Bilmek istediğin her şeye ulaş

Hüseyin Tuncel, 

Türkçe Öğretmeni

Türkçe Öğretmeni Hüseyin Tuncel inploid.com'da 0 soru sordu, 0 soru yanıtladı ve 1 takipçisi var.

Mayıs 2013

Hüseyin TuncelAtasözleri konu başlığını takip etmeye başladı.

Atasözleri

Geçmişten günümüze gelen, uzun deneyimlerden yararlanarak kısa ve özlü öğütler veren, toplum tarafından benimsenerek ortak olarak kullanılan...

Mayıs 2013

Hüseyin TuncelÖğretmenlik konu başlığını takip etmeye başladı.

Öğretmenlik

Genel anlamda öğretmenlik öğretmenin görevi, meslek ise bir kimsenin geçimini sağlamak için yaptığı sürekli iş, sürekli uğraş demektir. Buna...

Mayıs 2013

Hüseyin TuncelTürkçe konu başlığını takip etmeye başladı.

Türkçe

Türkçe veya Türkiye Türkçesi, ortak Altay dil ailesine bağlı Türk dillerinin Oğuz öbeğine üye bir dildir. Türk dilleri ailesi bünyesindeki O...

Mayıs 2013

Hüseyin TuncelGüzel Sözler konu başlığını takip etmeye başladı.

Güzel Sözler

Güzel Sözlerİnternet kullanımın hayatımızda hızlı bir şekilde artmasını kimse inkar edemez.Günlük yaşantımızda bir çok alanda internetten fa...

Mayıs 2013

Hüseyin TuncelÖğretmen Atamaları konu başlığını takip etmeye başladı.

Öğretmen Atamaları

Formatting of continuation data will be changing soon. To continue using the current formatting, use the 'rawcontinue' parameter. To begin u...

Mayıs 2013

Hüseyin TuncelEğitimci konu başlığını takip etmeye başladı.

Eğitimci

YÖNLENDİRME Öğretmenlik

Mayıs 2013

Hüseyin TuncelCümle konu başlığını takip etmeye başladı.

Cümle

Cümle veya tümce; bir ifade, soru, ünlem veya emiri dile getiren; kendi başına anlamlı kelimeler dizisi. Çoğunlukla özne, tümleç ve yüklemde...

Mayıs 2013

Hüseyin TuncelDiksiyon Kursları konu başlığını takip etmeye başladı.

Diksiyon Kursları

Diksiyon Kursları

Mayıs 2013

Hüseyin TuncelAçıklama konu başlığını takip etmeye başladı.

Açıklama

Açıklama, bir terim, kavram ya da başka dilsel olgunun daha iyi anlaşılması için yapılan ek bilgidir. Söz konusu bilgi, açıklanacak sözcükte...

Mayıs 2013

Hüseyin TuncelKelime konu başlığını takip etmeye başladı.

Kelime

Kelime ya da sözcük; tek başına anlamlı, birbirine bağlı bir ya da daha fazla biçim birimden (morfem) oluşan, ses değeri taşıyan dil birimi....

Mayıs 2013

Hüseyin TuncelHikaye konu başlığını takip etmeye başladı.

Hikaye

YÖNLENDİR Hikâye

Mayıs 2013

Hüseyin Tuncelİsimler konu başlığını takip etmeye başladı.

İsimler

redirectİsim

Mayıs 2013

Hüseyin TuncelFiloloji konu başlığını takip etmeye başladı.

Filoloji

Filoloji, Eski Yunanca'da philos (sevgi) ve logos (kelime) sözcüklerinin birleşmesi sonucunda ortaya çıkmıştır. "kelime sevgisi" anlamındadı...

Mayıs 2013

Hüseyin TuncelAlfabe konu başlığını takip etmeye başladı.

Alfabe

Abece ya da yabancı kökenli karşılığıyla alfabe, her biri dildeki bir sese karşılık gelen harfler dizisidir. "Abece" kelimesi, Türkçedeki il...

Mayıs 2013

Hüseyin TuncelOkuma Yazma konu başlığını takip etmeye başladı.

Okuma Yazma

Okuma ve yazma bilgisi ("Okuma yazma." Güncel Türkçe Sözlük, Türk Dil Kurumu. Erişim: 04 Haziran 2007.)

Daha Fazla

İlgilendiği KonularTümü

Açıklama

34 Kişi   1 Soru

Hikaye

81 Kişi   25 Soru

Öğretmenlik

461 Kişi   74 Soru

Güzel Sözler

128 Kişi   14 Soru

Cümle

17 Kişi   0 Soru

Türkçe

233 Kişi   111 Soru

Kelime

24 Kişi   19 Soru

İsimler

12 Kişi   10 Soru

Öğretmen Atamaları

90 Kişi   11 Soru

Atasözleri

92 Kişi   30 Soru

Okuma Yazma

9 Kişi   5 Soru

Diksiyon Kursları

21 Kişi   3 Soru

Filoloji

9 Kişi   13 Soru

Eğitimci

49 Kişi   2 Soru

Alfabe

10 Kişi   5 Soru