Bilmek istediğin her şeye ulaş
Ağustos 2012

Soylu Soylu

Girişimci olabilmek için hangi yolları izlemeliyim?

Girişimci Kimdir?

Bull, Thomas ve Willard (1995:3); girişimcilik alanında önemli katkıları
olan araştırmacıların girişimcilik tanımlarından yararlanarak genel
kabul görecek bir girişimcilik kavramı yaratmaya çalışmışlardır. Drucker
girişimciliği, mevcut kaynaklardan yeni refah yaratma kapasitesi
bahşeden bir yenilikçilik faaliyeti olarak tanımlamaktadır. Yazarlara
göre Kriznen ise girişimciyi, kâr fırsatlarını algılayan ve yaşanılan
zamanda karşılanmayan ihtiyaçları tatmin edecek faaliyeti başlatan veya
yetersizlikleri geliştiren kişi olarak değerlendirmektedir.

Girişimci, temel üretim faktörlerini (emek, sermaye ve doğal kaynaklar)

iktisadi mal ya da hizmet üretimi için bir araya getirerek girişimi
başlatan kişidir. Ayrıca girişimci, bu iş için gerekli finansman
kaynaklarını ve üretimin değerleneceği pazarları bulma yükümlülüğünü
üstlenir(Arslantaş,2001:17) Koçel’e (1998:17-18) göre kâr elde etmek
girişimcinin temel amaçlarındandır. Amaçladığı kârı elde edebilmek için
riske katlanır.

Long (1983:219) girişimcilik tanımlarını karşılaştırarak girişimcilik
tanımlarının üç ortak yönünü tespit etmiştir.

  • Belirsizlik ve risk
  • Bütünleşik yönetsel beceri
  • Yaratıcılık

Girişimcilik tanımlarının hemen hepsinin üzerinde fikir
birliğine vardığı husus girişimciliğin; inisiyatif kullanma, kaynakları
pratiğe dönüştürme, sosyal ve ekonomik mekanizmaların organizasyonu,
risk üstlenme ya da başarısızlığı göze almadır (Hisrich ve
Peters,1998:9).

Hisrich ve Peters’e (1998:9) göre girişimci, kaynakları; emek,
hammadde ve diğer varlıkları, daha büyük bir değer yaratacak bileşimler
yaratacak şekilde bir araya getiren kişidir. Girişimci aynı zamanda
değişiklikler, yenilikler ve yeni bir düzen yaratır.


Girişimcilik, yeterli çaba ve zaman tahsis edilerek, finansal,
fiziksel ve sosyal risklere katlanılarak parasal ödüller, kişisel tatmin
ve bağımsızlık elde edilerek yeni bir değer yaratma sürecidir (Hisrich
ve Peters,1998:9).


Sonuçta

  • Gerekli bilgi ve beceri
  • İşyeri, eleman, makine ekipman, vb. işletme girdileri ile
  • Finansman kaynakları bir araya getirerek kendi işini kuran kişidir.


  • 2 Yanıt
Ağustos 2012

Soylu Soylu

Ev ortamında ebru resimleri nasıl hazırlayabilirim?

Sanat, birçok alana yayılmış ve alt dalları olan bir bütündür. Ebru sanatı ise kağıt sanatlarının sadece biri. Osmanlı dönemine dayanan ve o dönemin kuralı olan usta-çırak ilişkisi mevcuttur ebru sanatında. Sanatçının iradesi dışında birçok olaydan ve durumdan etkilenebilir. Renklerin suyla dansı, renklerin uyumu ya da renklerin ahengi şeklinde adlandırılır çoğu zaman ebru. Farsça’da bulut, bulut gibi anlamına gelen ebri’den almıştır adını bu sanat.

Resim

Görsel olarak harikalar yaratabileceğiniz , her insanda farklı duygular uyandıran ve ülkemizde de birçok sanatçı tarafından icra yapılmaktadır Ebru sanatı. Devrin son sanatçılarından Mustafa Düzgünman gerek eserleri gerekse ardında bıraktığı ve yetiştirdiği çırakları ile dikkat çekmeyi başarmıştır. Ebru sanatının nasıl yapıldığını ve bunun için hangi malzemelere ihtiyaç duyduğumuzu anlatmak istiyorum.

Malzemeler:
1) Kağıt: Genellikle 1. Hamur kağıt kullanılır, emici özelliği olmalı ve mat olmalıdır.
2) Kitre: Yapışma özelliği çok az olan bir yapıştırıcı/zamk. İlk olarak su ile birlikte karıştırılır ve uygun bir kıvama getirilir.
3) Tekne: İçerisine Kitre konulan kap
4) Fırça
5) Boyalar: Oksit kırmızı, oksit sarı, oksit siyah, lahur çiviti renkler Ebru sanatında ön planda olan ve daha çok tercih edilen renklerdir yine de bu sizin seçiminize bağlıdır.
6) Öd: Renklerin kitre üzerine yapışmasını ve dağılmadan orada kalmasına yardımcı olur
7) Biz: Ebruya şekil vermek amacı ile kullanılır.

Resim


Ebru Nasıl Yapılır?
Tekne kitreli su ile doldurulur ilk olarak, uygun kıvam yakalanır. Hazırladığımız sıvı ince bir tülbent ile süzülür ve bu şekilde temizlenmesi sağlanır. Değişik renklerdeki toprak boyalarımız ezilerek uygun hale getirilir. Bu işlemden sonra meydana gelen çamur benzeri boyamıza sığır ödü katılarak 15 gün dinlendirme işlemi yapılır. Bekleme işleminden sonra mamül sulandırma işlemiyle kullanıma hazırdır.
Bir ebru tek seferde yapılabilir bu yüzden dikkat çok önemlidir. Hazırladığımız boya, fırça yardımıyla suyun üzerine damlatılır, şekiller oluşmaya başlayacaktır, sonrasında kağıt teknenin üzerine örtülür ve bundan sonra oluşacak şeklimizi beklemek kalır.

Bu videolarda her şey anlatılıyor:
  • 1 Yanıt
Daha fazla göster