Bilmek istediğin her şeye ulaş
Eylül 2012

Caner Sayın

Mimaride Dışavurumculuk ve Dekonstrüktivizm arasındaki fark nedir?

Aşağıda tanımları yer alan iki akım için aralarındaki fark ile ilgili kişisel yorumum -ki farkı zıtlık olarak değil bir sürecin getirisi olarak görüyorum-
dönemsel ve dönemin bilime dolaylı olarak da düşünce sistemine etkilerinin mimariye yansımaları... Dışavurumcu Mimari bir modern mimari akımıdır ki bu akım döneminde var olan varlığı içinde sorgulanmaktadır... Post modern akım ise ki Dekonstrüktivizm bu dönemde yer almaktadır sorgulamayı varlığın mevcut durumundan daha farklı olarak bir başka platforma taşımış varlığı parçalayarak herbir parçayı ayrıca sorgulamıştır.
Örnek olarak bir arabayı ele alabiliriz,
Dışavurumcu yaklaşım arabayı alır, arabayı yorumlar ve mevcut arabadan kendi arabasını yaratır ...
Dekonstrüktivist yaklaşım arabayı alır, parçalar ve mevcut arabadan bir kulübe yaratır...
Örnek çok iyi olmadı sanırım : )
Bunlar sadece benim bakışım tabii : P
"Ekspresyonist mimarlık veya Dışavurumcu Mimarlık, modern mimarlık akımlarından biridir. Almanya’da I. Dünya Savaşı sonrası ortaya çıkan Ekspresyonist mimarlık, 1930’a kadar varlığını sürdürmüştür. Çok kesin ve çizgileri belirlenmiş bir üsluba sahip değildir. Ekspresyonist mimarlık, genelde tarihten biçim aktarmaları yapmayı yadsımış olmasına rağmen ortaya çıkan bazı ürünlerde geçmişi yorumlama çabası görülmektedir. Yine de Ekspresyonistlerin ana özelliği hiçbir biçimsel önyargı taşımamaları ve daima yaratma sorunsalını ön plana çıkarmalarıdır. ""Dekonstrüktivizm ya da yapısal analiz, 1980'lerin sonlarında ortaya çıkan postmodern mimari akımı. Yapıyı oluşturan mimari unsurların bütünlüğünün parçalanması, yüzeylerle yapılan oyunlar, dış cephe gibi mimari unsurların dikaçılı olmayan köşelerle yamultulması ve kaydırılması gibi yöntemlere dayanır. Dekonstrüktivist tarza sahip binalar bakanlara belirsizlik ve kargaşa hissi verir. "
  • 1 Yanıt
Eylül 2012

Caner Sayın

Güzel ev tasarımları bulabileceğim web siteleri nelerdir?

'Ev tasarımı' derken kütlesel olarak mı iç tasarım olarak mı sorduğunuzu anlamadım pek ama önerdiğim websiteleri her ikisini de kapsıyor genel olarak.


Bu bir kaçı benim favorilerim. Karşılaştığım yararlı siteler oldukça cevabımı güncelleyeceğim:)

  • 6 Yanıt
Eylül 2012

Caner Sayın

Sanat tarihinin en ünlü çifti kimdir?

  • Adem ve Tanrı

Sanat Tarihi

VE,
  • Adem ve Havva

Sanat Tarihi
  • 2 Yanıt
Daha fazla göster