Bilmek istediğin her şeye ulaş

Elektrik Elektronik Yüksek Mühendisi İlker inploid.com'da 1 soru sordu, 0 soru yanıtladı ve 16 takipçisi var.

Ocak 2014

İlker bir yanıta alt yorum yaptı

geiger metreniz varsa ortamdaki radyasyonu ölçebilirsiniz.
"rad" birimi absorbe edilen radyasyon birimidir. 1 rad = 0. 01 Gy = 0. 01 J/kg. Yani 1 kg'lik bir kütlenin ne kadar enerji emdiğini joule cinsinden söyler.

"Sievert" ise efektif doz birimidir. Radyasyonun biyolojik etkilerini anlamaya yarar. Eger vücuda gelen radyasyon 1 Gy için kaynak foton olduğunda bu 1 Sv efektif dos kaynak proton is 2 Sv efektif dozdur.
Ocak 2014

İlker bu yanıtı beğendi:

Cam neden saydamdır?

Cam, kuvars ve sodadan meydana gelmiştir. Cam, aslında ne tam bir sıvı ne de gerçek bir katıdır. Hatta sıvıya daha yakındır, çünkü katıların atomlarının kristal yapısı düzgündür fakat camın atomik yapısındaki düzen sıvılardaki düzene benzer.

Camda, katı bir cisimde olduğu gibi atomların belli aralıklarla kendini tekrarlayan bir diziliş düzeni yoktur.

Camın yapısında hiç bir kristal oluşumuna rastlanmaz. Arada sırada görülen bazı kristaller ise camdaki kusurlardır. Bu yüzden cam için, "çok ağdalı bir sıvı" denilebilir.

Ağdalı oluşu nedeniyle, normal dış etkenlerde bile şeklini değiştirmez. Camın içinden geçen ışık demetinin kırılma ve yansımaya uğramadan doğrudan geçmesinin nedeni, bir sıvıda iç sınırların bulunmamasıdır.

Bu nedenle cam saydamdır, ve biz bir cama baktığımızda arkasındakileri olduğu gibi görürüz.
Ocak 2014

İlker bu yanıtı beğendi:

Alternatif akım diyotlar kullanılarak nasıl düz akıma çevrilir?

Bunun için öncelikle diyot işlevini bilmemiz gerekiyor. İdeal olarak açıklayacak olursak diyot tek yönlü akım geçiren bir devre elemanıdır.

Elektronik
Şekil 1. Diyot gösterimi

Anottan(+) katota(-) doğru akım geçirme yönü vardır (Şekil 1) ve ters yönde akım geçirmez. Basit örnek olarak metro çıkışlarında tek yönlü çalışan turnikeleri örnek verebiliriz.

Alternatif akımı, düz akıma çevirmek için diyot köprüsü adını verdiğimiz 4 adet diyottan oluşan devre kullanılır.

Elektronik
Şekil 2. Diyot köprüsü devresi

Şekil 2'de gösterildiği gibi alternatif akımın A ve B uçları dikkate alındığı zaman, iki uç fazı 180 derece kaymış iki sinüs sinyali olarak düşünülebilir. Bu demek oluyor ki, bir periyodun yarısında A > B ve diğer yarısında B > A.

Elektronik
Şekil 3. Alternatif akım grafiği

Şekil 3'te gösterilen alternatif kaynak grafiğinin,
1. Kısmı analiz edecek olursak;
1. Diyot iletimde, 2. Kapalı, 3. Kapalı, 4. İletimde olduğunu, 1. Diyotun akımı ilettiğini ve 4. Diyotun referans düğümünden B terminaline doğru iletimde olduğunu görürüz.

2. Kısımda ise;
1. Diyot kapalı, 2. İletimde, 3. İletimde ve 4. Nün kapalı olduğunu, 2. Diyorun yüke akım ilettiğini ve bu sefer 3. Diyotun referans bağlantısını yaptığını görürüz.

Bu işlem sonucunda Şekil 4'te gösterilen grafik elde edilir.
Elektronik
Şekil 4. Doğrultulmuş akım grafiği

Bu grafiği düz akıma çevirmek için Şekil 2'de C ile gösterilen kondansatör kullanılır. Öyle ki, Şekil 5'te kırmızı ile gösterilen sinyal gibi her adımda biraz daha yükselerek, yeterli zaman sonunda istenilen doğru akım değerine ulaşır.

Elektronik
Şekil 5. Kondansatör çıkış grafiği

Diyot köprüsünü 4 tane diyotu Şekil 2'deki gibi bağlayarak oluşturabilirsiniz, veya hazır devre elemanı olarak satılan diyot köprüleri de mevcuttur.
Daha Fazla

İlgilendiği KonularTümü

Elektronik Mühendisliği

314 Kişi   22 Soru

Elektronik Devreler

194 Kişi   12 Soru

Elektrik Sayacı

84 Kişi   5 Soru

Elektrik Üretimi

110 Kişi   11 Soru

Elektronik Markaları

34 Kişi   9 Soru

Elektronik İmza

97 Kişi   3 Soru

Elektronik Cihaz

186 Kişi   11 Soru

Hidroelektrik Santrali

53 Kişi   2 Soru

Elektronik Güvenlik

94 Kişi   8 Soru

Elektronik Müzik

45 Kişi   7 Soru

Elektrik Mühendisliği

63 Kişi   21 Soru

Elektrik Sigortası

17 Kişi   3 Soru

Elektrik Kontrol

27 Kişi   1 Soru

Optoelektronik

9 Kişi   0 Soru