Bilmek istediğin her şeye ulaş

Hacer Vural, 

Hukuk Öğrencisi

Hukuk Öğrencisi Hacer Vural inploid.com'da 0 soru sordu, 9 soru yanıtladı ve 11 takipçisi var.

Kasım 2015

Hacer VuralFatma Nur Metin kişisini takip etmeye başladı

Fatma Nur Metin, Hukuk Öğrencisi, @fatmanurmetin

Homines quod volunt credunt. " İnsanlar inanmak istediklerine inanırlar."

Kasım 2015

Hacer VuralArif Baltaci kişisini takip etmeye başladı

Arif Baltaci, Avukat, @hukukburosu

Avukat, Şair, Marka Hukukçusu, Edebiyatçı, Doğa Aşığı, Spor Tutkunu http://www.baltaci.av.tr

Kasım 2015

Hacer VuralMerve Şahin kişisini takip etmeye başladı

Merve Şahin, Hukuk Öğrencisi, @mervesahin

Şubat 2015

Hacer Vural bir yanıt verdi.

İnternet üzerinden birini tehdit etmenin cezası nedir?

Bir kimseye karşı internet üzerinden tehdit suçunu işlemek diğer biçimlerden farksız olarak kanundaki şekliyle cezalandırılır. Uzlaşmaya gitmenizi öneririm.
Eylül 2013

Hacer VuralEcrin Ela kişisini takip etmeye başladı

Ecrin Ela, Mimar, @tarhanmine

.

Eylül 2013

Hacer VuralRecep Şahin Sargın kişisini takip etmeye başladı

Recep Şahin Sargın, Hukuk Öğrencisi, @Vaveyla

R.Ş.S

Eylül 2013

Hacer Vural bir yanıt verdi.

Boşanma davası nasıl açılır?

Boşanma davası açabilmek için öncelikle boşanmanın şeklini ve sebeplerini belirlemek ve boşanmanın çekişmeli mi yoksa anlaşmalı mı olacağına karar vermek gerekmektedir.
Eğer boşanma şekliniz anlaşmalı olacak ise, bunun için bir anlaşmalı boşanma dilekçesi ve ekinde de bir anlaşma protokolünün bulunması gerekmektedir. Bu anlaşmalı boşanma protokolünde eşlerin üzerinde anlaştığı hususlar (velayet, gayrimenkul ya da menkullerin bölüştürülmesi, nafaka miktarı, tazminat miktarı vs…) belirtilir ve birlikte imza altına alınır.
Eğer boşanma şekliniz çekişmeli olacak ise, o halde öncelikle hangi boşanma sebebine dayanacağınıza karar vermeniz gerekmektedir. Medeni Kanun’da sayılan boşanma sebepleri sınırlı sayıda olup bunlar zina, hayata kast, pek kötü veya onur kırıcı davranış, suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme, terk, akıl hastalığı, evlilik birliğinin sarsılmasıdır. Boşanma nedeniniz bunlardan hangisine dayanıyorsa boşanma davası dilekçenizin konu kısmında bunu belirtmelisiniz.
Eylül 2013

Hacer Vural bir yanıt verdi.

Meşru müdafaa nedir? Şartları nelerdir?

Meşru müdafaa zorunluluk haliyle birlikte hukuka uygunluk sebeplerinden birini oluşturur. Haksız bir saldırıdan korunmak için yapılan hareketlerin suç oluşturması durumunda eylemin hukuka aykırı sayılmayacağı bazı koşullarla kabul edilmiştir. Ancak bazı koşulları vardır. Öncelikle haksız bir saldırının olması, saldırının hakka yönelmiş olması maddi veya manevi, savunmada zorunluluk olması, savunmanın saldırıyla orantılı olması gerekir.
Eylül 2013

Hacer Vural bir yanıt verdi.

Avukat olmak için izleyebileceğim yollar nelerdir?

Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde bir hukuk fakültesinden mezun olmaya hak kazanan kişi T.C. sınırları içerisinde herhangi bir baroya staj başvurusu yapabilir. Stajını başarıyla tamamlayan kişiler avukatlık ruhsatı almaya hak kazanır. Ayrıca avukatlık mesleğini icra etmeye haiz hallerin bulunmuyor olması gerekir. Aşağıdaki durumlar avukatlığa engel hallerdir:
  1. Taksirli suçlar hariç kesinleşmiş bir kararla iki yıldan fazla hapis veya bir yıldan fazla ağır hapis cezasıyla veya basit ve nitelikli zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak ve dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı suçlarla istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, ihaleye fesat karıştırmak suçlarından biri ile hüküm giymiş olmak. (Bu bentte sayılan yüz kızartıcı suçlardan biri ile hüküm giymiş olanların cezası ertelenmiş, paraya çevrilmiş veya affa uğramış olsa da avukatlığa kabul edilmezler.)
  2. Kesinleşmiş bir disiplin kararı sonucunda hakim, memur veya avukat olma niteliğini kaybetmiş olmak
  3. Avukatlık mesleğine uymayacak tutum ve davranışları çevresince bilinmiş olmak.
  4. Avukatlık mesleği ile bağdaşmayacak bir işle meşgul olmak.
  5. Mahkeme kararı ile kısıtlanmış (hacir altına alınmış) olmak.
  6. İflas etmiş olup da itibarı iade edilmemiş bulunmak. Taksiratlı ve hileli müflisler itibarları iade edilmiş olsa dahi kabul olunmaz.
  7. Hakkında aciz vesikası verilmiş olup da bunu kaldırmamış olmak.
  8. Avukatlığı sürekli olarak gereği gibi yapmaya engel vücut veya akılca engeli olmak.
Adli, idari ve askeri yargı hakimlik ve savcılık yapanlar ile Anayasa Mahkemesi raportörlüklerinde, Danıştay üyeliklerinde, üniversiteye bağlı fakültelerin hukuk bilimi dersleri dalında profesörlük, doçentlik, yardımcı doçentlik görevlerinde dört yıl, kamu kurum ve kuruluşlarının hukuk müşavirliği görevinde on yıl süre ile hizmet etmiş olanlar da avukatlık stajı yapma şartı aranmaz.
Ağustos 2013

Hacer Vural bir yanıt verdi.

Tedbir nafakası nedir?

geçimini sağlamayan eş için hakimin alacağı önlem “tedbir nafakası”dır. Tedbir nafakası isteyen kişide kusur gözetilmez. Bu “tam kusurlu” eşin dahi tedbir nafakası isteyebileceği anlamına gelir. Eşlerden biri hem kendisi için hem de ortak çocukları için tedbir nafakası isteyebilir. Hakim tedbir nafakası hakkında karar verirken eşlerin sosyal ve ekonomik durumlarını inceler.
Ağustos 2013

Hacer Vural bir yanıt verdi.

Boşanmalarda nafaka nasıl belirlenir?

Her somut olayın özelliğine göre tarafların ekonomik ve sosyal durumları göz önüne alınarak nafaka miktarı tespit edilir. Hakim takdir hakkını kullanarak hakkaniyete göre karar verir.
Ağustos 2013

Hacer Vural bu yanıtı beğendi:

Türkiye'nin en iyi üniversiteleri hangileridir?

Devlet: ODTÜ, Boğaziçi, İTÜ, Hacettepe, Galatasaray.

Vakıf: Koç, Sabancı, TOBB ETÜ, Bilkent, Yeditepe, Özyeğin..
Ağustos 2013

Hacer Vural bu yanıtı beğendi:

Türkiye her şeyi özgürce konuşabileceğimiz bir ülke olabilecek midir?

Türkiye Osmanlı diktasından beri hiçbir zaman özgür bir ülke olmadı. AKP diktasından sonra olur diye ümit ediyoruz ama gelen bu ülkede gideni her zaman aratmıştır. Muhtemelen her şey daha da kötü olacaktır.
Ağustos 2013

Hacer VuralAhmet G. kişisini takip etmeye başladı

Ahmet G., Hukuk Öğrencisi, @ahmetguclu

Ben rahatça ölsek diyorum

Temmuz 2013

Hacer VuralNazım Naçok kişisini takip etmeye başladı

Nazım Naçok, Hukuk Öğrencisi, @nazimnacok

Temmuz 2013

Hacer Vural bir yanıt verdi.

Tahliye kararına rağmen kiracı evden çıkmazsa ne olur?

Tahliye kararıyla icra müdürlüğüne başvurulur. Evin tahliyesi istenir.
Temmuz 2013

Hacer Vural bir yanıt verdi.

Sağlık Bakanlığı'nın logosundaki 'T.C.' ibaresinin kaldırılmasını nasıl karşılıyorsunuz?

TC kaldırılsa ne olur kamu kuruluşları ekonomide karadelik olmaya devam ediyor.
Temmuz 2013

Hacer VuralSiyaset (Türkiye) konu başlığını takip etmeye başladı.

Siyaset (Türkiye)

Siyaset veya Politika, devlet işlerini düzenleme ve yürütme sanatıyla ilgili özel görüş veya anlayış. Siyaset kelimesi Arapça Seyis (At Bakı...

Temmuz 2013

Hacer VuralAvukat konu başlığını takip etmeye başladı.

Avukat

Avukat, hukuk fakültesi mezunu, avukatlık stajı yapmış, avukatlık sınavını geçerek avukatlık mesleğini serbest veya bir kuruma bağlı olarak...

Temmuz 2013

Hacer VuralCeza Hukuku konu başlığını takip etmeye başladı.

Ceza Hukuku

Ceza hukuku, suç ve ceza kavramlarını inceleyen kamu hukuku bölümüdür. Genel ve özel ceza hukuku olarak ikiye ayrılır (ceza genel ve ceza öz...

Daha Fazla