Bilmek istediğin her şeye ulaş

Can Akyüz, 

Psikolog

Ben Jack'in intikamıyım!

Kasım 2014

Can AkyüzBelgi Saygı kişisini takip etmeye başladı

Belgi Saygı, Oyuncu, @belgisaygi

Birşey diyeceğim. .. Ee şey.. Neyse ben, sanırım sss... Ya boş ver ya.. Nasılsın? Herşey yolunda mı?

Temmuz 2013

Can Akyüz yeni bir  soru  sordu.

Mayıs 2013

Can Akyüz bir yanıt verdi.

Elle tutulabilir bir madde olan antidepresanlar ruhsal durumumuza nasıl etki eder?

Anti depresanlar olarak çoğul kullanamayız bunu kişilere ve ilacın etkisine göre değişir.
Mayıs 2013

Can Akyüz bu yanıtı beğendi:

Elle tutulabilir bir madde olan antidepresanlar ruhsal durumumuza nasıl etki eder?

Antidepresanların mantığı basittir. Bilindiği üzere birçok psikolojik hastalığın temelinde stres, mutsuzluk, kaygı gibi faktörler yatar. Antidepresanlar da bu faktörleri ortadan kaldırır. Peki nasıl kaldırır? Vücudumuzda serotonin adlı hormon kısaca mutluluk hormonudur. Bu hormon insanda canlılık, mutluluk ve zindelik oluşturur. Depresif semptomlar gösteren hastada bunlar en düşük seviyededir. Antidepresanları alan hastanın beyni serotonin salgılanmasıyla uyarılır ve beyin serotonin salgılamasına başlar. Bu hormon vücudun her yerine yayılır, damarların genişlemesini sağlar. Böylece hasta daha canlı, mutlu olur. İlaçların sistemli bir şekilde kullanılması da zamanla depresif hastanın serotonin salgılamasını düzene koyar.
Nisan 2013

Can AkyüzSevgiseli kişisini takip etmeye başladı

Sevgiseli, Öğretmen, @Sevgiseli

Kanatları var ruhunda...

Nisan 2013

Can Akyüz bir yanıta alt yorum yaptı

Kesinlikle beyaz. Bendekide beyaz:)
IPhone 5.
Nisan 2013

Can Akyüz bir yanıta alt yorum yaptı

Arka kapak olarak düşün fakat sarj soketi yeri var sarj ediyorsun ayrı bir şekilde kapağı. telefonunu sarjı bitmeye yakın takıyosun arkasındaki tuş'a basılı tutuyorsun %190 falan sarj ediyor yani 2 kere sarj etme sansın var buda 4 bucuk gün diyelim. fakat interneti cok kullanıyorsan 3 gün civari olur tahminimce.
IPhone 5.
Nisan 2013

Can Akyüz bir yanıta alt yorum yaptı

1 bucuk gün falan. ben kapak sarj aldım birde. Ve internet çok hızlı dokunmatiği mükemmel.
IPhone 5.
Nisan 2013

Can Akyüz bir yanıt verdi.

Paranoya nasıl oluşur? Herhangi bir tedavisi var mı?

Nedenleri
Paranoya, genellikle bir psikoz, yani akıl hastalığı belirtisidir ve nedeninin kısmen kalıtsal, kısmen de çevre etkilerine bağlı olduğu düşünülmektedir. Araştırmalar, aynı genetik yapıya sahip tek yumurta ikizlerinin ya birlikte paranoyak olduklarını ya da olmadıklarını, oysa farklı genetik yapıları olan çift yumurta ikizlerinde bu birlikteliğin çok daha az olduğunu göstermektedir. Sonuç, bir tür kalıtsal etkinin var olduğu görüşünü desteklemektedir. Öte yandan, çevrenin yarattığı stresler, belli aile içi ilişki biçimleri ve yaşam tarzları da paranoya olasılığını artırmaktadır. Ancak kalıtsal yatkınlık olmaksızın bu etkilerin paranoyaya yol açma olasılığı düşüktür.

Aşağı yukarı herkes zaman zaman kendisiyle "uğraşıldığı" düşüncesine kapılır. Ama bu geçicidir ve değişen koşullarla birlikte ortadan kalkar. Ancak eğer kalıtsal etken söz konusuysa belirtilerin dikkatle değerlendirilmesi gerekir. Araştırmalar, anne - babaları paranoyak olanların en yüksek risk grubuna girdiklerini göstermektedir. Paranoya, daha çok ileri yaşlarda ve toplumun alt tabakalarından kişilerde görülmektedir. Dikkatli incelemeler, bu ruhsal rahatsızlık ciddileştikçe, gerek hastalığının, gerekse kendisine kötülük edildiği duygularının yoğunlaşması sonucu hastanın, insanlarla yakın ilişkilerden kaçındığını, bunun da onu toplam merdiveninin alt basamaklarına doğru ittiğini ortaya koymaktadır. Paranoya, kendi başına pek tehlikeli değildir. Ama daha tehlikeli bir durumun, yani paranoid şizofreninin bir ön uyarısı olabileceği unutulmamalıdır. Kötülük görme duyguları bazen, misillemede bulunma arzusu ya da içinde bulunduğu durumla kendi başına, başa çıkma düşüncesini doğurabilir. Sözgelimi insanların kendisini ve başkalarını radyodan çıkan elektrik dalgalarıyla ele geçirdiğine inanan bir paranoyak, karşı önlem almanın görevi olduğunu düşünebilir ve harekete geçebilir. Ama gerçek bir tehlike olasılığı pek azdır, çünkü hasta kişi aynı zamanda çok tedirgin ve korku içinde olduğundan, tehditleri yalnızca sözde kalır.

Psikiyatride kullanımı

Emil Kraepelin akıl hastalıklarının değişik biçimlerini sınıflandırdığı çalışmasında, kuruntunun olduğu fakat akli yeteneklerde herhangi bir kötüye gidişin görülmediği durumu tanımlamak için safi paranoya terimini kullanmıştır. Bu tanımda diğer şizofrenik bulgular bulunmamaktadır.
Yunanca, παράνοια (paranous) düpedüz delilik anlamına gelir (para = dışarda; nous = akıl, aklını kaçırma). Kraeplin bu köke, kuruntusal inanışları da ekleyerek kendi tanımlamasını geliştirmiştir. Kraeplin'in Yaptığı Paranoya tanımlasında kuruntulu inanışın ne olduğunun önemi yoktur, herhangi bir kuruntulu inanış paranoya olarak sınıflandırılabilir. Kuruntuların belirgin olduğu şizofreni biçimini için paranoyak şizofreni terimi kullanılır. Bu tanımlamada, kuruntuların hastaya rahatsızlık verip vermediği dikkate alınmaz Yani, hasta, kuruntuları ile uyum içinde olsa bile paranoyak şizofreni tanısı alabilir.
Ancak, son dönemlerde, kişideki kuruntuların rahatsızlık verici olması kavramı tekrar önem kazanmıştır. Özellikle, iki ana nokta özerinde durulmaya başlanmıştır:
  • Kişinin, kuruntuları nedeniyle kendisine zarar verecek davranışlarda bulunması veya bulunma tehlikesinin olması
  • Kişinin, kuruntuları nedeniyle başkalarına zarar verecek davranışlarda bulunması veya bulunma tehlikesinin olması
  1. Paranoya çoğu zaman şizofreni gibi psikotik hastalıklarla iç içedir. Bununla birlikte seyrek olarak, paranoyak kişilik bozukluğu gibi, psikotik olmayan, diğer durumlarda da gözlenebilir.
  2. Paranoya, bireyin herhangi bir olay karşısında olayın oluşumundan farklı olarak gelişebileceğini kendi içerisinde canlandırma yolu ile öne sürdüğü ve sınırsız sayıda çeşitlendirebileceği hayal ürünlerinin tümüdür.

Tedavisi

Paranoya ciddi bir hastalıktır ve tedavisi kolay değildir. Ne yazık ki, belirtiler genellikle geç fark edilir. Uzun süre hastanın yalnızca kavgacı, huzursuzluk yaratıcı olduğu düşünülür. Öteki davranışları ve inançları olağan, akla uygun olduğu için, kimse akıl hastalığından kuşkulanmaz. Tam anlamıyla ileri bir durum olan paranoid şizofreni, genellikle psikotrop türü ilaçlarla tedavi edilir. Hastaların dörtte biri ilaç tedavisi ve psikoterapiyle belli bir süre sonra iyileşir. Ancak paranoyak özellikler ortadan kalksa da, hasta sürekli tıbbi gözetim altında tutulmalıdır.
Nisan 2013

Can AkyüzNursel Akçay kişisini takip etmeye başladı

Nursel Akçay, Felsefe Bölümü Öğrencisi, @nurselakcay

"Problemi yaratan beyinle problemi çözmek mümkün olmaz.
Bakış açınızı değiştirmelisiniz. "

Nisan 2013

Can Akyüz bu yanıtı beğendi:

Madde mi ağır, mana mı?

Elma ile Armut'u toplamamamız gerektiği bize daha birinci sınıfta öğretilmişti halbuki...
Nisan 2013

Can Akyüz bir yanıt verdi.

Kronokinezi hakkında ne düşünüyorsunuz?

İzafiyet teorisine göre bu mümkün olabilir fakat benim düşüncem madde zamana etki edemez.
Nisan 2013

Can AkyüzDevrim Güren kişisini takip etmeye başladı

Devrim Güren, Psikiyatr, @devrimguren

Sherlock neyin kafasında hep çözmek isteyen bir emekli psikiyatr...

Nisan 2013

Can Akyüz bir yanıt verdi.

Rett bozukluğu nedir? Rett bozukluğu olan bir çocuğun beşinci ayına kadar normal gelişiminden sonra neden bozukluklar ortaya çıkar?

X kromozomu üzerinde bulunan MECP2 geninin kusurlu olmasından dolayı görülen bir rahatsızlıktır. Nörolojik bir rahatsızlıktır. Otizm, beyin felci veya spesifik olmayan gelişme bozuklukları gibi teşhisi çok zordur. Genellikle kız çocuklarında görülür, erkek çocuklarında da görünme olasılığı vardır.

Eklemek istediğim 6-18 aya kadar bebeğin gelişimi normal ve normale yakındır.

Açıkçası sorunun cevabını baya düşündüm, fakat normale yakın bir gelişim tamamlarlar diye biliyorum.
Nisan 2013

Can AkyüzHakan Köse kişisini takip etmeye başladı

Hakan Köse, İnternet Girişimcisi, @hakank

Web Application Development, ASP.NET, C#, SQL Server, Web Design and some passion..

Nisan 2013

Can Akyüz bu yanıtı beğendi:

Bir Zippo çakmağın orjinal olduğu nasıl anlaşılır?

Zippo'nun altına yazan harf ve numara kısmının ürünün kalitesi ile hiç bir alakası yoktur. Zippo'nun resmi sitesinden de görülebileceği üzere o harfler çakmağın üretim tarihini ve yılını göstermektedir. A 10 yazıyor ise Ocak 2010 üretimidir. D 10 ise Mayıs 2010 üretimidir. Çakmağın herhangi bir yerinde seri numarası da bulunmaz. Çakmaktır bu nihayetinde çünkü. Çakmağın alt kısmında Bradford P.A. Made İn USA yazmaktadır lakin bu yazıları çakma zippolarda da görebilmek mümkün. O nedenle gerçekten güvenilir bir yerden satın almakta fayda var.
Ama illa ki kendim kontrol etmek istiyorum diyorsanız sahte zippoyu anlamak için şu özelliklere dikkat edebilirsiniz;
  1. Çakmaktaşları( flint) genelde kırmızı olur. Daha doğrusu paslı kırmızıdır, bakır hammadde kullanıldığı için.( Yanlıştır)
  2. Bağlı bulunan vida çok küçüktür.
  3. Menteşe iç bağlantısının da rengi farklı olur bakırdan kullanıldığı için, ve bu menteşelerin birleşme yeri orjinaline göre daha küçüktür. Bir de menteşe aralarında boşluklar bulunabilir.
  4. Ağırlığı daha hafiftir.
Orjinal zippo sesi:
Nisan 2013

Can Akyüz bir yanıt verdi.

Bir daha dünyaya hükmetmek için ne yapmamız lazım sizce?

V dirige il concerto per Madame Giustizia :)
Nisan 2013

Can Akyüz bir yanıt verdi.

Sence CIA istediği arabayı istediği şekilde ele geçirebilecek elektronik donanıma sahip midir?

Telefonla bir uçağın kontrolünü ele geçiriyoruz, sence değil midir?
Nisan 2013

Can Akyüz bir yanıt verdi.

Nisan 2013

Can Akyüz bir yanıta alt yorum yaptı

Sinir hapı?
Sinir hapı kullan çok sakinleştirir :)
Daha Fazla

İlgilendiği KonularTümü

Çocuk Ve Genç Psikolojisi

535 Kişi   81 Soru

Öğrencilik

2360 Kişi   123 Soru

Mutluluk

299 Kişi   57 Soru

Psikoloji

2919 Kişi   968 Soru

Kişilik

507 Kişi   52 Soru

Öğrenci Olayları

779 Kişi   17 Soru

Öğrenci Evi

381 Kişi   11 Soru

Öğrenci Kulüpleri

277 Kişi   4 Soru

Sinema

3255 Kişi   301 Soru

Muhabbet

2155 Kişi   2356 Soru

İş Hayatı

2459 Kişi   325 Soru

Girişimcilik

3699 Kişi   363 Soru

Geyik Muhabbeti

1438 Kişi   816 Soru

Genel Kültür (Muhabbet)

3684 Kişi   280 Soru

Felsefe

1948 Kişi   501 Soru

Kadın Erkek İlişkileri

2203 Kişi   590 Soru

Filmler

3387 Kişi   192 Soru

Mekan Önerileri (İstanbul)

825 Kişi   69 Soru

Sosyal Medya

1442 Kişi   213 Soru

Türkiye Sorunları

1159 Kişi   239 Soru