Bilmek istediğin her şeye ulaş

Abdullah Çolakoğlu, 

İnsan Kaynakları

İnsan Kaynakları Abdullah Çolakoğlu inploid.com'da 0 soru sordu, 1 soru yanıtladı ve 0 takipçisi var.

Ocak 2016

Abdullah Çolakoğlu bir yanıt verdi.

Aralık 2015

Abdullah Çolakoğluİnsan Davranışları konu başlığını takip etmeye başladı.

İnsan Davranışları

Formatting of continuation data will be changing soon. To continue using the current formatting, use the 'rawcontinue' parameter. To begin u...

Aralık 2015

Abdullah ÇolakoğluAdam Smith konu başlığını takip etmeye başladı.

Adam Smith

İskoç filozof. Ahlak felsefesi profesörü olması nedeniyle ekonomik açıklamalarında bu bilim dalının etkileri yoğun görülür. Ekonomide ve doğ...

Aralık 2015

Abdullah ÇolakoğluAB Projeleri konu başlığını takip etmeye başladı.

AB Projeleri

Formatting of continuation data will be changing soon. To continue using the current formatting, use the 'rawcontinue' parameter. To begin u...

Aralık 2015

Abdullah ÇolakoğluAbdülhamit konu başlığını takip etmeye başladı.

Abdülhamit

Abdülhamit, erkek ismidir. Kelime anlamı: Hamîd`in Kulu demektir. Arapça kökenlidir. Ayrıca, Osmanlı'da iki tane Padişah`a verilen isimdir....

Aralık 2015

Abdullah Çolakoğlu bu yanıtı beğendi:

Enderun nedir?

Osmanlı İmparatorluk sarayında iç örgütlenme ve burada bulunan şimdiki üniversite seviyesindeki yüksek okul "Enderun" diye isimlendirilirdi.

"Oda" olarak isimlendirilen 7 bölüm, "Enderun" un bütününü meydana getirirdi. Bu odaları şöylece sıralayabiliriz :

1 - Küçük Oda

2 - Büyük Oda

3 - Doğancı Odası

4 - Seferli Odası

5 - Kiler Odası

6 - Hazine Odası

7 - Has Oda

Galata Sarayı, Edirne Sarayı, İbrahimpaşa Sarayı, İskender Çelebi Sarayı gibi resmi okullardan, Büyük ve Küçük Odalar denilen sınıflara zeki, yetenekleriyle öğretmenlerinin taktirini kazanmış, yakın ilgilerine hedef olan öğrenciler alınır, burada özel bir eğitim görür ve geleceğin devlet memurları olarak yetiştirilirdi. Enderun'a alınan öğrenciler arasında, büyük devlet adamlarından bazılarının çocukları da bulunurdu. Ancak, bunların alınmaları için padişahın emri gerekliydi.

Enderunda Türk, Arap, Acem dilleri, edebiyatları, dini bilgiler, askerlik sanatının incelikleri öğretilirdi. Yeteneği olanlar, güzel sanat öğrenimi için ayrılırdı. 16. Yüzyılda Küçük ve Büyük odalarda 160 öğrenci olduğu halde, daha sonraları öğrenci sayısı 400 ü bulmuştu. 1675 yılında kaldırılan "Doğancı Koğuşu" yerine, daha yüksek seviyede öğrenciler için 1635 yılında kurulmuş olan "Seferli Koğuşu" ndan yararlanılıyordu. 17. Yüzyıl sonlarına doğru, bu sınıfta 100 ü aşkın öğrenci olduğu bilinmektedir. Bu öğrencilerin en kıdemsizi "subay" derecesindeydi. Bunların başında "Saray Kethüdası" ve 12 subay vardı.

"Kiler Odası" daha yüksek seviyede olup, Fatih tarafından kurulmuştu. Bu sınıfın yönetim ve düzeninden "Kilercibaşı" sorumluydu. "Hazine Odası" daha yüksek seviyedeydi. Bu koğuş da Fatih tarafından kurulmuştu ve "Hazinedarbaşı" diye tanımlanan komutan rütbece "sancakbeyi" ne eşitti.

Hazinedarbaşı, yaklaşık olarak 2000 işçinin çalıştığı saray atölyelerinden de sorumluydu. Maiyetinde yüksek rütbeli 5 subay vardı. Hazinedarbaşı'nın ve maiyetindekilerin en büyük görevi, 2 daire halinde 4 salonu kaplayan Enderun hazinelerini korumaktı.

Hazinedarbaşı, gündeliği şimdiki 600 Türk lirasına yaklaşık bir maaş alırdı. Saray hizmetinden ayrıldığı an "beylerbeyi" atanırdı. O tarihin "beylerbeyi", şimdinin orgeneral rütbesine eşitti.

Enderun'un en yüksek kademesi "Has Oda" örgütüydü. "Has Oda", Fatih döneminde 32 subayla kurulmuş, Yavuz Sultan Selim zamanında subay sayısı 40 a çıkarılmıştı.

Bu örgütün en yüksek subayı olan Hasodabaşı'nı, rütbe sırasıyla Silahtar, Çuhadar ve Rikaptar'dı. Hasodabaşı, aynı zamanda bütün Enderun örgütünün de başı durumundaydı.

Hünkar Müezzini, Sır katibi (şimdiki özel kalem müdürü) Sarıkçıbaşı, başçuhadar (hükümdarın ayakkabılarıyla ilgilenirdi ),kahvecibaşı, berberbaşı, tüfekçibaşı ve tırnakçıbaşı (her Perşembe günü hünkarın tırnaklarını keserdi),Has Odanın diğer önemli kişileriydi.

Enderun örgütü 1833 yılında II. Mahmut tarafından kaldırılmıştır. Enderun'da öğretime çok özen gösterildiğinden, bu örgütten gerek siyasi ilimler, gerekse güzel sanatlar alanında gerçekten değerli kişiler yetişmiştir.
Aralık 2015

Abdullah Çolakoğlu bu yanıtı beğendi:

Enderun nedir?

2. Murat zamanında kurulmuştur. Zamanla bazı değişikliklere uğramıştır.
Osmanlı devletinin son zamanlarına kadar varlığını sürdürmüş bir eğitim kurumudur.

Genellikle hıristiyan ailelerden devşirilen çocukların zeki ve dikkat çekenleri saraya alınarak özel olarak yetiştirilirler. Fatih Sultan Mehmet döneminde daha da geliştirilmiştir.

Tarih

Burada gösterilen alanlar;
  • Kur' an- Kerim, Tefsir,
  • Hadis,
  • Kelam,
  • Dini dersler,
  • Edebiyat, Şiir, Dil Bilgisi
  • Arapça,
  • Farsça,
  • Matematik, Coğrafya, Mantık
  • Çeşitli sanat kolları ve spor alanları
Aralık 2015

Abdullah ÇolakoğluDünya Tarihi konu başlığını takip etmeye başladı.

Dünya Tarihi

YÖNLENDİR Dünya tarihi

Aralık 2015

Abdullah ÇolakoğluGüncel konu başlığını takip etmeye başladı.

Güncel

Güncel bilgiler...

Aralık 2015

Abdullah ÇolakoğluDil konu başlığını takip etmeye başladı.

Dil

Dil (organ) Dil (lisan) Dil Gölü

Aralık 2015

Abdullah ÇolakoğluMuhasebe konu başlığını takip etmeye başladı.

Muhasebe

Muhasebe, ekonomik faaliyetlerde bulunan işletmelerin, finansal (parasal) karakterdeki bütün işlem ve değerlerini kaydetme ve sınıflama ilmi...

Aralık 2015

Abdullah Çolakoğluİnsan konu başlığını takip etmeye başladı.

İnsan

Bu sayfada işlenen İnsan türünün biominal adı Homo Sapiens 'tir. Diğer türler için bu bağlantıyı takip edinizİnsan (taksonomik adıyla Homo s...

Aralık 2015

Abdullah ÇolakoğluStres konu başlığını takip etmeye başladı.

Stres

Stres, vücudun çeşitli içsel ve dışsal uyaranlara verdiği otomatik tepki. Stres; fizyolojik ve psikolojik olmak üzere ikiye ayrılabilir. Fi...

Aralık 2015

Abdullah ÇolakoğluDil Bilimi konu başlığını takip etmeye başladı.

Dil Bilimi

Formatting of continuation data will be changing soon. To continue using the current formatting, use the 'rawcontinue' parameter. To begin u...

Aralık 2015

Abdullah ÇolakoğluTarih konu başlığını takip etmeye başladı.

Tarih

Tarih geçmişteki olaylara ait bilgilerin keşfi, toplanması, bir araya getirilmesi ve sunulması bilimidir. Tarihi bilgi, geçmişteki olaylara...

Aralık 2015

Abdullah Çolakoğluİş Planları konu başlığını takip etmeye başladı.

İş Planları

Formatting of continuation data will be changing soon. To continue using the current formatting, use the 'rawcontinue' parameter. To begin u...

Aralık 2015

Abdullah ÇolakoğluEdebiyat konu başlığını takip etmeye başladı.

Edebiyat

Edebiyat olay, düşünce, duygu ve hayalleri dil aracılığı ile estetik bir şekilde ifade etme sanatıdır.

Aralık 2015

Abdullah Çolakoğluinploid konu başlığını takip etmeye başladı.

inploid

Kaliteli bilgiye ulaş, cevaplarınla insanlara yol göster, bildiklerini paylaş, yeni şeyler öğren.

Aralık 2015

Abdullah ÇolakoğluÖzlü Sözler konu başlığını takip etmeye başladı.

Özlü Sözler

Tarihe geçmiş özlü ve anlamlı sözlerin birarada bulunabileceği tartışılabileceği ağdır...

Aralık 2015

Abdullah ÇolakoğluHafıza konu başlığını takip etmeye başladı.

Hafıza

REDIRECT Bellek

Daha Fazla

İlgilendiği KonularTümü

Psikoloji

2916 Kişi   968 Soru

.NET

1511 Kişi   87 Soru

Web Siteleri

3398 Kişi   268 Soru

Eğitim

4377 Kişi   643 Soru

Kişisel Gelişim

2074 Kişi   155 Soru

Bilgisayar Programları

1846 Kişi   180 Soru

Girişimcilik

3698 Kişi   363 Soru

Hafıza

330 Kişi   40 Soru

Kariyer

660 Kişi   92 Soru

Dinler

1125 Kişi   329 Soru

Para Kazanmak

835 Kişi   38 Soru

Genel Kültür (Muhabbet)

3682 Kişi   280 Soru

Felsefe

1947 Kişi   501 Soru

Özlü Sözler

440 Kişi   26 Soru

Kitaplar

3143 Kişi   269 Soru

Proje Yönetimi

724 Kişi   36 Soru

Edebiyat

983 Kişi   204 Soru

Zeka

906 Kişi   94 Soru

Öğrenme Teknikleri

740 Kişi   27 Soru

Sağlık

1134 Kişi   1192 Soru

inploid

1197 Kişi   714 Soru

Kitap Önerileri

719 Kişi   78 Soru

Dil

154 Kişi   69 Soru

Dil Bilimi

188 Kişi   60 Soru

Muhasebe

279 Kişi   60 Soru

İş Planları

61 Kişi   11 Soru

Dünya Tarihi

519 Kişi   116 Soru

Stres

222 Kişi   24 Soru

Güncel

580 Kişi   138 Soru

Tarih

129 Kişi   150 Soru