Bilmek istediğin her şeye ulaş

Kadirtelli, 

Kamu Personeli

Kamu Personeli Kadirtelli inploid.com'da 1 soru sordu, 4 soru yanıtladı ve 0 takipçisi var.

Ocak 2020

KadirtelliSevgiseli kişisini takip etmeye başladı

Sevgiseli, Öğretmen, @Sevgiseli

Kanatları var ruhunda...

Ocak 2020

Kadirtelli bir yanıta alt yorum yaptı

Sen Şimdi Hemingway'in bu sözünden etkilenerek kendini ateist olduğun kanısına vardığını söylüyorsun, o zaman biri sana Eşeksin dese eşek olacak mısın acaba?
Eğer söz gerçek ise Hemingway e gerçekten çok teşekkür ediyorum.Ben de yıllardır saf saf tanrıya inanan bir insan sanıyordum kendimi boş boş kutsal kitapları okumaya dua etmeye falan çalışıyormuşum ama demek ki beynimi kullanmaya çalıştığım için zaten ne olduğum belli imiş. Zaten düşününce (bakın ateist olduğumun başka bir ispatı 'düşününce' dedim) gerçekten de düşünen Müslüman, düşünen Hristiyan, düşünen Yahudi ya da düşünen başka bir inanç mensubu ne kadar saçma geliyor değil mi kulağa ? Şu an ne olduğumu anlayarak aydınlandım, yavaşça yerden yükseliyorum Nirvana'ya kadar giderim sanıyorum hepinizle orada görüşmek üzere...
Ocak 2020

Kadirtelli bir yanıta alt yorum yaptı

Düşünen Araştıran İnsan değil, Allah'ın varlığından ve kudretinden şüphe duyup ta sorgulayan ateisttir.
Tüm genellemeler yanlıştır .(Bu da dahil 😏)
Ocak 2020

KadirtelliÇiğdem Çelik kişisini takip etmeye başladı

Çiğdem Çelik, Sınıf Öğretmeni, @cigdemcelik

Hayvanseverim ama hakediyorsa insan da sevebilirim.

Şubat 2019

Kadirtelli bir yanıt verdi.

Hayat size en çok neyi öğretti?

Hayat Bana Ne Öğretti ? Hayat bana eksileri ile artıları, iyileri ve kötüleri ile zor şartları ve kolaylıkları ile mücadele ederek yaşam azmini öğretti. Ders niteliğinde ki acı tecrübeleri ve güven duyabileceğin dostlukları öğretti. Sahte yüzleri masum duruşları, art niyetli insanlara rağmen iyi dürüst güzel insanlarında var olduğunu öğretti. Dünya da tek "Benim" olmadığını bizim olgusunu öğretti. Hayat bana herşeye rağmen her şey ile mücadele etmeyi öğretti. Doğrunun yanında olup; haksızlığa karşı durmayı, Dünyada sadece insanoğlunun yaşam hakkının değil tüm canlı ve bitkilerin aynı haklarla yaşam hakkı olduğunu öğretti. Saygıyı, sevgiyi, hoşgörüyü ve tahammülü öğretti. Şükretmeyi öğretti. ... . . .
Şubat 2019

Kadirtelli bu yanıtı beğendi:

En büyük eğitim blogları hangileridir?

Benim bildiğim şöyle bir site var her şey özgün:
egitimdili.com
Şubat 2019

Kadirtelli bu yanıtı beğendi:

Hayat size en çok neyi öğretti?

Kendimi.
Nisan 2018

Kadirtelli bir yanıt verdi.

Size bir soru soruluyor ve tüm hayatının tanımı bunda deniliyor: 'Ben kendimi neden sevilmeye değer bulmuyorum?'. Siz ne yanıt verirdiniz?

Öz güven sorunu olabilir, kendisinin hayat anlayışı ve yaşam tarzından dolayı bu soruyu sormuş olabilir.
Ocak 2018

Kadirtelli bir yanıt verdi.

Parmak arası terlik delikanlıyı bozar mı?

İnsanın içindeki duygular dışa vururmuş derler. Kimse kendine özgü has giyinmiyor zaten adam gibi kadın gibi giyindiğinde insanlığını kaybetmedikçe özentili olmadıkça da DELİKANLILIK bozulmaz ama ar-haya edep ahlak saygı sevgi hoş görü kalmadı ki delikanlı kalsın. Serserilik delikanlılık olmuş. Terlik parmak arasına girse ne olur başka yere girse ne olur... ??????? ? ? ? ? ?
Ocak 2018

Kadirtelli bu yanıtı beğendi:

Parmak arası terlik delikanlıyı bozar mı?

Yakışma yakışmama halidir bence. Karakteri, itibarı bu tarz şekilsel yaklaşımlarla ele almak çok sağlıklı değil bana kalırsa.
Ocak 2018

Kadirtelli  bu yazıyı beğendi:

TUNA’DAN ALTAYLAR’A ULKUCU HAREKET

Türk Milletinin tarih sahnesine çıkmasıyla beraber her Türkün zihninde ve bedeninde yer tutan Türk Milletini sevme, onun yücelmesi, gelişmesi için çalışma ve ona karşı yönelmiş her türlü tehlikeyle mücadele etme duygusu aradan geçen binlerce yılda katlanarak artmış ve bugün milyonlarca Türk-İslam ülkücüsü tarafından vazgeçilmez bir yaşam felsefesi haline getirilmiştir.
Yüce Türk Milletinin ilk defa siyasi bir teşekkül olarak ortaya çıkmasında, bu siyasi teşekkülün önce devletlere, ardından da imparatorluklara dönüşerek tüm dünyayı Türk? Ün cesareti ve yeteneğiyle tanıştırmasında da işte bu sönmez duygu en büyük etken olmuştur. Asya? Nın ortalarından önce güneşin doğduğu yöne ilerleyip Çin Denizi? Ne ulaşan, ardından da Tanrı? Nın verdiği Kut? La güneşin battığı yönde at sürüp Türk? Ü cihanda hakim kılmaya çalışan bu ülkü, bugün Türk Milletinin birliği ve önderliğiyle dünyaya nizam verme gayesinde olan Türk-İslam ülkücülerinin en büyük ideolojik mirası olmuştur.
Türklerin Asya? Nın batısında yer tutup cesaret ve yeteneklerini tek hak din olan İslamiyet? Le birleştirmeleriyle Türk-İslam Ülkücülüğü felsefi alt yapısını bütünüyle tamamlamıştır. İslamiyet? İn kabulüyle beraber bütün Türk Devletlerinin sahip oldukları Türk? Ün sancaktarlığında İslam? In tanıtılıp yayılması ülküsüyle yüzlerce yıl Yüce Türk Milleti cihanda hakimiyet kurmuş ve binlerce yılda geliştirdiği yüksek medeniyetini tüm insanlığa aktarmıştır.
Türk Devletlerinin bu şekilde siyasi yapılarını geliştirip yaygınlaştırmalarının temelinde yatan toplumsal kabulü belirtmek belki de daha öncelikli olan konu olacaktır. Türklerin İslamiyeti kabulüyle beraber İslamın temel prensiplerini Türk kültür öğeleriyle birleştirerek, İslamiyetin Türkler arasında hızla yayılmasında ve bunun bir hayat felsefesine dönüşmesinde etkili olan gönül erenlerinin etkisi tartışılmazdır. Bu etkiyi bırakanlar arasında şüphesiz Hoca Ahmet Yesevi? Nin yeri çok ayrıdır. Hoca Ahmet Yesevi İslamiyeti sade ve anlaşılır bir dille Türk kültür öğeleriyle özdeşleştirerek etrafına anlatmış, dergahlarında yetiştirdiği alperenlerle Anadolu? Nun Türk yurdu haline gelmesinde ve Anadolu? Da Türk Devletlerinin kök salmasında büyük hizmet vermiştir. Hoca Ahmet Yesevi hiçbir şahsi ve siyasi çıkar gözetmeden Türk Milletinin menfaati ve sadece Cenabı Allah? In rızasını kazanma amacıyla ömrü boyunca bu ülkü yolunda mücadele vermiştir. İşte bu ülkü Müslüman Türk Ülkücülüğünün en önemli tarihsel temelini oluşturmaktadır. Yesevi ile beraber atılan bu tohumlar Anadolu? Da, Asya? Da, Balkanlar? Da, Kafkaslar? Da, Kutsal Topraklar? Da velhasıl dünyanın birçok yerinde yüzlerce yıl sürecek olan Türk Devletlerinin hakimiyetini ve bu hakimiyetle beraber birçok milletin refah ve huzur içinde yaşamasını sağlamıştır.
İşte bu ülküyle bezenmiş Anadolu coğrafyasında kök salıp üç kıtaya yayılan Osmanlı İmparatorluğu Türk ve İslam aleminin merkezi haline gelerek, yüzlerce yıl bu fikirlerin uygulayıcısı olmuştur. Başta Osmanlı Devleti olmak üzere, Anadolu ve çevresinde kurulmuş olan Türk Devletleri yüzlerce yıl Türklere ve İslama yapılan her türlü saldırının karşısında durmuş, Türklerin liderliğini İslamiyetin sancaktarlığını yapmışlardır. Türkleri İslama sancaktar yapan, dünyaya hakim kılan işte bu ülkücü düşünce olmuştur.
Osmanlı? Nın doğal sınırlara dayanıp ardından kademeli olarak kök salıp doğduğu Anadolu coğrafyasına çekilmeye başlaması ve sonunda 20. Yüzyılın başında Birinci Cihan Harbi? Nden yenilerek ayrılmasının neticesinde Türk İslam aleminin kalbi olan bu coğrafyanın haçlı zihniyetini taşıyan batılı devletlerce işgaliyle beraber insanlık tarihinin bugüne kadar dahi benzerine rastlamadığını topyekun bir direnişin ve dirilişin kahramanları olan Başbuğ Gazi Mustafa Kemal önderliğindeki Türk Milletinin her ferdinin ortaya koyduğu mücadele ülkücü duruşun en büyük timsali olmuştur. Gazi Mustafa Kemal de, onunla beraber bu coğrafyada küllenen ocağı alevlendiren ve yeni bir medeniyetin yaratıcısı olan kahraman Türk Milletin her biri de birer ülkücüydü.
Yeni kurulan Türkiye Cumhuriyeti Devleti? Nin bütün siyası yapısı ve devleti oluşturan toplumun sosyal yaşam biçimi Türk Milliyetçiliği fikri çizgisinde oluşturulmuştur. Türk Milliyetçiliği ekseninde kurulan bu yeni devlet, Müslüman Türk? Ün ayakta kalan ve direnen son kalesiydi. Gazi Mustafa Kemal? İn devletin kuruluşuyla beraber uygulamaya koyduğu ilk icraati; Türk inkılâbının esaslarına bağlı, Türklük şuurunu taşıyan bir gençlik yetiştirmeye çalışmak olmuştur. Uygulanan program neticesinde daha önceleri adı ? Darü? L-Fünun Talebe Cemiyeti? Olan öğrenci hareketi 1924 yılında fakültelerin talebe birliklerinin ortak kararı ile ? Milli Türk Talebe Birliği? Adını almıştır. MTTB fikri anlamda bugün Ülkü Ocaklarının sahip olduğu kırılmaz çizgiyi temsil eden önemli bir yapı olmuştur. Başbuğ Atatürk? Ün vefatıyla beraber geri plana itilen Türk Milliyetçiliğinin 20. Yüzyıl Türk Siyasi Tarihine damgasını vuran asil başkaldırısı 3 Mayıs 1944? Te vuku bulmuş ve binlerce Türk genci Ankara sokaklarında ? Yaşasın Türk Milliyetçiliği? Sloganlarıyla Türk Milliyetçiliğine yönelen her türlü baskı ve zorluğa karşı direneceklerini bir kez daha göstermişlerdir. 3 Mayıs 1944 tarihi Türk milliyetçilerine bir Başbuğ armağan etmiştir. 3 Mayıs 1944? Teki Turancılık Davası? Nın mağdurlarından Alparslan Türkeş ilerleyen dönemlerde Türk Milliyetçiliğini sosyal bir direniş olmaktan çıkarıp aynı zamanda siyasal bir temsil mekanizması haline de dönüştürecektir. İşte bu dönüşüm süreci Başbuğ Alparslan Türkeş? İn 1960 ihtilalı sonrası sürgüne gönderildiği Hindistan? Dan yurda dönüp Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi? Nde siyasete girmesiyle başlamıştır. CKMP Başbuğ? Un önderliğinde 1969 kongresinde ismini ? Milliyetçi Hareket Partisi?, amblemini de ? Üç Hilal? Olarak değiştirirken; Ülkücü Hareketin mutlak iktidarının sadece siyasi bir zaferle elde edilemeyeceği aynı zamanda toplumsal bir fikri zeminin de oluşturulması gerektiğine inanan Başbuğ, toplumun önderi konumundaki gençliğin de bu iktidar yürüyüşünde aktif bir sorumluluk üstlenmesi gerektiğini düşünerek Ülkücü Türk Gençliğini de ? Ülkü Ocakları? Çatısı altına toplamıştır. Artık Ülkücü Hareket hem siyasi hem de toplumsal temsil yeteneği olan bir hayat felsefisi haline gelmiştir. Türk Milletine çağlar üstünden bir sıçrama yaptırarak dünyanın en güçlü devleti ve toplumu haline getirecek olan Ülkücü Hareket? İn mutlak zafer yolculuğunun son aşaması böylece başlamıştır. 1970li yıllar Ülkücü Hareket? İn zafere giden yolda en büyük bedeli ödediği yıllar olmuştur. Türk Devletini ve Milletini kuzeyden esen kızıl rüzgara karşı koruma uğruna beş binden fazla Ülkücü genç kahpe kurşunlara göğüs gererek toprağın kara bağrına bir gül bahçesine girercesine düşmüştür. Binlerce Ülkücü gazi olmuş, birçoğu bu asil mücadelenin cefasını zindanlarda çekmiştir. Ama Müslüman Türk Ülkücüleri, Türk Milliyetçileri, binlerce yıldır olduğu gibi yine yılmamışlar, yıkılmamışlardır. Bozkurtlar zafere giden yolun uzun ve çetin olduğunun farkındadırlar. Ülkücü Türk Gençliğinin asil mücadelesi sayesinde püskürtülen kızıl rüzgarın kesilmesi ve 1980li yılların büyük bölümünün cezaevlerinde geçmesinin ardından 1990lı yıllar Ülkücü Hareket? İn 21. Yüzyılda Türk Milletinin dünyaya liderliği için hazırlanacak strateji ve kadroların oluşturulduğu yıllar olmuştur. Fakat ne büyük bir hazindir ki hiç beklenmedik bir anda Türk Dünyasının bilge lideri, Ülkücü Hareket? İn Başbuğu Alparslan Türkeş 1997 yılında Hakk? In rahmetine kavuşmuştur. Ardında yetişmiş milyonlarca bozkurt bırakan Başbuğ, Ülkücü Hareketin binlerce yıllık tarihinin en zorlu mücadelesini veren kahramanlarından biri olarak ebediyen yetiştirdiği bozkurtlarının gönlünde yaşamaya devam edecektir. Başbuğun vefatının ardından Ülkücü Türk Gençliğine bir başka bilge lider Dr. Devlet Bahçeli önderlik etmeye başlamıştır. Başbuğun ışık tuttuğu yolda lider Dr. Devlet Bahçeli, bozkurtlara ilk hatırlatmasını yapmıştır; Ülkücü Gençlik, Türk Gençliğinin tamamına öncü, örnek ve önder olacaktır. Lider, bozkurtlara ve millete yakın siyasi hedefi de göstermiştir; Cumhuriyetin kuruluşunun 100. Yılı olan 2023 yılında Türkiye bölgesinde, İstanbul? Un fethinin 600. Yılı olan 2053 yılında da dünyada lider ülke olacaktır. İşte bu hedefler doğrultusunda binlerce yıllık şanlı tarihinden aldığı güçle, taşıdığı azim ve kararlılıkla, tarihte olduğu gibi bugün de, Ülkücü Gençliğin önderliğinde Müslüman Türk Milletinin dünyaya nizam verecek iktidar yürüyüşü devam etmektedir.
Ülkücü Hareket ve onun yılmaz gençliği dün olduğu gibi bugün de Türk Milletinin menfaatleri uğruna her türlü fedakarlığı yapmaya, mücadeleyi vermeye kararlı bir şekilde bu iktidar yürüyüşünde yerlerini almıştır ve almaya da devam edecektir.
15076
Ocak 2018

Kadirtelli  yeni bir  gönderide  bulundu.

KULAĞINA KÜPE OLSUN

Kimseye güvenerek kendi işini yaptırma, sonra hüsrana uğrarsın.
Kimse senin işini sahiplendiğin gibi sahiplenmez.
Her şeyini kimseye anlatma kimse sır tutamaz.
Seni senden başka kimse iyi tanıyamaz.
Hemen her şeye Öfkelenme. Öfkeli halde konuşurken ya da bir iş yaparken dönüşü olmayan hatalar yapabilirsin ve sonra çok pişman olursun.
Unutma ki her ihanet sevgiyle başlar.
Bir kere ihanet eden yine ihanet eder
.
Kasım 2017

KadirtelliÇiğdem Bulca Ölçülü kişisini takip etmeye başladı

Çiğdem Bulca Ölçülü, Kamu Personeli, @goodgirll

Kasım 2017

KadirtelliMavera kişisini takip etmeye başladı

Mavera, Kamu Personeli, @sevli_emin

Kasım 2017

KadirtelliBerna Sivrikaya kişisini takip etmeye başladı

Berna Sivrikaya, Kamu Personeli, @bbberna

Kasım 2017

KadirtelliDöndü Servi kişisini takip etmeye başladı

Döndü Servi, Kamu Personeli, @dservi

Kasım 2017

KadirtelliFutbol konu başlığını takip etmeye başladı.

Futbol

Futbol, on birer oyuncudan oluşan iki takım, iki kale ve bir futbol topu ile oynanan dünyanın en popüler takım sporu. Başta Avrupa ve Güney...

Kasım 2017

KadirtelliZeka konu başlığını takip etmeye başladı.

Zeka

Zekâ (Arapça: ذكاء) ya da ruh biliminde anlak, zihnin öğrenme, öğrenilenden yararlanabilme, yeni durumlara uyabilme ve yeni çözüm yolları bu...

Daha Fazla

İlgilendiği KonularTümü

Eğitim

4368 Kişi   643 Soru

Girişimcilik

3692 Kişi   363 Soru

Genel Kültür (Muhabbet)

3678 Kişi   280 Soru

İnternet

2624 Kişi   542 Soru

Bilgisayar

2632 Kişi   444 Soru

Kişisel Gelişim

2071 Kişi   155 Soru

Muhabbet

2154 Kişi   2356 Soru

İş Hayatı

2455 Kişi   325 Soru

İnternet Teknolojileri

1269 Kişi   171 Soru

Yaşam

1228 Kişi   398 Soru

Yazılım Geliştirme

1230 Kişi   187 Soru

Futbol

877 Kişi   196 Soru

Siyaset (Türkiye)

1479 Kişi   473 Soru

Kitaplar

3135 Kişi   269 Soru

Bilim

861 Kişi   286 Soru

Teknoloji

2004 Kişi   587 Soru

Zeka

904 Kişi   94 Soru

inploid

1197 Kişi   714 Soru

Kadın Erkek İlişkileri

2199 Kişi   590 Soru

Türkiye Sorunları

1158 Kişi   239 Soru