Bilmek istediğin her şeye ulaş

kararara.com sitesi, yargı kararlarına herkesin kolayca ulaşabilmesi ve yargı kararları içerisinde aranılan konu veya kavramların kısa sürede bulunabilmesi amacıyla kurulmuştur. Henüz kurulum aşamasını tamamlamayan sitemizin daha da gelişmesi için, kullanıcıların eklediği yargı kararlarıyla katkıda bulunmaları gerekmektedir. İlkemiz, hukukun adaletli dağıtılabilmesi için yargı kararlarının paylaşımına daha çok önem vermektir. Faydalı olabilmek dileğiyle...

Mart 2017

Kemal bu yanıtı beğendi:

Polis eve baskın yaparsa nasıl hareket etmeliyiz?

Öncelikle baskın olarak nitelendirilen koruma tedbirinin hukuki niteliği olarak kastınızın ne olduğu cevapta değişiklik gösterecektir. Kastınızın "arama" olduğunu varsayarsak; CMK 116, soruşturma ya da kovuşturma kapsamında suç delili elde edebileceğine dair kuvvetli şüphe olması halinde, şüpheli veya sanığın hatta üçüncü kişinin aranabileceğini söylemiştir.

Arama, kural olarak hakim kararı ile gerçekleştirilebilir ancak gecikmesinde sakınca bulunan hallerde savcının, savcıya ulaşılamadığı durumlarda kolluk amirinin yazılı emri ile kolluk kuvvetleri arama yapabilir.

CMK 217/2 konut aramasında savcının hazır olmasını savcının olmaması durumunda en az iki komşunun bulundurulması gerektiğini belirtmektedir. İki yerine bir kişi olması halinde yapılan arama hukuka aykırıdır.

Nasıl hareket etmeliyiz sorusunun cevabı da yukarıdaki cümlede mevcuttur. Polis kapınızı çalıp arama yapacağını belirttiği zaman kendilerinden yazılı emri görmek istediğinizi söyleyerek belgeyi inceleyebilirsiniz. Yazılı emirde adınız ve adresiniz doğru ise aramaya izin vermek mecburiyetindesiniz. Yazılı emrin olmaması durumunda hukuken eve almama hakkına sahip olduğunuzu bilerek kolluk kuvveti ile konuşmalısınız.
Mart 2016

Kemal bu yanıtı beğendi:

Vatandaşların en çok yakındığı hukuki sorunlar nelerdir?

Vatandaşın en çok yakındığı 5 hukuki durumu listeledik.
1. KIDEM TAZMİNATI

2. İŞ KAZASI

3. MİRAS DAVALARI

4. BOŞANMA DAVALARI

Mart 2016

Kemal bu yanıtı beğendi:

İşçinin kıdem tazminat hesaplaması nasıl yapılır?

İşçinin hangi durumlarda kıdem tazminatına hak kazanacağı iş kanunda düzenlenmiştir. Unutmayın kıdem tazminat hesabı her olayın özelliğine göre farklılık gösterir. İşçinin kıdemi, aldığı yardımlar, çalışma süresi farklılık arzedeceğinden kıdem tazminat hesabına değişiklik göstermektedir. Konsept hukuk ofisi olarak kıdem tazminat hesabında dikkate alınacak hususlarla ilgili son Yargıtay içtihatlarını derledik.
Aşağıdaki Yargıtay kararında işçilik alacak kalemlerinde takdiri indirimin hangi oranda olması gerektiğini vurgulamaktadır. "Somut olayda, davalı iş yerinde sondaj işçisi olarak çalışan davacının, hükme esas teşkil eden bilirkişi raporunda fazla mesai, hafta tatili ve ulusal bayram genel tatil alacaklarından %10 takdiri indirim yapılması isabetli olmamıştır. Davacının yaptığı işin niteliği dikkate alınarak, işçinin hasta ve mazeretli olabileceği günler için mahkemece %30'dan az olmamak şartıyla fazla mesai, hafta tatili ve ulusal bayram genel tatil alacaklarından takdiri indirime gidilmesi uygun olacağından, hükmün bozulması gerekmiştir. " 22. HUKUK DAİRESİ, Karar tarihi: 10.12.2015
Şubat 2016

Kemal bir yanıt verdi.

Devlet Memurları, özel olarak da öğretmenler İnternet'te siyasi yazılar yazabilir mi?

Merhaba,
Konuyla ilgili memurun bir siyasi partinin yararın veya zararına faaliyette bulunamayacağına dair Danıştay kararlarına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
kararara.com/forum/viewtopic.php? F=23&am. . .
Şubat 2016

KemalAnkra Hkuk kişisini takip etmeye başladı

Ankra Hkuk, Hukuk Uzmanı, @ilkeraksoy

Şubat 2016

Kemal bir yanıt verdi.

Şubat 2016

Kemal bu yanıtı beğendi:

Apartman görevlimiz evimize yönelik fazlaca gözlemlerde bulunuyor. Geçen kızımın bizden habersiz eve erkek arkadaşını getirdiğini anlattı bize. Nasıl bir önlem almalıyım bu duruma? Siz olsaydınız ne yapardınız?

Her şeyden önce kızınızla sizin aranızda zamanla gelişmesi gereken bir ilişkinin, ailenize yabancı biri tarafından hızlandırılmış olması bence de hoş bir durum değil.
Öncelikle bu yargıyı yapan kişiyi iyi bir laf pataklamasına sokardım. Sonrasında çocuğum böyle bir şeyi bana söylemediyse bunun eksikliğini çocuğuma veremediğim samimiyetten ötürü kendimde arar ve onunla daha fazla zaman geçirmek için ilgisini çekebilecek aktiviteler düşünürdüm.
Daha Fazla

İlgilendiği KonularTümü

Web Siteleri

3422 Kişi   268 Soru

Mal

664 Kişi   367 Soru