Bilmek istediğin her şeye ulaş

Matematik Öğretmeni Mr. Famous inploid.com'da 0 soru sordu, 8 soru yanıtladı ve 4 takipçisi var.

Mayıs 2014

Mr. Famous bu yanıtı beğendi:

Senaryosuna güvendiğiniz ve klasik olmayan film önerileriniz nelerdir?

Sen Aydınlatırsın Geceyi (2013) Yönetmen: Onur Ünlü
Mayıs 2014

Mr. Famous bir yanıt verdi.

Hedefi 2023 olanın örneği 1862 olabilir mi?

Kafası 1853'de ise evet. Kendine 1862'yi hedef koymuştur.
Mayıs 2014

Mr. Famous bir yanıt verdi.

Pascal üçgeni ile fraktal arasındaki ilişki nedir?

Pascal ucgeninde belirli sayıları boyayarak fraktal oluşturabiliriz. Örneğin 2^n satırlı bir pascal üçgeninde tek rakamları siyah çift rakamları beyaz boyarsak bir fraktal elde ederiz. Bu şekil Sierpinsky fraktalına çok benzer.
Mayıs 2014

Mr. Famous bu yanıtı beğendi:

Cos 36'nın değerini geometrik olarak bulabilir misiniz?

Biraz trigonometri, biraz da ikinci dereceden denklemlerde kök bulma bilgisiyle çözülür.
Geometri

Tepe açısı 36 derece tabanı 1 birim olan bir ikizkenar üçgen çizilir, taban açıları doğal olarak 72'şer derece olur. B açısının açı ortayını AC kenarına indirirsek ve kesişim noktasına D dersek BD=AD=1 olur DC'ye de x dersek ve ikizkenar üçgen olan ADC üçgeninin D noktasından AB kenarına bir açıortay ya da kenar ortay inersek AE uzunluğu (x+1) /2 olur. Bu kadar üçgenler oluşturmaya, şimdi gelin benzer üçgenlerden x'i bulmak için bir eşitlik yazalım. AB/BC=BC/CD => (x+1) /1=1/x => x²+2-1=0 eşitsizliği çıkar. X'i bulduktan sonra cos36=AE/AD=((x+1) /2) /1 olarak bulunacaktır.
Sıra ikinci dereceden denklem çözümünde, iki kökten biri negatif diğerinin pozitif çıkacağı aşikar olduğundan ve aradığımız kök gerçek bir uzunluk yani pozitif değer olma zorunluluğundan x2 kökünü ((-b+SQRT(b²-4ac))/2a formülüyle buluruz.
x=0.618
Bunu da yukarıda elde ettiğimiz

cos36=AE/AD=((x+1) /2) /1

formülüne koyduğumuzda

cos36=1,618/2=0,809 çıkar.
Mayıs 2014

Mr. Famous bir yanıt verdi.

Kare prizma ile küp arasındaki fark nedir?

Küpün tüm yüzeyleri karedir. Kare prizmanın tabanı kare, Yanal yüzeyleri dikdörtgendir.
Mayıs 2014

Mr. Famous bu yanıtı beğendi:

Geometrik ortalama nasıl bulunur?

N tane Xi reel sayının (i=1,2,3... N)
geometrik oratalamasını bulmak için
Bu sayıların birbiri ile çarpımından elde edilen çarpımın n. Dereceden kökünün alınması ile bulunur.
Örn: 3, 5, 6 sayılarının geometrik ortalaması (3.5.6) ^(1/3) = (90) ^(1/3) ile elde edilir. Sözel olarak yazmak gerekirse, 3, 5, 6 sayılarını çarp = 90
90'nın küpkökünü al.
Küpkök içerisinde 90 sorunun cevabı olur. Umarım anlaşılır olmuştur :) :)
Mayıs 2014

Mr. Famous bir yanıt verdi.

Dershanelerin açılmasına neden gerek duyuldu sizce?

Okullarda verilen eğitimlerin eksik olduğu zannettirilmesinden. Toplum yönlendirilmesi ve kapitalizm. Açıkta kalan öğretmenlere iş imkanları, ekonomiye katkı vs.
Mayıs 2014

Mr. Famous bu yanıtı beğendi:

me/l neyin birimidir?

meq veya m. E. = Normalite x çözelti hacmi (ml)

Örnek: Sulama suyunda yapılan analizler sonucu içeriğinde 227 ppm Ca bulunmuştur. Bu değeri me/l ye çeviriniz.

  • ppm = mg/l; böylece 227 ppm = 227 mg/l
  • Ca’un atom ağırlığı = 40.078 g/mol
  • Değerliği: +2 (yükü = 2)
  • Eşdeğer ağırlığı = 40.078 / 2 = 20.04
  • meq/l = 227 / 20.04 = 11.33
  • Böylece 227 mg/l = 11.33 m. e. /l Ca dur.
Kasım 2012

Mr. FamousCem Deyupoğulları kişisini takip etmeye başladı

Cem Deyupoğulları, İş Ve Meslek Danışmanı, @ccCEMmm

Tekrar buradayım ve çok mutluyum..Selam millet...

Kasım 2012

Mr. FamousGenel Kültür (Muhabbet) konu başlığını takip etmeye başladı.

Genel Kültür (Muhabbet)

Genel Kültür bilgilerinin derinlemesine incelenebildiği tartışılabildiği uzmanlık ağıdır.

Kasım 2012

Mr. Famous bir yanıt verdi.

Kuantum fiziğini anlaşılır bir şekilde anlatan film ya da belgeseller nelerdir?

"What the bleep do we know"


Kuantum Fiziği'ni en iyi bu filmden öğrenirsiniz. Seri halinde başka filmleri de vardır. Hemde sıkıcı değil eğlencelidir.

Kasım 2012

Mr. FamousFilmler konu başlığını takip etmeye başladı.

Filmler

Film, tarihi bakımdan ilkin hareketli resimlerin kaydı ve gösterilmesi için kullanılan bir terimdi. Ancak daha sonra genelleştirilmiştir. Fi...

Kasım 2012

Mr. Famous bir yanıt verdi.

Matematikte neden artı (+) ile eksi (-)'nin çarpımı eksi (-) veya neden eksi (-) ile eksi (-)'nin çarpımı artı (+)'dır?

Matematiksel Kanıt:

Bir x sayısı kabul edelim
x = ab + (-a)(b) + (-a)(-b). olsun.

(2. ve 3. terimleri - a parantezine alalım)
x = ab + (-a)[ (b) + (-b) ]
= ab + (-a)(0) = ab + 0
= ab.

1. ve 2. terimleri b parantezine alalım

x = [ a + (-a) ]b + (-a)(-b)
= 0 * b + (-a)(-b) = 0 + (-a)(-b)
= (-a)(-b).
burdan
x = ab   x = (-a)(-b)    olur. O zaman
ab = (-a)(-b) diyebiliriz.
Kasım 2012

Mr. Famous bir yanıt verdi.

Matematikte etkili bir sonuç için tavsiye çalışma stilleri var mı?

Matematikte başarı için öncelikle sizin çalıştığınız konuyu benimsemeniz gerek. Bunun için kesinlikle yazarak -küçük notlar alarak, problemleri kendi başına çözerek, değişik örnekler üzerinde çok kez durarak- çalışılması lazım. Ne kadar çok soru çözerseniz konuya o kadar çok aşina olursunuz.

Kasım 2012

Mr. Famous bu yanıtı beğendi:

Matematikte etkili bir sonuç için tavsiye çalışma stilleri var mı?

Her zaman yazarak çalışın. Sadece okuyarak matematik öğrenilmez.
Daha Fazla