Bilmek istediğin her şeye ulaş

Havacılık Ve Uzay Mühendisliği Bölümü Öğrencisi Fatma Öztürk inploid.com'da 0 soru sordu, 1 soru yanıtladı ve 2 takipçisi var.

Ocak 2014

Fatma ÖztürkUzay Araştırmaları konu başlığını takip etmeye başladı.

Uzay Araştırmaları

Yer atmosferinin dışından insanlı ve insansız uzay araçlarıyla yürütülen araştırmalardır. Daha çok gelişmiş ülkelerin yürüttüğü uzay araştır...

Ocak 2014

Fatma ÖztürkWeb Siteleri konu başlığını takip etmeye başladı.

Web Siteleri

Web Siteleri

Ocak 2014

Fatma ÖztürkUzay Mühendisliği konu başlığını takip etmeye başladı.

Uzay Mühendisliği

YÖNLENDİR Uzay mühendisliği

Ocak 2014

Fatma Öztürk bir yanıt verdi.

Dünya'nın güneşe olan uzaklığı nasıl hesaplanır?

Biri Aswan’da diğeri İskenderiye’de iki çubuk yere dik konumda batırıldı (güneşin tam tepede olduğu zamanda hesap yapıldı). Bu çubuklar, sanal olarak uzatıldığında dünyanın merkezinde kesişeceklerdir. Bunların belirttiği açının ölçüsü, derece türünden x olsun.
Aswan ile İskenderiye arasındaki uzaklık, o zamanki uzunluk ölçüsü olan stad kullanılarak ölçülmüştür. Bu uzaklık 5000 staddır.
Aswan’daki çubuğun göstergesi 0 olduğu yani güneş ışınlarının Aswan’da yere dik geldiği anda İskenderiye’de güneş ışınlarının oradaki çubukla 7, 2 derecelik açı yaparak geldiği ölçülerek belirlenmiştir.
Bundan sonrası çok kolaydır. Matematikle ilgilidir.
Dünyanın çevresi ç ise;
ç /360. 7, 2= 5000 stad
5000 . 360 / 7, 2 = 250 000 stad eder... Bu da yaklaşık 46 260 km oluyor
Bu değer o zamanın şartlarına göre , dünyanın bugün bilinen çevresine ( 40 024 km ye) oldukça yaklaşık bir değerdir.
Aralık 2013

Fatma Öztürk bu yanıtı beğendi:

Uzay mühendisliği nedir? Mezunları ne iş yapar?

Hava ve uzay araçlarının tasarımı ve yapımı, bunların uzaya gönderilmesi, araçların yerden izlenmesi, araçlarla haberleşme vb. işleri yapan kişidir. GÖREVLER Sivil ve askeri kuruluşlarda;

 • Yer çevresinde yörüngeye konulacak insanlı ve insansız uydu ve diğer uzay araçları ile bunları yörüngeye koyacak roketler üzerinde araştırmalar ve deneyler yapar,
 • Uydularla haberleşme amacıyla çalışmalar yapar,
 • Bunun yanında, akademik kuruluşlarda şu proje ve endüstriyel faaliyetleri yürütür:
 • Sayısal akışkanlar dinamiği olanaklarının geliştirilmesi,
 • Dış yapı-gövde aerodinamiği etkileşimi,
 • Yapay zeka geliştirme,
 • Hava-uzay elektroniği ve optik sistemler,
 • Telemanipülatör tasarımı ve kontrolü,
 • Lazer ile ölçüm ve izleme sistemleri,
 • Uydu dinamiği ve kontrolü ,
 • Paralel ve gerçek zamanda veri işleme,
 • Robot tasarımı ve robot teknolojileri,
 • Uydu izleme anteni vb,
 • Gerçek zamanlı yapay zeka yazılım araçları,
 • Robot projesi danışmanlığı.
KULLANILAN ALET VE MALZEMELER
 • Laboratuvar araç ve gereçleri (mikroskop, kimyasal maddeler, deney tüpü, elektronik ölçü ve deney aletleri, mikroelektronik ve mikromekanik cihazlar),
 • Teleskop,
 • Bilgisayar vb.
MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Uzay Mühendisi olmak isteyenlerin;
 • Matematik ve Fen bilimlerine, özellikle fizik ve astronomiye ilgi duyan ve bu alanda başarılı,
 • Bilimsel meraka sahip, araştırmacı,
 • Yeniliklere açık,
 • Görme duyusu ve belleği güçlü,
 • İnce ayrıntıları görebilen, yoğun dikkat gösterebilen

kimseler olmaları gerekir. ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI Uzay Mühendisleri, uydu yer istasyonlarında, uzay ve bilgi teknolojileri laboratuarlarında, akademik eğitim kurumlarında ve diğer sivil ve askeri kuruluşlarda, uzay teknolojisinin gereksinimi olan temiz ortamlarda görev yapmaktadırlar. Araştırma laboratuvarlarında genellikle sayısal verilerle çalışılır.

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLERMeslek Eğitimi; İstanbul Teknik Üniversitesi, Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi “Uzay Mühendisliği” bölümünde verilmektedir. ÖN EĞİTİMDE BAŞARILI OLUNMASI GEREKEN DERSLER

 • Fizik,
 • Kimya,
 • Matematik.
MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI
Meslek eğitimine başlayabilmek için;
 • Lise veya dengi okul mezunu olmak,
 • Yükseköğretim Geçiş Sınavı (YGS) ve Lisans Yerleştirme Sınavına (LYS) girerek yeterli “MF-4” puanı almak,
 • Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Tercih bildirim formunda “Uzay Mühendisliği” lisans programı ile ilgili en az bir yüksek öğretim programını tercih etmek gerekmektedir.
Bu yükseköğretim programında öğrenim görmek isteyen adaylar liselerin Fen, Fen Bilimleri, Klasik Fen, Matematik ve Tabii Bilimler alanlarından mezun iseler YGS ve LYS sonuçlarına göre ÖSYM tarafından yapılan yerleştirme işleminde diğer alanlardan mezun olanlara göre daha yüksek bir ağırlıklı puan elde etmekte ve öncelikle yerleştirilmektedirler. Ancak kendi alan/kol/bölümleri dışında bir yükseköğretim programını tercih eden adayların yerleşme şansları azalmaktadır.
Meslek Yüksekokullarının “Bilgi Güvenliği Teknolojisi, Bilgi Teknolojileri, Bilgisayar, Bilgisayar Donanımı, Bilgisayar Operatörlüğü, Bilgisayar Operatörlüğü ve Teknikeri, Bilgisayar Programcılığı, Bilgisayar Teknolojisi, Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama, Bilgisayar ve Enformasyon Sistemleri, Bilişim ve İletişim Teknolojisi, Bilgisayar Destekli Tasarım, Bilgisayar Destekli Teknik Çizim, Elektrik, Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı, Elektrik-Elektronik, Elektrik-Elektronik Teknikerliği, Elektronik, Elektronik Haberleşme, Elektronik Haberleşme Teknolojisi, Elektronik Teknolojisi, Endüstriyel Elektronik, Haberleşme, Haberleşme Teknolojisi, Mekatronik, Muhabere ve Elektronik Bilgi Sistemleri, Telekomünikasyon, Uçak Elektrik ve Elektroniği, Uçak Elektroniği” bölümlerinden mezun olanlar ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş sınavını kazanırlarsa Uluslararası Finans bölümüne dikey geçiş yapabilirler.EĞİTİM SÜRESİ VE İÇERİĞİMeslek eğitim süresi 4 yıl olup, yabancı dil hazırlık sınıfı okunması durumunda 5 yıl eğitim görülmektedir. Eğitim süresince mühendislik dersleri ağırlıklı bir eğitim verilmektedir. Teorik eğitimin yanı sıra laboratuar çalışmaları oldukça yoğundur. Öğrenciler ilk yıl; Matematik, Cebir, Fizik, Uzay Mühendisliğine Giriş gibi temel dersleri alırlar. İkinci sınıftan itibaren ise doğrudan uzay mühendisliğine yönelik dersleri almaya başlarlar. Ders konuları; Temel Bilimler, Temel Mühendislik, Temel Bilgisayar ve Programlama, Yapı, Akışkanlar, Elektronik ve Haberleşme, Yapay Zeka, Uzay Çevresi, Uydu ve Roketler hakkındadır.Lisans ders programındaki belli başlı temel dersler şunlardır; Matematik, Fizik, Kimya, Elektrik, Elektronik, Bilgisayar, İletişim Sistemleri, Uzay Mühendisliği, Mukavemet, Mekanik, Astronomi, Yabancı Dil ile diğer mühendislik dersleri.EĞİTİM SONUNDA ALINAN BELGE-DİPLOMA VE UNVANEğitimini başarı ile tamamlayanlara “Lisans” diploması ve 'Uzay Mühendisi' unvanı alırlar.ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARIUzay Mühendisleri, uydu yer istasyonlarında, ABD ve Avrupa'daki Hava-Uzay Müh. bölümleri olan üniversitelerde, uzay ve bilgi teknolojileri laboratuvarlarında, askeri kuruluşlarda, TÜBİTAK, ASELSAN, ROKETSAN, HAVELSAN, Marmara Araştırma Enstitüsü, TAI (TUSAŞ Havacılık ve Uzay Sanayi), TEI (TUSAŞ Motor Sanayi), THY ve özel havayolları, ARÇELİK, NETAŞ, TEKFEN, ELIAR, DATACORE, İTÜ-UHUZAM, INTA, Hava İkmal Bakım Merkezleri, otomotiv endüstrisi vb. kuruluşlarda, ileri teknoloji firmalarında kolayca çalışma imkanı bulmaktadırlar. Ayrıca her zaman için serbest çalışma imkanları vardır. Uzay mühendislerinin iş bulma şansı ülkemizin uzay araştırmalarındaki ilerlemesine bağlı bulunmaktadır. EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ EĞİTİM SÜRESİNCEMeslek eğitimi süresince kazanç yoktur. Koşulları uyan öğrenciler geri ödemek koşulu ile Kredi ve Yurtlar Kurumu’nun öğrenim ve harç kredi imkanlarından yararlanabilirler. Ayrıca diğer kamu ve özel kurum ve kuruluşların ve üniversitelerin verdiği kredi ve burslardan yararlanabilirler. EĞİTİM SONRASI Kamu kuruluşlarında çalışanlar, çalıştıkları kurumun statüsüne göre teknik hizmetler sınıfından ücret alırlar. Ayrıca devletin belirlediği zam oranında ücret artışı yapılmaktadır.Özel işyerinde çalışanlar ise, çalışma süresine, işyerinin ücret politikasına ve konumuna göre değişik ücret almaktadırlar.MESLEKTE İLERLEME Meslek elemanlarından üniversitede görev yapanlar, araştırma görevlisi, doktor, yardımcı doçent, doçent ve profesör gibi akademik unvanlar alabilirler. Ayrıca; gerek yurt içi ve gerekse yurt dışında çeşitli projelerde ve endüstriyel faaliyetlerde görev alarak çeşitli pozisyonlarda çalışırlar. Yurt içi ve yurt dışındaki eğitim merkezlerinde mesleki bilgi ve deneyimleri geliştirerek mesleki ilerlemeleri mümkündür. Yüksek teknolojiye dayalı disiplinler arası bir eğitim içerdiğinden çeşitli uluslar arası kuruluşlarda nitelikli ve yüksek ekonomik getirili işlerde çalışma olanakları mevcuttur. Uzay mühendisliği uygulamaları sürekli gelişen ileri teknolojiler ile paralellik gösterdiğinden mesleki ilerleme kişinin sürekli yenilikleri izlemesiyle mümkündür. 2000'li yılların ileri teknoloji çağı olması nedeniyle Uzay Mühendisliği de araştırma konuları ve teknolojik gelişmeleri içermektedir.BENZER MESLEKLER

 • Astronom,
 • Uçak mühendisi.
EK BİLGİLER-YARARLANILAN BİLGİ KAYNAKLARI
 • Meslek elemanları,
 • İstanbul Teknik Üniversitesi, Uzay Mühendisliği Bölümü Öğretim Görevlileri,
 • Üniversiteler Yükseköğretim Programları ve Meslekler Rehberi, (Prof. Dr. Yıldız KUZGUN) 2000,
 • ÖSYS Başvuru Kılavuzu 2010,
 • ÖSYM Meslek Yüksekokulları ile Açık öğretim ön lisans programları Mezunlarının lisans eğitimine Dikey Geçiş Sınavı Kılavuzu 2010,
 • MEDAK (Meslek Danışma Komisyonu) üyesi kuruluşlar.
DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER
 • İlgili eğitim kurumları,
 • Türkiye İş Kurumu web sayfası iskur.gov.tr
 • Ulusal Meslek Bilgi Sistemimbs.meb.gov.tr
 • Türkiye İş Kurumu Meslek Bilgi Merkezleri.
Daha Fazla

İlgilendiği KonularTümü

Uzay Mühendisliği

6 Kişi   11 Soru

Web Siteleri

3413 Kişi   268 Soru

Uzay Araştırmaları

180 Kişi   55 Soru