Bilmek istediğin her şeye ulaş

Veritabanı Yöneticisi Sinan inploid.com'da 0 soru sordu, 3 soru yanıtladı ve 3 takipçisi var.

Kasım 2013

Sinan bu yanıtı beğendi:

Hangi veritabanını kullanıyorsunuz? Niçin?

İlişkisel veritabanı olarak PostgreSQL kullanıyoruz. En az Oracle kadar kararlı ve enterprise ihtiyaçları karşılar durumda, MySQL kadar performanslı, ücretsiz, BSD Lisanslı olduğu için lisans sıkıntısı yok... NoSQL veritabanı olarak MongoDB kullanıyoruz ama alternatiflerini yeterince incelemediğim için önerebilecek durumda değilim.
Kasım 2013

Sinan bir yanıt verdi.

Veritabanı tasarımında dikkat edilmesi gereken konular nelerdir?

Veritabanı tasarımında en önemli şey, tasarımı yapılacak sistemin analizinin çok iyi yapılmasıdır. Bu madde olmadan diğer maddelere geçilmemeli.
Normalizasyon-Denormalizasyon kavramları çok iyi bilinmeli ve uygulanmalı.
Foreign Key'ler constraint yapılarak tabloda alakasız ve null bilgilerin oluşması engellenmeli.
Tablodaki alan sayısı yirmiyi geçerse tasarımı gözden geçirin. Ürün/sistem özellikleri attribute'tür, attribute'ler tablo alanı olarak tasarlanmamalı.
Ekim 2013

SinanJava konu başlığını takip etmeye başladı.

Java

Java, Sun Microsystems mühendislerinden James Gosling tarafından geliştirilmeye başlanmış açık kodlu, nesneye yönelik, zeminden bağımsız, yü...

Ekim 2013

SinanScala konu başlığını takip etmeye başladı.

Scala

Scala şu anlamlara gelebilir: Scala, bir işlevsel programlama dili La Scala, Milano'da yer alan bir opera binası

Ekim 2013

SinanMySQL konu başlığını takip etmeye başladı.

MySQL

MySQL, çoklu iş parçacıklı (multi-threaded), çok kullanıcılı (multi-user), hızlı ve sağlam (robust) bir veritabanı yönetim sistemidir.

Ekim 2013

Sinan bir yanıt verdi.

Veri girişi ile kullanıcılar tarafından devamlı güncellenen ve veri eklenen veritabanındaki bir tablonun, indekslenmesi uygun mudur?

Elinizde, index oluşturmak için, sistem araçları yoksa, başvurularak yegane kaynak, update ve select cümlecikleridir. Bü cümleciklerin where kısmındaki sütunları kullanarak, tekli, ikili, ... indexler yaratabilirsiniz. Verinin select edilmesi her zaman update/insertten daha yoğundur, o yüzden index'in oluşturacağı minimum yavaşlık, sorgulardaki iyileşmenin yanında göze çarpmaz.
Ekim 2013

Sinan bir yanıt verdi.

Sql'de group by kullanılırken select * kullanılabilir mi?

Select * ile Select grup_sutun1, grup_sutun2, ... , arasında bir fark yoksa, gruplanan sutünlar kendi aralarından unique'dir. Dolayısıyla gruplamanın gereksinimi olan, count, sum, avg gibi işlemler manasız kalıyor. Halbuki gruplamanın mantığı benzer kayıtlar üzerinden anlamlı kısa bilgiler oluşturmaktır.
Daha Fazla