Bilmek istediğin her şeye ulaş

Aydın Kuloğlu, 

İşçi

İşçi Aydın Kuloğlu inploid.com'da 1 soru sordu, 0 soru yanıtladı ve 5 takipçisi var.

Eylül 2014

Aydın KuloğluNazende  kişisini takip etmeye başladı

Nazende , İşçi, @nazende

Filler tepişirken olan çimenlere olur.

Temmuz 2014

Aydın KuloğluGirişimcilik konu başlığını takip etmeye başladı.

Girişimcilik

Formatting of continuation data will be changing soon. To continue using the current formatting, use the 'rawcontinue' parameter. To begin u...

Mayıs 2014

Aydın Kuloğlu bu yanıtı beğendi:

Tasavvuf nedir?

Tasavvuf
Temel olarak tasavvuf, insan terbiyesi anlamına gelir. Çok kapsamlı bir konudur. Tasavvufta amaç bir kişiyi "insan" yapmak, iradesini sağlamlaştırmak ve kötü insani nefsinden uzaklaştırmaktır. Özel olarak tasavvuf bir İslam düşüncesidir. İnsan güzel ahlaka sahip olunca makam kazanır, makamı artar. Kişi tasavvuf düşüncesine girdiğinde en düşük makamdadır, "beşer"dir. Belli süreçler sonunda nefsani duygularından, düşüncelerinden, kötü huylarından arınmaya başlar ve bu süreç sonunda insan-ı kamil olur. Yani olgun, güzel ahlaklı bir insan olur. Bu bakımdan diyebiliriz ki tasavvuf insanı güzelleştiren, insanın insanla münasebetini güzel bir şekilde ortaya koyan, bunları yaparken Yaradan'ı merkez alan bir anlayıştır.

Tasavvuf geniş bir kavramdır dedik. Her tasavvufçunun tasavvufun ne olduğuna dair farklı tanımları mevcuttur:
  • Tasavvuf, Allah’ın, seni sende öldürüp, kendinde ebediyen diri kılmasıdır. (Cüneyd Bağdadi)
  • Tasavvuf, Resûlullah efendimizin sünnet-i seniyyesine uymak, fazla konuşmayı, fazla yemeği ve fazla uykuyu terk etmektir. (Alâüddevle Semnânî Ala' Ad-Dawla As-Simnani)
  • Tasavvuf, insanı Allah’tan uzaklaştıran şeylerin hepsini terketmektir. (Ali ibn Sahl Rabban al-Tabari)
  • Tasavvuf ahlâktan ibarettir. Bu bakımdan ahlâkı senden yüksek olan, senden daha fazla arınmış demektir. (Ebû Bekr el-Kettânî)
  • Tasavvuf, kâinatı eksik görmek, daha da ötesi bütün eksikliklerden münezzeh olanı müşâhede ederek bu eksik varlıkları hiç görmemektir. (Ebû Amr ed-Dımeşkî)
Kişinin tasavvuf felsefesine tamamen kendi vermesinden sonra o kişi sufi olur. Tasavvuf ve sufi, "saf olan" anlamına gelir. Anlattıklarımıza paralel olarak buradan çıkarabiliriz ki tasavvuf insanın saflaşma, temizlenme, paklanma uğraşısıdır.

Tasavvufun doğuşu ise 9. yy. dolaylarında başlamıştır. Bu başlangıçta tasavvufun yayılmasında Fars ve Türk mutasavvıfların etkisi büyüktür. Nitekim özellikle 10. Yy'da Fergana bölgesi birçok büyük sufi yetiştirmişti. Tarihteki büyük mutasavvuflar: Abdal Musa, Beyazid Bistâmî, Bişri Hafî, Celâleddîn Rûmî, Cüneyd Bağdadi, Fudayl bin İyâz, Hacı Bektaş, Hâris el-Muhasibî, İbrahim Edhem, İmâm-ı Gazâlî, Muhyiddîn İbn Arabî, Şâh-ı Nakşibendî, Yunus Emre, Mevlana, Ahmet Yesevi, Abdülkadir Geylani gibi birçok tasavvufçudur. Burada hepsinin adını zikredemeyiz çünkü tasavvuf zamanla kurumsallaşmış birçok mutasavvıf kendi tarikatında tasavvuf ekseninde birçok büyük mutasavvuf yetiştirmiştir.

Ayrıca belirtmekte fayda var ki tasavvuf İslam tarihinde sanatı en çok etkileyen felsefedir. Günümüzde etkisi hala sürmektedir. Edebiyattan müziğe kadar pek çok sanat dalında tasavvufi sanatın ayrı bir kol olduğunu görürüz.
Mayıs 2014

Aydın Kuloğlu bu yanıtı beğendi:

Google'da nasıl bir çalışma ortamı var ve nasıl Google'da çalışabilirim?

Bir arkadaşım Google'da uzun zamandır çalışıyor ve Dublin'de yaşıyor. Onunla yaptığımız konuşmalardan bazı aktarımlar yapayım.

Öncelikle arkadaşım 4 dil biliyor ve bu dilleri kendi kendine öğrenmiş biri (nasıl diye sormayın). Son mülakatında bu dillerin hemen hepsini farklı kişilerle konuşmuş. Yani mülakata katılanlardan biri ile Fransızca, biri ile İngilizce... vs. Bu söylediklerim gözünüzü korkutmasın, çünkü Google'da çalışmak için bu özellikler mutlaka şart değildir. Ben sadece arkadaşımın gerçekten farklı bir insan olduğuna dikkat çekmek için bunları yazdım.

Benim fikrimi sorarsanız; Google veya Microsoft gibi bir firmada çalışmak istiyorsanız cesur olmalısınız ve alanınızda gerçekten çok iyi olmalısınız. Bunun yanı sıra yaratıcı, dışa dönük, algısı açık olmalı ve elbette en azından İngilizce bilmelisiniz. Bu durumda bence başvuru yapmanızda hiç bir sakınca yoktur.

Google'da çalışma temposu ve çalışma zamanlamaları konusu inploid'de başka sorular altında zaman zaman bahsi geçmiş bazı örnek uygulamaları içeriyor. Örneğin; Google çalışanları haftalık çalışma zamanlarının %20'si gibi bir süreyi zorunlu olarak üzerinde çalıştıkları proje dışında istedikleri herhangi bir projeye ayırıyorlar. Yani, genel tabiri ile "şirket içi girişimcilik" yapısı. Gmail gibi ürünler bu sistemle çalışanlar tarafından ortaya çıkarılan ürünler.

"Şirket içi girişimcilik" ile ilgili olarak:
Kurum içi girişimcilik (intrapreneurship) nedir?
İşletmelerdeki iç girişimciler neden destek görmez, inovatif hareketler için aslında en etkili yöntemlerden biri iç girişimciler değil midir?

Bunun yanı sıra benim çıkarımlarıma göre; Google'da hemen hemen her iş için "işinin en iyisi" denilebilecek çok başarılı kişiler çalışıyor ve bu kişiler sürekli olarak uzmanı oldukları işi yapıyorlar. Yani; hemen her konuda uzman kişiler var ve bu uzmanlar uzmanı oldukları işi yapmak dışında başka bir şey pek yapmıyorlar (kurum içi girişimcilik konusu hariç) .

Çalışma saatleri bence Türkiye'ye göre çok hafif kalır. Haftada 3-4 gün diyebiliriz (kesinlikle 5-6 gün değil) .

Arkadaşımın bahsetmeye değer bulduğu şeylerden bir diğeri ise; dünya mutfağı :) Dünya mutfağından örnekler bulabileceğiniz bir yemek servisi alabiliyorsunuz. Çin, Hindistan, Meksika ... vs mutfaklardan çeşit çeşit yemekler bulunuyor restoranlarında.

Ortam olarak nasıl bir yer diye soracak olursanız; ben gitmedim görmedim. Ancak Serkan Köse (@serkan) bu konuda belki yardımcı olabilir. Bunun dışında internette bir çok fotoğraf var zaten: google.com/search? Q=google+office& sourc...

Umarım bu bilgiler faydalı olur.

Güncelleme:
Gmail'in hikayesi: time.com/43263/gmail-10th-anniversary/
%20 zaman: wired.com/2013/08/20-percent-time-will-...
Mart 2014

Aydın KuloğluCodeigniter konu başlığını takip etmeye başladı.

Codeigniter

CodeIgniter, PHP ile dinamik uygulamalar geliştirmek için geliştirilmiş bir framework'dür. "Geliştiricilerin çok daha hızlı proje geliştirme...

Mart 2014

Aydın KuloğluVize İşlemleri konu başlığını takip etmeye başladı.

Vize İşlemleri

Formatting of continuation data will be changing soon. To continue using the current formatting, use the 'rawcontinue' parameter. To begin u...

Mart 2014

Aydın Kuloğlu3D konu başlığını takip etmeye başladı.

3D

3D kavramı ile şunlardan biri kastedilmiş olabilir: Üç boyutlu uzay Üç boyutlu ses Üç boyutlu film 3D - R&B içlüsü TLC'nin 2002 çıkışl...

Mart 2014

Aydın KuloğluBilimsel Araştırmalar konu başlığını takip etmeye başladı.

Bilimsel Araştırmalar

Formatting of continuation data will be changing soon. To continue using the current formatting, use the 'rawcontinue' parameter. To begin u...

Mart 2014

Aydın KuloğluTechnology konu başlığını takip etmeye başladı.

Technology

redirectTeknoloji

Mart 2014

Aydın KuloğluPhpBB konu başlığını takip etmeye başladı.

PhpBB

phpBB popüler ve Açık kaynak forum sistemidir. PHP programlama dili ile yazılmıştır; "phpBB" ismi "PHP Bulletin Board" ın kısaltılmış halidi...

Mart 2014

Aydın Kuloğluİnternet Terimleri konu başlığını takip etmeye başladı.

İnternet Terimleri

Formatting of continuation data will be changing soon. To continue using the current formatting, use the 'rawcontinue' parameter. To begin u...

Mart 2014

Aydın Kuloğluİletişim Tasarımı konu başlığını takip etmeye başladı.

İletişim Tasarımı

YÖNLENDİR Türkiye'de iletişim tasarımı eğitimi

Mart 2014

Aydın KuloğluWeb Girişimi konu başlığını takip etmeye başladı.

Mart 2014

Aydın KuloğluSosyal Adalet konu başlığını takip etmeye başladı.

Sosyal Adalet

Sosyal adalet, toplumun bir üyesi olarak kabul edilen bireylerle toplum arasındaki sosyal ilişkilerin ortaklaşa iyinin gerçekleştirilmesi am...

Mart 2014

Aydın KuloğluAnalog Fotoğraf konu başlığını takip etmeye başladı.

Mart 2014

Aydın KuloğluCharlie Chaplin konu başlığını takip etmeye başladı.

Charlie Chaplin

Charlie Chaplin, (d. 16 Nisan 1889 - 25 Aralık 1977), İngiliz sinema yönetmeni, oyuncu ve yazar. Asıl adı Charles Spencer Chaplin olmakla be...

Mart 2014

Aydın KuloğluNey konu başlığını takip etmeye başladı.

Ney

Ney (Farsça: نی; Arapça: ناي‎; Türkçe: ney; diğer: nai, nye, nay, gagri tuiduk, or karghy tuiduk) üflemeli çalgıdır. Kaşgarlı Mahmut, Divân-...

Mart 2014

Aydın KuloğluJavaServer Faces konu başlığını takip etmeye başladı.

JavaServer Faces

JavaServer, Web uygulamaları için kullanıcı arabirimlerini inşa etmeye yönelik Java Community’in standart Java çatısıdır...

Mart 2014

Aydın KuloğluIndesign konu başlığını takip etmeye başladı.

Indesign

YÖNLENDİR InDesign

Mart 2014

Aydın KuloğluBanner konu başlığını takip etmeye başladı.

Banner

Banner (Türkçe: "Manşet, Büyük başlık") — Reklam amaçlı kullanılan, siteleri tanıtmak için hazırlanmış reklam öğeleri ve web sitelerinin baş...

Daha Fazla

İlgilendiği KonularTümü

Web Siteleri

3412 Kişi   268 Soru

Site

338 Kişi   38 Soru

Bağlantı

183 Kişi   10 Soru

Web Tasarım

1236 Kişi   215 Soru

Web Tasarımcısı

534 Kişi   48 Soru

Eklenti

16 Kişi   3 Soru

Girişimcilik

3702 Kişi   363 Soru

Web Sunucusu

117 Kişi   29 Soru

Müzik

2984 Kişi   472 Soru

Eğitim

4388 Kişi   643 Soru

İnternet

2628 Kişi   542 Soru

Sinema

3259 Kişi   301 Soru

İş Hayatı

2460 Kişi   325 Soru

Varoluş Hakkında

2904 Kişi   1060 Soru

Yazılım

3259 Kişi   564 Soru

Kişisel Gelişim

2082 Kişi   156 Soru

İnsan Davranışları

3855 Kişi   962 Soru

İnternet Teknolojileri

1272 Kişi   171 Soru

Gerçek Hayat

844 Kişi   102 Soru

Yaşam

1235 Kişi   398 Soru

Programlama

815 Kişi   232 Soru

Yazılım Geliştirme

1233 Kişi   187 Soru

Fotoğrafçılık

1951 Kişi   167 Soru

Futbol

879 Kişi   196 Soru

Genel Kültür (Muhabbet)

3686 Kişi   280 Soru

Yemek Kültürü

863 Kişi   86 Soru

Kitaplar

3149 Kişi   269 Soru

Psikoloji

2922 Kişi   968 Soru

Sosyal Medya

1443 Kişi   213 Soru

E-Ticaret

747 Kişi   121 Soru