Bilmek istediğin her şeye ulaş

Arif Baltaci,

Avukat

Avukat, Şair, Marka Hukukçusu, Edebiyatçı, Doğa Aşığı, Spor Tutkunu http://www.baltaci.av.tr

Temmuz 2014

Arif Baltaci

Devlet Memuru Olma Şartları

Devlet memuru olabilmek için 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu çeşitli şartlar öngörmüştür. Kanunun 48 madde de belirtilen bu şartlar Genel ve Özel Şartlar adı altında iki ayrı bölümde ele alınmıştır. Öncelikle Genel Şartlar bölümünü inceleyeceğiz.

DEVLET MEMURU OLMAK İÇİN ARANAN GENEL ŞARTLAR
1- Türk Vatandaşı Olmak
Bu maddenin tek bir alternatifi vardır. 1989 senesinde çıkarılan 375 sayılı KHK ile Bulgaristan’dan mecburi olarak Türkiye’ye göç eden Türk Soylu kişiler de devlet memuru olabilirler.
2- Yaş Şartlarını Taşımak
Devlet Memurları Kanunu uyarınca memuriyete girişte iki türlü yaş şartı vardır. Birincisi DMK madde 40 da belirtilmiştir. Bu madde de en az olunması gereken yaş ifade edilmiştir. Bu da rüşt sınırı olan 18 yaşın doldurulması anlamına gelecektir. İstisnai olarak da meslek veya sanat okulunu bitirin kişiler için eğer kazai rüşt kararı mevcutsa bu kişiler 15 yaşını doldurmuş olmak şartıyla memuriyete kabul edilecektir.
Üst sınır ise başvurulan memuriyete göre değişmektedir. Bazı memuriyetler için üst sınır bulunmazken bazı tür memuriyetler de bu sınır 35 yaşı doldurmamış olmak bazı tür memuriyetler de ise 30 yaşı doldurmamış olmak şeklinde belirtilmiştir.
3- Öğrenim Şartlarını Taşımak
Memur olmak için aranan şartlardan biri de öğrenim durumudur. Bu da 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu madde 41 de belirtilmiştir. Buna göre; memur olmanın öğrenim yönündeki ana şartı ortaokulu bitirmektir. İş için ortaokul mezunu aday bulunamadığı durumlarda ilkokul mezunlarından da alım yapılabilecektir. Fakat memur alacak kurumların memur alma şartları için hazırlayacağı yönetmelikte bu şartlar değiştirilebilir. Farklı yeteneklerde istenebilir. Mesela üniversite mezunu olma ve İngilizce bilme şartı da getirilebilir. Bu durum kurumun alım için çıkaracağı yönetmeliklerde belirtilecektir.
4- Kamu Haklarından Mahrum Bulunmamak
Devlet memuru olmak için başvuru yapan kişilerin haklarında mahkemece verilmiş kamu haklarından mahrumiyet kararı bulunmaması gerekir. Eğer başvuru yapan kişi için böyle bir karar verilmişse kişinin başvurusu kesinlikle kabul edilmeyecektir.
5- Memurluğa Engel Suçları İşlememiş Olmak
Bir önceki yazımızda ayrıntılı olarak yazdığımız memurluğa engel olan suçlardan herhangi birisini işleyen kişiler devlet memurluğuna kabul edilmeyeceklerdir.
6- Askerlik Durumu Açısından Uygun Olmak
Memurluğa kabul edilmek için askerlik durumunun uygun olması gerekir. Askerlik durumunun uygunluğundan kastımız ise askerlikle ilgisinin bulunmaması, askerlik çağına gelinmemiş olması, askerliğini tamamlamış olması, askerlik yapamaz tarzında bir rapor almış olması veya askerliğini erteletmiş olmasıdır.
7- Görevini Yapmasına Engel Bir Hastalığı veya Akıl Hastalığı Bulunmamak
Memurluk için başvurulan kadro engelli kadrosu olmadığı sürece işini yürütmekte engeli veya hasatlığı olan kişiler memuriyete kabul edilmeyecektir. Akıl hastaları ise iş yapamayacak durumda ise engelli kadrosunda dahi kabul edilmezler.
DEVLET MEMURU OLMAK İÇİN ARANAN ÖZEL ŞARTLAR
Devlet memuru olmak için gerekli özel şartlar kanunda ayrıntılı anlatılmamıştır. Sadece bir atıfla yetinilmiştir. Çünkü bu şartların belirlenmesi kurumlara göre farklı farklı olacaktır. Uygulamada bu şartlar kurumlar için çıkarılan yönetmelikle belirlenir.
Devlet Memurları Kanununda özel şartlar hizmet göreceği sınıf için belirtilen eğitim ve öğretim kurumlarından diploma almış olmak ve kurumların özel kanun veya mevzuatında gerekli şartları taşımak olarak genel bir ifade ile belirtilmiştir.


webunya.com/devlet-memuru-olma-sartlari