popüler kuramlar tarafından benimsenmekte. O da şu: içinde yaşadığımız uzayzaman,yığın [bulk] adı verilen bir beşinci boyut (diğer tüm boyutları 5. Boyut gibi düşünelim) içinde bükülmekte. Dolayısıyla bu açıklamaya göre, “evrenimiz neyin içinde genişliyor? “ sorusuna verilecek yanıt:, “yığının içinde ya da 5. Boyutun içinde genişliyor” olacaktır. Bu yeni kuramlara göre bizim içinde yaşadığımız evren bu yığının için de bir zardır [brane] (Şekil 10).

Yıldızlararası
Şekil 10: 4-boyutlu uzayzamanımızı 2-boyutta canlandırmaya çalışırsak elde edeceğimiz resim şekildeki gibi bir zar [brane] olacaktır. Yığın [bulk] ise buna dik bir 5. Boyuttur. Şekildeki “dışarı-içeri” [“out-back”] yönü, zardan yığına olan yöndür.

Ayrıca bu kuramlara göre, kütleçekimi hariç diğer bütün kuvvetler (elektromanyetizma, zayıf ve yeğin nükleer kuvvetler) bizim zarımız içine hapsolmuş durumdalar. Sadece kütleçekim boyutlararası geçiş yapabilmekte.

Yıldızlararası filmi, yığının [bulk] var olduğu varsayımına göre kurgulanmış. Öte yandan eğer yığın varsa o zaman kurama göre mutlaka “bükülmüş” olmalıdır. Teknik olarak söylersek, eğer yığın (5. Boyut) bükülmüş olmasaydı, kütleçekim ters kare yasasına değil ters-küp yasasına göre davranırdı. Diğer bir ifadeyle, güneşle gezegenler arasındaki kütleçekim kuvveti mesafenin küpüyle ters orantılı olurdu ve bu durumda gezegenler güneşin etrafında dolanmak yerine uzaya dağılıp giderlerdi.

Şimdi 2-boyutta gösterdiğimiz 4 uzayzaman boyutlu zarımızdaki boyutları 1-boyuta indirelim (Kuzey-Güney) ve ortadaki kalın çizgiyle ifade edelim (Şekil 11).
YıldızlararasıŞekil 11

Şekil 11’in ortasındaki mavi diskte küçük bir parçacığın kütleçekim alanı betimlenmekte. Kırmızı çizgiler kuvvet çizgilerinin “dışarı-içeri” [out-back] yönünde yığına sızmasını gösteriyor. Mavi diskin içinden yayılan kütleçekim kuvvet çizgileri, diskin dışına çıktıklarında Kuzey-Güney [North-south] yönüne paralel olurlar ve “dışarı-içeri” yününe gitmezler. Böylelikle Newton’ın ters kare yasası da tekrar sağlanmış olur.

Kuantum kütleçekimi anlamaya çalışan fizikçiler, ekstra boyutların mikroskobik boyutlarda olduklarını ve kendi üzerlerine katlandıklarını düşünürler. Bu da kütleçekimin çok hızlı yayılmasını engeller. Ancak Yıldızlararası filminde bir spekülatif adım daha atılmış ve bu boyutlardan en az birinin kendi üzerine katlanmadığı varsayılmış. Bunun nedeni de filmin kahramanına yer açmak. Cooper filmin sonunda teserakt adı verilen 4-boyutlu bir küpün içine düşüyor.

1999 yılında Lisa Randall ve Raman Sundrum kütleçekimin yığının içine yayılmasını önleyen bir yol buldular. Randall’ın Warped Passage [Bükülmüş Geçitler] kitabında (Alfa Bilim dizisinden basıma hazırlanmakta) anlatılan teknik detaylara değinmeden, buna Anti-deSitter bükülmesi adı verildiğini söyleyelim. Özetle belirtirsek, Anti-deSitter bükülmesi kuantum dalgalanmalarından kaynaklanmakta.

Şimdi, mikroskopik bir tesearkta yaşayan iki mikrobu gözümüzde canlandıralım. Bunlar birbirlerinden 1 km mesafede olsunlar ve dik açılarla kendi zarları terk edip yığının [5. Boyut] içine girsinler (Şekil 12).

Yıldızlararası
Şekil 12
Bu mikroplar 1 mm yol aldıklarında, Anti-deSitter (AdS) bükülmesi nedeniyle aralarındaki mesafe 10 kat küçülür, 100 m’ye iner ve yol almaya devam ettiklerinde aralarında mesafe de küçülür. Bu küçülme nedeniyle de, zarımızın dışındaki 5. Boyutta kütleçekimin yayılacağı fazla bir yer kalmaz.

Bu nedenle, aslında Cooper’ın teserakta gezinebileceği pek yer yoktur. Ama Kip Thorne bu problemi kendi zarımızı AdS bükülmesinin içinde bir sandviç gibi tasarlayarak çözer. Sandviçin içinde ortadaki bizimki olmak üzere üç zar vardır ve sandviçin dışında yığın bükülmüş değildir. Dolayısıyla sandviçin dışında her türlü bilimkurgusal senaryoya izin verecek bir alan kalır. Sandviçin kalınlığının 3 santimetre olması bütün gözlemlenir evreni kapsaması için yeterlidir!

YıldızlararasıŞekil 13

Cooper’ın içinde gezindiği 4 boyutlu küp [teserakt] hakkındaki teknik detayları Kip Thorne’un kitabında okuyabilirsiniz. Burada kütleçekim dalgalanmaları önemli bir yer tutmakta. Filmde de kütleçekim anomalileri olarak karşımıza çıkıyorlar.

Aslında kütleçekim anomalileri çok eski bir kavram. Newton kuramına uymayan Merkür’deki anomali Einstein kuramıyla halledilmişti. Daha modern bir anomali kara madde kavramını kattı bilim dünyasına. Henüz kara maddenin ne olduğu çözülebilmiş değil. 1998’de çok daha çığır açıcı bir anomali evrenin hızlanarak genişlediğini göstererek kara enerji ismini aldı. Kara enerjinin de ne olduğunu bilmiyoruz. Filmdeki anomalilerse zaten varlığını bildiğimiz gelgitsel kütleçekimdeki açıklanamayan farklılıklar. NASA’daki profesör bunlara 5. Boyuttakilerin yol açtığından şüpheleniyor. 5. Boyuttaki yığın alanının böylesine gelgitsel kütleçekim anomalilerine yol açması mümkün.

Tekillik
Kuantum dalgalanmalarını bir kenara bırakırsak, Einstein’ın çok iyi anlaşılmış görelilik yasalarını elde ederiz. Bu yasalar uzayzamanın örneğin bir kara delik etrafında nasıl büküldüğünü betimler. Ancak kuantum dalgalanmalarını işin içine katmadan doğru bir kuantum kütleçekim kuramı elde etmek de mümkün değildir. Çünkü Einstein yasaları Büyük Patlamanın başlangıcı ya da kara deliğin içi gibi yerlerde çalışmaz. Tekillik, uzayın ve zamanın bükülmesinin sınırsız olduğu yerdir.

Yıldızlararası
Şekil 14: kuantum köpüğü
Tekillik, Einstein yasalarıyla kuantum kuramının birleştiği yerdir. İşte o nedenle kara deliğin içinde neler olup bittiğini anlamak, kuantum kütleçekim kuramını kurtaracak olan bir bilgidir. Filmde de bu bilgiye erişmek için kahramanlarımız kara deliğin içine dalmaktalar.

1990’lardan bu yana fizikçiler kara delikler hakkında daha çok şey bildiklerini düşünüyorlar. Her ne kadar bu kuramlar doğrudan deneylerle veya gözlemlerle kanıtlanmamış olsa da, diğer kuramlar ve gözlemlerle uyum içindeler. Eskiden sadece BKL tipi tekillikler bilinirdi. Belinsky, Khalatnikov, ve Lifshitz isimli Rus fizikçilerin adını verdiği BKL tipi tekillikler yüksek düzeyde kaotiktir. Böyle bir kara deliğin içine girmeniz tavsiye edilmez. Eğer kazara böyle bir kara deliğin içine düşerseniz atomlarınıza ayrılırsınız. Rus fizikçiler kara deliğe düşen birinin kaderini öngörebiliyorlar ancak tek bir konuyu bilemiyorlar: atomların kaderi. Ne onlar ne de başka hiç kimse günümüzde kara deliğe düşüp de parçalanan bir cismin atomlarının ne olacağını öngöremiyor.

Yıldızlararası
Şekil 15

1991 yılında Eric Poisson ve Werner Israel, Einstein denklemleri üzerine çalışırken ikinci tipte bir tekillik keşfettiler. Bu tekillik kara delik yaşlandıkça büyüyordu. Nedeniyse, kara deliğin içinde zamanın olağanüstü yaşlanmasıydı. Eğer Gargantua gibi kara deliğin içine düşerseniz, sizinle birlikte gaz, toz, ışık vb gibi birçok başka şey de girer. Bütün bunların kara deliğe girmesi, dışarıdan bakan bir gözlemci için milyarlarca yıl alır. Ama kara deliğin içindeki biri için bir saniyeden kısa bir süredir bu. Dolayısıyla böyle bir kara deliğin içine girerseniz, bütün bu maddelerin ışık hızına yakın bir hızla, ince bir tabaka halinde üzerinize doğru düştüğünü görürsünüz. Bu tabaka uzayzamanı bozan yoğun gelgitsel kütleçekim kuvvetleri yaratır. Gelgit kuvvetleri sonsuza kadar büyürken tekillik oluştururlar. Sonuçta “içeri doğru tekillik” meydana gelir (Şekil 16).
YıldızlararasıŞekil 16

Gelgit kuvvetleri bir yandan çekip bir yandan sıkıştırdığından, tekilliğe ulaştığınızda net kuvvet sonsuz değil sonlu olur ve hayatta kalma şansınız olabilir (Şekil 17).

YıldızlararasıŞekil 17

2012’de Donald Marolf ve Amos Ori üçüncü tipte bir tekillik keşfettiler. Sizden önce kara deliğe düzen gaz, toz, ışık, kütleçekim dalgaları vb gibi şeylerin yarattığı “dışarı doğru tekillik” adı verilen bu tekillik de kara delik yaşlandıkça büyür. Bunların küçük bir bölümü kara deliğin içindeki uzay ve zaman bükülmeleri sonucu size doğru yansır. Bu yansıma, zaman yavaşlaması yüzünden bir şok cephesi gibi sıkıştırılmıştır Yine gelgit kuvvetleri oluşturur ve sonsuzluğa doğru büyüyerek tekillik oluştururlar. Ama bu defa söz konusu olan “dışarı doğru tekillik”tir. Bu tür bir tekillik içinde de sağ kalma şansınız vardır (Şekil 18).


YıldızlararasıŞekil 18

Sonuç olarak, filmin kahramanı yarattığı “dışarı doğru tekillik” tipindeki bir tekillik içine düşerek dört boyutlu küp olan teserakta girer ve kütleçekim anomalileri yaratarak geçmişe haber gönderir. Bütün bunlar fantezi değil, şu anki bilimsel bilgilerimizle olası senaryolar. Ama şüphesiz kanıtlanmış bilgiler değil bunlar. Filmden zevk almanız dileğiyle.

Kerem Cankoçak
kaynak: keremcankocak.blogspot.com.tr/2014/11/yl. . .
Mayıs 2014

Gonca Köse

Film İncelemeleri - Sapık ( Psycho, 1960 )

Korkutucu, çocukları üzerinde tahakküm kuran, psikopat anne korku sinemasının gözde temaları arasındadır. Böyle bir konuyu işleyen Alfred Hichcock’un 1960’da çektiği Psycho seyirciden büyük ilgi görerek bir kült film haline gelmiş ve bugüne kadar en fazla
incelenen ve hakkında konuşulan filmlerden birisi olmuştur. Psycho korku sinemasında önemli bir kilometre taşıdır ve Stagecoach’un Western’de başardığı işi korku sinemasında tekrarlar. Psycho öncesi korku sinemasında düşman (öteki) genellikle dışarıdandı. Özellikle soğuk savaş döneminde uzaylı istilacılar, mumyalar, vampirler, yeraltından ya da öteki dünyadan gelen kötü güçler dünyayı, daha doğrusu Amerika’yı, daha da sınırlarsak orta sınıf beyaz Amerikalıyı tehdit ediyorlardı. Psycho bir anlamda korku sinemasında bir devinim gerçekleştirdi. Artık düşman Amerikan toplumunun içindeydi, tehdit garip kıyafetli uzaylılardan, mumyalardan değil, sıradan insanlardan geliyordu. Ataerkil burjuva kültürünün bastırıp yok saydığı şeylerin korku sinemasında ortaya çıkar. Ataerkil aile, bu istenmeyen aruzların bastırılması görevini görür. Psycho daki’ aile babadan yoksun bir ailedir bu yüzden, bastırılması gereken cinsel duygular ve anneye aşırı bağımlılık, sapkın bir cinsellik şeklinde dışa vurulur.

Psycho’da arkaik, iğdiş edici annenin ve anaerkil ailenin neden olduğu dehşet işlenir. Anne figürü filmin olay örgüsünde önemli bir yer tutar. Sekreter olan Marion işyerinden çaldığı parayla kaçar ve yol üstündeki Norman Bates’in otelinde konaklar. Burası anayoldan uzakta olduğu için boş ve ıssız bir oteldir. Otelin sahibi Norman, Marionla ilgilenir ve odasına yerleştikten sonra birlikte yemeyi teklif eder. Daha sonra, Marion, Norman Bate’in annesi ile konuşmalarını duyar. Bayan Bates oğlunun yabancı kızlarla yemek yememesini istememektedir. Bayan Bate’in baskıcı, zalim bir anne olarak yetişkin çocuğu ile otoriter, boyun eğdirici bir şekilde konuşmaktadır. Otel, ahlak dışı seksi sembolize ederken, ev annenin egemenliğindedir. Bayan Bates kendi doğrularına göre Norman’ı eğitmektedir. Norman bir anlamda Oedipus öncesi dönemdeki çocuk gibidir. Babanın sembolik düzenine geçmemiş, dolayısı ile kişiliği gelişmemiştir. Anneye bağımlıdır. Bayan Bates de o dönemdeki çocuğa egemen, otoriter annedir. Babanın yokluğu da bu savı destekler. Norman, anaerkil bir ailede büyümüştür. Bu yüzden sapkınlığı bizi şaşırtmaz. Hatta seyirci onu annesinin bir kurbanı gibi görür.


Marion odasına döner ve duş yapmak üzere soyunmaya başlar. O sırada yan odada Norman bir tablonun ardında gizlediği bir delikten Marion’u gözetler. Marion bakışın nesnesidir ve birazdan kurban olacaktır. Gözetlemecilik korku filminde sık kullanılan motiflerdendir. Gözetleyen bakışın sahibi etkin durumdadır, gözetlenen ise edilgin ve bakışın nesnesidir. Katil önce gözetler daha sonra öldürür. Marion duşa girer, o sırada
banyoda bir kadının gölgesi belirir, elinde bir bıçak taşımaktadır. Sinema tarihinin en nlü sahnelerinden biri olan bu sahnede Hitchcock’un hızlı kesimleriyle Bayen Bates, Marion’u öldürür. Bu seyirci için tam bir şoktur. Özdeşleştiği başroldeki kadın filmin ortasında öldürülmüştür. Bayan Bates karşımıza öldürücü, iğdiş edici, fallik anne olarak çıkar. Bunun temeli çok eskiden beri var olan iğdiş edici anne korkusuna dayanır. Arkaik anne figürünün
bir çok korku filminde olduğu gibi Psycho’da da görülür.

Gerçekte Bayan Bates, Norman tarafından öldürülmüştür, Norman pişmanlığı ve annesine duyduğu korku nedeniyle onu mumyalamış ve evde saklamıştır. Buna rağmen Bayan Bates arkaik, kötü, yutucu ve iğdiş edici anne olarak her yerdedir. Evin ürkütücü görünümünde,
Marion ve Norman’ı izleyen dondurulmuş kuşlarda, öldükten sonra bile Norman’a hükmeden kişiliği ile varlığı anlaşılır. Kuşların sıran bir şekilde değil, en tehdit edici, saldırgan pozisyonda doldurulduğunu belirtiyor. Karganın gagasının duvara düşen gölgesi iğdiş edici annenin simgesidir ve daha sonra duş sahnesinde benzer şekilde bıçağın gölgesinin görürüz. Kuşlar annenin tehdidini simgeler. Marion, annesinin söylediklerini duyduğunu söyler. Norman, ‘benimle öyle konuştuğu zaman karşısına dikilip, bağırıp çağırmak, sonrada çekip gitmek istiyorum’ derken kuşlar ayı çerçevede ürkütücü bir şekilde onu izler. Anne, oğlunu yabancı bir kadınla konuşurken takip eder. Marion ve Norman’ın konuştuğu sahnede her planda mutlaka onları izleyen bir kuş vardır. Marion’u aramak üzere otele gelen dedektif dolaşırken de doldurulmuş kuşlar onu izler. Norman’ın kendisi değilse de, kişiliği arkaik anne tarafından yutulmuştur. Norman’da onun giysilerini giyer ve bir peruk takarak kadınları öldürür. Norman elindeki bıçakla iğdiş edici annenin fallusu olmuştur.

İğdiş edici annenin mitolojideki simgesi ejderhadır. Ejderha doğurduğu çocuğu yutarak onu kendi içine dahil etmektedir. Bu et yiyen, ölülerin ‘ana’sı mağarada ya da korkun bir kalede
yaşar. Kişinin öz benliğine ulaşabilmesi için onunla dövüşüp, onu yutup kişiliğine katması gereklidir. Ejderha tarafından yutulup yok edilmenin karşılığı ise iğdiş edilmektir. Yani anne tarafından yutulup iğdiş edilme. Burada yutulan şey penis değil kimliktir. Psycho’da da Norman ailesiyle yaptığı mücadeleyi kaybetmiş be kişiliği onun tarafından yutulmuş, yani iğdiş edilmiştir. Norman kendi kimliğini annesinin kimliği içinde eritmiştir. Filmin sonunda her şeyi açıklayan psikolog hiçbir zaman gerçek Norman olamıyordu. Annesinin kişiliği onu tamamen silmişti’ der. Norman’ın annesinin yerine geçmesi sevgiden değil korkudan kaynaklanır. Norman annesi tarafından iğdiş edilmek için onun yerine geçer, iğdiş olamamak için iğdiş eder. Yine de Norman’ın sembolik olarak iğdiş edildiğini söyleyebiliriz. Bayan Bates, küçümseyici konuşmaları, her şeyi gören gözleri, cinselliğe karşı tavrı hükmedici otoritesi ile Norman’ı bir anlamda iğdiş etmiştir. Anneye mutlak bağımlı, babanın olmadığı bu ilişki Norman’ı ruh hastası bir katil yapar.

Psycho, kadın ve kadın cinselliği açısından iki yönlü okunabilir. İğdiş edici arkaik anne ve cezalandırılan kadın figürü. Kadınların bir katil tarafından fallik bir simge olan bıçak türü kesici aletlerle öldürüldüğü slasher filmlerin öncülüğünü Psycho’nun yaptığı kabul edilir. Hichcock, filmde hiç kan göstermeden gerilimi, bir atmosfer yaratmayı başarmışken 1960 sonrasında kadın hareketlerinin giderek daha büyük bir ivme kazanmasına ve yaygınlaşmasına bağlı olarak eril kaygıların yaygınlaştırılması ve erkek seyircinin aldığı sadistik hazzın arttırılması için kadına yönelik şiddet giderek daha fazla perdeye yansımaya başlamıştır.
Mart 2014

Gonca Köse

2013' ün En iyi Albümleri / Rolling Stone/

Vampire Weekend, ' Modern Vampires of the City'
14

Kanye West- Yeezus
14

Daft Punk- Random Access Memories
14

Paul McCartney- New
14

Arcade Fire- Reflektor
14

Queens of the Stone Age- ... Like Clockwork
14

Lorde- Pure Heroine
14

The National- Trouble Will Find Me
14

Arctic Monkeys- AM
14

John Fogerty- Wrote A Song For Everyone
14

Parquet Courts- Light Up Gold
14

Jake Bugg- Jake Bugg
14

Disclosure- Settle
14

Drake- Nothing Was The Same
14

Atoms for Peace- Amok
14

David Bowie- The Next Day
14

Danny Brown- Old
14

Ashley Monroe- Like A Rose
14

Nine Inch Nails- Hesitation Marks
14

Laura Marling - Once I Was An Eagle
14

Sky Ferreira- Night Time, My Time
14

Phoenix- Bankrupt! 14

My Bloody Valentine- MBV
14

Eminem- Marshall Mathers LP 214

Elton John- The Diving Board
14

Chance The Rapper- Acid Rap
14

Bombino- Nomad14
Şubat 2014

Gonca Köse

İlginizi çekecek belgesel ve video listesi

Dünya ve Yaşam Üzerine

Yaratıcılık ve Tasarım Üzerine

Eğitim Üzerine

Dijital Devrim Üzerine


Uygarlık Üzerine

Politika Üzerine

Dehaların Biyografileri ve Yaşamları Üzerine

Savaş Üzerine

Ekonomi Üzerine

Dijital Girişimcilik Üzerine

Spor Üzerine

Teknoloji Üzerine

Din ve Doğuşu Üzerine

Batı Dinleri Üzerine

Doğu Dinleri Üzerine

Bilinç Üzerine:

Mitler Üzerine
Alchemy: Sacred Secrets Revealed
The Day Before Disclosure
The Pyramid Code
The Secret Design of the Egyptian Pyramids
Decoding the Past: Secrets of the Dollar Bill
The Lost Gods of Easter Island
Origins of the Da Vinci Code
Forbidden Knowledge: Ancient Medical Secrets
Secret Mysteries of America’s Beginnings: The New Atlantis
Secrets in Plain Sight

Toplumsal Kültür Üzerine
Medya ve Düzen Üzerine

Sanat ve Edebiyat Üzerine

Sağlık Üzerine

İlaçlar ve Uyuşturucular Üzerine

Çevre Üzerine

Evren Üzerine

Bilim Üzerine

Evrim Üzerine

Psikoloji ve Beyin Üzerine

Modern ve Önceki Tarih Üzerine

Yaşananlar ve Olaylar Üzerine

Antik Uygarlıklar Üzerine

** Derlemeyi buraya eklememe sebep olan Onur Avunduk'a teşekkürler (paylaştığı link: diygenius.com/mind-expanding-documentar... . )
Ocak 2014

Gonca Köse

Patatesli Çıtır Börek Tarifi

Yemek Tarifleri

Malzemeler:
 • 4 adet yufka
 • 3 yemek kaşığı un
 • 1 yemek kaşığı sirke
 • 1 su bardağı sıvı yağ

Harcı İçin:
 • 4 orta boy patates
 • 1 adet soğan
 • 1 tatlı kaşığı nane
 • 1 çay kaşığı pul biber
 • 1 çay kaşığı karabiber
 • 2 yemek kaşığı sıvı yağ
 • Tuz

Üzeri İçin:
1 adet yumurta sarısı
Yapılışı:
 • Patateslerini haşlayın. Bu patatesleri soyup küp küp doğradıktan sonra bir tencereye yağı koyup soğanı ölene kadar kavurun. Üzerine patatesleri ilave edin.
 • Tuz, pul biber, nane, karabiber gibi baharatları da ilave edip 5-10 dakika daha kavurun. Harcı soğumaya bırakın. Sirke, sıvı yağ ve unu bir kapta iyice karıştırın.
 • Yufkanın birini açarak sostan sürün ve üzerine ikinci kat yufkayı koyun. Yine aynı şekilde sosu sürdükten sonra üçgen şeklinde kesin. Sigara böreği sarar gibi sarıp tepsiye yerleştirin.
 • Üzerine yumurta sarısını da sürüp 180 derece ısınmış olan fırına yerleştirin. Piştikten sonra sirkenin vermiş olduğu etkiyle çıtır çıtır enfes bir börekle karşılaşacaksınız.
Ağustos 2012

Gonca Köse

"En Sevdiğim Filmler" Listesi

 • Noviembre
 • Persepolis
 • Hair Musical
 • Dogtooth
 • All That Jazz
 • Milk
 • Billy Elliot
 • All About My Mother
 • Talk to her
 • Les Choristes
 • Gia
 • Men of Honner
 • Pina
 • Hallam Foe
 • Being John Malkovich
 • Extremely Loud & Incredibly Close
 • Vitus
 • Mickybo and me
 • Oranges and Sunshine
 • Before Sunrise
 • Beginners
 • Les Amours Imagineires
 • The Art of Getting By
 • The Boy in the Striped Pyjamas
 • Tous les Soleils
Ekim 2013

Gonca Köse

Metallica - The track of the day series #11

Bugün Metallica'dan bahsedelim, dünyanın en tanınan gruplarından biri ama ben burada kısa ve öz olarak bazı bilgiler vermeye çalışacağım. Yıllardır bıkmadan dinleyebildiğim bir müzik yarattılar ve hikayelerinde de çok ilginç şeyler var.

Kuruluş hikayesi de gerçekten ilginç çünkü grup 1981 yılında Lars Ulrich'in yerel gazeteye verdiği "Davulcu, Tygers of Pan Tang, Diamond Head ve Iron Maiden çalan birilerini arıyor" ilanı ile oluşuyor. İlana Hugh Tanner ve James Hetfield'in cevap vermesi ile grup kuruluyor. Metallica, 1981 Ekim ayında bu tanışmadan 5 ay sonra kurulmuş. Grubun isim babası Ulrich ve arkadaşı Ron Quintana. Ron'un önerileri MetalMania ve Metallica isimleri imiş ve Ulrich Metallica ismini seçmiş. Durun, bir gazete ilanı daha geliyor. Metallica yine aynı gazeteye ana gitarist ilanı veriyor ve Dave Mustaine cevap veriyor. James ve Lars pahalı gitar ekipmanlarını görünce Dave'i gruba dahil etmişler : )

İlginç bir bilgi, 1982 yılında Metallica ilk kaydını kaydederken (Hit the Lights) bas gitarda James Hetfield vardı ve solo gitarda ise Lloyd Grant : ) Bu şarkının 1982 yılının başlarında grup Metal Massacre albümü için ilk şarkısı olan da bulunduğu albümleri Metal Massacre ve bu albümde grubun adı yanlışlıkla "Mettalica" yazılmış : )

İlerleyen süreçte, gruba bas gitarist olarak katılan Ron'un; özellikle Ulrich ve Mustaine ile aralarındaki anlaşmazlıklar sonucu gruptan ayrılmasına neden olmuş.

Bir gün Jams ve Lars "Whiskey A Go Go" adlı bir mekanda Trauma adlı bir grubu izlerler ve sahneden solo gitara benzeyen bir ses duyarlar, bu ses Clifff Burton'ın bas gitarıdır. James Hetfield şöyle diyor:

"Tam arkamızdan vahşi bir solo gelmişti, arkamızı döndüğümüz zaman bunun o olduğunu gördük, uzun kızıl saçlarıyla sadece işini yapıyor ve çevrede sanki kimse yokmuşçasına, tek başına odasında çalıyormuşçasına sakin ve bir o kadar harika çalan birisi vardı"

Cliff Burton'a hayran kalan James ve Lars, Cliff'e gruba katılmasını teklif ederler. Cliff önce kabul etmez ancak sonrasında grubun San Francisco'ya taşınması koşuluyla gruba katılmayı kabul eder.

Dave Mustaine'in alkol, şiddet ve uyuşturucu problemleri grubu çok rahatsız ediyordu ve bu yüzden gruptan çıkarılmasına karar verirler. Dave gruptan çıktığı gün Exodus grubunun kurucularından Kirk Hammett gruba solo gitarist olarak katılır.

İlginç bir başka bilgi, Metallica'nın en çok ilgi gören albümü olan Master of Puppets hiç bir reklam kampanyası olmadan milyonlarca satmıştır. Bu arada, master of puppets şarkısı bir sorun olarak uyuşturucuyu ele almaktadır.

Cliff Burton heavy metal müziğin en iyi basçılarından biri olarak görülür. İsveç'teki konserden dönerken yoldaki buzlanma sebebi ile kayan otobüsten dışarı fırlayarak otobüsün altında kalmış ve yaşamını yitirmiştir. Cliff'in ölümünden önce konser turu esnasında grup üyeleri kendi yatacakları yeri seçmek için kart çekerler. Cliff, Kirk'ün yerinde yatmaya hak kazanır, sonrasında ise kaza gerçekleşiyor. Kazanın ardından çekici aracı otobüsü kaldırırken halat kopar ve otobüs tekrar düşer. Bu esnada Cliff Burton'ın yaşayıp yaşamadığı bilinmiyor...Metallica Cliff için And Justice for All albümünde "To Live is To Die" şarkısını ithaf etmiştir. Şarkıda doğumdan ölüme kadar hayatı sadece melodiyle ve sonlara doğru bir kez söylenmiş bir dörtlükle "metalci ağıtı" şeklinde anlatılmıştır.

Grup, Metallica'yı Metallica yapan Cliff'in acı kaybı ile dağılmayı düşünmüş ancak Cliff'in bunu istemeyeceği düşüncesi ve Cliff'in ailesinin isteği ile dağılmaktan vazgeçmiştir.

Sonrası ise yine müzik, başarılar ve müzik ve başarılar... Buyrun:

Sad But True


No Leaf Clover


Nothing Else Matters


Outlaw Torn


One


Enter the Sandman


Until it Sleeps


Bleeding Me


The Call of Ktulu
Şubat 2013

Gonca Köse

Bağışıklık sistemimizi güçlendirmek için neler yapmalıyız?

Bağışıklık sistemi insanoğlunu "mikrop" diye tanımlanan, enfeksiyona yol açabilen virus, bakteri, mantar ve parazit gibi mikrororganizmaların zarar verici etkilerine karşı korur. Bağışıklık sistemi görevini, yaşam süresi boyunca sürdürür ancak bazı koşullarda bağışıklık sistemi zayıflar. Bu mücadelede hayatta kalmak için patojenleri tanıyan ve onları etkisizleştiren bazı mekanizmalar gelişmiştir. Bağışıklık sistemindeki bozukluklar hastalıklara neden olur.

Canlıların bağışıklık sistemlerini uyaran ve canlı için kendindenolmayan tüm moleküllere "antijen" veya "immunojen" denir. Böyle durumlarda kemik iliği, timus, lenf bezleri ve dalak gibi özelleşmiş merkezlerde yer alan fagositler, makrofajlar, lenfositler gibi savunma hücreleri ve molekülleri devreye girerler. Canlının bağışıklık sistemine karşı savaş açan mikropları öldürmeye çalışır. • Bağışıklık sistemi yorgunluk, yetersiz ve dengesiz beslenildiği zaman, stres ve çevre sonucunda zayıflar.
 • Yeterli dinlenme ve uyku bağışıklık sisteminin güçlenmesini sağlar.
 • Temiz hava almak ve temiz bir çevrede yaşamak bağışıklığın artmasını sağlar.
 • Bağışıklık sisteminin hücrelerinin etkinliği ve işlevi için A, C, E, B12 vitaminleri, folik asit, demir, çinko ve selenyum almak önemlidir. Bunları içeren yiyecekler tüketmek ve ilaçlarla takviye yapmak gereklidir.
 • Haftada en az iki defa taze balık tüketmek, taze sebze ve meyve tüketmek gereklidir.
 • Ihlamur, zencefil, zerdaçal gibi bitkiler veya çayları gündelik yaşantıda tüketmek.
 • Düzenli olarak spor yapmak bağışıklık sistemini olumlu etkiler.
 • Alkol ve sigara tüketiminden uzak durmak gereklidir. Bağışıklığı zayıflayan en önemli nedenlerden biridir.
 • Yağlı tohumlar (ceviz, fındık, badem vb.), turunçgiller, nar tüketimi, probiyotikli yoğurtlar, tam taneli tahıllar (tam buğday , esmer pirinç vb.) ve antioksidan açısından meyve ve sebze salatlarını bol bol tüketmek gereklidir.
Ekim 2013

Gonca Köse

Steven Spielberg

Sinema

Steven Allan Spielberg- 18 Aralık 1946- Cincinnasti\ Ohio\ ABD

Yönetmen, Yapımcı
Evlilikleri: Amy Irving (1985- 1989) , Kate Capshaw( 1991-) altı tane çocuğu bulunuyor.

Babası bilgisayar mühendisi
Lakabı: 'Masalcı'

Sinemaya ilgisi küçük yaşlardan gelmektedir. Henüz buluğ çağına gelmeden arkadaşlarıyla birlikte 8mm lik kamerayla filmler çeker, film gösterimini evde para karşılığı yapar. Ablası da misafirlere pop corn satar.

KENDİ AĞZINDAN SÖYLEDİKLERİ...
-"Meslek hayatım boyunca saat 09. 30 ile 17. 30 arasında çalışmayı kendime şaşmaz bir kural edindim. Çok gerekmedikçe bu saatleri zorlamam. Ne kendim, ne de ekibim için... Saat 18. 00'de mutlaka evimde olurum ve günümün ondan sonraki bölümünü bütünüyle aileme ayırırım. Ev halkıyla birlikte akşam yemeği yeriz, çocuklarıma masallar okurum, onları yataklarına yatırırım, eşimle sohbet ederim. Ertesi sabah da çocukları erkenden okula bırakır, işe ondan sonra giderim. Bu eylemler, beni birazdan içine dalacağım yoğun çalışma günü için motive eder. Ayrıca, hafta sonları da kesinlikle çalışmam. O iki gün kesin olarak aileme aittir. "

-"Çocukluğumdan beri kahve denilen şeyin tadından ölesiye nefret ederim. O yüzden de hayatım boyunca bir bardak bile kahve içmedim. "

- "Dünyadaki en tehlikeli uyuşturucu eroin falan değil, film şeridi müptelalığıdır, sinemayla uğraşmaktır. Selüloidin tadını bir kez aldınız mı onu bir daha asla bırakamazsınız. Ve ben de en fazla iki yılda bir bu maddeden yapımcı-yönetmen pozisyonunda bir doz almazsam ölürüm. " Sinema

İzlediğim tüm filmlerinde ağlamışımdır. Pek çok filmlerinde özellikle 1990lara kadar olan çalışmalarında çocuk ve genç kahramanlar ön plandadır.

Christian Bale ve Steven Spielberg ' Empire of the Sun' çekimleri sırasından bir kare
Sinema

FİLMLERİ:

Sinema
Daha fazla göster

Benzer Kişiler