Bilmek istediğin her şeye ulaş

Neveser, 

Model

Model Neveser inploid.com'da 3 soru sordu, 7 soru yanıtladı ve 4 takipçisi var.

Eylül 2013

Neveser bir yanıt verdi.

Eylül 2013

Neveser bir yanıt verdi.

Hangi ülkede yaşamak istersiniz?

Endonezya'da, ormanın birine atsınlar beni isterdim.
Mayıs 2013

Neveser yeni bir  soru  sordu.

Nisan 2013

Neveser yeni bir  soru  sordu.

Mart 2013

Neveser bu yanıtı beğendi:

Bir moda dergisinde editör olmak için (ör: Vogue) neler yapmamız gerekir? Hangi yönlerimizi geliştirmeliyiz? Üniversitelerin hangi bölümü bu alana yöneliktir?

Herhangi bir üniversitenin iletişim fakültesinde bir bölüm okumanız ve iyi derecede grafik programlarıyla, en az bir yabancı dili iyi derecede bilmeniz yeterli olacaktır. Bunlar eğitime yönelik yapabilecekleriniz. Geri kalan kısmı tamamen kendinizi geliştirme aşamasıdır.
Mart 2013

NeveserAbercrombie & Fitch konu başlığını takip etmeye başladı.

Abercrombie & Fitch

Formatting of continuation data will be changing soon. To continue using the current formatting, use the 'rawcontinue' parameter. To begin u...

Mart 2013

Neveser bu yanıtı beğendi:

Marilyn Manson' ın en sevdiğiniz şarkısı?

Beautiful People 
Mart 2013

Neveser bu yanıtı beğendi:

Marilyn Manson' ın en sevdiğiniz şarkısı?

En sevdiğimiz..

Mart 2013

NeveserAlmanya konu başlığını takip etmeye başladı.

Almanya

Almanya ya da resmî adıyla Almanya Federal Cumhuriyeti Orta Avrupa'da bir ülkedir. Kuzeyinde Kuzey Denizi, Danimarka, ve Baltık Denizi; doğu...

Aralık 2012

NeveserModellik konu başlığını takip etmeye başladı.

Eylül 2012

Neveser bu yanıtı beğendi:

Düşen uçakta neden ateist kalmaz?

İnsanların kendini tanrısal bir güç yaratmasına inanabilir. Bu gayet normaldir.
Normal olmayan şey ise, 4. yüzyıl çaresizliğinin kitaba dökülerek etrafına fanatik eşdeğerde bireyler yaratılmasıdır.
Kitaplara sıkışıp kalmış 4. yüzyıl fanatizmi, neden tüm insanlığın inanç gücünü sahiplenerek kendi yarattıkları tanrıya bağlamak istiyor? Milyarlarca ışık yılı ötede ayrı bir dünya olduğunu düşünebilirim. Veya benim şu anda uzay boşluğunda birilerinin rüyası olduğuma da inanabilirim.
Uçak düşerken, rüyasında olduğum kişiye yalvarabilirim.
Dünyadaki dindarlaştırılmış toplumlar o kadar aptallar ki.
Eylül 2012

Neveser bu yanıtı beğendi:

Evrim hala bir teori midir?

Evrim teorisi yıllardır teoridir ve teori olarak kalacaktır.Teori denmesi evrimin güçsüzlüğünü göstermez.Bilimde teorilerden sonra kanun gelir gibi bir yanılgı çoğu insanda vardır ancak öncelikle kanun ve teori arasındaki ayrımı iyi bilmek gerekir.Bu ayrımı bilirsek 'Evrim Kanunu' gibi bir kavramın yanlış olduğunu anlayacaksınız.
Kanun: Doğadaki çeşitli olaylar arasında basit,sade ve doğru ilişkilerdir.Genellikle matematiksel işlemlerle ifade edilir.Bilim adamları tarafından doğruluğu ispatlanmıştır.
Teori: Doğa olayları arasındaki bir çok olayı ifade eder.Doğruluğu bir çok bilim adamı tarafından ispatlanmış,bir çok hipotezle desteklenmiştir.
Evrim devamlı süren bir gerçekliktir.Çok uzun zaman dilimlerini kapsar insanın bu değişimi bir anla alıp herkesin önünde kimya deneyi yapar gibi göstermesi imkansızdır. Bu nedenle evrim teoridir,teori kalacaktır diyerek çürütmeye çalışan insanlar bunun yanlışlığının farkına varacaktır.
-Bu arada ufak bir not: Evrim artık bir çok ülkede tartışmaya sunulmaksızın kabul görmektedir.Tartışmaların en çok yaşandığı ülkeler:Amerika ve Türkiye.
Evrim TeorisiTemmuz 2012

Neveser bir yanıt verdi.

Temmuz 2012

Neveser bu yanıtı beğendi:

Etkileyici bir staj defteri nasıl yazılır?

Staj defteri yazarken şu bilgilerin dikkate alınması gerekmektedir:

KISIM 1: ÖNSÖZ (PART 1 : ACKNOWLEDGEMENTS)

Staj yapılan firmanın ne hakkında, neler yaptığı hakkında kısaca bilgi verilir. Öğrencinin bilgilerini firmanın amacıyla nasıl harmanladığı, öğrencinin genel olarak neler yaptığı, ne üzerinde çalıştığı anlatılır. Örnek olarak staj.isikun.edu.tr/firma/ornekrapor.pdf

!! Fakat buradaki önsöz tanımı üniversitelere göre değişmektedir.

KISIM 2: İÇİNDEKİLER (PART 2 : CONTENTS)

Bu kısımda bir tablonun içinde 3 başlık altında içindekiler kısmı girilir. Bu başlıklar şu şekildedir: KISIM, KONU BAŞLIĞI (NAME OF THE TOPIC COVERED), SAYFA/PAGE NO.

KISIM 3: GİRİŞ (PART 3: INTRODUCTION)

Yapılan çalışma hakkında kısa bir bilgi verilmeli, raporun farklı kısımlarında neler anlatıldığı özetlenmelidir.

Yazılım stajı için örnek bir giriş (kısaca), aşağıda verilmiştir.
Staj boyunca büyük bir holdingin bilgi işlem bölümünde yazılım projelerinin nasıl ele alındığı ve yürüdüğü gözlemlenmiştir. Proje yöneticisinin görev ve sorumlulukları, firma yöneticilerine vermekle yükümlü olduğu raporlar hakkında ilk elden bilgi sahibi olunmuştur. Sistem analistlerinin problemi analiz etme biçimleri incelenmiş, yazılım mühendislerinin tasarımı ışığında programcıların projeyi nasıl kodladıkları gözlemlenmiştir. Yetkili yazılım mühendisinin verdiği görevi başarabilmek için öncelikle ASP.NET teknolojisi üzerinde çalışma yapılmıştır. Çalışmaların sonucunda ise bölümün hazırladığı projenin bir modülünün kodlaması ve testi gerçekleştirilmiştir.

Bu staj raporunun 4. ve 5. bölümlerinde çalışılan holding ve bölüm tanıtılmış, 6. bölümde ise öğrenilen teknolojinin ışığında kodlaması gerçekleştirilen modülün özeti verilmiştir. Daha sonra yapılan çalışma 7. bölümde tablo halinde hafta bazında gösterilmiş, 8. bölümde yapılan işler gün bazında anlatılmıştır. Staj çalışmasının sonucunda kazanılan bilgi ve beceriler 9. bölümde sonuç halinde açıklanmıştır.

KISIM 4: GÜNLÜK/HAFTALIK RAPOR (PART 4: DAILY/WEEKLY REPORT)

Günlük yapılan işler genel olarak yazılır. Yapılan incelemelere ve uygulamalara yer verilir. Aşağıda bir kaç örnek bulunmaktadır

06.07.2006

Staj yapılan birimdeki çalışanlarla tanışılmış ve görevleri öğrenilmiştir. Organizasyon şeması oluşturulmuştur. Çalışanların sorumlulukları ve çalışma biçimleri incelenmiştir. Bunun yanında birimdeki donanım ve yazılım altyapısı da incelenmiştir. Bu bilgiler staj raporunun 5.bölümünde detaylarıyla açıklanmıştır.

07.07.2006


Bilgi işlem biriminin üzerinde çalıştığı proje incelenmiştir. Proje ekibinde herkesin görev ve sorumlulukları, işi yapış biçimleri incelenmiştir. Projenin modüllerine ait analiz ve tasarım diyagramları incelenerek, yapı öğrenilmiştir. Projenin genel yapısı, Tablo 1’de verilmiştir... … …Proje yöneticisi, staj çalışması boyunca gerçekleştirilmesini istediği modül hakkında bilgi vermiştir. Gerekli kaynak kitapları ve internet adreslerini sağlamıştır. Bu kaynaklar incelenmiştir. Proje yöneticisinin açıklamaları ışığında ilk olarak öğrenilmesi gereken konuların listesi ve çalışma planı hazırlanmıştır. 10.07.2006 ile 13.07.2006 tarihleri arasında bu konular ve öğrenilenler raporlanmıştır.

KISIM 5: GENEL RAPORLAR (PART 5: GENERAL REPORTS)

1. History of the institution
1.1. Date of foundation
1.2. Vision & Mision of the Organization
1.3. Ownership Status and Key Partners
1.4. Management Style

2. Organizational Structure of the Institution
2.1. Organizational Chart of the Instution
2.2. Departmental Resposnsibilities and Key Functions
2.3. Key Executives of the Organization

3. Departmental Organizational Structure and Functions


3.1. Authority and Responsibility Relationships Within the Department
3.2. Departmental Job Descriptions and Job Specifications
3.3. Relations with Other Departments
3.4. Key Challanges faced by the Department
3.5. Possible solutions to Key Challanges

4. SWOT Analysis


S- Strength (Kurumun olumlu ve güçlü olan özelliklerinin belirlenmesi)
W- Weakness (Kurumun olumsuz veya zayıf olan özelliklerinin belirlenmesi)
O- Opportunity (Kurumun içte ve dışta sahip olduğu fırsatları belirtmektedir)
T- Threat (Kurumun etrafındaki olası tehlike, risk ve piyasa tehditlerini belirtmektedir)

SWOT Analizinde iç-dış durum değerleri

SWOT Analizinde temel başarı, doğru soruyu sorup, bu soruya doğru cevabı verebilmekte yatar. Örneğin değerlendirmenin ilk kısmı olan "mevcut durumun", güçlü ve zayıf yanların belirlenmesi sürecinde değerlendirmesi gereken faktörlerin seçimi ve bunlara ait değerlerin doğru olarak belirlenmesi çok önemlidir. Söz gelimi herhangi bir firma için bu mevcut durum değerleri söyle belirlenebilir ve burada belirlenen faktörler analizde sorulacak sorular olarak listelenir. Örneğin güçlü ve olumlu yönleri belirleme kısmında;
 • Güçlü bir lidere ve yetenekli yöneticilere sahip miyiz?
 • Yeni ve bize faydası olan teknolojileri kullanıyor muyuz?
 • Yeni ürün ve yeni stratejiler (inovasyon) geliştirebiliyor muyuz?
 • Bilgi ve becerisi yüksek çalışanlara sahip miyiz ?
ve bunlara eklenebilecek yeni sorularla içsel güç ve başarı durumu yani SWOT Analizinin "S" bölümü analiz edilmiş olur. Benzer şekilde;

 • Kurumsal yapıda stratejik bir hedefleme eksikliği var mıdır?
 • Lider, yönetici ve çalışanların yetenek ve bilgilerinde bir yetersizlik söz konusu mudur?
 • Ar-Ge (araştırma ve geliştirme)ye verilen önem ne ölçüde?
 • Kurum kültürümüzde aşınma ya da eksiklik söz konusu mu?
 • Satış, pazarlama, ürün ya da hizmet kalitesi ve verimliliğimizde düşüklük var mı?
vs. gibi içsel yapının zayıf ve olumsuz yönlerinin (W bölümü) tespit edilmesine yönelik sorular listelenir. Dışsal göstergeler ise "O" ile simgelenen potansiyel dışsal fırsatlar ve "T" ile simgelenen tehlikelerden oluşur. Bu kısımlar için değerlendirmeye alınacak değerleri şöyle özetleyebiliriz;

Örneğin fırsat yaratan değerleri;

 • Teknoloji ve iç-dış pazarlarda oluşan değişimler
 • Devletin, hükümetin ya da uluslararası kurumların (AB gibi) politikalarındaki değişiklikler
 • Ülkedeki ekonomik ve sosyo-kültürel yapıdaki gelişmeler

Tehdit ve risk yaratan değerleri ise,
 • Kurum olarak karşılaşabileceğimiz engeller nelerdir ?
 • Mevcut ve potansiyel rakiplerimiz ne yapmaktalar?
  Ürün ve hizmet üretirken, iç ve dış sektörde iş, ürün veya hizmet standartları değişmekte mi ?
 • Durmadan ilerleyen ve değişen teknoloji piyasadaki konumumuzu tehdit ediyor mu ?
 • Nakit durumumuzu zora sokacak finansal sorunlarımız var mı ?

olarak belirtebiliriz.

5. Contributions
5.1. Skills Developed During the Internship
5.2. Responsibilities Taken
5.3. Future Plans

STAJ DEFTERİ YAZARKEN BİLİNMESİ GEREKENLER


Staj defteri teslim ederken orjinal mühürlü defterin 2 cilt kopyası alınır. Biri ilgili firmaya diğeri de okula teslim edilir. Öğrenci ve işyeri değerlendirme formları kapalı zarfın içinde okula teslim edilir. Staj defterinin her sayfası imzalanır. Bir CD içerisine gerekli ekler (eğer varsa ) eklenerek, (EKLER diye ayrı bir kısımda da yazılır) staj defterinin pdf formatında bir kopyası konulur. İşyeri değerlendirme formu zarfının arkası imzalı ve mühürlü olmalıdır.

önsöz= 2 sayfa
içindekiler
giriş= 2 sayfa
günlük/haftalık raporlar= 100 sayfa
genel raporlar= 25 sayfa
references= 2 sayfa (faydalanılan kitaplar, ders notları, makaleler..)
ekler= grafikler, resim, tablo..

Staj defteri Times New Roman 12 ile yazılmalıdır. 1,5 space olarak belirlenmiştir.
Temmuz 2012

Neveser bir yanıt verdi.

Yazar adayı kendi türünü nasıl bulabilir?

Daha adayken tür arıyorsa hiç yazmasın daha iyi bence.Kendini özgür bırakmalı.
Temmuz 2012

Neveser bir yanıt verdi.

Evcil hayvan edinmenin faydaları nelerdir?

İnsanları sevmeyi başarabilmenin öncesinde hayvan edinmek çok iyi fikir.
Temmuz 2012

Neveser bir yanıt verdi.

Tatil dediğin nasıl olmalıdır?

Deniz.kum,güneşşşşş!
Daha Fazla