Bilmek istediğin her şeye ulaş

Halil Öztürk, 

Human Resource Executive

Human Resource Executive Halil Öztürk inploid.com'da 0 soru sordu, 2 soru yanıtladı ve 3 takipçisi var.

Haziran 2014

Halil ÖztürkYasemin Köken kişisini takip etmeye başladı

Yasemin Köken, İnsan Kaynakları Uzmanı, @berru03

Haziran 2014

Halil ÖztürkEsra Yılmaz kişisini takip etmeye başladı

Esra Yılmaz, İnsan Kaynakları Yöneticisi, @liriose

Haziran 2014

Halil ÖztürkTuğçe Öztürk kişisini takip etmeye başladı

Tuğçe Öztürk, İnsan Kaynakları, @tozturk

Haziran 2014

Halil Öztürkfatihtopcu kişisini takip etmeye başladı

-, İnsan Kaynakları Yöneticisi, @fatihtopcu

Haziran 2014

Halil ÖztürkEvenstar kişisini takip etmeye başladı

Evenstar, İnsan Kaynakları Uzmanı, @EvenStar

Haziran 2014

Halil ÖztürkBurcu Akyol kişisini takip etmeye başladı

Burcu Akyol, İnsan Kaynakları Uzmanı, @deci_dela

Haziran 2014

Halil ÖztürkZerox kişisini takip etmeye başladı

Zerox, İnsan Kaynakları Yöneticisi, @zerox

Haziran 2014

Halil ÖztürkSeda Zorba kişisini takip etmeye başladı

Seda Zorba, İnsan Kaynakları Yönetimi Öğrencisi, @sedazorba

Haziran 2014

Halil Öztürk  yeni bir  gönderide  bulundu.

Mobbing Yapan Bireylerin Kişilik Yapıları

Yabancı kaynaklarda "workplace bullying" olarak da geçen mobbing kavramı (1) İş yerinde mobbing olarak 1980'li yılların başında ilk defa Tıp doktoru Heinz Leymann tarafından tanımlanmıştır. Leymann Mobbingi bir yada bir kaç kişi tarafından etik dışı davranışlarla birlikte sistematik olarak yapılan psikolojik terör olarak tanımlamıştır. Kötü ve zorbaca davranışların mobbinge dönüşebilmesi için en az haftada bir kere ve toplamda en az 6 ay gibi bir süreye yayılması gereklidir. Giderek daha da kötüleşen bu davranışlar zamanla açık bir suistimal halini alabilecektir (2) . Zamanla bireyde psikolojik sorunlar ve fizyolojik belirtiler ortaya çıkabilecek hatta birey intihara kadar gidebilecektir (3) . Mobbing sadece sözlü ifadeleri kapsamamaktadır. Beden dili de buna dahil edilebilir ve çok çeşitli şekillerde yapılabilir. Mobbingde bireye karşı alınan bir cephe söz konusudur. Bu cephe alma sürecinde, bireyi küçük düşürücü davranışlar yaparak onu hedef olarak belirleme, uyumsuzluk gibi suçlamalar doğrultma, git gide yalnızlaştırarak bunaltma, kötü ima ve tutumlar gibi bir çok olumsuz negatif davranışlar bulunmaktadır (4) .

Mobbing neden yapılır sorusuna cevap olarak verebileceğimiz önemli bir neden, bireylerin kişilik yapılarıdır. Mobbingci olarak tabir edilen bu kişiler, nevrotik ve psikolojik rahatsızlıkları olan, insani ve etik davranışlardan yoksun olan bireylerdir. Zor elde ettiği işini kaybetme korkusu yaşamaktadırlar. Bu kişiler için önemli olan yaralı olan egosunu tatmin etmektir. Dolayısıyla küçücük sebeplerden büyük problemler çıkarabilmektedirler (5) . Algıları sürekli açık olarak suçlayıcı bir tavırla beraber fırsat kollarlar (6). Bu kişiler narsist kişilik olarak ifade edilen kişilik yapısına sahiptir. Narsist kişilik yapısında olan insanlar kendilerini kusursuz görürler ve sadece kendi düşüncelerini önemseyerek başkalarınınkini umursamazlar. Genellikle ilgi odağı olmayı ve herşeyi kontrol etme isteğinde olurlar. Aynı zamanda sadist kişilik yapısına sahip olan bu bireyler sadistçe davranışlarını sözleriyle yerine getirebildiği gibi eylemleriyle de getirebilirler.

145

Tüm bu bahsedilenler kapsamında görülüğü gibi psikolojik olarak rahatsız olan bireylerin mobbing davranışı sergilediğini söyleyebiliriz. Mobbing davranışını ifa eden bu bireyler sosyal olarak rahatsız ve hastalıklıdır. İş yaşamında çok dikkat etmemiz gereken bu husus personel seçme ve yerleştirme süreçlerinde karşımıza çok çıkabilecektir. Dolayısıyla bu hastalıkların farkında olarak verilmli seçim sürecini sonuçlandırmak başarılı bir davranış olacaktır. Mobbing yapan bireylerin toplumsal huzur ve düzene de olumsuz ve negatif bir çok etkilerinin bulunduğunu ifade edebiliriz. Toplumsal ve bireysel huzur için mobbingci kişilik yapılarını iyi tespit edebilmek gereklidir.

  1. Gül, Hülya (2009), İş Sağlığında Önemli Bir Psikososyal Risk: Mobbing-Psikolojik Yıldırma.
  2. Leymann, Heinz (1996), “The Content and Development of Mobbing at Work”, European Journal of Work and Organizational Psychology 5(2), University of Umea, Sweden.
  3. Davenport, Noa. , Ruth Distler Schwartz and Gail Pursell Elliot (2003), Mobbing İş yerinde Duygusal Taciz, Sistem Yayıncılık, İstanbul.
  4. Uzunçarşılı, Ülkü ve Nurhayat Yoloğlu (2007), “Mobbing/ İş Yerinde Duygusal Taciz: Ulusal ve Uluslararası Boyutu ile Çatışma Yüklü Bir İletişim Biçimi”, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi.
  5. Tutar, Hasan, İi Yerinde Psikolojik şiddet, 3. Baskı, Barış Kitap Basım Yayın Dağıtım, Ankara (2004).
  6. Çobanoğlu, Şaban, Mobbing İş Yerinde Duygusal Saldırı ve Mücadele Yöntemleri, Timaş Yayınları, İstanbul (2005) .
Haziran 2014

Halil Öztürk bir yanıt verdi.

Deneme süresi 2 ay olan bir işte 2 ay dolmadan istifa edilirse işverenin "hemen gidemezsin şu kadar süre daha kalma zorunluluğun var" deme hakkı var mıdır? Varsa kaç gündür?

Deneme süresinde her iki taraf içinde böyle bir hak yoktur. Çünkü deneme süresi bitiminde ihbar süresi iki hafta olarak devreye girer bunun öncesinde ihbar yani bildirim süresi dediğimiz her iki tarafın talep edebileceği bir hak söz konusu olmamaktadır. Taraflar arasında işin niteliğine bağlı olarak ayrıca bir sözleşme yapılmışsa eğer böyle bir durum söz konusu olabileceğini söyleyebiliriz.
Mart 2013

Halil Öztürk bir yanıt verdi.

HTML ve CSS bilgilerim yeterli düzeyde değil. Hem HTML ve CSS'e hem de ihtiyacım olacak diğer web geliştirme teknolojilerine tam hakimiyet nasıl sağlarım?

Dinamik içerikli Bir web sitesi yapmaya çalışarak bunlar hakkında deneyim edinebilirsin, kişisel bir web sitesi yapabilirsin ya da bir firmanın ticari web sitesi olabilir. Yani bir proje edinmenin önemi büyüktür. Böylelikle html yanında asp, php gibi dinamik web programlama dilleri kullanabilir aynı zamanda veritabanı, sql, javascript ve css kullanımını ve diğerler yazılım dillerini öğrenme şansına erişebilirsin.
Mart 2013

Halil ÖztürkGitar konu başlığını takip etmeye başladı.

Gitar

Gitar, parmakla veya pena ile çalınan, esasen sekiz şekline benzeyen, yan kısımları oval, sap üzerinde ses perdeleri olan, telli bir çalgı t...

Mart 2013

Halil ÖztürkHtml konu başlığını takip etmeye başladı.

Html

yönlendirme HTML

Mart 2013

Halil ÖztürkCSS konu başlığını takip etmeye başladı.

CSS

CSS - Cascading Style Sheet

Mart 2013

Halil ÖztürkASP (Klasik) konu başlığını takip etmeye başladı.

Mart 2013

Halil ÖztürkVisual Basic konu başlığını takip etmeye başladı.

Visual Basic

Visual Basic, Microsoft tarafından, Basic programlama dili üzerinde geliştirilmiş, olay yönlendirmeli, üst seviye, nesne tabanlı ve görsel b...

Mart 2013

Halil ÖztürkEmployer Brand konu başlığını takip etmeye başladı.

Mart 2013

Halil ÖztürkElektro Gitar konu başlığını takip etmeye başladı.

Elektro Gitar

Elektro gitar veya elektronik gitar, sesini manyetikleri aracılığı ile elektrik akımına dönüştüren ve bir amplifikatör ile bu akımdan ses el...

Mart 2013

Halil ÖztürkAkademik Kariyer konu başlığını takip etmeye başladı.

Akademik Kariyer

Formatting of continuation data will be changing soon. To continue using the current formatting, use the 'rawcontinue' parameter. To begin u...

Mart 2013

Halil ÖztürkHuman Resources konu başlığını takip etmeye başladı.

Human Resources

REDIRECT human resources   This is a redirect from a title with another method of capitalisation. It leads to the title in accordance with...

Daha Fazla

İlgilendiği KonularTümü

.NET

1517 Kişi   87 Soru

Yazılım

3251 Kişi   564 Soru

Müzik

2984 Kişi   472 Soru

Eğitim

4382 Kişi   643 Soru

Donanım

526 Kişi   96 Soru

İnsan Kaynakları

160 Kişi   49 Soru

Human Resources

18 Kişi   0 Soru

Akademik Kariyer

149 Kişi   30 Soru

Elektro Gitar

49 Kişi   25 Soru

Employer Brand

3 Kişi   0 Soru

ASP (Klasik)

34 Kişi   12 Soru

Gitar

60 Kişi   42 Soru

CSS

232 Kişi   37 Soru

Html

299 Kişi   48 Soru

Visual Basic

12 Kişi   9 Soru