Bilmek istediğin her şeye ulaş
Nisan 2011

Hd

Sorguluyorum; İran'da neden mazot 1TL ve biz komşu olarak faydalanamıyoruz?

Türk olmanın bedeli olsa gerek vergi üsütne vergi koymak. Timur bile bu kadar vergi almamıştır belki de.
 • 3 Yanıt
Nisan 2011

Hd

Biz doğulu muyuz yoksa batılı mıyız?

biz diyemeyiz. doğuya göre batılıyız batıya göre doğuluyuz.
 • 2 Yanıt
Nisan 2011

Hd

AB mi? ABD'mi? Rusya mı? Yoksa İran mı bizim gerçek dostumuz?

Hiçbir ülke dostumuz değildir. Ülkeler dost olmaz sadece çıkar birliği kurarlar. 
 • 14 Yanıt
Nisan 2011

Hd

Ne Asya ne Avrupa biz Anadolu'luyuz. Bu topraklar tarihte var olan bütün yayılmacı büyük belalardan etkilenmiştir. Çok kozmopolit mi desek, bu topraklardayız. Savunma giderimiz daima çok olacaktır. Sizce?

Kozmopolit olmakla savunma giderlerinin çok olacağı anlamına gelmez.Dünyanın en kozmopolit ülkesi Lüksemburg nufusa göre tabiki sonra Almanya dır.Terör varmı bu yerlerde yok herhangi bir gider de olmaz haliyle.Yani birilerinin oyuncağı olmakla alakalıdır herşey biri terörü çıkarır kimin desteklediği bellidir sen yıllarca şehit ver para akıt.
 • 1 Yanıt
Nisan 2011

Hd

Japonya 130 milyon nüfusla; bizim toprakların yarısı olan toprağıyla 4 trilyon $ üretiyor. Bu üretim İngiltere, Fransa ve Almanya'nın toplamı kadardır. Bu nasıl oluyor da oluyor?

2. dünya savaşından sonra japonyanın ordu kurması yasaklandı. ordu çok büyük bir tüketim gücü. düşünün sadece pkk terörü için 30 yılda 100 milar dolar maddi kayıp var buna manevi kayıpları eklediğimizde rakkamın nerelere geleceği belli bile olmaz ayrıca sadece terör yatırımı bu birde ulusal güvenlik var tabii ağır silahlar ve pahalı teknoloji için harcanan parada çok ama çok fazla. işte bu giderler 2.dünya savaşından sonra japonya da yok doğal olarak bu kadar büyük para teknolojiye ve insan eğitimine gidiyor ve gelişmişlik arkasından geliyor.
 • 5 Yanıt
Şubat 2011

Hd

Arkadaşlar 57 adet müslüman devlet varmış ve bunların toplamı bir Japonya kadar üretim yapamıyormuş. Acaba neden?

burdan anlıyoruz ki öze bakmak lazım, söze değil. demek ki gerçek müslüman japonlarmış !... 
 • 11 Yanıt
Ocak 2011

Hd

Büyük devletlerin entrikaları gelişmemize nasıl engel olmuşlardır?

abdülhamit japonyanın neden kalkındığını anlatırken ; Biz diyor avrupalı sırtlanların geçiş yoluna çadır kurmuşuz. Büyük devletlerin entrikalarının bizi (daha o dönemlerde) rahat bırakmadıklarını anlatmak istemiştir. japonya orada denizin ortasında bize nazaran huzurludur.
 • 2 Yanıt
Ocak 2011

Hd

Bizim bayrağımız neden bu kadar güzeldir?

İçimizde Türk Kanı Olduğu İçin Bize Güzel Gelmektedir.
İçerisinde Türk Kanı Olduğu İçin Düşmana Korku Salmaktadır.
 • 11 Yanıt
Ocak 2011

Hd

Osmanlı padişahları neden hacca gitmedi?

Osmanlı padişahları ve onları etkileyen ulema, bir padişahın devlet başkanlığı görevlerini ‘şahsî ibadetleri uğruna’ aylar boyu terk etmesini caiz görmemişlerdi. Yani bu tutumda şahsî ibadetlerini kamusal hizmetlerinin önüne geçirmeme kaygısı ağır basmış ve bu, zamanla hanedanın erkek üyeleri için tartışılmaz bir gelenek halini almıştı. Nitekim II. Osman da, hacca gitmeye niyetlendiğinde en başta kayınpederi Şeyhülislam Esad Efendi kendisine karşı çıkarak, “Padişahlara hac lazım değildir, oturup adl eylemek evlâdır. Caiz ki bir fitne zuhur eyleye” fetvasını vermişti.
 • 4 Yanıt
Aralık 2010

Hd

Müslüman toplumlar neden geri kalmıştır? Neden bir Rönesans geliştirilememiştir?

Soruyu bir de tersten soralım 14.yy dan 16.yy a kadar diğer devletler neden Osmanlı İmparatorluğunun gerisinde kalmışlardır?
 • 19 Yanıt
Aralık 2010

Hd

Osmanlıda resim yapmak günah sayılmasına rağmen Fatih'in bunu umursamayıp, İtalyan ressam Belliniye resmini yaptırdığını biliyor muydunuz?

Peki siz bu resmin Fatih Sultan Mehmet Han'ın oğlu Sultan II.Bayezid Han tarafından derhal elden çıkarıldığını biliyormuydunuz?
 • 8 Yanıt
Aralık 2010

Hd

Osmanlı İmparatorluğu neden yıkılmıştır?

Bütün imparatorluklar neden yıkılmışsa, ondan.

Osmanlı aslında neden bu kadar uzun ömürlü olmuştur diye açılırsa, Osmanlının medeniyet algısı, bu algının Avrupa medeniyeti ile farkları ortaya konabilir, birçok tespit, analiz yapılabilir, günümüze dair çıkarımlarda bulunabilinir.

Osmanlı İmparatorluğu neden yıkılmıştır sorusunun artık şablon birçok cevabı var, son dönemlerde Avrupa daki reform hareketleri neticesinde ortaya çıkan ticari, sanayi, bilimsel, felsefi, askeri alanlardaki atılım dalgasına katılamamış ve güçsüz kalan yapı, milliyetçilik akımlarına dayanamamış ve akabinde de başlı başına bir hedef haline gelmiş, getirilmiştir.

Ben olaya başka bir açıdan katkı sağlamak istiyorum.

İlk defa Marx tarafından ortaya atılan ve Kondratiyev tarafından geliştirilen Uzun dalgalar teorisi; (alıntıyla devam ediyorum.)

esatbatur.com/makale.aspx?id=528
Bu modeller arasında belki de en meşhur olanı Kondratiev'in uzun vadeli döngü modelidir (ortalama 50 yıl).
Kondratiev Rus asıllı bir araştırmacıydı. 1925 yılında kapitalist ekonomilerdeki iniş ve çıkışları inceleyen bir çalışma yayınlamış ve bu ekonomilerdeki iniş ve çıkışların 50-60 yıllık zaman zarfında gerçekleştiğini keşfetmiştir. Sovyetler kendisinin bu çalışmalarından istifade etmek istemiş ve onu kapitalist ekonomilerdeki düşüş dalgasının proletaryanın devrimiyle sonuçlanacağını ve komünist ekonomik modelin kapitalist sistemin yerini almasıyla ekonomideki iniş ve çıkışların son bulacağını kanıtlamakla görevlendirmiştir. Ama Kondratiev bu döngülerin tarihsel süreç içerisinde önlenemez bir şekilde geliştiğini, bunların insan doğasına bağlı olduğunu ve komünist sistemin bu döngüleri değiştiremeyeceğini söylemiştir. Bu keşfi Sovyetler'in hoşuna gitmemiş ve 1930'da rejim tarafından öldürülmüştür.
Kondratiev bu çalışmayı yaparken 19. yüzyılda Almanya, İngiltere, Fransa ve ABD'de enflasyon, faizler, hammadde fiyatları, dış ticaret, mevduat verilerini incelemiş ve bu ekonomilerin iniş ve çıkışlarının ortalama ömrünün ortalama 54 yıl olduğunu hesaplamıştır. Bu döngülerde %25 hata payı bulunmaktadır.
Kondratiev'in ölümünden sonra yaptığı çalışmalarına Avusturya ekolünün efsanevi isimlerinden Joseph Schumpeter 1939 yazdığı iş döngüleri-Kondratiev Dalgaları isimli kitabında yer vererek Kondratiev'i ölümsüzleştirmiştir.
Kondratiev'in 19. yüzyılda keşfetmiş olduğu üç önemli döngü vardır. Bunlar:
Birinci Dalga: Yükseliş 1780-90'dan 1810-17'ye kadar; Düşüş 1810-17'den 1844-51'e kadar
İkinci Dalga: Yükseliş 1844-51'den 1870-75'e kadar; Düşüş 1870-75'den 1890-96'ya kadar
Üçüncü Dalga: Yükseliş 1890-96'dan 1914-20'ye kadar; Düşüş 1914-20'den .............(çalışma tamamlanamadı)
Kondratiev'den bayrağı devralan ekonomistler üçüncü dalganın 1947-48'de tamamlandığını buldular.
Bunu izleyen dördüncü bir dalga keşfedildi. Bu dalga 1947-48'den 1973-80'e kadar yükseliyordu; düşen dalga ise 1973-80'de başlamıştı.
Bunlara benzeyen çok çeşitli çalışmalar yapıldı. Hatta bazı araştırmacılar ekonomideki dalgaları doğadaki dönüşümlere, mevsimlere, güneşin hareketlerine vs. bağlayarak değişik sonuçlar ortaya çıkardılar. Örneğin dünyanın hareketine bağlı olarak gelişen kuraklıklar, iklimsel soğuma ve ısınmalar, bunların tarıma etkisi. Tarımsal üretimin artmasına bağlı oluşan bolluk dönemleri veya azalmasına bağlı kıtlık dönemleri, bunun dünya nüfus artışına, büyümeye olan etkileri vs. bütün bunları açmak ve birbiri ile ilgisiz görülen gelişmeleri birbirine bağlamak mümkün.
Bugün kullanmakta olduğumuz kredi bazlı parasal sistem için bir dönüm noktası olarak Federal Reserve'in kuruluş tarihini dönüm noktası olarak kabul edebiliriz. Bu tarih 1913 yılıdır.
Pekiyi 1913'e iki tane 50 yıl yani çift Kondratiev döngüsü eklersek ne buluruz? 2013.??


---------------------------------------------------------------------
Aslında modern teori Elliot Dalga Teorisi ve Kondratiyev çevrimlerini kapsıyor ve daha da büyük Super Cycle denilen dalgaları ortaya koyarak, daha büyük açılımlara kavuşuyor.

Alıntı;borsanaliz.com/index.php?option=com_content&view=article...

Elliott Dalga Prensipleri adını Ralph Nelson Elliott'dan almıştır. Dow teorisinden ve doğadaki hareketlerin incelenmesinden ilham alan Elliot, stock market hareketlerinin, tekrar eden dalga formasyonları incelenerek, önceden bilineceğini söyler. Aslında Elliott, sadece stock marketlerin değil, insanların faaliyetlerinin, bu dalga teorisine uygun geliştiğine inanır.
C.J.Collins'in de yardımları ile, Elliott'un fikirleri, 1939 yılında Financial World dergisinde yayınlandıktan sonra, Wall Street'in dikkatini çekmiştir. 1950'li ve 1960'lı yıllarda ( Elliott'dan sonra) onun çalışmaları Hamilton Bolton tarafından geliştirilmiştir. 1960 yılında, Bolton " Elliott Wave Principle- A Critical Appraisal" kitabını yazdı. Bu Elliott'dan sonra konuyla ilgili yapılan ilk kaydadeğer çalışmaydı. 1978 'de Robert Prechter ve A.J.Frost " Elliott Wave Principle" kitabını birlikte yazdılar.

-----------------------------------------------------------------------


Yani insanlık büyük sosyal dalgalarla hareket ediyor, tüm sosyoekonomik datalar ölçülebildiği oranda Elliott Teorisindeki, atılım, düzeltme şeklinde formasyonlarla hareket ediyor. Her dalganın, umut, iyimserlik, çılgınlık, unutsuzluk, çöküş şeklinde karakterize edilebilecek kitle özellikleri var.Sinema endüstrisi bile bu paralelde, tüketim harcamaları, kredi kullanım oranları, herşey ama herşey ilginç bir uyum içinde.

Mevzuyu bağlamak istediğim nokta; insanlığın gelişimi içinde, yönetim modelleri, ekonomi modelleri, toplum algıları, medeniyet yapısı, sürekli bir evrim içinde.

Osmanlı da bu sosyolojik çevrimlerden nasibini aldı ve devrini tamamladı, ulus devlet yapısı da, kapitalist ekonomi modeli de, sınırları çizilmiş vatan kavramı da devrini tamamlayacak ve başka bir şeye evrilecek.

Şayet salt kapitalizm şeklinde ortaya çıkarsa Yeni Dünya Düzeni, aynılaştırılmış halklar, aynı dili konuşacak ya da dil artık bir unsur olma vasfını kaybedecek her şeyi her şeye anlık çeviren cihazlar gelişecek, klasik devlet yapıları ortadan kalkacak, mega kartellerin perde gerisinde, ön planda bürokratik teknotrat elitlerinin idare ettiği globalizmin son halkasına uyumlu Tek Dünya Devleti hüküm sürecek.

Bu durumda, belki 100 yıl sonra geriye baktığımızda, bu bölgesel, çoğunlukla etnik devlet ve toplum yapısı şeklindeki yaşamı oldukça ilkel bulacağız.
 • 14 Yanıt
Aralık 2010

Hd

Sıcak havada beyin kısa devre yaptığı için soğuk ülkelerin daha fazla bilim adamı çıkardığı ve sıcak ülkelerdenden de bu yüzden bilim adamı çıkmadığı düşüncesine katılıyor musunuz?

siz gerçekten bu sorunun bir düşünceden kaynaklandığını mı sanıyorsunuz?

bu bir düşünce değil yahu. soru, at kafadan bilgi yarışması dahilindeymiş gibi...

 • 5 Yanıt
Daha fazla göster