Bilmek istediğin her şeye ulaş

Ben kimim, burası neresi?

Ocak 2018

Kerem Yakutlu bu yanıtı beğendi:

Üniversiteler bilim yuvası mıdır yoksa yüksek liseler midir?

Bilindiği üzere lisans düzeyinde bilim yapılmaz, öncelikle belki de yapılacak olan bilimin temelleri atılır. Bilim akademik olarak gözlemlere, deneylere, teorilere dayandırılarak bilimsel makalelerin yazılmaya başlandığı doktora seviyesinde başlar ki bu seviyeye kadar okumayı çoğu lisans öğrencisi istemez. Dolayısıyla bir çok üniversite bilim yuvasıdır, makaleler yayınlar ve bilime katkıda bulunur. Bazı üniversitelerimiz hatta dünyada bilimsel makale yayınlama açısından ilk iki yüz, ilk yüz hatta bölümleri düşündüğümüzde ilk ellilere bile girmektedir. Tüm üniversiteleri aynı kefeye koyup onlar yüksek liselerdir demek bu tip üniversitelerimize haksızlık etmek olur.
Şubat 2016

Kerem YakutluWeb Siteleri konu başlığını takip etmeye başladı.

Web Siteleri

Web Siteleri

Şubat 2016

Kerem YakutluTeknoloji konu başlığını takip etmeye başladı.

Teknoloji

Teknoloji (Yunanca τέχνη (sanat) ve λογία (bilmek)), sözcüklerinin birleşiminden oluşmuştur. İnsanoğlunun gereklerine uygun yardımcı alet ve...

Şubat 2016

Kerem YakutluGenel Kültür (Muhabbet) konu başlığını takip etmeye başladı.

Genel Kültür (Muhabbet)

Genel Kültür bilgilerinin derinlemesine incelenebildiği tartışılabildiği uzmanlık ağıdır.

Şubat 2016

Kerem YakutluBilim konu başlığını takip etmeye başladı.

Bilim

Bilim veya ilim,fiziki ve doğal evrenin yapısının ve davranışlarının birtakım yöntemler (deney, düşünce ve/veya gözlemler) aracılığıyla sist...

Şubat 2016

Kerem Yakutlu bir yanıt verdi.

Bazı arkadaşlarım bana denizli bir şehrin boy uzamasına etkisi var diyor. Sizce bu ne kadar doğru?

Boyunuz uzayabilir. Coğrafi etmenlerin insan gelişimine etki ettiğini söyleyebiliriz. Ergenlik dönemi, farklı konumlarda, farklı yaşlarda gerçekleşir (başlar ve biter). Coğrafi konum değişirse insan gelişimi etkilenebilir.
Şubat 2016

Kerem Yakutlu bir yanıt verdi.

İyi bir üniversitede okumak devlet yönetimine karşı olmayı tetikler mi?

Hükümet politikalarını eleştirme, yerel yönetimin politikalarını eleştirme gibi yetenekleri geliştirebilir zira yukarıda bahsi geçen kurumlar, siyaset bilimlerinde uzmandırlar fakat bu tamamen karşı olmayı tetiklemeyebilir. Aile kültürü, çevre kültürü ve milli kültürün bireyin görüş ve düşüncelerini daha fazla etkilemekte olduğunu söyleyebiliriz. Bakış açısını belki bir miktar değiştirebilir.
Şubat 2016

Kerem Yakutlu bu yanıtı beğendi:

İyi bir üniversitede okumak devlet yönetimine karşı olmayı tetikler mi?

Devlet yönetimine karşı olmak veya olmamak, bireyin kişisel eğilimidir. Yaşadığı ülkede gördüklerini, kendi yaşadığı olayları, insanların hayat standartlarını, kendi yaşam koşullarını, ve devletin bu konularda nasıl bir tavır sergilediğini, birey kendisi yorumlar ve iyi bir yönetime sahip olup olmadığı konusunda kendisi karara varır. Çevresinden, duyduklarından, kendisine empoze edilmek istenenlerden ne kadar etkileneceği, yine bireyin kendi zekasının ve kendi vicdanının vereceği bir karardır.

Üniversite ise; kişinin zaten az veya çok eğilimli olduğu kendi görüşüne ortak insanlarla bir araya gelebilmesini sağlayabilir en fazla... Böyle bir ortamda, bu insanlarla bir araya gelip gelmemek, aktif olarak birlikte görüşünü savunmaya çalışıp çalışmamak, karşı olduğu konularda sesini duyurmak isteyip istememek de yine bireyin kendi kişisel kararıdır.

Bir üniversite yönetimi ve üniversitenin öğretim görevlileri, kendi görüşlerini öğrencilere empoze etmeye çalışsalar bile, kişilerin görüşlerini böyle basit yöntemlerle değiştirmenin mümkün olabileceğine inanmıyorum. -Ki; başlıkta geçen " iyi üniversite " tanımındaki üniversitelerde, belki bir kaç istisna kişi dışında, öğretim görevlilerinin böyle bir çaba içerisinde olduklarını da hiç zannetmiyorum. Zaten, belli bir görüşe yakın olan bir kişi, kendisine empoze edilmek istenen başka bir görüşe karşı savunmaya geçmek isteyecektir, kendi görüşüne daha çok bağlanacaktır. Ya da zaten aynı görüşe yakın ise, var olan görüşü konusunda daha emin ve kararlı olmaya başlayacaktır. Her iki durumda da kimse kimsenin görüşünü değiştirmiş sayılmaz. Yine de; okuduğu üniversite ve çevresindeki arkadaşları nedeniyle, kişi kendi görüşünü değiştirip başka bir görüşü desteklemeye başlasa bile, yine de buna beyin yıkamak denilemez. Kişi kendi sahip olduğu değer yargılarıyla kendi kararını kendisi vermiştir.

Özet olarak; üniversite mevcut devlet yönetimine karşı olmayı tetiklemez. Zaten kişi devlet yönetimine karşı bir görüşe sahip ise; bu görüşünü savunabileceği ve sesini duyurabileceği bir ortama üniversitede sahip olabilir veya olamaz.
Şubat 2016

Kerem Yakutlu bu yanıtı beğendi:

İyi bir üniversitede okumak devlet yönetimine karşı olmayı tetikler mi?

Devlete karşı olmanın karşılık kelimesini zaten biliyorsunuz. Ama yönetimi eliştirmek tabiki makul ve gerekli. Eleştiri olmadan daha iyisine ulaşamassın. İyi bir üniversiteden mezun olan kişi bunu aile terbiyesiyle birleştirirse bence vatana millete, yönetime karşıda olsa desteklesede hayırlı olur.
Şubat 2016

Kerem Yakutlu bu yanıtı beğendi:

İyi bir üniversitede okumak devlet yönetimine karşı olmayı tetikler mi?

Ergenlik yaşı hala 12 iken. ergen beyin yaşı 25 e çıktığı için hiçbirşey olmaz üniversitelerde. sms, psp, msn ile iletişim kuran waffle, mc, kfc ile beslenen, siyaseti wikileaks sanan yetişkin ergenlerle nereye kadar ne olabilir ki?
Şubat 2016

Kerem Yakutlu bir yanıt verdi.

En hızlı 'ezberleme' düzeyinde anlama nasıl olur (örneğin 80 sayfalık bir konu için)?

Öğrenme piramidinin basamakları şunlardır:
  • Okumak %10
  • Görsel-işitsel (odyovizüel) anlatım %20
  • Sunum %30
  • Tartışma-münazara %50
  • Pratik %70
  • Başkalarına öğretmek %90
Şubat 2016

Kerem Yakutlu bir yanıt verdi.

Sınıflarda kamera takip sistemi olsun ister miydiniz?

Bilimsel ve psikolojik araştırmalar, eğitim bilimlerine katkı sağlayacak araştırmalar dışında kullanılmaması gerekir, kullanılmamalıdır.
Daha Fazla