Bilmek istediğin her şeye ulaş
Aralık 2014

Ergün Tuna bir yanıt verdi.

İyi bir öğretmen nasıl olmalıdır?

Disiplinli. Ayrıca, hatır için öğrenciye not vermeyi, vatana ihanet sayan ilkelerinden taviz vermeyen birisi olmalıdır.
Aralık 2014

Ergün Tuna bir yanıt verdi.

Üniversiteler bilim yuvası mıdır yoksa yüksek liseler midir?

Günümüzde, üniversiteler, Yüksek Meslek Fakülteleridir. Meslek Sanat okullarının kapatılması ile birlikte, ikame kuralı gereği ihdas edilmişlerdir.
Aralık 2014

Ergün Tuna bir yanıt verdi.

Dindar ile dinci arasındaki fark nedir?

Dindarlık, dinciliğin ilk evresidir. Ayrılmaz ikili.
Kasım 2014

Ergün Tuna bir yanıt verdi.

Türkiye, Amerikan emperyalizmi karşısında başını eğmekle doğru mu yapıyor?

Türkiye, ABD emperyalizmi karşısında yada altında değildir. Amerikan vesayeti altındadır. Başını eğmekten ziyade, yol kazalarında, rotaya sokulmaktadır. Hakan bey, ekonomik argümanlar ile yeterli açıklamayı yapmakla birlikte, düşük kur, yüksek faiz ile üretim tabanlı ekonomiden, tüketim kontrollü yapı ve rantçı devlet ekonomisi üzerine kurgulu politika güdülmektedir. Hal böyle olunca, öğrenimin, bilim adamı yetiştirmenin anlamı ve gereği kalmamaktadır... Eğitim işlerinin, 1950' lerde Abd komisyonlarına terk edilmesi, o günden günümüze hazırlanan eğitim altyapısının, yansımalarını görmek mümkündür. 12 Eylül ihtilali, insanların birbirlerini boğazlamalarının engellenmesi değil, 24 ocak kararlarının uygulanabilirliğinin imkan dışı kalması kaygıları üzerine yapıldığı aşikardır. Ekonomik anlamda, liberalleşme döneminin başlangıcıdır. 12 eylül.... Devletin küçültülmesi, rant sahalarının açılması, kitlerin tasfiyesi, popülist büyüme illizyonu.... Yani Amerikan rüyası... Üretmeden tüketmek, tabiat yasalarına aykırı durumdur. Türkiye kendi kendine yeten tarım ülkesi konumundan, ''ot'' ithal eder pozisyona düşürülmüştür... Bilim ve aklı eğitim felsefesi yapmayan devletler, açık saldırı alanıdırlar....Son teskere, yabancı asker talebi, tüm gerçekleri gözler önüne sermektedir...PKK ile barış süreci... Vs... Vs... Güçlüler savaşır, güçsüzler anlaşırlar...Anlaşma güçlünün şartları ve talepleri doğrultusunda gerçekleşir... Kısaca T.C devleti fiziki sınırları dahilinde yaşayan bireyler, kiracıdırlar....An itibariyle. . . .
Kasım 2014

Ergün Tuna bir yanıt verdi.

İdam işlenilen suçları azaltmak için işe yarar mı yoksa o da başka tür bir canilik mi? Fikriniz nedir?

İdam ve ona atfedilen, idamı meşru kılan sebeplerin, toplumdan topluma farklılıklar gösterdiği bilinir... Örnek ; vatana ihanet yasası gibi... vs... vs... Ancak, idam kararının uygulanması her ne sebep ile olursa olsun, bireylerin birbirlerini öldürmeleri (haklı yada haksız) durumunda, hukuk denilen kararların ardına sığınılmaksızın, bir cana kıyanın canı sorgusuz sualsiz, can ile yerine getirilmelidir... Yani idam edilmelidir... Şekli önemsiz... Bunu bilinç altında, not eden bireyler, haklı yada haksız bir canı almaktan imtina edeceklerdir... İdam yasasına itiraz edecek olanlar... Hukuk alanında çıkar elde edenler olacağı aşikardır... İdam bir başka canilik değildir... İdama sessiz kalmak, bir caninin, bir faniyi caniyane biçimde, canice katletmesi, bir başka caniliğin örneğidir. . .
Kasım 2014

Ergün Tuna bir yanıt verdi.

Sizce insanoğlunun en büyük yanlışı ne idi/nedir?

İnsanların 1 nolu yanlışı ; birbirlerini boğazlamayı keşfetmesidir... Diğerleri hava-cıva kalır... Uzun uzadıya... Sebep sonuç ilişkileri ile yazmak mümkündür... Bu tarz, sadece para-fosyonel kalemşörlerin mesleki taktiğidir... Hiç bir mesele, insanın adı ve soyadının uzunluğundan fazla değildir... Örnek ; ''öldürmek'' iki kişinin isimlerinden daha kısa ve basittir... Herkese saygılar. . .
Kasım 2014

Ergün Tuna bir yanıt verdi.

Tanrı var mıdır? Neden?

İnsan ; doğar, yaşar, ölür... Her insan öldüğünde, insanda yaşatılan tanrıda ölür. . .
Kasım 2014

Ergün Tuna bir yanıt verdi.

İnançları haklı çıkarmak uğruna bilimsel gerçeklerin bilinçli olarak çarpıtılarak, evrim teorisine saldırılmasını nasıl karşılıyorsunuz?

İnsanlar açıklamakta aciz kaldıkları hususları yaratana atarlar... Günah keçisi yaratan olur... Kendileri; gelişmeyi, bilimi, öğrenmeyi ihmal ettiklerinden... Bence, Yaratan cennet cehennemi aklını ve bilimi kullanmakta ısrar edenler için... Yaratmıştır... Sanırım aklını kullanmayanların gidecekleri yer... (korku) cehennem olacaktır... Eski zamanların rahiplerinin yerini, modern zamanlarda, bilim rahipleri almıştır... İnsan kendisini keşfedememişken, kendi sorunlarını çözmekten acizken, yaşamın her anının evrimsel gelişime tabi olduğunu ve mekanik biçimde art arda evrimsel değişimin olduğunu söylemek güçtür... Eğer evrim var ise, neden dinazor lar... Evrime yenik düşüp yok olmuşlardır... Buda bir evrim dir demek doğru değildir... Entropiniz kadar evrime uyum sağlarsınız... Evrim yaşamın kendisidir... Evrime, bilime inanmakta, dogmalara inanmak kadar, inançlı olmaktır... Biri aklına, öbürü akıl ötesi şeylere itibar etmektedir. . .
Kasım 2014

Ergün Tuna bir yanıt verdi.

Türkiye'de işsizlik sorunu var mı yoksa insanlar iş mi beğenmiyor?

İş beğenmeyenler, kendileri patronaj makamındalar, işsizleri iş beğenmiyorsunuz yaftası ile aşağılıyorlar. . .
Kasım 2014

Ergün Tuna bir yanıt verdi.

Yeni Türkiye'nin en beğenmediğiniz özellikleri nelerdir?

Değişimin eskisinde verilmeyen sözde bireysel hak ve özgürlüklerin verilip, yerine ülke kaynaklarının yıkıcı kapitalizmin ve neo liberallerin eline tam teslim edilmemesidir... Tam teslimiyet gerçekleştiğinde sanırım herkes daha mutlu olacaktır. . .
Kasım 2014

Ergün Tuna bir yanıt verdi.

İleri demokrasi ne anlama gelir? Demokrasiden farkı nedir? Hangi ülkelerde uygulanıyor?

İleri demokrasi kavramı ; Dünya sisteminin yerleşik düzenini sağladığı ülkelerde, sınırların tasfiyesi operasyonudur... Operasyon, ele geçirilmemiş ülkelerde silah zoruyla, ele geçirilmişlerde ise, demokratik cumhuriyet safsatası ile insanlara yutturulur. . .
Ekim 2014

Ergün Tuna bir yanıt verdi.

Gerçekten yok olan bir şeyi gösterebilir misiniz ki, 'yok''u ispat edebilesiniz?

Bilim; deney ve gözleme dayalıdır... İspat edemediği hiç bir şeyi, bilim ve bilim adamları inkar edemezler... İnkar etmeleri kendi savundukları gerçekleri red anlamı taşır. . .
Ekim 2014

Ergün Tuna bir yanıt verdi.

Çabuk zengin olmanın en iyi yolları nelerdir?

Zengin olmak için... başkalarının malından ve servetinden daha fazla pay almak gerekir... Zenginliğin bilinen tek yolu ise... başkalarını sömürmek... gasbetmek... Çalmak... Hak hukuk tanımamaktan geçer... Yaşam-AK için savaşımın yerini... Daha fazla kazanmak amaçlı savaş ile yer değiştirdi... Sonucunda... Ortada adalet denen duygu kalmadı... Kısaca... Çalmak çırpmak... ...
Ekim 2014

Ergün Tuna bir yanıt verdi.

Osmanlı İmparatorluğu neden yıkılmıştır?

Osmanlının ve diğer imparatorlukların çöküşünün nedeni... Avrupa'nın yükselişi... ABD'nin avrupadaki imparatorluklardan göç edenlerce kuruluşu... Dolarizasyon savaşları ve neticesinde... FED sistemi ile 1648 diplomasi kurnazlığının batılılarca osmanlıya kabul ettirilmesi... FED'in nihayetinde günümüz küresel sistemi... 1. Ve 2. Dünya savaşları ile tüm dünyaya hakim kılması meselesidir... Dolarizasyon ekseninden çıkan yada çıkmak isteyen devletlerin yok edildiği gerçeğini görmek gerekir... Bizde Osmanlı sevicilerinin duygusal yaklaşımlarına itibar edilmemelidir... FED'in kuruluşu ile Avrupa'daki imparatorluklar tasfiye edilmiştir... FED pirincin taşını ayıklarken osmanlıya neden göz yumacaktı ki... ?? ... Osmanlı kapitalist toplum değildi... 1838 Osmanlı-İngiliz ticaret anlaşmasının dayatılması osmanın ipinin çekildiği tarihdir... Çağın aydınlık yüzüne ayak uyduramayan devletler... Tarih sahnesinden ya çekilirler... yada... başka milletlerin kölesi olarak gözlerini açarlar... Günümüzde çağın en bildik gerçeği... Bilim ve teknolojidir... Bu gerçeğin dışında kalan devlet ve milletlere verilen rol... .batının teknolojik artıklarını tüketmek... Tüketime bağımlı toplum olarak bilim-teknolojide çağ atlamış devletlerin sadık bağımlıları olarak yaşamaktır... nasıl mı... ?? *... Günümüz Türkiye'sinde olduğu gibi yeraltı-yerüstü kaynakları... batının teknolojik oyuncakları ile takas ederek... teknoloji... ve... bilim... trenine binmek artık imkansızlaşmıştır... Teknolojiyi ele geçiren devletlerden teknoloji transfer etmek mümkün görünmemektedir... batı bu günlere çok büyük bedeller ödeyerek gelmiştir... Din savaşları... ile çağdaş ileri devirlerin kapısını ardına kadar açmıştır... .
Ekim 2014

Ergün Tuna bir yanıt verdi.

"Türkler Osmanlı hayali kuruyor" diyen Beşar Esad'ın bu düşüncesi hakkında ne düşünüyorsunuz?

Osmanlı ''ihanet kültürünün'' ürünü devlettir... Kuruluşunun yada başlangıcının ilk işareti... Osman'ın amcasının kellesini almasıdır... Sonrası... malum... Dünya nın en güçlü devleti... vatikan'ı niçin tarih sahnesinden silmemiştir ve/veya silememiştir... Niçin Türk'lerin yurdu Macarlara karşı maceralara girmiş... 1500 tarihine kadar küçük şehir devletçiklerinden oluşmuş Avrupa yı esaret altına almamıştır... Osmanlı sevicileri araştırsınlar... Osmanlının ittifak yaptığı devletler... vatikan... Napoli... fransa... Venedik gibi devletlerdir... 1453 Neo-Roma devridir... Osmanlının yıktığı yada kendisine siyasi sebeplerle bağladığı devletler... Yada beylikler Türk' dür... Mısır... Safevi Türk'dür... Osmanlı gerçek İslam ve Türk yayılmacılığının önüne geçmek için... ilk evrelerinde...Bizans tarafından... 2. Sultandan itibaren Türk'lük kavramını terk etmiş... Bizansist kurumlara özenerek serpilmiş... ve... vatikan tarafından desteklenmiş... devlettir...Günümüz Avrupasının bilim ve teknik de ilerlemesinin önemli sebebi....Sultan Fatih'in Bizanslı bilim adamlarını kONSTANTİNAPOL alınınca sınır dışı etmesidir...Osmanın yıkılmasının baş amilide....Kanuninin medreselerde.....teokratik eğitime geçmesidir...Tıpkı günümüzde olduğu gibi...
Eylül 2014

Ergün Tuna bir yanıt verdi.

Daha fazla göster