Bilmek istediğin her şeye ulaş

Enfal Anıl,

İnşaat Mühendisi

Mühendis işletmeci Gezen fotoğrafçı

Ekim 2014

Enfal Anıl

Mahiyeti aynı markası farklı kaşar peynirler farklı sürelerde küfleniyor, bunun nedeni kalite mi fazla katkı mı?

Seneler önce kimyager bir çiftle tanışmıştım. Maddenin adını da şu anda unuttum ama Tarım Bakanlığının, gıdaların uzun saklanabilmesi için izin verdiği bir maddeden söz etmişlerdi. Lakin dozajlar için bir uygulama olmadığından, fazla kullanıldığını da eklemişlerdi.
Sanırım bu tarz bir madde kullanımıyla alakalı olabilir geç küflenme.
Ayrıca son derece de sağlıksız.
 • 4 Yanıt
Kasım 2012

Enfal Anıl

Yurtdışında üniversite okumak için gerekli olan sınavlar nelerdir?

Diğer ülkeleri bilmiyorum ama İspanya'daki sistem çok rahat.Eğer İspanyolca biliyorsanız her üniversitenin yılda 2 kere yaptığı sınavlar var.Bu sınavlara girmek için lise mezunu olmak bile gerekmiyor.Okumak istediğiniz bölümle ilgili soruları cevaplıyorsunuz ama İspanyolca.Hatta sınav ÖSS'ye oranla çok kolay diyebilirim.Yabancı öğrencilere böyle bir fırsat tanıdılar ekonomik kriz yüzünden.Benim gittiğim Murcia Üniversitesi'nde yıllık harç 1000 euro'ydu.Yani İspanya'da okumak isterseniz çok güzel bir fırsat.

 • 1 Yanıt
Kasım 2012

Enfal Anıl

Denetim şirketlerinde çalışmak için gerekli olan özellikler nelerdir?

 • Çok iyi bir seviyede İngilizce bilmek gerekir.Çünkü bu şirketler bütün her gelişmeyi Türkçe'ye çevrilmeden İngilizce takip eder ve şirket içinde hazırlanan raporlarda kullanılan dil İngilizce'dir.
 • Bağımsız denetim,vergi denetimi ya da farklı bir departman seçilmeden önce iyi bir araştırma yapılmalıdır.Bunların arasındaki farkları iyi bilmek gerekir.
 • Bu şirketlerde çalışmak isteyenlerin kişisel özellikleri de önemlidir.Konuşkan,dışa dönük ve adaptasyon sorunu olmayan kişiler olmalıdır.Bu işte farklı gruplar ve farklı yerlerde çalışmak gerekeceği için ayak uydurabilecek birisi olmak gerekir.
 • İlk başta çok yüksek bir maaş beklememek lazım.Ama verdiğiniz emekler sonradan boşa çıkmaz.İlk 3-4 sene çalışırken doktora yapıyormuş gibi düşünebilirsiniz.
 • Stajınızı YMM'de yapmışsanız artı puan olur.
 • 1 Yanıt
Kasım 2012

Enfal Anıl

Kriz yönetimi konusunda gelişmek için ne gibi eğitimler gereklidir?

Yönetici ve yönetici adaylarına kriz yönetimi seminerleri verilmektedir. Seminerin içeriği şöyledir.

 • Kriz Kavramı
 • Kriz Nedenleri
 • Krizin Türleri
 • Kriz Yönetimi Aşamaları
 • Kriz Yönetimi Teknikleri
 • Kriz Planı Oluşturma
 • Konuyla İlgili Eğitim Oyunları
 • Krizlerden Ders Alarak Fırsata Dönüştürme.

 • 1 Yanıt
Kasım 2012

Enfal Anıl

Fotoğraf makinesi kalibrasyonu nasıl yapılır?

Gri kart

Gri kartın temel fonksiyonu, çekilen fotoğrafın renk kalibrasyonunu bir diğer deyişle beyaz dengesini (white balance) yapmaktır. Gri kart, ışığı %18 oranında yansıtır. Gri kart kullanılarak kalibre edilen veya çekilen fotoğraflarda renkler gerçek renkleri yansıtır. Beyaz tam beyaz, siyah tam siyah, kırmızı tam kırmızıdır. İnsan gözü ve dolayısıyla beyni renkleri her ışık ortamında tam ve doğru algılar. Beyaz bir kağıt, ev ortamında da bize beyaz görünür, gün ışığı altında da, floresan ışığında da veya mum ışığında da. Ancak bugünün dijital fotoğraf makinaları, insan gözü ve beyni kadar gelişmiş değildir. Dolayısıyla renkleri, farklı ışık şartlarında farklı algılarlar ve farklı kaydederler. Bu nedenle, çektiğimiz fotoğrafların doğru renklere sahip olduğuna emin olmak için gri kart kullanırız.


Gri kart 2 farklı şekilde kullanılabilir:


1. Çekilen fotoğrafın içerisine (fotoğraftan daha sonra kesilip atılabilecek bir bölgeye) gri kartın kendisi dahil edilir. Bu durumda daha sonra kullanılan Photoshop veya benzeri bir program ile fotoğrafın renkleri düzeltilebilir. Aşağıdaki fotoğrafta soldaki kare, makinanın orijinal çektiği fotoğraf, sağdaki kare ise Photoshop ile düzeltilmiş fotoğraftır. Fotoğraf MakinesiPhotoshop ile renk düzeltmesi sırasıyla; Image / Adjustments / Levels komutları kullanılarak yapılır.

Levels penceresindeki damlalık işaretlerinden ortada olanı, gri renk damlalığını ifade eder. Bu damlalık seçilerek fotoğraf üzerindeki gri karta tıklandığı takdirde, fotoğraf olması gereken doğru renklere kavuşacaktır. Burada Photoshop'a söylenen şudur: "Tıkladığım renk gerçek gridir, sen de diğer tüm renkleri buna göre kalibre et."

Fotoğraf Makinesi


2. Bir diğer gri kart kullanım şekli, fotoğraf makinenizin renk kalibrasyon modu kullanılarak yapılır. Orta ve üst sınıf dijital SLR fotoğraf makinalarında olan bu özellik sayesinde, renk kalibrasyonu, ortam ışığına göre doğrudan makinenin kendi bünyesinde yapılır. Böylece, sonradan kullanılacak Photoshop veya benzeri bir yazılıma gerek duyulmaz.

Fotoğraf Makinesi


Bu renk kalibrasyonu, yukarıdaki fotoğrafta görüldüğü gibi, gri kartın ortam ışığını oluşturan ışık kaynağına doğru tutulması, ve makinanın da bu ışık kaynağından yansıyan ışık ile kalibre edilmesiyle yapılır. Bu kalibrasyon işlemine "beyaz dengelemesi" adı da verilir. Kalibrasyon işlemi çok basit ve kısa bir adımdır. Kalibrasyon yapıldıktan sonra çekilen fotoğraflar, gerçek renkleri yansıtacaktır. Dikkat edilmesi gereken konu, ortam değiştiğinde, yeni bir kalibrasyon işleminin yapılması gerektiğidir.

Renk kalibrasyonu (beyaz dengesi / white balance) her fotoğraf makinesinde farklı adımlarla yapılmaktadır, bunun için sahip olduğunuz makinenin kullanma kılavuzuna bakınız.

 • 1 Yanıt
Kasım 2012

Enfal Anıl

Rotary nedir ve temel ilkeleri nelerdir? Nasıl Rotaryen olunur?

Rotary uluslar arası bir kuruluştur.100 yılı aşkın süre önce Amerika 'da kurulmuştur. Ülkemizde tahmini 6.000'in üzerinde Roteryan vardır.n Dünyanın en saygın sivil toplum kuruluşlarından biridir. Kendinden başkalarına hizmet ve yardım eden bir topluluk politikası vardır.
Her yıl bir ülkeden başkan seçilir ve görev süresi 1 yıldır.
Eğitim,sağlık,gençlik,çevre konularında hizmetler verilir.

İlkeleri :

 1. Üyeler arasında dostluğu geliştirmek,
 2. Hizmet etme fırsatlarını çok yakından incelemek,
 3. Hizmet idealini kişisel yaşantımızı vurgulamak,
 4. Karşılıklı anlayışı ve uluslararası ilişkileri geliştirmektir.

Roteryan olmak için gerekli olanlar :

 • Kendinden önce başkalarına hizmet prensibini benimsemiş olmak,
 • Rotary amaçlarına uygun niteliklere sahip olamak,
 • Toplumdan alma yerine topluma verme aşamasına ulaşmışolmak,
 • İyi ahlak sahibi , toplumda saygınlığı bulunan , iş ve mesleğinde zirveye erişmiş olamak,
 • Liderlik vasıflarına sahip olmak ,
 • Dernek ana ve iç tüzüklerindeki yöntemle bir Rotary Kulübüne üye kaydedilmiş olmak.
 • 1 Yanıt
Kasım 2012

Enfal Anıl

Çocuklar hangi öğrenme teknikleriyle daha kolay öğrenir?

Çocuklar üzerinde en etkili yöntem görselleştirme ve aktif öğrenme teknikleridir.

Görselleştirme, çocuğa bilgiyi canlı bir şekilde ilgi çekici görsellerle (fosforlu, yanan sönen materyaller, renkli kağıtlar) sunmaktır.

Bu anlamda; çocuk ders çalışırken konunun ana hatlarının renkli kalemlerle çizilmesi de çocuklar için etkin bir yöntemdir.

Genel olarak kullanılan yöntem anlatımdır, fakat yapılan gözlem ve incelemelerde çocukların görsel algılarının öğrenme evresinde çok daha açık olduğunu ve renkli objeler kullanımı ile öğrenim sürelerinin oldukça kısaldığı anlaşılmıştır.

Ayrıca deneysel öğrenme olarak nitelendirilen aktif yaşantıyı da içine alarak, çocuğun öğrendiği bilgileri hayatına entegre ederek, günlük hayatında sıklıkla kullanabileceği deneyim fırsatları vermekte oldukça önemli bir husustur.
 • 4 Yanıt
Ekim 2012

Enfal Anıl

İstanbul'da rot ve balans işini iyi yapan ustalar kimlerdir ?

Benim bildiğim Maslak Atatürk Oto Sanayi Sitesi 1.kısımda Doğan Mermer bu işin ehlidir. Kime sorsanız zaten size yerini gösterir.
 • 1 Yanıt
Ağustos 2012

Enfal Anıl

Turkey İngilizce'de hem Türkiye hem hindi demek, Mısır sözcüğü de Türkçe'de benzer muameleyi görüyor. Bunlar tamamen rastlantı mı?

Bu konudaki bir inanışa göre önceleri sadece Amerika kıtasında bulunan hindiler 16.yüzyılda İspanyollar tarafından Avrupa'ya taşınmaya başlanmış.İngilizler hindinin Afrika hindisi olduğunu düşünmüşler.Batı Afrika toprakları o zamanlar Türklerin olduğundan da bu yeni hayvana Türklere özgü anlamında olsun diye turkey adını vermişler.

 • 2 Yanıt
Ağustos 2012

Enfal Anıl

Diller nasıl oluşmuştur? Ortaya konulmuş bir hipotez ya da çalışma var mıdır?

Dillerin doğuşuyla ilgili bir sunum hazırlamıştım Türk dili dersinde onu sizlerle paylaşayım;
Dillerin doğuşu ile ilgili 7 adet teorisi vardır. Bunlar;
 1. Yansımaların temel alan görüş
 2. Ünlemleri temel alan görüş
 3. İş kuramı
 4. Psikolojik görüş
 5. Ay-dil teorisi
 6. Güneş-dil teorisi
 7. İlahi görüş

Yansımaları temel alan görüş: Dünya dillerindeki yansıma sözcüklerde benzerlik vardır. İnsanlar doğadaki yansımaları taklit etmiştir. Örnekler;
Türkçe: Hav hav
Almanca: Waw Waw
İngilizce: bow bow
Fransızca: ov ov
Rusça: gav gav
Ünlemleri temel alan görüş: İnsanlar üzülünce ve sevinince çeşitli sesler çıkarır. Dilde bu ünlemlerden oluşmuştur. Ancak bu teori mantıklı değildir. Çünkü toprak ve ateş gibi kelimeler ünleme girmediği için diller tam anlamıyla ünlemlerle oluşmuştur denemez. Bir başlangıç olabilir.
İş kuramı: Bu teoriye göre dil ortak iş yapanlardan meydana gelir. Beraber insanların ilk yaptıkları iş kazmaktı. İlk ses ise kazı yaparken ortaya çıkmıştı.
Psikolojik görüş: Wilhelm Wundt dilin psikolji ile alakalı olduğunu söylemiştir. Sözcük ve nesneler arasındaki bağ jestlerle kurulmuştur. Ona göre; iç güdüsel olarak çıkan sesler zamanla iletişime geçmiştir.
Ay- dil teorisi: İnsanlar aya, güneşe mistik özellikler yüklemiştir. Ayın değişik şekillerini taklit etmeleri ile dilleri ortaya çıkarmıştır.
Güneş-dil teorisi: Hermann Kvergiç 40 sayfalık bir kitap yazıp, Atatürk'e göndermiştir. Atatürk bunun üzerine çalışmalar yapmıştır. Bunu savunanlara göre ortaya çıkan ilk dil Türkçe'dir. İlk ses A sesidir.
İlahi görüş: Bu görüşe göre dil Allah tarafından insanlara verilmiştir. İncil'e göre; Her şey Allah tarafından verilmiştir. Tevrat; Hz. Adem tarafından verilmiştir. Kuran-ı Kerim de ise Hz. Adem'in nesnelerin adını koyduğu söylenmiştir.
 • 1 Yanıt
Ağustos 2012

Enfal Anıl

Silikonun keşfi neden bu kadar önemliydi?

Gelin silikonun günlük yaşamda ve teknolojideki yerine bakalım, o zaman anlayacağız: Silikon'un ana maddesi olan Silisyum kullanım alanı en geniş olan elementlerden birisidir. Kum ve kil formu, beton ve tuğla yapımında kullanılır. Yüksek sıcaklıklarda çalışma koşullarına çok dayanıklı bir elementtir. Silikat formuysa mine, emaye ve çanak-çömlek yapımında önemlidir. Çeliğin bileşimine de katılır. Kusursuz mekanik, optik, termal ve elektriksel özellikler taşıyan en ucuz madde olan kum halindeki silika, camın da esas bileşenidir. Aşırı saf silisyum, bor, galyum, fosfor ya da arsenik ile güçlendirildiğinde; transistörler, güneş gözeleri ve doğrultucular gibi, elektronik endüstrisinde büyük önem taşıyan aygıtların yapımında kullanılan silikon karışımları elde edilir. Elektronik mikroçiplerin yapımında yarı iletken olarak kullanılır. Diatomlar ve radyolaryalar gibi omurgasızların dış iskeletlerinin yapısına katılması nedeniyle de, yaşamsal önem taşımaktadır. Bu dış iskeletler, daha sonra dibe çökerek, çeşitli kayaçların yapısına katılır. Bitkilerin ve insan iskeletinin yapısında da silisyum bulunur. Silikon karbid (SiC), bilinen en sert maddelerden biridir. Silikon kauçuk genelde yemek kaplarında ve termosların sıvı sızdırmaması için kullanılır. -55 °C ve 300 °C arası esneklik özelliğini korur.
 • 1 Yanıt
Temmuz 2012

Enfal Anıl

Olabildiğince uzun yaşamak için neler yapmalıyım?

Sağlığına dikkat etmen yeterli bence. Sağlık olmadıktan sonra uzun yaşamanın bir önemi olmuyor. Bir de insan ömrünün belirli olduğuna inananlardanım. Mesela sigara içmiyorsun daha uzun yaşamak için ama bir kaza sonucunda da ölebilirsin.( kötü bir örnek oldu sanki) Ama tabi yine elimizden geleni yapmalıyız daha uzun yaşamak için değil daha iyi yaşamak için diye düşünüyorum.
 • 7 Yanıt
Temmuz 2012

Enfal Anıl

İnsan vücudu bir günde ne kadar ısı yayar?

İnsan vücudunda yaklaşık 100 trilyon hücre vardır.Bu hücrelerin faaliyeti sonucu değişken olmakla beraber 100W muş.
 • 1 Yanıt
Haziran 2012

Enfal Anıl

Sushi nasıl ve hangi balıktan yapılır?

Veee insanlık ateşi buldu. Böylelikle balığı pişirip yedi :)
 • 4 Yanıt
Haziran 2012

Enfal Anıl

Borsaya yeni girenlerin yaptığı hatalar nelerdir?

"Borsadan çok para kazandım" duyumuyla borsaya girilmiş ve borsa bilgisine sahip olunmamışsa ilk hata yapılmış demektir. Borsa bilgisine sahip olduktan sonra yatırım yapacak kişi zaten nasıl bir yol izlemesi gerektiğini anlayacaktır. İyi bir piyasa takibi yapması gerektiğini, hangi hisse senetlerinden kazanç elde edeceğini, kendine özgü bir yatırım stratejisi geliştirmesi gerektiğini, başkalarından etkilenmeden belirlediği yolda planlı bir şekilde ilerlemesi gerektiğini bilecektir. Bilinçsiz yatırımcıların "çok para kazanacağım" düşüncesiyle itibar ettikleri asılsız tüyolar ise borsaların en büyük tehlikelerindendir. Bu nedenle de önce borsa eğitimi alıp sonra yatırım yapmaya başlamak gerekir.
 • 4 Yanıt
Haziran 2012

Enfal Anıl

Erasmus programının avantajları nelerdir?

En önemli avantajı dil öğrenmek.Hem gittiğin yerin dilini hemde ingilizceni geliştirme imkanı buluyorsun.Ayrıca yeni kültürler tanıyarak gezme imkanı buluyorsun.Giden birçok kişiyle konuştum ders açısından avantaj sağlamadığını ortalamalarının düştüğünü dile getirdiler.Tabi genelde derslere gitmeyip gezmeyi seçmelerinden dolayı ortalama düşüyor.:) İşe alırkende aktiflik açısından avantaj sağlıyacağını düşünüyorum.
 • 1 Yanıt
Haziran 2012

Enfal Anıl

Balık tutmanın püf noktaları nelerdir?

 • Ege ve Akdeniz balık tutmak için en uygun yerlerdir.
 • Akarsularda balık tutmak için ağaç dallarının suya girdiği noktalar,göllerde ise dere ağızları idealdir.
 • Denizde tutulacaksa dalga olmayan günler tercih edilmelidir.
 • Sabah gün ışırken ya da alaca karanlık zamanları balık tutmak için en uygun zamanlardır.
 • Eğer yaz aylarıysa,yüzme alanlarından uzak yerler seçilmelidir.
 • 2 Yanıt
Daha fazla göster