Bilmek istediğin her şeye ulaş

Demet Yiğit, 

Diyetisyen

Diyetisyen Demet Yiğit inploid.com'da 0 soru sordu, 9 soru yanıtladı ve 7 takipçisi var.

Eylül 2015

Demet Yiğit bir yanıt verdi.

Diyetisyenlik mesleğinin gelecekteki yeri nasıl olur? Geri planda kalan bir meslek mi yoksa tercih edilen bir meslek haline mi gelir?

Son 5 yılda çok ön plana çıkmış bir meslek. O kadar çok üniversitede Beslenme ve Diyetetik Bölümü açıldı ki, mezun sayısı bir anda çok artış gösterdi. Devlette şu an için pek fazla kadro açılmıyor. Atama az olunca yeni mezun diyetisyenler iş bulma konusunda oldukça sıkıntı yaşıyor. Çevresi geniş olan, iletişim kurma ve ikna yeteneği yüksek olanlar kendi danışmanlık merkezlerini kurarak çalışabilmektedir. Akademik kariyer yapmak da eskisi gibi kolay değil. Fakat sporcu beslenmesi alanında gelecek vadeden bir meslek olduğu düşüncesindeyim. Eğer kendini geliştiremezsen başarılı olmak çok güç diyebilirim. Gerçi ülkemizde artık tüm meslekler için bu problemler söz konusu. Gelecek vadeden bir meslek olduğunu düşünmüyorum, insan gelecek vadetmeyecek bile olsa sevdiği bir alanda eğitim almalıdır, çünkü sevmediğin bir alanda kendini geliştirmek çok zor..
Temmuz 2015

Demet Yiğit bu yanıtı beğendi:

Kan gruplarına göre beslenme konusunda neler düşünüyorsunuz?

Bence biraz pazarlama amaçlı bi tajtik. Çünkü her insanın metabolizması farklıdır ama bunu kan grupları belirlemez. Daha çok hormonlar ve yine onları da etkileyebilen genler belirler. Tabi bu benim görüşün.
Şubat 2015

Demet Yiğit bir yanıt verdi.

Un ve şeker vegan gıda mıdır?

Yaş, cinsiyet, din, eğitim düzeyi ve sağlıkla ilgili genel görüşlere bağlı olarak farklı vejetaryen diyet tipleri ortaya çıkmıştır.Vejetaryen diyet tamamen sebze, meyve, tahıl, fındık ve bazen de yumurta ya da süt ürünlerinden oluşan bir diyet olarak tanımlanır. Vejetaryen diyetlerin birçok varyasyonu vardır. Yarı vejetaryenler et, kümes hayvanları ve balıktan çoğu zaman kaçınırlar. Pescovejetaryenler et ve kümes hayvanlarından kaçınır fakat balık tüketirler. Laktoovovejetaryenler tüm et, balık ve kümes hayvanlarını tüketmekten kaçınır fakat süt, peynir, yoğurt ve diğer süt ürünleri ile yumurtayı tüketirler. Veganlara geldiğimizde ise diyetlerinden hayvansal kökenli tüm ürünleri çıkardıklarını görürüz. Hayvanın sadece kendisi değil, ürettiği ürünler de veganların diyetinde yer almaz. Mesela hayvansal kökenli olduğunu düşündükleri bal bile tüketmekten kaçındıkları gıdalar arasında olabilmektedir. Un ve şeker hayvansal kaynaklı gıdalar olmadığı için vegan beslenmesinde yer alabilmektedir.
Şubat 2015

Demet Yiğit  bu yazıyı beğendi:

NOTALAR RUHA DOKUNDUĞUNDA

Notalar Ruha Dokunduğunda


“Müzik, sözle anlatılmayanı anlatma sanatıdır. Sözcüklerin anlatabildiği, zekânın kavrayabildiği şeylerin çok ötelerine gidebilir. Müziğin alanı, belirsizliğin, elle tutulamayanın, düşlerin alanıdır. ” der Charles Munch (Öz, 2001). Gerçekten de müziğin gücü öylesine büyüktür ki, sınırları olmayan bir dünya gibidir.


İnsan yaşamıyla iç içe olan müziği, Uçan (1994) “belli bir amaç ve yöntemle, belli bir güzellik anlayışına göre işlenerek birleştirilmiş seslerden oluşan estetik bir bütün” olarak tanımlamıştır.


Müziğin insana ve çevresine kültürel, sosyal ve psikolojik anlamda olumlu birçok etkileri vardır. Diğer tüm sanat dalları içinde insan ruhu üzerinde en derin etkiyi bırakan sanat müziktir (Apaydınlı, 2012).Uçan (1994), müziğin insanın bireysel yaşamındaki psikolojik işlevlerini genel hatlarıyla şöyle açıklamıştır:


· Bireyin kendini tanımasına, kendine olan güveninin artmasına, kendini gerçekleştirmesine, kişiliğini geliştirmesine, yaşamını zenginleştirmesine yardımcı olur ve böylece daha sağlıklı ve mutlu yaşama olanağı sağlar. Bireydeki yaratıcı gücü uyandırır, yaratma yeteneğini zenginleştirir ve onun gelişimini hızlandırır.


· Bireyin boş zamanlarını etkin olarak ve zevkli uğraşılarla değerlendirmesine olanak sağlar.


· Bireyin dikkatini toplamasına, duygularını güçlendirmesine, kendini anlamasına ve anlatmasına ve kendisi hakkında olumlu görüş geliştirmesine katkıda bulunur.


· Uyumsuz çocuklardaki uyum bozukluklarını gidermede, ruhsal-sinirsel rahatsızlıkları tedavi etmede etkili bir uyarıcı ya da araçtır.


· Bireyin içinde yaşadığı doğal, toplumsal ve kültürel çevreye duyarlılığının artmasına, gelişmesine ve derinleşmesine olanak sağlar ve çevresine uyum sağlamasını kolaylaştırır.


Ayrıca müzikle herhangi bir şekilde ilgilenen ergenlerin sosyal, duygusal ve fiziksel alanda yaşıtlarından daha olumlu özelliklere sahip oldukları görülmektedir. Bedensel olarak daha sağlıklı ve yaşıtlarıyla kıyaslandığında motor etkinliklerde daha hızlı gelişim göstermelerinin yanı sıra sorumluluk duygusuna sahip olurlar. Zihinsel gelişim alanında ise genel olarak merak etme ve öğrenme açısından üstün olan, soyut düşünme yeteneklerinin gelişmiş, genel bilgi işleme sürecinde hızlı, çabuk, akılda tutabilen özgün ve yaratıcı fikirler üretme eğilimine, iyi bir gözlem yeteneğine sahip oldukları görülmektedir (Oral, 2004).


Özetle; müzikle ilgilenen çocukların anlatım güçlerinin geliştiği, iş yapma alışkanlığı ve sorumluluk duygularının önemli ölçüde arttığı, yaratıcı yeteneklerinin yükseldiği ve kendilerine olan özgüvenlerinin gelişme içinde olduğu görülmüştür (Çilingir, 1990).


Müziğin, insan ve insan psikolojisi üzerindeki tüm bu olumlu etkileri düşünüldüğünde, Nietzsche’nin dediği gibi “müziksiz hayat hatadır” ve bana kalırsa eksiktir.


Beşire MansızKaynaklar


Apaydınlı, K. (2012). Ergenlik Dönemi Sorunlarının Çözümünde Müzik Eğitiminin Rolü ve Önemi, E- Journal of New World Sciences Academy, Cilt: 7 Sayı: 2 Makale No: D0089


Çilingir, V. (1990). İlk ve Orta Dereceli Okullarda Eğitici Çalışmalar İçerisinde Müziğin Yeri. Orkestra Dergisi, Sayı: 198, ss: 31.


Oral, A. (2004). Ergenlik Döneminde Stresle Başa Çıkma: Stresle Başa Çıkma Programının Geliştirilmesi ve Etkililiğinin Değerlendirilmesi. Yayınlanmamış Doktora Tezi. Ankara: Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.Öz, N.B. (2001). İnsanın Kültürel Gelişiminde Müzik Eğitiminin Önemi Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt: XIV, Sayı: 1, 2001Uçan, A. (1994). İnsan ve Müzik / İnsan ve Sanat Eğitimi, Müzik Ansiklopedisi Yayınları: Ankara.
Şubat 2015

Demet YiğitSosyoloji konu başlığını takip etmeye başladı.

Sosyoloji

Toplum bilimi ya da sosyoloji (Fransızca: sociologie) toplum ve insanın etkileşimi üzerinde çalışan bir bilimdir. Toplumsal (sosyolojik) ara...

Şubat 2015

Demet YiğitÖzgürlük konu başlığını takip etmeye başladı.

Özgürlük

En genel haliyle, özgürlük, bağlı ve bağımlı olmama, dış etkilerden(etkenlerden) bağımsız olma, engellenmemiş ve zorlanmamış olma halini dil...

Şubat 2015

Demet Yiğit bu yanıtı beğendi:

İnsan karar verirken ve eyleme geçerken özgür müdür yoksa tüm karar ve eylemleri soyaçekim, çevre, kader vb. dış güçlerce mi belirlenir?

Bir kişinin verdiği kararlar daha çok bilinç dışı bir süreçtir. Çeşitli şekillerle beyne ulaşan bilgiler, verilen önem derecesine göre hafızaya kayıt olmaktadır. Merak edilen, ilgi duyulan, değer verilen konular veya öfke, sıkıntı gibi olumsuz duygular içeren konular hafızada kalır. Özet olarak duyguların harekete geçtiği olaylar unutulmaz. Sıradan olaylar ise hatırlanmaz. 10 gün önce yediğiniz öğle yemeğini hatırlamazken, ilkokula başladığınız gün öğretmenden yediğiniz tokadı hatırlarsınız. Bunun dışında 20 yıl önceki tatildeki deniz kokusu hafızada kalmış olabilir.

Bunlar hayatın devam eden tecrübelerini oluşturan ve duygu uyandıran hatıralardır. Sonuç olarak insanı insan yapan aslında yaşantılanan çocukluk çağı hatıralarıdır. Aslında çoğunlukla beynin mantık yasalarının kılavuzluk ettiği bir plan ve bilinç çerçevesinde faaliyet gösterdiğini düşünülür. Oysaki zihin dünyasının büyük bir bölümü bilinç dışıdır. Bu süreçler mantığa yabancıdır, içgüdüseldir ve bu hatıraların kontrolündedir. Çocukluk çağı anılarının bugün yapılan davranışlarda önemli bir rolü vardır. Bu yüzden bir eylem yapmadan önce uzun uzun düşünmek bazen kişiyi daha az mutlu eden kararlar vermesine yol açabilir. Belki de bu yüzden çoğu zaman sezgisel düşünmek, muhakeme yapmaya göre insanı daha çok mutlu eder. Sezgisel düşünme sayesinde beyin, bir konuda az bilgisi olsa bile çıkarımlar yapar. Kişi burada çözümün bu olduğunu hissettim veya bilmiyordum ama sezgisel olarak böyle davrandım diyebilir.
Şubat 2015

Demet YiğitPsikoloji konu başlığını takip etmeye başladı.

Psikoloji

Psikoloji insan ve hayvan davranışlarını ve bu davranışlarla ilintili psikolojik, sosyal ve biyolojik süreçleri inceleyen bir alandır.

Şubat 2015

Demet Yiğit bu yanıtı beğendi:

İnsan karar verirken ve eyleme geçerken özgür müdür yoksa tüm karar ve eylemleri soyaçekim, çevre, kader vb. dış güçlerce mi belirlenir?

Ne zaman bağımlı ilişkilerimizden kurtulur, bireyselleşme sürecini tamamlar, hiç kimsenin desteğine ihtiyaç duymadan yaşamımızı sürdürebileceğimize inanırsak, özgür seçimlerimizi ancak o zaman yapabiliriz. Bunun haricindeki seçimler farkında oluruz ya da olmayız bağımlı ilişkilerimizin etkilediği seçimlerdir, tamamı ile bize ait değildir.

Şu soruyu sormak lazım kendimize:
"Yaşamımızın ne kadar kendimize ait, ne kadarını başkaları çizdi?"
Şubat 2015

Demet Yiğit bir yanıta alt yorum yaptı

Ayrıca B12 üretiminde birtakım mikroorganizmalar hayvansal kaynaklardan çok daha aktif bir role sahiptir. B12 üretimi için laboratuvar koşullarında mikroorganizmalardan faydalanıldığı gibi insan vücudunda da barsaklarda bazı mikroorganizmalarca B12 vitamini üretilmektedir.
B12 vitamini de diğer birçok supplement gibi biyoteknolojik yöntemlerle laboratuvar koşullarında üretilmektedir. Hayvansal kaynaklardan jelatin elde edilmesi ve bu jelatinden de B12 üretilmesi çok maliyetli bir yoldur. O yüzden ki çok da tercih edildiğini düşünmüyorum açıkçası.
Şubat 2015

Demet Yiğit bir yanıt verdi.

B12 vitamin haplarında hayvansal jelatin bulunuyor mu?

B12 vitamini de diğer birçok supplement gibi biyoteknolojik yöntemlerle laboratuvar koşullarında üretilmektedir. Hayvansal kaynaklardan jelatin elde edilmesi ve bu jelatinden de B12 üretilmesi çok maliyetli bir yoldur. O yüzden ki çok da tercih edildiğini düşünmüyorum açıkçası.
Şubat 2015

Demet YiğitKio Sey kişisini takip etmeye başladı

Kio Sey, Yazılım Proje Yöneticisi, @Kiosey

Ne bu şiddet bu celal!

Şubat 2015

Demet YiğitMuhabbet konu başlığını takip etmeye başladı.

Muhabbet

Muhabbet tadında düşüncelerin konuşulduğu ağ.

Şubat 2015

Demet YiğitFotoğrafçılık konu başlığını takip etmeye başladı.

Fotoğrafçılık

Fotoğrafçılık, kamerayla ışığı hassas bir yüzey üzerine kaydederek görüntü oluşturma işidir. İşlevsel uygulamaları nedeniyle bir zanaat oldu...

Şubat 2015

Demet Yiğit  yeni bir  gönderide  bulundu.

Doğru soruyu doğru sormak

Doğru soruyu sormak ya da soruyu doğru sormak.. Bu ikisi çok farklı şeyler olup fiile dökülebilmeleri için soruya konu olan nesne ya da durumun doğru şekilde sorgulanmasını gerektirir. Cevabını kendi içimizde ya da çevremizde kolaylıkla bulabileceğimiz soruları bir başkasına yöneltmenin anlamsızlığı ve bunun doğal sonucu olan, tatmin edici bir cevap alamama durumunun, başka bir açıklaması yoktur. Kendi içimizde ya da dışımızda yapacağımız küçük gözlem ve araştırmaların cevaba ulaşmak için yetersiz kalması halinde, anlaşılamayan durum ya da ulaşılamayan bilgi üzerinde yapılacak uzun sorgulamalar sonrasında, tüm düşünce kirliliği ve laf kalabalığı uzaklaştırıldıktan sonra yani üzerinde düşünülen konuya gerekli yalınlık kazandırıldıktan sonra, artık soru oldu demektir ve bir başkasına yöneltilebilir. Böyle bir soru mutlaka sorunun yöneltildiği kişilerde bir merak hissi uyandıracak ve kişiyi soru üzerine düşünmeye ve cevap vermeye yöneltecektir. İşte bunun adı da doğru soruyu doğru sormaktır. Ki bu da insanları gerçekten meraka, düşünmeye, sormaya, sorgulamaya ve sonuç olarak hoş bir tartışma ortamına çekecektir.
Aralık 2014

Demet YiğitSertaç Kunduz kişisini takip etmeye başladı

Sertaç Kunduz, Girişimci, @sertac

--

Aralık 2014

Demet YiğitAbdulkerim Özkan kişisini takip etmeye başladı

Abdulkerim Özkan, Tıp Öğrencisi, @abdulkerim

Aralık 2014

Demet YiğitGenel Kültür (Muhabbet) konu başlığını takip etmeye başladı.

Genel Kültür (Muhabbet)

Genel Kültür bilgilerinin derinlemesine incelenebildiği tartışılabildiği uzmanlık ağıdır.

Aralık 2014

Demet YiğitVaroluş Hakkında konu başlığını takip etmeye başladı.

Varoluş Hakkında

Düşünmekle başlıyor her şey...

Aralık 2014

Demet YiğitFilmler konu başlığını takip etmeye başladı.

Filmler

Film, tarihi bakımdan ilkin hareketli resimlerin kaydı ve gösterilmesi için kullanılan bir terimdi. Ancak daha sonra genelleştirilmiştir. Fi...

Daha Fazla

İlgilendiği KonularTümü

Öğrencilik

2367 Kişi   124 Soru

Müzik

2984 Kişi   472 Soru

Klasik Müzik

120 Kişi   26 Soru

Sağlıklı Beslenme

54 Kişi   99 Soru

Film Önerileri

116 Kişi   25 Soru

İnsan Davranışları

3856 Kişi   962 Soru

Astronomi

124 Kişi   68 Soru

Yaratıcılık

222 Kişi   24 Soru

Varoluş Hakkında

2904 Kişi   1060 Soru

Filmler

3400 Kişi   192 Soru

Genel Kültür (Muhabbet)

3692 Kişi   280 Soru

Fotoğrafçılık

1953 Kişi   167 Soru

Muhabbet

2154 Kişi   2356 Soru

Psikoloji

2923 Kişi   968 Soru

Sosyoloji

592 Kişi   151 Soru

Özgürlük

231 Kişi   40 Soru