Bilmek istediğin her şeye ulaş

Çevre Ve İş Güvenliği Uzmanı Elif Nur inploid.com'da 1 soru sordu, 0 soru yanıtladı ve 0 takipçisi var.

Aralık 2013

Elif NurLevent Çakır kişisini takip etmeye başladı

Levent Çakır, Çevre Ve İş Güvenliği Uzmanı, @levolika

Aralık 2013

Elif NurSosyal Güvenlik konu başlığını takip etmeye başladı.

Sosyal Güvenlik

Formatting of continuation data will be changing soon. To continue using the current formatting, use the 'rawcontinue' parameter. To begin u...

Aralık 2013

Elif NurIş Güvenliği Uzmanlığı konu başlığını takip etmeye başladı.

Aralık 2013

Elif Nur bu yanıtı beğendi:

Türkiye ile Sosyal Güvenlik Sözleşmesi olan ülkeler hangileridir?

 • İngiltere,
 • Almanya,
 • Hollanda,
 • Belçika,
 • Avusturya,
 • İsviçre,
 • Fransa,
 • Danimarka,
 • İsveç,
 • Norveç,
 • Libya,
 • Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti,
 • Makedonya,
 • Azerbaycan,
 • Romanya,
 • Gürcistan,
 • Bosna-Hersek,
 • Kanada,
 • Çek Cumhuriyeti,
 • Arnavutluk,
 • Lüksemburg.
Kasım 2013

Elif Nur bu yanıtı beğendi:

İşe yeni başlayacak iş güvenliği uzmanının iş yerinde yapması gereken yıllık çalışma planı hakkında bilgi verebilir misiniz?

 1. Çalışan personellerin İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimlerini alması sağlanmalı
 2. Çalışan personellerin İlk yardım eğitimlerini alması sağlanmalı
 3. Örnek kaza olayları çalışan personele belirli sıklıkla anlatılarak kazaların önüne geçilmeye çalışılmalı
 4. Çalışan personellerin yangın eğitimi alması sağlanacak ve yapılacak olan tatbikatla bu eğitimlerini teorik olarak öğrenmeleri sağlanmalı
 5. Yangın söndürme, ilk yardım, kurtarma ve koruma ekipleri oluşturulacak ve bu ekipler yapılacak olan uygulamalı tatbikatlar ile eğitilerek görevlerine adapte ettirilmeli
 6. Talimatlar oluşturulacak, çalışanlara eğitimlerde belirtilen güvenlik konuları hazırlanmış olan talimatlar ile iyice pekiştirilecek ve uygun yerlere bu talimatlar asılarak konunun güncel tutulması sağlanmalı
 7. Çalışanlara çalıştıkları ortama uygun kişisel koruyucu malzemeleri temin edilecek ve bu malzemeler zimmet tutanağı ile çalışan personele taktim edilmeli
 8. Her ay düzenli olarak İş Sağlığı Güvenliği Kurulu toplanacak, toplantı gündemi en az 48 saat öncesinden kurul üyelerine bildirilecek, toplantı tutanakları İSG dosyasında muhafaza edilmeli. Herhangi bir acil iş güvenliği durumunda ya da çalışan veya kurul üyelerinin acil gördüğü bir iş güvenliği durumunda İş Sağlığı Güvenliği Kurulunun toplantı tarihinden önce derhal toplanması sağlanmalı
 9. İşe yeni başlayan personelin işe giriş muayenelerinin alınması sağlanmalı. Çalışan personelin ise gereken periyotlarda periyodik sağlık muayenelerinin alınması sağlanmalı. Ayrıca göğüs radyografisi, odyometre, akciğer grafiği vb. Periyodik kontrollerinde yaptırılması sağlanmalı.
 10. Risk Değerlendirme Raporu hazırlanarak Risk Analizi yapılmalı. İş organizasyonunun da yapılacak olan değişiklik v. B. Neticesinde risk değerlendirme çalışması revize edilmeli
 11. Acil Eylem Planı hazırlanarak bu acil eylem planı çalışanlara uygulamalı olarak anlatılacak gerekli tatbikatlar yapılmalı
 12. Kaza Prosedürü hazırlanmalı
 13. Tahliye Prosedürü hazırlanmalı
 14. Paratoner, Topraklama, Elektrik Tesisatı, Gürültü Ölçümleri, Kaldırma Araçları ve Basınçlı Kapların Periyodik Kontrollerinin yapılması sağlanmalı ve bu ölçüm sonuçları yıllık değerlendirme raporuna yazılmalı
 15. Forklift v. B. İş makinesi kullanan çalışanın G Sınıfı Sürücü Belgesi olması konusunda hassas davranılmalı, G sınıfı sürücü belgesi olmayan operatörün tespiti halinde bu çalışana uygun ehliyetin alınması sağlanmalıdır.
Kasım 2013

Elif Nur bu yanıtı beğendi:

İş Güvenliği Uzmanı olabilmek için gerekli olan şartlar ve yapılması gerekenler nelerdir?

İş Güvenliği Uzmanı: Usul ve esasları yönetmelikle belirlenen, iş sağlığı ve güvenliği alanında görev yapmak üzere Bakanlıkça yetkilendirilmiş, iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip, Bakanlık ve ilgili kuruluşlarında çalışma hayatını denetleyen müfettişler ile mühendislik veya mimarlık eğitimi veren fakültelerin mezunları ile teknik elemanı ifade eder.
Teknik eleman: Teknik öğretmen, fizikçi, kimyager ve biyolog unvanına sahip olanlar ile üniversitelerin iş sağlığı ve güvenliği programı mezunlarını ifade eder.

Yukarıdaki niteliklere sahip kişiler, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın (ÇSGB) yetkilendirdiği eğitim kurumlarından 180 saatlik eğitim aldıktan sonra yine ÇSGB'nin düzenlediği sınava girmeye hak kazanırlar. Sınavdan 70 puan ve üstü alan adaylar C sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Belgesi almaya hak kazanırlar. Sınavdan geçemeyen adayların bir kez daha sınava girme hakkı bulunmaktadır. 2 kez de başarısız olan adaylar bir kez daha 180 saatlik eğitim almak zorundadır.

(C) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesi (C) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı eğitimine katılarak yapılacak (C) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı sınavında başarılı olan mühendislik veya mimarlık eğitimi veren fakültelerin mezunları veya teknik elemanlara Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından verilir.
3 yıl süresince C sınıfı olarak İş Güvenliği Uzmanlığı yaptığını belgeleyen kişiler, B sınıfı uzmanlık sınavına girmeye hak kazanırlar.

4 yıl süresince B sınıfı olarak İş Güvenliği Uzmanlığı yaptığını belgeleyen kişiler, A sınıfı uzmanlık sınavına girmeye hak kazanırlar.

A sınıfı uzmanlık belgesine sahip kişiler 5 yılda bir yetkilendirilmiş kuruluşların düzenlediği bilgi tazeleme eğitimine katılırlar. Bu eğitim sonunda sınav yapılmaz.

A sınıfı İş Güvenliği Uzmanları; Çok tehlikeli, Tehlikeli ve Az tehlikeli iş yerlerinde görev yapabilir.
B sınıfı İş Güvenliği Uzmanları; Tehlikeli ve Az tehlikeli iş yerlerinde görev yapabilir.
C sınıfı İş Güvenliği Uzmanları; Sadece az tehlikeli iş yerlerinde görev yapabilir.
Son düzenlemeye göre; SGK ya ödenmiş prim gün sayısı Bakanlıkça belirlenen günü dolduran İş Güvenliği Uzmanları bir üst sınıfın belgesini alabilmek için 1 yıl içerisinde Bakanlığın düzenleyeceği sınavlara girerek belgelerini bir üst sınıfa yükseltebilirler.
Kasım 2013

Elif Nur bir yanıta alt yorum yaptı

levent bey teşekkürler çok açıklayıcı oldu sağolun.....
 1. Çalışan personellerin İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimlerini alması sağlanmalı
 2. Çalışan personellerin İlk yardım eğitimlerini alması sağlanmalı
 3. Örnek kaza olayları çalışan personele belirli sıklıkla anlatılarak kazaların önüne geçilmeye çalışılmalı
 4. Çalışan personellerin yangın eğitimi alması sağlanacak ve yapılacak olan tatbikatla bu eğitimlerini teorik olarak öğrenmeleri sağlanmalı
 5. Yangın söndürme, ilk yardım, kurtarma ve koruma ekipleri oluşturulacak ve bu ekipler yapılacak olan uygulamalı tatbikatlar ile eğitilerek görevlerine adapte ettirilmeli
 6. Talimatlar oluşturulacak, çalışanlara eğitimlerde belirtilen güvenlik konuları hazırlanmış olan talimatlar ile iyice pekiştirilecek ve uygun yerlere bu talimatlar asılarak konunun güncel tutulması sağlanmalı
 7. Çalışanlara çalıştıkları ortama uygun kişisel koruyucu malzemeleri temin edilecek ve bu malzemeler zimmet tutanağı ile çalışan personele taktim edilmeli
 8. Her ay düzenli olarak İş Sağlığı Güvenliği Kurulu toplanacak, toplantı gündemi en az 48 saat öncesinden kurul üyelerine bildirilecek, toplantı tutanakları İSG dosyasında muhafaza edilmeli. Herhangi bir acil iş güvenliği durumunda ya da çalışan veya kurul üyelerinin acil gördüğü bir iş güvenliği durumunda İş Sağlığı Güvenliği Kurulunun toplantı tarihinden önce derhal toplanması sağlanmalı
 9. İşe yeni başlayan personelin işe giriş muayenelerinin alınması sağlanmalı. Çalışan personelin ise gereken periyotlarda periyodik sağlık muayenelerinin alınması sağlanmalı. Ayrıca göğüs radyografisi, odyometre, akciğer grafiği vb. Periyodik kontrollerinde yaptırılması sağlanmalı.
 10. Risk Değerlendirme Raporu hazırlanarak Risk Analizi yapılmalı. İş organizasyonunun da yapılacak olan değişiklik v. B. Neticesinde risk değerlendirme çalışması revize edilmeli
 11. Acil Eylem Planı hazırlanarak bu acil eylem planı çalışanlara uygulamalı olarak anlatılacak gerekli tatbikatlar yapılmalı
 12. Kaza Prosedürü hazırlanmalı
 13. Tahliye Prosedürü hazırlanmalı
 14. Paratoner, Topraklama, Elektrik Tesisatı, Gürültü Ölçümleri, Kaldırma Araçları ve Basınçlı Kapların Periyodik Kontrollerinin yapılması sağlanmalı ve bu ölçüm sonuçları yıllık değerlendirme raporuna yazılmalı
 15. Forklift v. B. İş makinesi kullanan çalışanın G Sınıfı Sürücü Belgesi olması konusunda hassas davranılmalı, G sınıfı sürücü belgesi olmayan operatörün tespiti halinde bu çalışana uygun ehliyetin alınması sağlanmalıdır.
Kasım 2013

Elif Nurİş Sağlığı Ve Güvenliği konu başlığını takip etmeye başladı.

İş Sağlığı Ve Güvenliği

Formatting of continuation data will be changing soon. To continue using the current formatting, use the 'rawcontinue' parameter. To begin u...

Ekim 2013

Elif NurJeoloji konu başlığını takip etmeye başladı.

Jeoloji

Jeoloji veya yer bilimi, dünyanın katı maddesinin, içeriğinin, yapısının, fiziksel özelliklerinin, tarihinin ve onu şekillendiren süreçlerin...

Ekim 2013

Elif NurÜniversiteler (Türkiye) konu başlığını takip etmeye başladı.

Üniversiteler (Türkiye)

Üniversite ya da diğer adıyla yükseköğretim, üniversitelerde ve meslek yüksekokullarda 2 yıllık yapılan öğretimdir.

Ekim 2013

Elif NurKariyer konu başlığını takip etmeye başladı.

Kariyer

İş dünyasında yükselmenin püf noktaları...

Ekim 2013

Elif NurMühendislik konu başlığını takip etmeye başladı.

Mühendislik

Türk Dil Kurumu'na göre mühendis, İnsanların her türlü ihtiyacını karşılamaya dayalı; çeşitli yapılar yol, köprü, bina, peyzaj, çevre gibi ş...

Ekim 2013

Elif Nurİş Güvenliği konu başlığını takip etmeye başladı.

İş Güvenliği

İş sağlığı ve güvenliği, 'İSG' Türkiye'de ve diğer uluslarda tüzük ve kanunlarla çalışanların korunmasını sağlamaya yönelik inceleme ve uygu...

Ekim 2013

Elif NurYazılım konu başlığını takip etmeye başladı.

Yazılım

Yazılım (ing. software), değişik ve çeşitli görevler yapma amaçlı tasarlanmış elektronik araçların birbirleriyle haberleşebilmesini ve uyumu...

Ekim 2013

Elif Nur.NET konu başlığını takip etmeye başladı.

.NET

.NET veya .net aşağıdaki anlamlara gelebilir: .net, üst düzey alan adı. .NET Framework, Microsoft tarafından geliştirilen yazılım. .net,...

Ekim 2013

Elif NurÇizim Programları konu başlığını takip etmeye başladı.

Çizim Programları

Grafik tabletler yardımı ile laptop veya monitör bilgisayarların ekranlarını enjekte ettiğimiz tablet de ki Dijital Çizim adı verilen sanatı...

Daha Fazla

İlgilendiği KonularTümü

Çizim Programları

408 Kişi   28 Soru

.NET

1508 Kişi   87 Soru

Yazılım

3238 Kişi   564 Soru

İş Güvenliği

2 Kişi   0 Soru

Kariyer

659 Kişi   92 Soru

Üniversiteler (Türkiye)

2404 Kişi   175 Soru

Mühendislik

788 Kişi   66 Soru

Jeoloji

24 Kişi   25 Soru

İş Sağlığı Ve Güvenliği

48 Kişi   11 Soru

Sosyal Güvenlik

21 Kişi   10 Soru

Iş Güvenliği Uzmanlığı

5 Kişi   2 Soru