Bilmek istediğin her şeye ulaş

Büşra Türkan, 

Lise Öğrencisi

Lise Öğrencisi Büşra Türkan inploid.com'da 1 soru sordu, 3 soru yanıtladı ve 6 takipçisi var.

Eylül 2013

Büşra Türkan bir yanıt verdi.

Askeri liseye nasıl girilir?

Yazılı sınav için belirlenecek baraj puanını aşan adaylar, 2. seçim aşamasına katılmaya hak kazanacaklardır. 2. seçim aşaması aşağıdaki bölümlerden oluşmaktadır:
a) Ön Sağlık Muayenesi
b) Bedeni Yeterlilik Testleri
c) Psikoteknik Testi (Yalnız Hv.K.K.lığı için)
ç) Müzik Yetenek Testi (Yalnız Bando Astsubay Hazırlama Okulu için)
d) Mülakat
e) Sağlık Muayenesi
Askerî liseleri kazanan adaylar, Kara, Deniz, Hava Kuvvetleri Komutanlıkları ile Gülhane Askerî Tıp Fakültesi (GATF) için ayrı ayrı belirlenecektir.
Askeri Liseler Sınavı’na girebilmek için başvuru kılavuzunda bir takım ön şartlar sayılmıştır. Bunlardan en önemlisi hâlen Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ilköğretim okullarının, 8. sınıfında okuyor olmak ve 2013 yılı Haziran döneminde doğrudan mezun olmak (Lise sınıflarında (hazırlık dâhil) öğrenim görenlerin başvurusu geçersizdir.) Diğer şartları da uyan 8. Sınıf öğrencileri sınava müracaat edebileceklerdir.
Sınav ücretini ilgili bankaya yatıran adaylar, okudukları ilköğretim okuluna onaylattıklarıaday başvuru formu ile başvuru merkezlerine velisi ile birlikte şahsen başvurmak zorundadır. Çünkü sınava girecek adayın fotoğrafı başvuru merkezinde çekilecek ve formuna yapıştırılacaktır. Başvuru formu dikkatle okunarak doldurulmalıdır. Burada şehit çocuğu, malul gazi/muharip gazi çocuklarının durumu işaretlenmelidir. Ayrıca adayın, öğrenim görmek istediği Kuvvet Komutanlığı, Gülhane Askeri Tıp Fakültesi ile Bando Astsubay Hazırlama Okulu kodu (numarası) istek sırasına göre yazılacaktır. Bir tercih yapılabileceği gibi birden fazla tercih de yapılabilir.
Eylül 2013

Büşra Türkan bir yanıt verdi.

YGS-LYS'nin açılımı nedir?

YGS : yüksek öğretime geçiş sınavıdırLYS :Lisans yerleştirme sınavıdr LYS toplam beş sınavdan oluşmaktadır
Eylül 2013

Büşra TürkanSınav Sistemi konu başlığını takip etmeye başladı.

Sınav Sistemi

Formatting of continuation data will be changing soon. To continue using the current formatting, use the 'rawcontinue' parameter. To begin u...

Eylül 2013

Büşra TürkanÜniversiteler (Türkiye) konu başlığını takip etmeye başladı.

Üniversiteler (Türkiye)

Üniversite ya da diğer adıyla yükseköğretim, üniversitelerde ve meslek yüksekokullarda 2 yıllık yapılan öğretimdir.

Eylül 2013

Büşra Türkan yeni bir  soru  sordu.

Eylül 2013

Büşra Türkan bir yanıt verdi.

Hukuk alanında yapılan inkılaplar nelerdir?

  • İlk anayasamız olan Teşkilat-ı Esasiye yayınlanmıştır (20 Ocak 1921).
  • Cumhuriyetin ilanından sonra 1924 Anayasası kabul edilmiştir (20 Nisan 1924).
  • İsviçre Medeni Kanunu kabul edilmiştir (17 Şubat 1926).
  • İsviçre'den Borçlar Kanunu (8 Mayıs 1928),
  • Almanya'dan Ticaret Kanunu (10 Mayıs 1928),
  • İtalya'dan Ceza Kanunu (1 Temmuz 1928) alınmıştır.
  • Fransa'dan İdare Hukuku alınmış ve bazı değişiklikler yapılarak uygulamaya konulmuştur.
  • Belediye Kanunu ile kadınların belediye seçimlerinde seçmen olmalarına izin verilmiştir (30 Nisan 1930).
  • Kadınlara muhtar seçme ve köy ihtiyar heyetine seçilme hakkı verilmiştir (26 Ekim 1933).
  • Kadınlara milletvekili seçme ve seçilme hakkı verilmiştir (5 Aralık 1934).

Not : 1935 yılında yapılan seçimlerde meclise 18 kadın milletvekili girmiştir.
Eylül 2013

Büşra TürkanSağlık konu başlığını takip etmeye başladı.

Sağlık

Sağlık hakkında merak ettikleriniz...

Eylül 2013

Büşra TürkanEğitim konu başlığını takip etmeye başladı.

Eğitim

Eğitim; okullar, kurslar ve üniversiteler vasıtasıyla bireylere hayatta gerekli olan bilgi ve kabiliyetlerin sistematik bir şekilde verilmes...

Eylül 2013

Büşra TürkanKadın Erkek İlişkileri konu başlığını takip etmeye başladı.

Kadın Erkek İlişkileri

Formatting of continuation data will be changing soon. To continue using the current formatting, use the 'rawcontinue' parameter. To begin u...

Eylül 2013

Büşra TürkanMuhabbet konu başlığını takip etmeye başladı.

Muhabbet

Muhabbet tadında düşüncelerin konuşulduğu ağ.

Eylül 2013

Büşra TürkanSinema konu başlığını takip etmeye başladı.

Sinema

Sinema, herhangi bir hareketi düzenli aralıklarla parçalara bölerek bunların resimlerini belirleme ve sonra bunları gösterici yardımıyla kar...

Eylül 2013

Büşra TürkanEmel Gerçek kişisini takip etmeye başladı

Emel Gerçek, Arkeolog, @cenin

herşey mümkündür!

Eylül 2013

Büşra TürkanRedeye kişisini takip etmeye başladı

Redeye, Avukat, @Redeye

Nevbet-i köhne-fürûşân dergüzeşt. Nev fûrûşânîm ü in bâzâr-i mâst
Docendo discitur = Öğrenerek öğretilir.

Eylül 2013

Büşra TürkanHamza Akın kişisini takip etmeye başladı

Hamza Akın, Karikatürist, @Nikbinlik

Eylül 2013

Büşra TürkanAvukat konu başlığını takip etmeye başladı.

Avukat

Avukat, hukuk fakültesi mezunu, avukatlık stajı yapmış, avukatlık sınavını geçerek avukatlık mesleğini serbest veya bir kuruma bağlı olarak...

Eylül 2013

Büşra TürkanÖzgürlük konu başlığını takip etmeye başladı.

Özgürlük

En genel haliyle, özgürlük, bağlı ve bağımlı olmama, dış etkilerden(etkenlerden) bağımsız olma, engellenmemiş ve zorlanmamış olma halini dil...

Eylül 2013

Büşra TürkanMal konu başlığını takip etmeye başladı.

Mal

mal

Eylül 2013

Büşra TürkanMahkeme konu başlığını takip etmeye başladı.

Mahkeme

Mahkeme, taraflar arasındaki hukuki anlaşmazlıkları (davaları) hukukun üstünlüğüne uygun olarak, sivil, cezai ve idari konularda adaleti sağ...

Eylül 2013

Büşra TürkanTüketici Hakları konu başlığını takip etmeye başladı.

Tüketici Hakları

Formatting of continuation data will be changing soon. To continue using the current formatting, use the 'rawcontinue' parameter. To begin u...

Daha Fazla

İlgilendiği KonularTümü

Avukat

141 Kişi   51 Soru

Tüketici Hakları

91 Kişi   23 Soru

Mal

664 Kişi   367 Soru

Mahkeme

37 Kişi   19 Soru

Özgürlük

231 Kişi   40 Soru

Sinema

3259 Kişi   301 Soru

Eğitim

4393 Kişi   644 Soru

Muhabbet

2155 Kişi   2356 Soru

Kadın Erkek İlişkileri

2208 Kişi   590 Soru

Sağlık

1139 Kişi   1192 Soru

Sınav Sistemi

186 Kişi   31 Soru

Üniversiteler (Türkiye)

2413 Kişi   175 Soru

Son Yanıtladığı Sorular