Bilmek istediğin her şeye ulaş

FIRAT ALTAŞ, 

Hukuk Öğrencisi

Hiç hilaf yoktur sözümde / Eksiklik kendi özümde

Mayıs 2013

FIRAT ALTAŞ bu yanıtı beğendi:

Kamu Yararına Dernek statüsü kazanılması için gerekli şartlar nelerdir?

5253 sayılı Dernekler Kanunu’nun 27 nci maddesi uyarınca;
Kamu yararına çalışan dernek statüsüne alınmasının, ilgili bakanlıkların ve Maliye Bakanlığının görüşleri alınarak, İçişleri Bakanlığının teklifi ve Bakanlar Kurulu kararıyla tespit edileceği,
Bir derneğin kamu yararına çalışan derneklerden sayılabilmesi için, en az bir yıldan beri faaliyette bulunması ve derneğin amacı ve bu amacı gerçekleştirmek üzere giriştiği faaliyetlerin topluma yararlı sonuçlar verecek nitelikte ve ölçüde olması gerektiği,
Belirtilmiştir.
Dernekler Yönetmeliği’nin 49 uncu maddesinde derneklerin kamu yararına çalışan derneklerden sayılabilmesi için;
 • En az bir yıldan beri faaliyette bulunması,
 • Son bir yıl içindeki, 2005 yılı için belirlenen tutar olan 50.000.-YTL’sını geçen alım ve satım işlemlerinin rekabet koşullarına uygun yapılması,
 • Amacı ve gerçekleştirdiği faaliyetlerin, üyelerinin dışında yerel veya ulusal düzeyde toplumun ihtiyaç ve sorunlarına yönelik çözümler üretecek ve toplumsal gelişmeye katkı sağlayacak nitelikte olması,
 • Yıl içinde elde ettiği gelirin en az yarısının bu amaçla harcanması,
 • Sahip olduğu mal varlığının ve yıllık gelirinin tüzüğünde belirtilen amacı gerçekleştirecek düzeyde olması,
Gerektiği belirtilmiştir.
Yukarıda sayılan şartları taşımayan dernekler kamu yararı kararı için, bu tespitin yapıldığı tarihten itibaren üç yıl geçmeden önce yeniden başvuramazlar.
Yine Dernekler Yönetmeliği’nin 50 nci maddesinde derneklerin kamu yararına çalışan derneklerden sayılma taleplerine ilişkin başvurularında bulundukları yerin mülki idare amirliğine;
 • İlgili dernekler müdürlüğünce onaylanmış dernek tüzüğü,
 • Dernek üyelerinin sayısının belirtildiği yazıyı,
 • Derneğin şubelerinin sayısı ve yerinin belirtildiği yazı,
 • Derneğin kamu yararı yönünden; faaliyeti, yaptığı hizmetler ve gelecekte yapılması düşünülen işler hakkındaki raporunu,
 • Son yıla ait mali bilanço ile gelir-gider tablosu veya işletme hesabı tablosu,
 • Derneğin taşınır ve taşınmaz mallarının listesi,
 • Kamu yararına çalışan derneklerden sayılması için yönetim kurulunun aldığı karar örneğini,
Vermeleri gerekmektedir.
Ocak 2013

FIRAT ALTAŞ bir yanıt verdi.

Cumhuriyet Bayramı kutlamasını yasaklamanın yasal bir dayanağı var mı? Bu durum anayasaya ters düşmez mi?

Cumhuriyet Bayramının kutlanması yasaklanmadı ki. Anıtkabir'deki tören dışında resmi kutlama yapılmayacak, stadyumlarda vs. kutlama hazırlamayacak okullar dendi ve Anıtkabir'de tören yapıldı. Sivil kutlamalar yapılsın, devlet düzenlemesin bunları, dendi. Ankara'da yapılacak olan sivil kutlamaya da provakasyon ihtimali öngörüyoruz diye bahane üreterek izin vermediler. Daha sonra izinsiz gösteri yapıyorsunuz diyerek müdahale ettiler. Kabaca olay gelişimi böyle. Siyasi boyutu, tutarsız davranışları başka bir sorunun konusu.
Eylül 2012

FIRAT ALTAŞ bir yanıta alt yorum yaptı

Mesele dünyayı kurtarmak değil. Dünya zaten insanlık olmadan da o veya bu şekilde varlığını sürdürecektir. "İnsanlığı kurtarmak için ne yapıyorsunuz?" doğru soru. Redeye'nin dikkat çektiği konu da bu sanırım.
Çok afedersiniz ama ne haddimize dünyayı kurtarmak... Belki insanlık olarak verdiğimiz hasarın boyutu bize büyük görünüyor (hatta bindiğimiz dalı kesip insanlığı uçurumdan aşağı düşürüyor bile olabiliriz) ama bir de dünyaya sormak lazım bakalım o öyle düşünüyor mu?
Mayıs 2012

FIRAT ALTAŞEmel Gerçek kişisini takip etmeye başladı

Emel Gerçek, Arkeolog, @cenin

herşey mümkündür!

Mayıs 2012

FIRAT ALTAŞHakan Köse kişisini takip etmeye başladı

Hakan Köse, İnternet Girişimcisi, @hakank

Web Application Development, ASP.NET, C#, SQL Server, Web Design and some passion..

Mayıs 2012

FIRAT ALTAŞÖzge Can Balaban kişisini takip etmeye başladı

Özge Can Balaban, Mimar, @artemis

Bir gün benim ülkemde de insanlar insana değer verecek

Mayıs 2012

FIRAT ALTAŞDiren Demir kişisini takip etmeye başladı

Diren Demir, Çevre Mühendisi, @diren

Mart 2012

FIRAT ALTAŞ yeni bir  soru  sordu.

Mart 2012

FIRAT ALTAŞ bu yanıtı beğendi:

Gökcisimlerine verilen adların kökenleri nereden geliyor? Günümüzde adlandırma nasıl yapılıyor?

Uluslararası Astronomi Birliği ;Bu gök cisimlere bilimsel toplulukta isim vermeye yetkili tek kurum: (I.A.U)
Bu kurum yeni bulunan yıldızlara kendi ismini vermek isteyen kişileri para karşılığında satmak isteyen, sahtekarlardan korumak için böyle birşeyin kandırmacadan ibaret olduğunu defalarca açıklamak zorunda kalıyorlarmış.

Gezegenlerimiz isimlerini Roma ve eski Yunan mitolojisinden almıştır.

İşte gezegenlerin adları ve anlamları

 • DÜNYA: Eski söyleniş tarzı arz, acun. Dünya arapça kökenli bir isim anlamı üstünde yaşanılabilir yer demek.
                          Gökbilim
 • NEPTÜN: Bu gezegen resimlerde mavi olarak gözüktüğü için ismini Roma Tanrısı Neotunus'tan almıştır. Yunan mitolojisindeki ismi deniz tanrısı Posedion.
                       Gökbilim
 • PLÜTON: Yunan mitolojisine göre Nyx Pluto tarafından yeraltı dünyasına Styx nehri üzerinden, ruhları taşıyan kayıkçı Charon'nun annesi ve aynı zamanda gece tanrıçası.
                             Gökbilim
 • VENÜS: Dünya ya göre güneşe daha yakın olduğundan  yeryüzünden sadece Güneş doğmadan önce veya battıktan sonra görülebilir. Bu yüzden buna Çoban Yıldızı da denir. Roma ve Yunan mitolojisine göre aşk ve güzellik tanrıçası olan Venüs ve Afrodit ismi verilmiş.
                                     Gökbilim
 • MARS: Roma mitolojisindeki savaş tanrısı olan Marstan ismini almıştır. Kırmızı renginden esinlenerek (savaş=kan) savaş tanrısının ismi verilir. Düğer ismi de Kızıl Gezegendir.
                             Gökbilim
 • JÜPİTER: Adını Roma tanrıların en büyüğü Jüpiter'den almıştır. Arapça anlamı' Müşteri'
                              Gökbilim
 • SATÜRN: Türkçe'de ismi sekendiz olarak adlandırılmış. Roma mitolojisinde ismini tarım tanrısı Satürn den almıştır.
                              Gökbilim
 • URANÜS: Yunan mitolojisinde gök tanrısı olan Uranos'tan almıştır ismini.
                              Gökbilim
 • MERKÜR: Yine Roma mitolojisinde ticaret, yolculuk tanrısı ve tanrıların habercisi olarak bilinen Merkür den almıştır.
                             Gökbilim                     

Mart 2012

FIRAT ALTAŞ bu yanıtı beğendi:

Rimel süren kadınların neden ağzı açıktır?

Göz kaslarının, dudak kaslarına etkisi. Misal öpüşürken de gözler kapanır, dudak açıkmış gibi gözükse de aslında kapanmaya zorlanır, vakum etkisiyle. :)
Daha Fazla

İlgilendiği KonularTümü

Girişimcilik

3699 Kişi   363 Soru

Felsefe

1948 Kişi   501 Soru

Varoluş Hakkında

2904 Kişi   1060 Soru

Kitaplar

3146 Kişi   269 Soru

Eğitim

4382 Kişi   643 Soru

Muhabbet

2155 Kişi   2356 Soru

İnsan Davranışları

3850 Kişi   962 Soru

Siyaset (Türkiye)

1481 Kişi   473 Soru

Türkiye

946 Kişi   375 Soru

Gazetecilik

90 Kişi   28 Soru

Türkiye Sorunları

1159 Kişi   239 Soru

Mal

663 Kişi   367 Soru

Türkiye Tarihi

415 Kişi   87 Soru

Genel Hukuk

202 Kişi   100 Soru

Uluslararası Hukuk

89 Kişi   11 Soru

inploid

1197 Kişi   714 Soru

Müzik

2984 Kişi   472 Soru

Mustafa Kemal Atatürk

373 Kişi   51 Soru

Mevlana Celaleddin-i Rumi

38 Kişi   11 Soru

Metallica

21 Kişi   5 Soru

Microsoft Word

22 Kişi   17 Soru

Pink Floyd

18 Kişi   5 Soru

King Crimson

1 Kişi   1 Soru

Peter Sinfield

2 Kişi   1 Soru

T.C. Anayasası

45 Kişi   22 Soru

Ceza Yasası

19 Kişi   21 Soru

Müzik Grupları

382 Kişi   65 Soru

Müzisyen

37 Kişi   33 Soru

Blog

218 Kişi   72 Soru

Blogspot

37 Kişi   13 Soru