Bilmek istediğin her şeye ulaş

Gökhan Sever, 

Fizik Öğretmeni

Fizik Öğretmeni Gökhan Sever inploid.com'da 12 soru sordu, 38 soru yanıtladı ve 10 takipçisi var.

Aralık 2013

Gökhan Sever bir yanıt verdi.

Şubat 2013

Gökhan Sever yeni bir  soru  sordu.

Aralık 2012

Gökhan Sever bir yanıt verdi.

Bir yel değirmeninin 1 yıl boyunca oluşan üretim-tüketim oranı nedir?

Bir yel değirmenini döndüren rüzgârın gücü, hızının küpü, yel değirmenini döndüren pervane çapının karesi ve havanın yoğunluğu ile doğru orantılıdır. Küçük çaptaki rüzgâr güç sistemleri, elektrik ve mekanik güç sağlamak bakımından ekonomik önem taşır.6 kilowattlık bir rüzgâr jenetetor, ortalama rüzgâr hızının saatte 16 km olduğu kabul edilirse, ayda 325 (kWh) elektrik üretebilir. Bu da orta halli bir evin bütün elektrik ihtiyacını karşılamaya yeterlidir. Rüzgâr olmadığı zaman elektrik, rüzgâr enerjisinin kimyasal enerji olarak depolandığı akümülatörden sağlanır.

Aralık 2012

Gökhan SeverÖzlem Yılmaz kişisini takip etmeye başladı

Özlem Yılmaz, Diyetisyen, @zlmylmz

Kasım 2012

Gökhan Sever bir yanıt verdi.

Ekim 2012

Gökhan Sever bu yanıtı beğendi:

Marka Tescili'nde en güvenilir firmalar hangileridir?

Aşağıdaki firmaların hepsi ile çalıştık daha önce ve hepsi de iyi firmalar ama şu şekilde bir sıralama yapabilirim:
 1. İstanbul Patent (istanbulpatent.com):
  Avrupa Patent Vekili de olan vekilleri var (Barış Atalay, Erkan Sevinç) ve her ikisi ile de birebir çalıştık. Firma olarak şiddetle tavsiye ederim.
  İletişim Bilgileri:
  Plaza-33, Büyükdere Cad. No:33 / 16
  Şişli, 34381 - İstanbul
  Tel: (0.212) 241 7272 pbx
  E-posta: i[email protected]

 2. Ankara Patent (ankarapatent.com):
  Kurucularından Kaan Bey idi sanırsam. Çok bilgili ve yönlendiricidir. Türkiye'deki büyük teknoloji vakıflarına da danışmanlık yapıyor.
  İletişim Bilgileri:
  Göksu Evleri Alt Çamlık Caddesi No: 11 (B28a)
  Anadoluhisarı, 34815 İstanbul
  Tel: 0 216 465 7888 (pbx) Faks: 0 216 465 7887
  E-Posta: [email protected]

 3. Destek Patent (destekpatent.com.tr):
  Yasin Bey var, kendisi marka danışmanlığı konusunda uzmandır. Kendi marka değerlerine çok yatırım yaparlar. Her yerde görürsün reklamlarını zaten :)
  İletişim Bilgileri:
  Polaris Plaza Ahi Evran Cad. No: 21 Kat: 17
  34398 Maslak - İstanbul
  Tel: 90 212 329 00 00
  E-Posta: [email protected]
Eylül 2012

Gökhan Sever bir yanıta alt yorum yaptı

walla yapan yasaya bile uymuyor kılıfını uyduruyor:(

Devlet Memurları Nasıl Becayiş Yapabilir?

Devlet memurlarının becayiş hakkı çeşitli platformlarda en çok sorulan konular arasında bulunuyor. Becayişin hangi şartlarda yapılabileceği, şartları ve hangi dönemde nasıl başvurulabileceği birçok kamu çalışanı tarafından merak ediliyor.

Devlet memurları ailesinin tamamını ilgilendiren bu hususu bu yazımızda ayrıntılı olarak açıklayacağız.


PEKİ, BECAYİŞ NEDİR?

Becayiş kelime anlamı itibariyle iki kişi arasında eş değer hareketle, mütekabil şekilde gerçekleşen durumu ifade etmektedir. Kavram olarak ise 657 sayılı Kanununda belirtilen şartlar ile iki memurun “karşılıklı olarak yer değiştirme” suretiyle atanması anlamını taşır.

Becayişe, 657 sayılı Kanunun 73 üncü maddesinde bulunan “Ayni kurumun başka başka yerlerde bulunan ayni sınıftaki memurları, karşılıklı olarak yer değiştirme suretiyle atanmalarını isteyebilirler, bu isteğin yerine getirilmesi atamaya yetkili amirin uygun bulmasına bağlıdır.” hükmü ile yasal temel bulmuştur.

Kanunda görüldüğü üzere becayiş için beş şart vardır:

1- İki kişinin de memur olması,

2- Memurların ayni kamu kurumunda çalışıyor olması,

3-Memurların başka başka yerlerde olması,

4-Memurların ayni sınıfta olması,

5- Atamaya yetkili amirin uygun bulması.

Kanun becayiş hakkını memur statüsündeki kamu çalışanlarına vermiştir. Öte yandan yargı kararları birçok Kurumda 657 sayılı Kanuna göre memur statüsündeki, kadro karşılığı sözleşmeli olarak çalışan personelin de becayiş isteyebilmesini sağlamıştır. 73 üncü madde yalnızca memurları andığı için 657 sayılı Kanuna göre işçi statüsünde çalışanlar becayiş söz konusu değildir.

Becayiş Yapabilmek İçin Hangi Şartlar Oluşmalıdır?

Becayişin gerçekleşebilmesi için gerekli olan şartları sırası ile örnek vererek açıklayalım:
- Becayiş yapılabilmesi için iki devlet memuru söz konusu olmalıdır. Ayni kurumda 657 sayılı Kanuna göre memur olarak çalışan biri ile işçi statüsünde çalışan biri karşılıklı larak yer değiştirmeye tabi değildir.

- Becayiş yapmak isteyen memurların ayni Kurumda görevli olmaları gerekir. Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü’nde çalışan bir memurun Tarım Bakanlığı’nın taşra teşkilatından çalışan bir memurla karşılıklı olarak yer değiştirme suretiyle atanması mümkün değildir. Kurumlar arası naklen atama olarak adlandırılan kurumlar arası geçiş kendi özel mevzuat düzenlemelerine tabidir, becayiş ile alakası yoktur.

- Aynı Kurumun farklı yerlerde çalışan memurları karşılıklı yer değiştirebilir. Örneğin Çalışma ve İş Kurumu’nun taşra teşkilatından Bursa Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü’nde çalışan bir memur İstanbul Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü’nde çalışan bir memur ile becayiş talebinde bulunabilir.

Ayni Unvandaki Personel Başvurmalıdır

Becayiş talebinde bulunan memurlarının bu talebinin kabul görebilmesi için bir başka zorunlu şart, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda belirtilen hizmet sınıfları ile unvanlarının ayni olmasıdır. Kanunda kamu hizmeti görevleri ve bu görevlerde çalışan Devlet memurları görevlerin gerektirdiği niteliklere ve mesleklere göre sınıflara ayrılmıştır. 657 sayılı Kanunda on sınıf sayılmıştır. Farklı sınıflar arasında yer değiştirme suretiyle atama yapılamaz.

Örnek ile ifade etmek gerekirse Avukat unvanındaki memurlar kendi arasında, Müfettiş Yardımcısı unvanındaki personel kendi arasında, Öğretmen unvanındaki memurlar kendi arasında, polisler kendi arasında becayiş yapabilir. Ayni Kurumun personeli olsalar da Genel İdare Hizmetleri sınıfındaki bir memur Teknik Hizmetler Sınıfındaki bir memur ile becayiş yapamaz.

Atamaya Yetkili Amir Onaylamalıdır

Karşılıklı olarak yer değiştirmenin atamaya yetkili amirce uygun bulunarak kabul edilmesi başka bir şarttır. Burada atamaya yetkili amir ifadesi önemlidir. Becayiş talebi örneğin Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün taşra teşkilatında çalışan memurlar arasında olacaksa bu konuda kararı 3254 sayılı Kanun gereğince Genel Müdür verecektir.

Örneğin Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul 1. Bölge Müdürlüğü ile Adana 6. Bölge Müdürlüğü’nde görevli iki şef karşılıklı yer değiştirme talep etmişse bu konuda kararı Bölge Müdürü veremez, zira atamaya yetkili amir değildir. Verilecek becayiş dilekçeleri atamaya yetkili olan makama yani Genel Müdürlüğe gönderilir. Ancak memurların becayiş başvuruları dilekçe ile çalışılan Bölge Müdürlüklerine yapılacaktır, doğrudan merkeze yapılamaz, bu usulsüz müracaattır ve 657 sayılı Kanunun 125 inci maddesine göre uyarma cezası gerektiren bir suçtur.

Becayiş ayrıntılı açıklama gerektiren uzun bir konu. Becayişe nasıl başvurulur, becayişe başvuran devlet memurlarının derece ve kademesi ayni mi olmalıdır, becayişin kabulü halinde diğer tarafta göreve ne zaman başlanmalıdır? Bu soruların cevabını da konunun daha iyi anlaşılması için sonraki yazımıza bırakalım.

Sorularınız için:

twitter.com/bunyaminesen

bunyaminesen.com

Emeklilik tarihini hesaplatmak isteyen okurlarımızın T.C. kimlik numarası, SSK sigorta sicil numarası, Bağ-Kur numarası, ay-gün-yıl olarak doğum tarihi, askerlik yaptığı ve terhis olduğu tarihleri, askerlik süresini, er olarak yada yedek subay olarak yaptığını, ilk işe giriş tarihi (ilk kez sigortalı olarak çalışmaya başlanılan tarih), hizmet dökümü, doğum borçlanması için çocukların doğum tarihlerini, özürlü ise özürlülük rapor oranını, vergi indirimi yazısı alıp almadığı bilgilerinin tümünü eksiksiz göndermeleri gerekmektedir. Tarihlerin ay, yıl ve gün şeklinde gönderilmesi gerekir.

Eylül 2012

Gökhan Sever bir yanıta alt yorum yaptı

:) bencede sadece çalma derdindeler sanki dünyaya kazık caktılar olmucekler
Di mi ama :)
Eylül 2012

Gökhan Sever bir yanıt verdi.

Kurumlar arası geçiş kaldırılacak mı?

Millî eğitim bakanlığı öğretmenlerinin atama ve yer değiştirme yönetmeliğinde değişiklik yaptı. Kurumlar Arası geçişi kaldırdı.

memurlar.biz/haber/mebde-kurumlar-arasi-gecis-kaldirildi-342399.html
Eylül 2012

Gökhan Sever bir yanıt verdi.

KPSS'siz personel alımı hakkında ne düsünüyorsunuz?

:) Cok güzel yazmışız eline sağlık.
Eylül 2012

Gökhan SeverSerap Temur kişisini takip etmeye başladı

Serap Temur, Çağrı Merkezi Şefi, @seroop

Eylül 2012

Gökhan Sever yeni bir  soru  sordu.

Eylül 2012

Gökhan Sever  yeni bir  gönderide  bulundu.

Devlet Memurları Nasıl Becayiş Yapabilir?

Devlet Memurları Nasıl Becayiş Yapabilir?

Devlet memurlarının becayiş hakkı çeşitli platformlarda en çok sorulan konular arasında bulunuyor. Becayişin hangi şartlarda yapılabileceği, şartları ve hangi dönemde nasıl başvurulabileceği birçok kamu çalışanı tarafından merak ediliyor.

Devlet memurları ailesinin tamamını ilgilendiren bu hususu bu yazımızda ayrıntılı olarak açıklayacağız.


PEKİ, BECAYİŞ NEDİR?

Becayiş kelime anlamı itibariyle iki kişi arasında eş değer hareketle, mütekabil şekilde gerçekleşen durumu ifade etmektedir. Kavram olarak ise 657 sayılı Kanununda belirtilen şartlar ile iki memurun “karşılıklı olarak yer değiştirme” suretiyle atanması anlamını taşır.

Becayişe, 657 sayılı Kanunun 73 üncü maddesinde bulunan “Ayni kurumun başka başka yerlerde bulunan ayni sınıftaki memurları, karşılıklı olarak yer değiştirme suretiyle atanmalarını isteyebilirler, bu isteğin yerine getirilmesi atamaya yetkili amirin uygun bulmasına bağlıdır.” hükmü ile yasal temel bulmuştur.

Kanunda görüldüğü üzere becayiş için beş şart vardır:

1- İki kişinin de memur olması,

2- Memurların ayni kamu kurumunda çalışıyor olması,

3-Memurların başka başka yerlerde olması,

4-Memurların ayni sınıfta olması,

5- Atamaya yetkili amirin uygun bulması.

Kanun becayiş hakkını memur statüsündeki kamu çalışanlarına vermiştir. Öte yandan yargı kararları birçok Kurumda 657 sayılı Kanuna göre memur statüsündeki, kadro karşılığı sözleşmeli olarak çalışan personelin de becayiş isteyebilmesini sağlamıştır. 73 üncü madde yalnızca memurları andığı için 657 sayılı Kanuna göre işçi statüsünde çalışanlar becayiş söz konusu değildir.

Becayiş Yapabilmek İçin Hangi Şartlar Oluşmalıdır?

Becayişin gerçekleşebilmesi için gerekli olan şartları sırası ile örnek vererek açıklayalım:
- Becayiş yapılabilmesi için iki devlet memuru söz konusu olmalıdır. Ayni kurumda 657 sayılı Kanuna göre memur olarak çalışan biri ile işçi statüsünde çalışan biri karşılıklı larak yer değiştirmeye tabi değildir.

- Becayiş yapmak isteyen memurların ayni Kurumda görevli olmaları gerekir. Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü’nde çalışan bir memurun Tarım Bakanlığı’nın taşra teşkilatından çalışan bir memurla karşılıklı olarak yer değiştirme suretiyle atanması mümkün değildir. Kurumlar arası naklen atama olarak adlandırılan kurumlar arası geçiş kendi özel mevzuat düzenlemelerine tabidir, becayiş ile alakası yoktur.

- Aynı Kurumun farklı yerlerde çalışan memurları karşılıklı yer değiştirebilir. Örneğin Çalışma ve İş Kurumu’nun taşra teşkilatından Bursa Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü’nde çalışan bir memur İstanbul Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü’nde çalışan bir memur ile becayiş talebinde bulunabilir.

Ayni Unvandaki Personel Başvurmalıdır

Becayiş talebinde bulunan memurlarının bu talebinin kabul görebilmesi için bir başka zorunlu şart, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda belirtilen hizmet sınıfları ile unvanlarının ayni olmasıdır. Kanunda kamu hizmeti görevleri ve bu görevlerde çalışan Devlet memurları görevlerin gerektirdiği niteliklere ve mesleklere göre sınıflara ayrılmıştır. 657 sayılı Kanunda on sınıf sayılmıştır. Farklı sınıflar arasında yer değiştirme suretiyle atama yapılamaz.

Örnek ile ifade etmek gerekirse Avukat unvanındaki memurlar kendi arasında, Müfettiş Yardımcısı unvanındaki personel kendi arasında, Öğretmen unvanındaki memurlar kendi arasında, polisler kendi arasında becayiş yapabilir. Ayni Kurumun personeli olsalar da Genel İdare Hizmetleri sınıfındaki bir memur Teknik Hizmetler Sınıfındaki bir memur ile becayiş yapamaz.

Atamaya Yetkili Amir Onaylamalıdır

Karşılıklı olarak yer değiştirmenin atamaya yetkili amirce uygun bulunarak kabul edilmesi başka bir şarttır. Burada atamaya yetkili amir ifadesi önemlidir. Becayiş talebi örneğin Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün taşra teşkilatında çalışan memurlar arasında olacaksa bu konuda kararı 3254 sayılı Kanun gereğince Genel Müdür verecektir.

Örneğin Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul 1. Bölge Müdürlüğü ile Adana 6. Bölge Müdürlüğü’nde görevli iki şef karşılıklı yer değiştirme talep etmişse bu konuda kararı Bölge Müdürü veremez, zira atamaya yetkili amir değildir. Verilecek becayiş dilekçeleri atamaya yetkili olan makama yani Genel Müdürlüğe gönderilir. Ancak memurların becayiş başvuruları dilekçe ile çalışılan Bölge Müdürlüklerine yapılacaktır, doğrudan merkeze yapılamaz, bu usulsüz müracaattır ve 657 sayılı Kanunun 125 inci maddesine göre uyarma cezası gerektiren bir suçtur.

Becayiş ayrıntılı açıklama gerektiren uzun bir konu. Becayişe nasıl başvurulur, becayişe başvuran devlet memurlarının derece ve kademesi ayni mi olmalıdır, becayişin kabulü halinde diğer tarafta göreve ne zaman başlanmalıdır? Bu soruların cevabını da konunun daha iyi anlaşılması için sonraki yazımıza bırakalım.

Sorularınız için:

twitter.com/bunyaminesen

bunyaminesen.com

Emeklilik tarihini hesaplatmak isteyen okurlarımızın T.C. kimlik numarası, SSK sigorta sicil numarası, Bağ-Kur numarası, ay-gün-yıl olarak doğum tarihi, askerlik yaptığı ve terhis olduğu tarihleri, askerlik süresini, er olarak yada yedek subay olarak yaptığını, ilk işe giriş tarihi (ilk kez sigortalı olarak çalışmaya başlanılan tarih), hizmet dökümü, doğum borçlanması için çocukların doğum tarihlerini, özürlü ise özürlülük rapor oranını, vergi indirimi yazısı alıp almadığı bilgilerinin tümünü eksiksiz göndermeleri gerekmektedir. Tarihlerin ay, yıl ve gün şeklinde gönderilmesi gerekir.

Eylül 2012

Gökhan Sever bir yanıta alt yorum yaptı

Önemli Değil ama fiyatlari biraz tuzludur :) gercekten yapacagın girişim ciddeyse tavsiye ederim
Eylül 2012

Gökhan Sever  yeni bir  gönderide  bulundu.

Mantıklı karar almanın önündeki engeller...

Genel olarak kendimizi başkalarından daha mantıklı görme eğiliminde olsak, hatta başkalarına bol bol akıl versek bile zaman zaman davranışlarımız mantıktan sapıyor. İşte akılcı karar verme sürecini felce uğratan insani zafiyetlerimiz.. Hayvanlardan daha akıllı olduğumuz kesin ama kendimizi fazla abartmayalım. Kabul edelim ki hiç birimiz, Uzay Yolu dizisindeki Mr. Spock gibi duygular ve zafiyetlerden arınmış, yalnızca akıldan ibaret ve mükemmel karar verebilen insanlar değiliz.

DÜNYADA EN ADİL DAĞITILAN ŞEY AKILDIR

Aldığımız kararlar, hayatımızdaki her davranışımızı belirlediği için, konu sadece pazarlamayı değil psikoloji, ekonomi, siyaset gibi pek çok alanı ilgilendiren bir konu. Dolayısıyla sosyal bilimlerin hangi dalı ile ilgileniyor olursak olalım, insanın kararlarını nasıl aldığını anlamamız, bizim için hayati bir önem taşıyor.

İnsanın bu çok önemli davranışını önce matematikçiler ele almış, sonra konuya ekonomistler ve daha sonra da psikologlar dahil olmuş. Matematikçilerin ve onlardan ilham alarak ekonomistlerin çizdikleri “karar alma modeli”, doğal olarak fevkalade mantıksal bir model. “Jenerik karar alma modeli” (rational choice theory) olarak adlandırılan bu modelde, A) İnsanın bir sorunu vardır. B) İnsan bu sorunu gidermek için bilgi toplar. C) Bu bilgiyi işler, D) Karar verir. E) Verdiği kararı değerlendirir. (Nicholas Bernoulli, Von Neumann, Oskar Morgenstern)

Beş aşamalı bu karar alma modelinin, açıkça söylenmemiş varsayımları ise: İnsanın var olan bütün bilgiyi toplayacağı (aksi takdirde kararı en uygun karar olmayabilir), bilgiyi değerlendirirken aklının bu bilgiyi işlemeye yeteceği (eskiler buna muhakeme gücü diyorlar) ve kendisi için en akılcı, kendi çıkarını maksimize eden kararı vereceği varsayımlarıdır.

Önce bu “mükemmel” karar alma modeline 1950′lerin sonlarında Herbert Simon’dan bir katkı geldi ve Simon insanların bilgi toplama sürecinde işin sonuna kadar gitmediklerini ve kendilerine “yeterli” gördükleri yerde, bilgi toplamayı keserek, karar aldıklarını ispatladı. Simon’un bu teorisi (satisficing theory) ona 1978 Nobel Ekonomi ödülünü getirdi. Bu çalışmasıyla Simon, karar verme sürecinin “mükemmel modelden” farklılaştığını ispatlayarak, bir anlamda, teorik ekonomiyi gerçek hayata biraz daha yaklaştırdı.

Daha sonra iki psikolog, Daniel Kahneman ve Amors Tversky insanların kendilerine özgü, kendi deneme ve yanılmalarından oluşan, kendi kendilerine öğrendikleri bir çeşit subjektif teoriler geliştirdikleri ve karar alırken bu kendilerine özgü mantıkla (Heuristic) davrandıklarını ispatladılar. Daniel Kahneman bu katkılarından ötürü 2002 Nobel Ekonomi ödülünü aldı (Tversky’nin ömrü vefa etmemişti).

Kahneman ve Tversky’nin çalışmaları, 1700′lü yıllarda ortaya atılan ve üzerine koskocaman bir ekonomi teorisi inşa edilen jenerik karar alma modelini kökünden sarstı. Jenerik modelin kahramanı ve müthiş hafızası olan, kesinlikle hata yapmayan bu süper rasyonel adamın, aslında, eninde sonunda bir insan olduğu, doğasında birçok zayıflığı barındırdığı ve genellikle mantıklı ve kendi çıkarına olandan “sapma” (cognitive bias) yaptığı keşfedildi. Keşfedildi diyorum çünkü bir taraftan Sanayi Toplumu yani Modernizm topluma insanın rasyonel olduğunu dayatıyor, diğer taraftan da ucu ülke ekonomilerinin politikalarını belirlemeye giden, dolayısıyla ideolojik tercihler içeren ekonomi teorisinin ( Chicago okulu – Milton Friedman) ağırlığı, insanın makine değil insan olduğunun görülmesini engelliyordu. (Bu arada Friedman’ın da 1976 Nobel Ekonomi ödülü aldığını hatırlayalım.)

Kahneman ve Tversky’ye göre, insanlar karmaşık, riskli durumlarda karar verirken, her zaman mantıklı ve akılcı davranmaz, aksine sezgisel (intuitive) kararlar alırlar. Kendi çıkarını maksimize edemeyen bu insan tasviri, ekonomi alanında genel kabul gören rasyonel ve mantıklı davranan, kendi çıkarlarını gözeten insan varsayımıyla elbette çelişiyordu. (Prospect Theory, Kahneman &Tversky)

Bu çalışmalar ve deneyler sayesinde insan doğasının ilk bakışta çok içgüdüsel, tesadüfî, bilim dışı görünen kendine özgü (otantik) özellikleri, bilimin çalışma alanına girerek, gerçek hayata ve insana daha da yaklaşılmasına olanak verdi. Özellikle son yirmi beş yılda bu alanda yapılan deneylerin ardı arkası kesilmiyor. Çok da iyi oluyor çünkü her geçen gün sosyal bilimciler sayesinde insan daha iyi anlaşılıyor. Bu deneylerden öğrendiklerimizin her biri pazarlamacıların profesyonel hayatlarında, onlara “müşteri”leriyle ilgili çok önemli ipuçları veriyor.

Kendimizi başkalarından daha mantıklı görme eğiliminde olsak bile, hiç birimiz bu alanda mükemmel değiliz. Davranışlarımız mantıktan sapıyor, bu da çoğu kez kendi çıkarımıza olacak seçimleri yapmamızı engelliyor.

Ben aşağıda bu sapmaların en önemlilerini, kısa açıklamalarla listeliyorum. Her biri, kişinin akılcı seçimini yani kendisi için en iyiyi tercih etmesini engelleyecek insana özgü zafiyetler:

1. Mevcut Durum İyidir Sapması:Diyelim ki bir bankanın müşterisisiniz. Hemen yanı başınızdaki ikinci banka ile çalışmak, bütün koşulları nesnel olarak değerlendirecek olsanız ve mantıklı bir karar verseniz, sizin için daha üstün bir tercih olacak ama siz hala mevcut banka ile çalışmaya devam ediyorsunuz. (Status Quo bias, Kahneman) Tüketicilerin akılcı olmayan bu davranışı, piyasaya yeni giren markalar için ciddi bir engeldir. Yeni markanın pazarda tutunmasına engel oluşturur ve pazara daha önce girmiş markaların yararına çalışan bir mantık sapmasıdır.

Bununla ilintili bir başka sapma ise Sahiplenme sapmasıdır. Bir kere bir şeye sahip olunduğu zaman, bunun bizim gözümüzdeki değeri artar. Rasyonel olmayan bu davranışın pazarlamada kullanım alanı çok yaygındır. Bütün “deneyin, beğenmezseniz iade edin” veya “önce kullanın, beğenirseniz parasını ödersiniz” kampanyaları bizdeki bu sapma sayesinde iş yapan kampanyalardır. (Endowment bias, Kahneman)

2. Çoğunluğun Kararı İyidir Sapması: İnsanın, büyük bir gruptan ayrılmasını zorlaştıran zihin kalıbıdır. Gençlerin tercihlerinde daha belirgin olmakla beraber, her demografik kesimde görülür. Büyük çoğunluğun seçiminin ardında sağlam bir neden olduğu varsayımına-inanışına dayanır. Özellikle pazarda lider olan markaların yararına çalışır. (Sürü Psikolojisi)

3. Kör Nokta Sapması: Kişinin kendisini, bir insanın sahip olabileceği olumlu özellikler bakımından ortalamanın üzerinde, zayıflıklar bakımından da ortalamanın altında gördüğü inancıdır. Kişi kendine karşı, nesnel ve mantıklı davranamaz. (Blind spot bias, Emily Pronin)

4. Benim Seçimim İyidir Sapması: Bir kere bir seçim yapıldıktan sonra kişinin yapmış olduğu seçime sonradan olumlu özellikler yüklemesini anlatır. (Choice supportive bias, Jack Brehm). Satın alma sonrasında beğeni artar. Kişi kendi seçimini, yaptığı seçim sonrası takdir eder. Müşteri memnuniyeti araştırmalarında karşımıza çıkan bir sapma türüdür.

5. Doğrulama Sapması: Önce bir yargıya-inanca sahip olup, sonra her gelen yeni bilgiyi sahip olunan inanca göre değerlendirme sapması. Özellikle siyasi konularda karşımıza çıkan bir sapmadır. Genellikle insanlar sahip oldukları siyasi görüşe uymayan bilgilere, gerçek olsa bile, inanmamak eğilimindedirler. Bu sapma pazarlamada da çok yaygındır. Bir ürün-marka hakkında olumlu bir görüş oluşturduktan sonra, bu görüşle çelişecek bilgilere değer vermeme durumudur. (Confirmation bias, Peter C. Wason).

6. Reddetme Sapması: Bütün deliller kanıtlıyor olsa bile, kişinin kendisi için hoş olmayan bir durumu-olayı reddetmesidir (Denial bias, S. Freud) Özellikle ciddi bir hastalıkla karşılaşan insanların, bu durumu önce reddetmeleri, bu sapmanın en uç örneğidir. Kübler-Ross, ölümcül hastalıklarda insanın söz konusu durumu kabullenmesinin 5 aşamada gerçekleştiğini iddia ediyor: Reddetme-Kızgınlık-Pazarlık-Depresyon-Kabullenme.

7. Ayırt Etme Sapması: Birbirine benzer özellikleri olan ürünlerin ayrı ayrı görüldüklerinde aralarındaki farkın anlaşılamaması, farkların ancak ürünlerin yan yana incelendiğinde anlaşılabilmesi. (Distinction bias, Hsee & Zhang) Bu konu alışveriş davranışlarında çok önemlidir, tüketicideki bu sapma, perakende satış yerlerinde rakip markaların bitmek tükenmek bilmeyen taktik savaşlarını doğurmuştur. İyi ürünü olan veya uygun fiyatı olan marka, mutlaka tüketicinin kıyaslayabileceği bir tanzim-teşhir elde etmek ister.

8. Uçları reddetme Sapması: Mantıksal olarak çok doğru olabilecek bir tercih, eğer seçenekler içinde en uçta yer alıyorsa, bunu seçmeyip daha ortalama bir tercih yapma yanılgısına denir. (Extreme aversion bias). Pazarlamada, en uca koyulan seçenekler, ortadakilerin tercih edilme oranını artırır.

9. Demirleme Sapması: Kişinin önünde pek çok daha iyi seçenek varken, seçeneklerden birinin bir tek özelliğini beğenerek, o seçenekte karar kılması ve diğer seçeneklerin değerini hafife alması. (Anchoring veya Focusing bias, Kahneman ve Tversky) Bence, estetiğe ve tasarıma düşkün tüketiciler kesinlikle bu sapma ile davranıyorlar. Bir ürünün estetiği, o ürünün diğer özellikleri ortalamanın altında olsa bile, seçilmesi için yeterli olabiliyor. (Kendimden biliyorum).

10. Çerçeveleme Sapması: İnsana sunulan bilginin, kullanılan sözcükler, görsel unsurlar ve hangi bağlamda verildiğine göre anlamının farklılaşması yanılgısıdır. Sunulan bilgi veya olayın iki farklı anlatılma biçimi, ardındaki gerçek aynı olsa bile, çerçeveleme ile farklı algı yaratabilir. Biz bunu en çok siyasi bir haberin, mevcut iktidarı destekleyen ve ona karşı çıkan yayın organları tarafından ele alınışında görüyoruz. Gerçek olan tek olsa bile, farklı kaynaklardan bilgilenen kişiler, farklı sonuçlara varabilirler. Stratejik iletişim ve halkla ilişkiler mesleği ve propaganda doğrudan bu “sapmanın” uygulaması üzerine kuruludur. Pazarlamada da tüketiciye sunulan teklifler çerçeveleme etkisi kullanılarak yapılır. (Framing bias, George Lakoff)

11. Etki Sapması: Başımıza gelen iyi şeylerin de kötü şeylerin de etkisinin, gerçek etki süresinden daha uzun süreceği yanılgısı. Ekonomik krizlerin hiç bitmeyecekmiş gibi algılanması. (Impact bias, Daniel Gilbert ve Timothy Wilson)

12. Aşinalık Etkisi: Bir kişiyi, bir şeyi daha çok görmenin onu daha çok beğenilir kılması. Reklam endüstrisinin en iyi yönettiği alandır. Markayı ne kadar çok hatırlatma, anlatma imkânı bulursanız, beğenisini o kadar artırırsınız. (Exposure effect, Robert Zajonc)

13. Emreamadelik Sapması: Bir konu hakkında tahminde bulunurken insanın kendine en yakın örnekten yola çıkıp, bu örneğin nüfusun tamamını yansıttığı yanılgısına denir. İş hayatındaki toplantıların hemen hepsinde karşılaştığımız bir yanılgıdır. Bir satış toplantısında, pazarlama direktörünün kendi evinde çalışan yardımcı kadının davranışlarını temel alıp, bütün hedef kitlesinin söz konusu kadın gibi davrandığını varsayması, böyle bir sapmadır (Availability Heuristic, Kahneman).

14. İhtimal Sapmaları: -Bu konu çok geniş- Aşırı iyimserlik, aşırı kötümserlik, “Bana bir şey olmaz.” yanılgıları hemen akla gelen örnekler veya birbirinden bağımsız olayların sanki birbirleriyle ilintiliymiş gibi algılanması, kötü şeylerin ardından iyiler gelir veya iyi şeylerin ardından kötüler gelir inanışları gibi. Ayrıca, tamamen belirsiz bir gelecekte olacak rastlantısal olaylar üzerinde, kişinin bu olayların gidişatına etkisinin olabileceği inançları, ihtimal yanılgılarının en belirgin olanlarıdır.

Aslında liste, tahmin edebileceğiniz gibi, çok daha uzun. Belki de kısacık bir yazıda, bu kadar geniş ve derin bir konuya değinmek bile, bu alanda yıllarca çalışmış, deney yapmış bilim adamlarına haksızlık sayılabilir. Ben bu yazımda sadece pazarlama ile ilgili sapmalardan bazı önemli gördüklerime yer verdim. Amacım böyle bir konunun varlığına dikkat çekmek ve pazarlama alanındaki profesyonellere yardımcı olmak. Burada değinmediğim sosyal sapmalar konusu da fevkalade ilginç.( Daha ayrıntılı bilgi için, yazının sonunda örendiğim kaynaklardan yararlanabilirsiniz.)

İnsanlığın ilerlemesi ve medeniyet, akıl sayesinde oluyor ama anlaşılan günlük hayatımızda yaptığımız birçok tercihte, aldığımız birçok kararda tamamen akılcı davranmak yerine, kendimize özgü bazı formüllere dayanarak karar alıyoruz. Bu formülleri deneme yanılma yoluyla buluyoruz veya ailemizden, çevremizden ediniyoruz. İşin kötü tarafı, bu kendimize özgü davranış kalıplarımızla (Heuristic) aldığımız kararlar çoğu kez rasyonellikten uzak ve kendi çıkarımız bakımından en iyi kararlar değil.

Ama insan işte böyle zayıflıkları içinde barındıran, kendini çok akıllı, çevresindekileri ise akla muhtaç gören bir varlık. İlk kez, yıllar önce, Eser Karakaş’tan duymuştum: “Dünyada en adil dağıtılmış olan şey akıldır.” Evet, gerçekten de akıl, fevkalade adaletli dağıtılmış, neredeyse herkes kendisinde olan miktardan memnun, üstelik başkasına da vermek için can atıyor.

Eylül 2012

Gökhan Sever bir yanıt verdi.

2004 opel meriva marka arabanın çok yakıt yaktığını duydum gerçeklik payı ne kadardır?

Şehir İçi:22.4 mpg (10.5 L/100Km)

Şehirler Arası:37.9 mpg (6.2 L/100Km)

Şehir İçi Şehirler Arası Kombine:30.1 mpg (7.8 L/100Km)

Daha Fazla