Bilmek istediğin her şeye ulaş

Aytekin Hatipoğlu, 

Gazeteci

Gazeteci Aytekin Hatipoğlu inploid.com'da 0 soru sordu, 6 soru yanıtladı ve 4 takipçisi var.

Aralık 2014

Aytekin Hatipoğlu bir yanıt verdi.

Okullarda zorunlu Osmanlıca dersinin getirilecek olmasının maksadı neler olabilir?

Önümüzdeki yıl milletvekili seçimi yapılacağını unutmayalım...
Çok partili dönemin başlangıcından bu yana siyasetçilerin bir kesimi bu tür konularda (vatan millet Sakarya, ceddimiz, şanlı tarihimiz, geleneğimiz göreniğimiz, dinimiz imanımız vs.) ekmek (oy) olduğuna inanmış, olsun diye de ellerinden geleni yapmışlardır. Bu tür konuları adeta birer sihir kelimesi gibi kullanır ve sonuç da alırlar. Neden böyledir, ayrı bir mesele...
Osmanlıcanın ne olduğunu bilen birisinin böyle bir teklifte bulunması düşünülemez. Zaten pratik için tek bir soru yeter: Kim öğretecek?
"Resmi alfabeyi değiştiriyoruz" denilseydi durum daha farklı olurdu. Tabii, hayat bu, hiç belli olmaz. . .
Kasım 2014

Aytekin Hatipoğlu bir yanıt verdi.

Siyasetle ilgilenmiyorum diyen insanların seçme hakkının olması sizce tehlikeli değil mi?

Bir toplum "haklar" içeren bir sistemle yönetiliyorsa, sistemin bir numaralı önceliği "hakların korunması"dır.
Tehlikeli olan hakların şu ya da bu tercih yönünde kullanılması değil, kullanılamamasıdır.
"Siyasetle ilgilenmeme"ye gelince... Siyaset, bizdeki politikacı sınıfının telkin ede ede yerleştirdiği yanlış kanaatteki gibi sadece partilerde yürütülecek bir iş değildir. Tersine, hemen hemen bütün karar ve davranışlarımızın siyasi bir niteliği vardır. "Siyasetle ilgilenmiyorum" demek de siyasi bir duruşu yansıtmıyor mu?
Oy verme hakkı bir temeldir. Siyasi düşünceler ve davranışlar ise işin doğası gereği, değişir.
Eylül 2014

Aytekin Hatipoğlu bir yanıt verdi.

Dünyanın en kalabalık ülkesi hangisidir?

Çin: 1 milyar 356 milyon cia.gov/library/publications/the-world-f...
Sanırım en büyük nüfusu soruyorsunuz. Büyük nüfus ve "kalabalık" farklı kavramlardır.
Ağustos 2014

Aytekin Hatipoğlu bir yanıt verdi.

Kapitalizm'i yıkabilecek sistemler var mıdır? Varsa bu sisteme geçiş evresinde izlenecek strateji nasıl olmalıdır?

Keşke olsaydı:) (16. Yüzyldan beri aranıyor, deneniyor.) Ama hiç değilse kendi kendisi yıkacağını kestirebiliyoruz. Zaten önemli olan kapitalizmin "yıkılması" da değil, kapitalizmi dışarıda bırakabilen bir yaşama biçimini tarif edip işler hale getirebilmek... .
Eylül 2012

Aytekin Hatipoğlu bir yanıt verdi.

Şehit cenazelerinde çalan 'Frederic Chopin' (halk arasında Şopen diye bilinen) bestesinin bizim şehit mertebemizle ne alakası vardır? Bu tehammül nereden çıkmıştır?

Chopin'in bir eserindeki matem temalı bu bölümün bizim şehitlik mertebemizle hiçbir ilgisi yok tabii. Bu TEAMÜL'ün nereden geldiğini görmek için Osmanlı'nın son dönemlerine; orduyu kimlerin modernleştirdiğine bandoları kimlerin kurduklarına bakmak gerekir.
Eylül 2012

Aytekin Hatipoğlu bir yanıt verdi.

Siyaset nedir? Hangi amaçla yapılır? Kim neden siyasetçi olmak ister?

Siyaset kendi durumumuzu gözden geçirmek ve tespit ettiğimiz durumdan bir sonuç çıkarmakla başlar. Aklı ermeye başladığı andan itibaren çocukların yaptığı budur. En geniş anlamda ya da özüne bakarsak siyaset, kendimize layık gördüklerimizi edinme faaliyetidir.
Daha Fazla