Bilmek istediğin her şeye ulaş

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Selman Kaşlı inploid.com'da 1 soru sordu, 29 soru yanıtladı ve 7 takipçisi var.

Mart 2015

Selman Kaşlı bir yanıt verdi.

Karşı tarafın şirket olduğunu anlamak için vergi levhasını göstermesi yeterli midir? Vergi numarasından veya herhangi bir numaradan şirket olduğunu sorgulatamaz mıyız?

Karşı taraftın şirket olduğunu anlamak için T.C. Kanunlarına göre ünvanın sonunda LTD., A.Ş., gibi şirket tanımına giren ibarelerin olması yeterlidir. Mevcut kurulu bir şirket midir, vergi kaydı var mıdır, sorularının cevabı için diğer evrak ve belgelere bakılır. Burada ihtiyaç duyulan nedir onu bilmek önemlidir. Naylon (sahte) firma olmadığını anlamak için vergi levhası ve son kdv tahakkuku istenebilir. Vergi levhası artık internetten doğrulatılabilmektedir.intvd.gib.gov.tr/internetvd/template.js... adresinden bu doğrulama yapılabilir.
Mart 2015

Selman Kaşlı bu yanıtı beğendi:

Yapı dekorasyon firması kurmak istiyorum. Şahıs firması mı yoksa limited şirketi mi açmalıyım?

Merhaba,

Şahıs veya Şirket tercihini yaparken, Yıllık ciro/kar hedefiniz, ortağınızın olup olması gibi detaylara bakmak gerekiyor. Şahıs işletmeleri ticari kazançları üzerinden artan vergi dilimine tabidir.

GELİR VERGİSİ TARİFESİ (2014 Takvim Yılı için)
  • 11.000 TL'ye kadar %15
  • 27.000 TL'nin 11.000 TL'si için 1.650 TL, fazlası %20
  • 60.000 TL'nin 27.000 TL'si için 4.850 TL, fazlası %27
  • 60.000 TL'den fazlasının 60.000 TL'si için 13.760 TL, fazlası % 35
şeklinde vergilendirilmektedir.

Şirketlerde ise Giderler düştükten sonra kalan kar üzerinden %20 Kurumlar vergisi ödenmektedir. Şirkete ortaklarına kar dağıtımı yaptığı takdir Kurumlar vergisi düşüldükten sonra kalan kar üzerinden ayrıca %15 Kurum Stopajı ödemektedir.

Şirket kar dağıtımı yapmaz, mevcut karı şirket sermayesine ilave ederse Kurum Stopajı ödemek zorunda kalmaz.

Kamu Borçları açısından bakıldığı zaman;

Şahıslar Özel ve Kamu Borçlarından tüm mal varlıkları ile sorumludurlar.
Limited Şirketlerde Kamu Borçlarından ortakların sermayeleri oranında tüm mal varlıkları ile sorumludurlar.

Anonim şirketlerde Kamu Borçlarından ortaklar sorum değildir. Anonim Yönetim Kurulu ve Kurucu Ortakları Sermayeleri kadar borçlardan tüm mal varlıkları ile sorumlu olurlar.
Mart 2014

Selman Kaşlı bir yanıt verdi.

Tek düzen hesap planında yansıtma hesaplarının kullanım amacı nedir?

Tek düzen hesap planı 1 seri nolu muhasebe sistemi uygulama genel tebiliği ile hayatımıza girmiştir. 1 seri nolu tebliğin ekinde tek düzen hesap planı ve işleyişi ile ilgili bilgi yer almaktadır. Maliyet hesapları altında bulunan gider yansıtma hesaplarının hangi amaçla kullanılacağı açıklanmıştır. "Bu hesaplar, "fiili maliyetlerin" uygulandığı durumlarda gider hesaplarında toplanan giderlerin tümünün; önceden saptanmış maliyet yöntemlerinin kullanılması durumunda ise, bunlara göre saptanan giderlerin ilgili hesaplara yansıtılmasını sağlamak amacıyla kullanılır. "
Aralık 2013

Selman Kaşlı bir yanıt verdi.

Hangi şehir sizin şehriniz? Neden?

Bursa. Hava arayan hava, deniz arayan deniz, toprak arayan toprak, orman arayan orman bulur.
Aralık 2013

Selman Kaşlı bir yanıt verdi.

İşyeri muhasebesini kendimiz tutabilmek için program var mıdır?

İşinizin türüne göre yazılmış ücretli veya ücretsiz ön muhasebe programlarını internette bulabilirsiniz. Veya bir yazılımcıya yazdırma şansınız da var.
Ağustos 2012

Selman Kaşlı bir yanıt verdi.

Evimi kardeşime bedelsiz kiraya verebilir miyim?

Gelir Vergisi Kanunu'na göre Bedelsiz kiraya verilen mal ve haklar için emsal kira bedeli uygulanır. Ancak, binaların usul, furu veya kardeşlerin ikametine tahsis edilmesi halinde emsal kira bedeli uygulanmaz. (usul, furu veya kardeşlerden herbirinin ikametine birden fazla konut tahsis edilirse yalnız bir tanesi için emsal kira bedeli uygulanmaz diğeri için uygulanır.)

Ağustos 2012

Selman Kaşlı bir yanıt verdi.

Limited şirket olağan genel kurul toplantısının hangi süre içinde yapılması gerekir?

6102 sayılı TTK'ya göre hesap dönemi bitiminden sonra 3 ay içerisinde yapılması gerekir.

Mart 2012

Selman Kaşlı bir yanıt verdi.

Dövizli çek ödemelerinde iade işlemi yapılırken, dikkate alınması gereken kur; çekin çıkış yapıldığı tarih mi olmalı yoksa iade edilen tarih mi? Bu kayıtları dikkate alacağımız kanun/tebliğ hangisidir?

Yine Vuk hükümlerine göre işlemler deftere 10 gün içinde kaydedilmesi gerektiğinden iade alınan çekin iade alındığı gün kuru ile kayıtlara intikal ettirilmesi gerekir. Yabancı paralar Vuk hükümlerine göre borsa rayici ile değerlendiği için giriş tarhindeki kur ile çıkış tarihindeki kur arasındaki değişimler kur farkı gelir veya gideri olarak dikkate alınmalıdır. Örneğin; çek verilirken 100 usd 100tl ye tekabül ediyordu. İade alınırken 100 usd 110 tl ye tekabül ediyorsa 10 tl kur farkı geliri gerçekleşir.
Daha Fazla