Bilmek istediğin her şeye ulaş

Kutluay Ceylan, 

Avukat

Avukat Kutluay Ceylan inploid.com'da 0 soru sordu, 7 soru yanıtladı ve 5 takipçisi var.

Ağustos 2014

Kutluay Ceylan bir yanıt verdi.

Petra adında bir Alman kadının TR'deki FinansBank hesabına alım satım gereği para gönderildi. Fakat karşı taraf edimini yerine getirmedi. Petra şu anda Almanya'da oturuyor. Ona karşı nasıl icra takibi yapabiliriz. Parayı nasıl tahsil edebiliriz? Açacağımız Sebepsiz zenginleşme davası usulü nedir?

Gönderdiğiniz paranın satış bedeli olduğuna ilişkin bir kayıt varsa veya bu konuda sözleşmeniz varsa 2 yol izleyebilirsiniz.
(Böyle bir sözleşme veya banka havalesine kayıt düşülmemişse işiniz zor)
petra'nın Türkiye'de malvarlığı yoksa size bu davayı Almanya'da açmanızı öneririm.
Türkiye'de alacağınız mahkeme kararının davalının Türkiye'de bir malvarlığı yoksa uygulanma şansı bulunmayacaktır.
petra halen gayrımenkulünü satmadı ise veya malvarlığı varsa o zaman davayı Türkiye'de açıp malvarlığına ihtiyati haciz koydurarak alacağınızı garanti altına alabilirsiniz.
Dava sebepsiz zenginleşme değildir. Geçersiz satış sözleşmesine dayanılarak ödenen paranın iadesine ilişkin bir davadır.
Ağustos 2014

Kutluay Ceylan bir yanıt verdi.

Meşru müdafaa için hazırlık yapmak meşru müdafaa halini bozar mı?

Bozar
Meşru müdafaa anlıktır ve saldırıya karşı koruma amaçlı kasıtsız ani hareketli bir davranıştır. Hazırlık yapmak olası kastı gösterir.
Kastın olduğu yerde meşru müdafaa olmaz.
selamlar
Temmuz 2014

Kutluay Ceylan bir yanıt verdi.

6762 Sayılı mülga TTK'ya göre; Limited şirketlerde hisse devri ve tescil işlemleri hangi sırayla oluyor (hisse devri sözleşmesi, ortaklar kurulu kararı vs.)?

LTD şirketlerde hisse devri noterde devir sözleşmesi düzenlenerek yapılır. Devir sözleşmesi ortaklar kurulunca kabul edilir, pay defterine işlenir ve Ticaret sicil müdürlüğüne tescil ve ilan ile prosedür tamamlanır.
Temmuz 2014

Kutluay Ceylan bir yanıt verdi.

Limited şirketlerde müdür değişikliği aynı zamanda bir esas sözleşmenin değiştirilmesi niteliği taşımakta mıdır? Esas sözleşmenin değiştirilmesi niteliği taşımasındaki karar nisabı ile taşımaması sonucu aranması gereken karar nisabı ne olmalıdır?

Ltd şirketlerde müdür değişikliği esas sözleşme değişikliği gerektirmez.
Ancak müdürün esas sözleşme ile ilk atanması veya sonradan atanması durumu değiştirebilir.
Karar nisabı ortaklık yapısına ve ortak sayısına bağlıdır. Normalde çoğunluk müdür atayabilir-azledebilir.
Ortak sayısını ve müdürün ilk atanan müdür olup olmamasını belirtirseniz daha ayrıntılı cevap verebilirim.
Temmuz 2014

Kutluay Ceylan bir yanıt verdi.

Çaldırıp duran telefon sapığından nasıl kurtulabilirim?

Telefon sapıklarından yana çok kişi dertli
Öncelikle sadece çaldırıp kapatıyor ise telefonunuz yeni versiyon ve iphone türü bir telefon ise bu kişinin sizi aramasını telefonunuz üzerinden engelleyebilirsiniz.
Ayrıca bu numara hakkında sizi rahatsız etmesi sebebiyle bulunduğunuz yerin cumhuriyet başsavcılığına suç duyurusunda bulunabilirsiniz. Ancak hakaret veya taciz varsa sesini telefonunuza kaydedip şikayet dilekçenisze bu hususu da eklemenizi öneririm.
İyigünler dileklerimle
Mayıs 2014

Kutluay Ceylan bir yanıt verdi.

Neden cüppelerde düğme olmaz?

Avukatlar tarih boyu köle kullanmadılar ama hiçbir zaman efendileri de olmadı! "
Moliere

Cüppemizin düğmeli olmamasının sebebi hukukun üstünlüğü ve hiç bir gücün önünde eğilmemesi gerektiği düşüncesidir.
İyi günler dileklerimle
Av. K. Kutluay Ceylan

Sayın meslektaşım Av. Onur Engin'in aşağıdaki açıklamasına aynen katılıyorum.

Tek tip cübbe, bütün avukatların yasalar önünde eşitliğini, cübbenin yeşil kısmı hukuk davalarını, kırmızı kısmı ise ceza davalarını temsil eder.
Avukatlık kamu hizmeti olduğundan cübbenin cebi, avukatlar bağımsız olduğundan düğmeleri yoktur.

Siyah rengi ise yasaların otoritesini ve adalete hizmet eden mesleğin ağırlığını temsil eder. Adaletin rengi siyahtır. Zira tüm renkler siyahın içinde erirler.
Yakasındaki altın sarı yaldız ise idarenin temsilidir.
Mayıs 2014

Kutluay Ceylan bir yanıt verdi.

Bir dersanenin tam olarak tamamlanmamış yeni bir binaya taşındıktan sonra, yeni sınıfındaki dersinde öğrencinin kafasına projektör düşerek yaralanması sonucu, kuruma nasıl ve ne kadarlık bir dava açılmalıdır?

Dershane yaralamanın derecesine göre tazminat ödemek zorundadır. Maddi tazminat işten güçten kalma ve hastane, ulaşım ve tedavi masrafları ve maluliyet varsa maluliyetten oranınca belirlenecek tazminattan ibaret olacaktır. Maddi tazminat isteminizi harca esas bir miktar (genelde düşük olacaktır) belirterek belirsiz alacak davası olarak açabilirsiniz. Bu davada ileride çıkacak maddi tazminat miktarına bir dilekçe ile yükseltebilirsiniz.
Manevi tazminat ise olaydan dolayı öğrencinin duyduğu acı ve elem karşılığıdır. Miktarı serbestçe kararlaştırabilir. Ancak dava açtıktan sonra arttıramazsınız.
Yargılama geiderlerinin yüksekliği v ehatalı bir dava açıp zarara uğramamanız açısından bu işi bir avukata birebir danışıp ona göre dava açmanızı tavsiye ederim.
İyi günler dileklerimle
Av. K. Kutluay Ceylan
Daha Fazla