Bilmek istediğin her şeye ulaş

Göksu Çelik, 

Üniversite Öğrencisi

Üniversite Öğrencisi Göksu Çelik inploid.com'da 0 soru sordu, 0 soru yanıtladı ve 7 takipçisi var.

Nisan 2012

Göksu Çelik  yeni bir  gönderide  bulundu.

Nisan 2012

Göksu Çelik  yeni bir  gönderide  bulundu.

Analiz Raporu

Hedef Kitle: Bu projeyi seçiş amacımdaki hedef kitlem 9. Sınıflara Biyoloji Dersini daha sevilir ve anlaşılır hale getirebilmektir.

 

Ortam Analizi: Biyoloji dersi; yaparak ve yaşayarak öğrenme etkinliklerinin etkin biçimde uygulanabileceği bir disiplindir. Biyoloji dersine öğrencilerin ilgisini artırmak ve bu dersi sevdirerek dersin anlamlı olarak öğrenilmesini sağlamak için pratik çalışmaların yapıldığı laboratuvarlar büyük önem arz etmektedir. Laboratuvarlar, gözlem ve deney yaparak, fikir üreterek ve verileri yorumlayarak bilgilerin yapılandırıldığı, yaratıcılık ve keşfetme becerilerinin geliştirildiği heyecan verici bir öğrenme ortamı olarak düzenlenmelidir. Laboratuvarlarda yapılan etkinlikler, basit bir gözlemden, bütün bilimsel süreç becerilerini kullanmayı gerektiren deneyler yapmaya kadar uzanan geniş bir yelpazede yer alabilir. Laboratuvar güvenliği de tüm bu etkinliklerin sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi açısından önemlidir. Laboratuvarlarda yapılan etkinliklerde araç gereçlere, makine ve donanımlara, öğretmene, öğrencilere, okula yönelik meydana gelebilecek tehlikelere karşı önlemler alma, aksayan durumları belirleme, daha iyiyi düzenleme laboratuvar güvenliği açısından gereklidir.

 

İçerik ve Sistem Analizi: Biyolojiyi herkesin severek, zevk alarak öğrenebileceği ve biyolojide herkesin başarılı olabileceğini varsayan Biyoloji Dersi Öğretim Programı’nın vizyonu biyoloji okuryazarı bireyler yetiştirmektir. Biyoloji okuryazarı bir birey;

• Genelde bilimin, özelde biyolojinin doğasını anlar ve özümser.

• Kendisini tanıyabilmesi ve çevresindeki olayları anlayabilmesi için biyoloji öğrenmenin gerekliliğini idrak eder.

• Biyolojiye ait anahtar kavramlar etrafında yapılanmış anlamlı bir bilişsel yapıya sahiptir.

• Geçmiş, bugün ve gelecekle ilgili olarak bilim-teknoloji-toplum-çevre arasındaki etkileşimi analiz eder.

• Karşılaşacağı problemleri bilimsel yöntemi kullanarak çözme eğilimindedir.

• Ruhen ve bedenen sağlıklı, yeteneklerinin farkında sosyal bir birey olarak çeşitli iletişim becerilerine, tutum, değer ve anlayışlara sahiptir.

 

Biyolojiye ilişkin çalışma alanlarında gerekli teknolojik ve psiko-motor becerileri elde etmiştir.

 

Biyoloji öğretimi yoluyla öğretmen rehberliğinde öğrenci merkezli etkinlikleri ön plana çıkaran; bireysel farklılıkları dikkate alan ama sosyal becerileri de göz ardı etmeyen; farklı öğretim yöntem ve tekniklerini konu içeriğine ve bağlama göre çeşitlendiren; ürün kadar süreç odaklı bir değerlendirme anlayışını benimsemiş yapılandırmacı (constructivist) öğrenme yaklaşımı ile öğretime katkı sağlamayı hedeflemektedir.

Nisan 2012

Göksu ÇelikBarış Arslan kişisini takip etmeye başladı

Barış Arslan, Sap Abap Danışmanı, @BySplash

SAP ABAP Consultant @itelligenceTR, CEIT and IT Yeditepe University, Relevant with Social Media!

Nisan 2012

Göksu ÇelikGonca Kızılkaya kişisini takip etmeye başladı

Gonca Kızılkaya, Akademisyen, @goncakizilkaya

Nisan 2012

Göksu ÇelikGizem Yenikurtulus kişisini takip etmeye başladı

Gizem Yenikurtulus, Üniversite Öğrencisi, @gizemy

Nisan 2012

Göksu ÇelikBurcu Krk kişisini takip etmeye başladı

Burcu Krk, Bilişim Sistemleri Ve Teknolojileri Bölümü Öğrencisi, @burcukrk

"İnsan da laftan anlamaz, tecrübeleriyle büyür ancak."

Nisan 2012

Göksu ÇelikMüge İkiz kişisini takip etmeye başladı

Müge İkiz, Üniversite Öğrencisi, @mugeikiz

Nisan 2012

Göksu Çelik  yeni bir  gönderide  bulundu.

Hücreye Yolculuk

Hücre. yaşamın temel birimidir. Sağlığımız, bedenimizi oluşturan çok sayıda farklı hücre çeşidinin işleyişine; hücrelerimizin sağlığıysa, milyonlarca farklı proteinin işlevlerine bağlıdır. Bir spermle döllendikten sonra, tek bir yumurta hücresi, tekrar tekrar bölünerek bedenimizdeki özelleşmiş hücrelerimizi oluşturur. İster bir bakteri, ister bir bitki ya da hayvan hücresi olsun, tüm hücreler aynı temel malzemelerden yapılmıştır: Nükleik asitler, proteinler, karbonhidratlar, su, yağlar ve tuzlar. Her hücre, onu dış dünyadan ayıran bir zarla çevrilidir. Bu zar hücrenin içine giren ve hücreden dışarı çıkan her şeyi kontrol eder; yaşamsal önem taşıyan iletileri yayar. Hücrenin organellerinin bazıları da bir zarla çevrilmiştir ya da zarlardan yapılmıştır. Bu, hücrenin, normalde birbiriyle uyuşmayacak biyokimsayal etkinlikleri aynı anda yürütmesini sağlar. Hücrelerde, zarı bulunmayan, ipliksi yapıda organeller de bulunur. Bu yapılar, hücreye dayanak oluşturmada, geliş gidiş yollarını ve hareket mekanizmalarını sağlamada rol oynar.
Nisan 2012

Göksu ÇelikSerkan Köse kişisini takip etmeye başladı

Serkan Köse, Girişimci, @serkan

inploid.com kurucu ortağı, fotoğraf meraklısı (https://www.flickr.com/photos/koseserkan/ ve https://instagram.com/koseserkan/), motosiklet sevdalısı, elektronik yüksek mühendisi, insan ve bir adam. Dünyanın değişebileceğine inanan bir adam...

Nisan 2012

Göksu Çelik  yeni bir  gönderide  bulundu.

Hücre

Eğitim

Ökaryotik Hücre Yapısı: 1)Çekirdekçik 2) Çekirdek 3)Ribozom 4)Vezikül 5)Granüllü (Tanecikli)Endoplazmik Retikulum 6)Golgi Aygıtı 7)Sitoiskelet 8)Granülsüz (Düz)Endoplazmik Retikulum 9)Mitokondriler 10)Koful 11)Sitoplazma 12)Lizozom 13)Sentriyoller
Nisan 2012

Göksu ÇelikBurhan Çetinkaya kişisini takip etmeye başladı

Burhan Çetinkaya, Yazılım Geliştirme Uzmanı, @Burhan

software developer @inploid , ceit @YeditepeUni , interested in #bodybuilding #happiness

Daha Fazla

İlgilendiği KonularTümü

Henüz herhangi bir ilgi alanı belirtilmemiş.