Bilmek istediğin her şeye ulaş

Ahmet Turancı, 

Production Manager

Production Manager Ahmet Turancı inploid.com'da 0 soru sordu, 0 soru yanıtladı ve 0 takipçisi var.

Mart 2017

Ahmet Turancı bir yanıta alt yorum yaptı

Aşağıdaki makale çok güzel semtrio.com adresinden bütün detayları alabiliriz.
Enerji Kimlik Belgesi Nedir?
Enerji kimlik belgesini anlatmak için enerji kavramını açıklamamız gerekmektedir. Enerji fizik kurallarına göre doğrudan gözlemlenemeyen fakat kendi konumunda her zaman hesaplanabilen sistemsel bir özelliktir. Sürdürülebilirlik sağlamak için dünyadaki enerji çeşitlerini en verimli şekilde tüketmek gerekmektedir.


Küreselleşen dünyada enerjiyi en verimli kullanan ülkeler gelişmiş olarak adlandırılırken doğru kullanamayan ülkeler ise gelişmemiş statüsünde yer alır. Akabinde enerjiyi verimli kullanma kavramı gelişmişliğinde göstergesi olmuş enerji tüketimi devam ederken yerine enerji yaratılabilecek sektörler geliştirilmiş ve enerji kullanımını en aza indirme çalışmaları başlatılmıştır.
Enerji çeşitliliği bu kadar fazla iken verimli kullanımının yanı sıra doğru kullanımı ve bulunduğu çevreye kaynaklarına katkısı oldukça önemlidir işte bu noktada enerji kimlik belgesini yapılarda bir zorunluluk haline gelmiştir.
“Enerji kimlik belgesi” bir başka adıyla ekb belgesi sürdürülebilirlik için yeşil binalarda enerji türlerinin, etkin ve verimli kullanılmasını kapsayan, fazla enerji kullanımının önüne geçmeyi hedefleyen, bunun dışında ise çevreye zarar verecek faktörleri en aza indirmek için yapılan danışmanlık ve denetim sonucunda verilen belge türüdür. Enerji kullanımı ile birlikte yapının enerji tüketim sınıfı belirlenerek binaya bir enerji kimlik belgesi verilir. Enerji kimlik belgesindeki amaç ise enerjiyi verimli kullanan ile kullanmayan arasındaki farkı oluşturup binaların değerinin belirlenmesidir.

Ekb Enerji Kimlik Belgesi Kriterleri Nelerdir?
Enerji Kimlik Belgesi Kriterleri

Yapılarda enerji kullanımı denilince akla gelen ilk şey elektrik kullanımıdır. Ancak binalarda elektrik enerjisinin kullanımından çok ısıtma soğutma enerjisi kullanılmaktadır. Bunun dışında enerji kullanımındaki yan materyaller beslenmeli enerji bakımından minimum harcayan ve maksimum etki yaratan sistemler oluşturulmadır.

Enerji kimlik belgesinde ; enerjinin yıllık oranda tüketimi, binaların ısı yalıtım özelliklerinin iyi olması, ısıtmanın ve soğutmanın en etkin şekilde kullanılması, binanın enerji kullanımında çevreye verdiği zarar veya enerji dönüşümü gibi kriterler bakanlıktan onaylı yetkililer tarafından incelenmesi sonucunda A,B,C,D,E,F,G standartları doğrultusunda hazırlanıp yapı sahiplerine sunulur. Sıralamada görüldüğü üzere A en iyi sınıf olmakla birlikte B üstü bir enerji kimlik belgesine sahip olmak isteyen yapının ısı yalıtımında standardın üzerinde olması beklenir. En önemli enerji kimlik belgesi kriteri ise ısıtma soğutma etkinliği ve ısı yalıtımıdır.

Enerji Kimlik Belgesi Nasıl Alınır?
Ekb belgesi 2011’den önce yapılmış hali hazırda bulunan(mevut) binalar için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yetki sahibi , kurumunda uzman kadrosu oluşturmuş Enerji ve Verimlilik Danışmanlığı şirketleri tarafından hazırlanıp verilmektedir. EKB belgesi binalar için bir bütün olarak verilmektedir. Bunun dışında bağımsız bölüm farklı kullanım alanları için ise ayrıca düzenlenir.

Enerji Kimlik Belgesi Zorunlumudur?
Bina kimlik belgesini bir arabanın ruhsatına benzetmek çok yanlış olmayacaktır.Peki günümüzde ruhsatsız araba işlemi yapılabiliyor mu? Süreçte “EKB Belgesi’’ daire,villa,apartman vb yapıların alım ve satım sürecinde her şeyin açık bir şekilde ortaya çıkmasını sağlamaktadır.Bina kimlik ve enerji performansı yönetmeliğine göre, enerji kimlik belgesi almış binaların girişinde bina kimlik belgelerinin herkesin görebileceği bir yerde durması binalara katma değer kazandıracaktır. 5627 sayılı enerji verimliliği kanununa bağlı olarak bina enerji performansı yönetmeliğinin geçici 4. Maddesinin birinci fıkrası kararı ile
1 ocak 2011 tarihinden sonra yapı ruhsatı almış binalar yeni bina bu tarihten önce yapı ruhsatı almış binalar ise mevcut bina (eski bina) olarak değerlendirilecektir. Yeni binalar için İskan ruhsatlarını alınması aşamasında EKB “bina kimlik belgesini” bulundukları belediye birimlerine sunması gerekmektedir sunulmadığı taktirde yapı kullanımı izni verilmeyecektir.
Eski binalar için ise 2 Mayıs 2017 tarihine kadar kesinlikle Enerji Kimlik Belgesi alma zorunluluğu getirilmiştir. EKB almayan yapılar alım ve satım işlemlerini yapamayacak bulundukları yapı değer kaybedecektir. Bu yüzden EKB zorunludur.

Enerji Kimlik Belgesi Fiyatları Nasıl Belirlenir?

Enerji Kimlik Belgesi fiyatları hizmet politikası gereğince yapı kategorilerine göre değerlendirilir. Müstakil ev , Apartman veya Rezidans ,Ofis, Otel ,Avm, Hastane ve Eğitim kurumları gibi seçeneklerle uzmanlar tarafından “ekb belgesi fiyatı” verilecek yapı incelenir. Yapı bir bütün olarak ele alınırsa en uygun EKB belgesi fiyatını elde etmiş olursunuz.

Kaynakça:semtrio.com/hizmetlerimiz/enerji-kimlik-...
Yapılarda enerjinin ve enerji kaynaklarının etkin ve verimli kullanılmasını, enerji israfının önlenmesini ve çevrenin korunmasını sağlamak için asgari olarak binanın enerji ihtiyacı ve enerji tüketim sınıflandırması, sera gazı salımı seviyesi, yalıtım özellikleri ve ısıtma ve/veya soğutma sistemlerinin verimi ile ilgili bilgileri içeren belgedir. Ve zorunludur.


1395

Daha ayrıntılı bilgi için: enerjikimlikbelgesi.com/ekb-nedir
Daha Fazla

İlgilendiği KonularTümü

Henüz herhangi bir ilgi alanı belirtilmemiş.