Bilmek istediğin her şeye ulaş

Grafiker & Front-end Developer Ali Uyanır inploid.com'da 0 soru sordu, 4 soru yanıtladı ve 1 takipçisi var.

Mart 2016

Ali Uyanır bir yanıt verdi.

Okullarda zorunlu Osmanlıca dersinin getirilecek olmasının maksadı neler olabilir?

bir osmanlıca tartışmasıdır gidiyor. Fakültelerde,"Osmanlıca diye bir dil yok, 1928 kasımı öncesinde arap alfabesi ile yazılan eski türkçe" dir . Evet o dönem dilimiz ortadoğu dillerinden asimile oldu diyemedikleri için öyle diyorlar, ayrıca Osmanlı devletinde ,İbadet dili,eğitim dili,bürokrasİ dili,hukuk dili,tıp dili. Arapça üzerinden gelişmiştir,saray dili, edebiyat dili , askerlik dili ise arapçanın üzerine farsça üzerinden şekillenmiştir. Böyle bir dil en fazla ne kadar türkçeyse osmanlıca da en fazla o kadar türkçedir. Osmanlıda kadınların binde 7si okur yazardı. Bugün okur yazarlık oranı yüzde 80 lere gelmişse, bu laiklik sayesindedir. Osmanlı yönetiminde dinsel otorite egemendi. Osmanlıda okul 1831 tarihine kadar mecburi değildi.İlk defa 1831 tarihinde İstanbul nüfusuna kayıtlı kadın ve erkeğe ilk okul mecburi hale getirildi. Okul mecburi değil ama okuyan çok değerli o nedenle İstanbul nüfusuna kayıtlı erkekler 1914 1. Dünya savaşına kadar savaşa görürülmemiştir. Amaç okur yazar insanlar şavasta ölmesin. Okumaya insanlar ise her zaman ön saflarda olmuş bir nevi cehaletleri dolayısıyla kullanılmışlardır. Osmanlıca esasında benimsenen bir dil değildi. Çünkü bugüne kalmış türkülerdeki dili yani anadolu türkçesi konuşuluyordu, alfabe türkçeye çok uyumsuz olduğundan okumayı yazmayı hiç benimsenmedi. Son dönemlerinde bile okuma yazma oranı % 10 un altındadır. matbaa 270 yıl geç geldi derler, kime göre , hiç söylenmez, gayri müslimlere göre, ermeni kendi mesopyan alfabesi ile, rum yunan alfabesi ile, yahudi ibrani alfabesi ile yazıyordu adamların alfabesi zaten kendi dilinin alfabesi uyumsuzluk sorunları yok. Okur yazar kitle, matbaaları, gazeteleri bizden çok önce vardı. Müslümanlarda okuma yazma oranı çok düşük olduğundan basılan kitapları satacak kimse bulunamadı iflas etti. Matbaalar Kapandı. Osmanlılardan kalan belgeleri okuyacak adam zaten edebiyat fakültelerinde tarih, arşivcilik, türk dili edebiyatı gibi bölümlerde 90 yıldır yetiştirilmektedir. Eski belgeler okunamıyor söylemi yalandır.Osmanlıca sadece bir yazı dili değildir, arapça ve farsça dillerine hakimiyetiniz yoksa harfleri bilseniz de önünüze koyulan metni çözemezsiniz. Bu öyle lise öğrencisinin falan yapacağı iş değildir uzmanlık ister. Matbu yazıyı okusanız bile el yazısı okuyamazsınız. O dönem halkın bile benimsemediği bir yazı ve dil sisteminden bahsediyoruz. Osmanlıca dersinin getirilecek olmasının maksadı ise kendine profesörüm diyeni bir zatı muhteremin son günlerde yaptığı halkın cehaletini kutsallaştırmasıyla ilgili sözlerine bakmak gerek.
Mart 2016

Ali Uyanır bu yanıtı beğendi:

Çok fazla tablo verisine sahip veritabanlarında sorgulama performansı nasıl arttırılır?

Facebook, Twitter gibi şirketler daha çok tablosuz ve dağıtık NoSQL veritabanlarını tercih etmektedirler. Veri miktarı büyüdüğü zaman standard ilişkisel veri tabanları her zaman yeterli olmamaktadır. Bu yüzden sadece veri tabanı teknolojisi değil işletim sistemi de dağıtık olarak seçilmektedir (Hadoop gibi). Bu durumda yapılan endeksleme temel olarak Bazarov'un dediği gibi çalışır fakat daha fazla güvenlik, güvenilirlik, ölçeklendirme gibi kıstasları da göz önünde bulundurmak gerekir.
Mart 2016

Ali Uyanır bir yanıt verdi.

Çok fazla tablo verisine sahip veritabanlarında sorgulama performansı nasıl arttırılır?

Web sayfanızın yada forum sisteminizin kodlama kısmına arama form çubuğu koyarak yada database eklenerek sql ile yapılabilir
Mart 2016

Ali Uyanır bir yanıt verdi.

Sinema yayınlarının telif hakları nasıl temin ediliyor? Temin edilecek telif hakkı için görüşülecek mecralar nedir veya nelerdir? Bir filmi kendi sayfamız üzerinden yayımlamak için telif izini nasıl alabiliriz?

Telif hakları bakımından belirli bir kullanımın adil bir kullanım teşkil edip etmediğini ve eserin Telif Hakkı Kanunu dahilinde kullanılabilir olup olmadığının tespit edilmesi için kullanılan standartlar Telif Hakkı Kanunu’nun içinde yer almaktadır. Telif Hakkı Kanunu’nda kullanımın ticari olmaması gerektiği ve eserin normal kullanımına zarar verecek nitelikte olmaması gerektiğine dair bir koşul mevcuttur. Adil kullanımın doktrini ile uyumlu olmayan herhangi bir kullanım telif hakkı sahibi tarafından yasaklanabilir.Telif Hakkı Kanunu, telif hakkına konu eserin sahibinin manevi ve ekonomik haklarına halel getirmeksizin, özgün ve yeni bir şekilde bir eseri yorumlayan, sunan, açıklayan, konuşan, çalan (enstrümanla) ya da çok çeşitli şekillerde ifade eden kişileri “icracı sanatçılar” olarak tanımlamaktadır.
İcracı sanatçılar, icralarının sahibi olarak bilinme hakkına ve bunların şöhretlerine zarar verecek şekilde (manevi hakları) değiştirilmesini ya da zarar verilmesini önleme hakkına sahiptir. Aynı zamanda, telif hakkına konu eser sahibinin verdiği yetkiyle bir eseri yorumlayan icracı sanatçılar, performanslarını kaydetmek ve kayıtlarını çoğaltmak, dağıtmak, iletmek, kiralamak, kiraya vermek ve yayınlamak için inhisari hakka sahiptir (ekonomik haklar). Telif hakkı formaliteleri için idari prosedür, Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesindeki Telif Hakkı ve Sinematografi Genel Müdürlüğü tarafından uygulanır. Ancak telif haklarının uygulanması yargı mercileri tarafından gerçekleştirilir. Bir filmin etkinlikte gösterilmesi o filme ilişkin temsil hakkının kullanılması anlamına gelmektedir Bu sebeple film üzerinde hak sahibi olan kişilerin ki bu kişiler genellikle yapımcı firmalardır, bu firmalarla ya da bu firmaların üyesi oldukları meslek birlikleriyle irtibata geçerek gerekli iznin alınması gerekir. Bu hakkın kullanımına ilişkin olarak 5846 sayılı Kanundaki tek istisna “temsil serbestisi” başlıklı “Yayımlanmış bir eserin, tüm eğitim ve öğretim kurumlarında, yüz yüze eğitim ve öğretim maksadıyla doğrudan veya dolaylı kar amacı gütmeksizin temsili, eser sahibinin ve eserin adının mutat şekilde açıklanması şartıyla serbesttir. ” hükmüdür. Film gösteriminin bu hüküm kapsamında olması halinde hak sahiplerinden izin alınmasına gerek bulunmamaktadır.
Mart 2016

Ali Uyanır bu yanıtı beğendi:

Sinema yayınlarının telif hakları nasıl temin ediliyor? Temin edilecek telif hakkı için görüşülecek mecralar nedir veya nelerdir? Bir filmi kendi sayfamız üzerinden yayımlamak için telif izini nasıl alabiliriz?

SORU: Önceden yayınlanmış bir filmin gösterimini yapmak istiyorum, izin almam gerekir mi?
CEVAP: Bir filmin etkinlikte gösterilmesi o filme ilişkin temsil hakkının kullanılması anlamına gelmektedir Bu sebeple film üzerinde hak sahibi olan kişilerin ki bu kişiler genellikle yapımcı firmalardır, bu firmalarla ya da bu firmaların üyesi oldukları meslek birlikleriyle irtibata geçerek gerekli iznin alınması gerekir. Bu hakkın kullanımına ilişkin olarak 5846 sayılı Kanundaki tek istisna “temsil serbestisi” başlıklı “Yayımlanmış bir eserin, tüm eğitim ve öğretim kurumlarında, yüz yüze eğitim ve öğretim maksadıyla doğrudan veya dolaylı kar amacı gütmeksizin temsili, eser sahibinin ve eserin adının mutat şekilde açıklanması şartıyla serbesttir. ” hükmüdür. Film gösteriminin bu hüküm kapsamında olması halinde hak sahiplerinden izin alınmasına gerek bulunmamaktadır.

bkz.telifhaklari.gov.tr/ana/sayfa.asp? id=408
Mart 2016

Ali Uyanır bir yanıt verdi.

Sizce insanlar yaşam tarzları ve duygularıyla ilgili konularda cevap vermeleri gerekirse her zaman dürüst cevap verebiliyorlar mı? Neden?

Homo saphiens türü olarak Kaçamak cevapların ardına sığınarak kaçınma gereksinimi duyduklarından insanların genel karakteristiği ve benzeşim eğilimi başkalarının hayatlarını kendi yaşamlarında kurgulama üzerinedir. Bu yüzden kendilerini genelde oldukları gibi yansıtmaktan kaçınırlar dolayısıyla kendi hayatlarına ve duygularına dair konularda dürüst olmayacaklarını düşünüyorum.
Mart 2016

Ali UyanırGenel Kültür (Muhabbet) konu başlığını takip etmeye başladı.

Genel Kültür (Muhabbet)

Genel Kültür bilgilerinin derinlemesine incelenebildiği tartışılabildiği uzmanlık ağıdır.

Mart 2016

Ali UyanırYazılım konu başlığını takip etmeye başladı.

Yazılım

Yazılım (ing. software), değişik ve çeşitli görevler yapma amaçlı tasarlanmış elektronik araçların birbirleriyle haberleşebilmesini ve uyumu...

Mart 2016

Ali UyanırFilmler konu başlığını takip etmeye başladı.

Filmler

Film, tarihi bakımdan ilkin hareketli resimlerin kaydı ve gösterilmesi için kullanılan bir terimdi. Ancak daha sonra genelleştirilmiştir. Fi...

Mart 2016

Ali UyanırKitaplar konu başlığını takip etmeye başladı.

Kitaplar

Kitap, bir kenarından birleştirilerek dışına kapak takılmış yani ciltlenmiş, (kâğıt, parşömen vb. malzemeden üretilmiş) üzeri baskılı sayfal...

Mart 2016

Ali UyanırGirişimcilik konu başlığını takip etmeye başladı.

Girişimcilik

Formatting of continuation data will be changing soon. To continue using the current formatting, use the 'rawcontinue' parameter. To begin u...

Mart 2016

Ali Uyanırİnsan Davranışları konu başlığını takip etmeye başladı.

İnsan Davranışları

Formatting of continuation data will be changing soon. To continue using the current formatting, use the 'rawcontinue' parameter. To begin u...

Mart 2016

Ali UyanırKişisel Gelişim konu başlığını takip etmeye başladı.

Kişisel Gelişim

Formatting of continuation data will be changing soon. To continue using the current formatting, use the 'rawcontinue' parameter. To begin u...

Mart 2016

Ali UyanırWeb Siteleri konu başlığını takip etmeye başladı.

Web Siteleri

Web Siteleri

Mart 2016

Ali UyanırPsikoloji konu başlığını takip etmeye başladı.

Psikoloji

Psikoloji insan ve hayvan davranışlarını ve bu davranışlarla ilintili psikolojik, sosyal ve biyolojik süreçleri inceleyen bir alandır.

Mart 2016

Ali UyanırEğitim konu başlığını takip etmeye başladı.

Eğitim

Eğitim; okullar, kurslar ve üniversiteler vasıtasıyla bireylere hayatta gerekli olan bilgi ve kabiliyetlerin sistematik bir şekilde verilmes...

Daha Fazla

İlgilendiği KonularTümü

Yazılım

3270 Kişi   564 Soru

Web Siteleri

3422 Kişi   268 Soru

Eğitim

4398 Kişi   644 Soru

Kişisel Gelişim

2086 Kişi   156 Soru

İnsan Davranışları

3856 Kişi   962 Soru

Girişimcilik

3705 Kişi   363 Soru

Genel Kültür (Muhabbet)

3692 Kişi   280 Soru

Kitaplar

3150 Kişi   269 Soru

Psikoloji

2923 Kişi   968 Soru

Filmler

3400 Kişi   192 Soru