Bilmek istediğin her şeye ulaş

Gün gelecek tüm şirketler, inovasyon kurulu oluşturacak. Hatta Hayal Kuran -hayalperest- kişiler işe alınacak, yüksek maaşlar verilecek. Demedi demeyin.

Mart 2016

Kobi Kosgeb bu yanıtı beğendi:

Girişimcilere projelerinde destek olma amacıyla kurulmuş bazı danışmanlık şirketleri KOSGEB ile anlaşmalı olduğunu iddia ediyor. KOSGEB ise böyle bir şeyin olmadığını KOSGEB'in hiçbir danışmanlık firmasıyla anlaşmasının olmadığını olamayacağını bilgisini veriyor. Aslı nedir?

Sayın Ali Sinan Demirörs (Danışman)
Kosgeb Girişimcilik Eğitimleri vermeye yetkili kuruluşlar Sivil Toplum Kuruluşları, Odalar, Vakıflar, İşkur , Belediyeler ve Üniversitelerdir.
Danışmanlık Hizmeti veren özel şirketler Girişimcilerin iş planını hazırlarlar. Hiç bir Danışmanlık Şirketi ile KOSGEB in bir anlaşması yoktur. Bu şekilde olduklarını iddia eden danışmanlık şirketlerine itibar etmeyin lütfen.
Ancak Danışmanlık şirketleri Kobi ve Girişimcilerin iş planlarını hazırlama ve kobilere, Girişimcilere iş planı hazırlama, proje hazırlama gibi bir çok konuda hizmet vermesinde hiç bir sakınca yoktur. Bizim Girişimci ve Kobilere tavsiyelerimiz HİBE ÇIKACAĞINI GARANTİ eden danışmanlık hizmetleri ile çalışılmaması ve bunlara itibar edilmemesidir.
Fakat yeri gelmişken Kobi ve Girişimcilere de bir hatırlatma da bulunmak istiyoruz. Danışmanlık şirketlerini hibe ve kredi çıkartmayı sağlayan şirketler gözü ile görmekten vaz geçin. Danışmanlık şirketlerinin görevi sizlerin projesin ilgili kurumların uygulama esaslarına göre hazırlamaktır. Siz onlardan bu dosyayı hazırlama hizmeti satınalıyorsunuz. Eğer kobiler danışmanlık şirketlerini bu şekilde görürlerse zaten bir sorun olmayacak. Aksi halde bu sorun sürekli devam edecek. Diğer bir konu ise Danışmanlık şirketine ücret ödedik ama projemiz onaylanmadı. Bizi dolandırdı. Böyle bir açıklama kabul edilemez. Siz bu şekilde açıklama yaparsanız danışmanlık şirketi de Kobi bizi dolandırmaya kalktı demeli. Çünkü Siz Danışmanlık şirketinden proje hizmeti satın alıyorsunuz. O zaman Avukat dava kaybediyor, Doktor iyileştiremiyor onlarda sizi mi dolandırıyor.
Piyasada Hibe Çıkarma Garantisi ile iş yapan danışmanların olduğunu duyuyoruz.
Kısacası her iki taraf da çok haklı.
Kobiler ve Girişimciler eğer bu tür açıklamaları dikkate almazlar ve Danışmanlık şirketlerinden Proje Hizmeti satınalma kültürüne geçerlerse zaten hiç bir sorun kalmayacak.
Mayıs 2014

Kobi KosgebAşkın Demir kişisini takip etmeye başladı

Aşkın Demir, Tarım & Hayvancılık, @askindemir

Tarım Hayvancılık ve Yenilebilir Enerji Kaynakları Araştırmacısı, Çevreci, Hayvan Dostu. Laborant ve Veteriner Sağlık Öğrencisi.

Mayıs 2014

Kobi KosgebEtkin Pazarlama kişisini takip etmeye başladı

Etkin Pazarlama, Tarım & Hayvancılık, @etkinpazarlama

etkinpazarlama.com

Mayıs 2014

Kobi Kosgeb bu yanıtı beğendi:

TÜMSİAD (Tüm Sanayici ve İşadamları Derneği) neler yapar?

AMAÇLARIMIZ

EĞİTİM VE İNSAN KAYNAKLARI
İşadamlarının ve istihdam ettikleri elemanların kişisel, mesleki , sosyal ve kültürel gelişimlerine destek olmak.
Küçük, orta ve büyük ölçekli işletmelerin iş ve işleyiş sistemlerinin geliştirilmesine katkıda bulunmak. İşletmelerimizin, toplam kalite yönetimi standartlarına uygun çalışmalarını teşvik etmek.
Özel sektörün ara eleman ihtiyacını karşılamak için Milli Eğitim Bakanlığı ve Sektör Temsilcileri ile birlikte Meslek liselerine işlerlik kazandırarak uygulanabilir projeler üretmek.
KURUMSAL GELİŞİM
Üyelerimiz arasında ekip çalışması anlayışını yayarak , kurumsallaşmaya ve köklü müesseselerin ortaya çıkmasına katkıda bulunmak.
Toplumumuzun kültürel ve manevi değerleri ile beslenmiş , evrensel iş ahlakını özümsemiş, örnek iş adamı ve verimli işletme modelinin oluşmasına ve yaygınlaşmasına destek olmak.
SEKTÖREL ÇÖZÜMLER
İşletmelerin genel sorunlarını saptamak ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği içerisinde bu sorunlara kesin ve kalıcı çözümler geliştirmek.
Sektör temsilcileri ile görüşerek ülke ekonomisinin sektörel bazdaki makro dengelerinin sıhhatli bir tarzda oluşması için projeler üretmek.
İşadamlarını ilgilendiren sanayi ve ticaret politikalarının oluşturulması ve uygulanmasında gerekli mercilere görüş bildirmek
İLETİŞİM
Tüm işadamları arasındaki işbirliği ve iletişim faaliyetlerini güçlendirmek için gerekli olan bilgi alışverişini yaygınlaştırmak ve bu konudaki çalışmaları teşvik etmek
Üyelerimizin iç ve dış pazarlarda güvenli ve kazançlı ticaret yapabilmeleri için gerekli çevrelerin, ortamların oluşturulmasına, geliştirilmesine katkıda bulunmak...
Türkiye’nin yurtdışında tanıtımını sağlamak amacıyla gerçekleştirilecek projelerde etkin rol oynamak.
SOSYAL SORUMLULUK

Üniversiteler ile özel sektör arasındaki işbirliğini güçlendirmek
Çevre bilinci ve korumacılığı düşüncesinin toplum, işletmeler ve bireyler arasında yaygınlaşması için çeşitli faaliyetlerde bulunmak.
Ulusal ve Uluslar arası Sivil Toplum Örgütleri ile işbirliği içerisinde toplumun sosyal ve kültürel alanlardaki sorunlarına yönelik projeler üretmek.
VİZYONUMUZ
TÜMSİAD İşadamları Derneği olarak, yerel ve evrensel değerlere sahip , azim ve kararlılıkla bütün insanlığa hizmet eden , dürüst, dinamik ve çalışkan, girişimci, gelişime açık, geleceğin dünyasında söz sahibi olan, dünyadaki tüm ülkelerde Türkiye’yi marka haline getirecek iş adamları kuşağı oluşturmaktır.
DEĞERLERİMİZ
EĞİTİMLİ OLMAK, DÜRÜSTLÜK, MÜTEVAZİLİK, ŞEFFAFLIK, ÖRNEK OLMAK, MÜTEŞEBBİSLİK, ÇALIŞKANLIK, TUTARLILIK, GELİŞİME AÇIK OLMAK, GÜVENİLİRLİK, YENİLİKÇİLİK.
KALİTE POLİTİKAMIZ
Derneğimiz;
Kuruluş kanunu ve tüzüğü çerçevesinde, üyesinin memnuniyetini ön planda tutup, hizmet vermeye çalışan ve bunu sağlamak içinde sürekli arayışlar içinde bulunan bir kalite politikasına sahiptir.
Üyelerinin memnuniyetini ön planda tutan Tüm Sanayici ve İşadamları Derneği, üyelerinden gelen yeni istek ve dilekleri de dikkate alarak, günümüzün getirdiği koşullar çerçevesinde üyelerinin mesleki, iktisadi ve ticari eğitimini sürekli kılmayı amaçlamakta ve kaliteli ürün bilinci ile rekabet şartlarına ayak uyduran bir gaye için çalışmaktadır. Ayrıca günün ekonomik, sosyal koşullarına uygun ekipmanı bulundurmak ve bunları en kısa zamanda hizmete sunmak Tüm Sanayici ve İşadamları Derneği’nin Kalite politikası içerisinde yer almaktadır.
Tüm çalışanlarımızın bu ilkeler doğrultusunda eksiksiz bir özgüven ile çalışacaklarına olan inancım sonsuzdur. Koyduğumuz hedeflere ulaşabilmemizin en kestirme yolu yazılı sistemlere bir ekip çalışması sorumluluğunda uymaktır.
Mayıs 2014

Kobi Kosgeb bu yanıtı beğendi:

TÜMSİAD (Tüm Sanayici ve İşadamları Derneği) neler yapar?

İnovasyon konusunda güzel çalışmalar yapılıyor. Bir heyet, gelen inovatif fikirleri inceleyip, hangi aşamada ise üzerinde çalışmalar yapıp, patent ve projeyi hayat geçirme adına işleri hızlandırıp, istihdam ortaya koyuyorlar. Çok başarılı ve dünya çapında çok ses getirecek projeleri yolda...
Mayıs 2014

Kobi Kosgeb bu yanıtı beğendi:

Bilgisayar mühendisinin iş bulabilmesi için hangi programlama dillerini bilmesi gerekir?

Bu soruyu soran ya bilgisayar muhendisi deyildir yada bilgisayar muhendisi olmamasi gereken kisidir
Mayıs 2014

Kobi Kosgeb bu yanıtı beğendi:

Ebeveynlerin küçük çocuklarını dudağından öpme davranışı hakkında ne düşünüyorsunuz?

Sevgilinle-eşinle öpüşmek ile çocuğunu öpmek tabi ki aynı şekilde olmuyor ilk olarak bunu fark etmek lazım. Öpüşmek eşinleyken sadece öpüşmekle kalmıyor daha ileri gidiyor oysa çocuğun dudağından öpüyorsan dudaklar değip ayrılıyor sadece. Eminim çocuk da bu ikisinin farkına varabilecek bir zekaya sahiptir.
ayrıca öpmenin bilimsel tanımlaması nedir ki? Bence tamamen içinden gelen bir sevgi göstergesi. Ve isteyen çocuğunu dudağından öpüyorsa buna karışabileceğimizi sanmıyorum. Başka anne çocuğunu dudağından öpmüyorsa o sevmediğinden değil sevgisini o şekilde göstermediğindendir.
Mayıs 2014

Kobi Kosgeb bu yanıtı beğendi:

Sizce beyaz yakalıların ne kadarı kendi işini kurmak istiyor? Ve neden adım atamıyorlar?

Bu ülkede üretilen en saçma ünvan beyaz yakalı ve mavi yakalı ünvanlarıdır. Halbuki dünya da bilgi ve kariyer yoğun eğitim almış insanlar beyaz yakalı, bilgi ve emek yoğun eğitim almış insanlar ise mavi yakalıdır. Yani beyaz yakalı adam iş kurmaz, iş kurmayı aklından bile geçirmez o zaten elit ve üstdüzeydir. Dilediği işte çalışır. Dilediği parayı alır. Hatta mavi yakalı dediğimiz kişilerden oluşan bir ekibi vardır. Bizde banka müdürü beyaz, banka memuru işe mavi yakalıdır. Bu yanlış bir konumlandırma. Doğrusu banka memuru işçi, banka müdürü ise ustabaşıdır. Bunlar kendi işlerini kurma peşinde olurlar hep ama özünde yakalı değillerdir. Çok çok beyaz ve mavi önlüklü diyebiliriz bunlara. Kavram hatası sonucu bu soruda güme gidiyor. Beyaz yakalı kişiler iş kurmaz yani.
Mayıs 2014

Kobi Kosgeb bu yanıtı beğendi:

Sizce beyaz yakalıların ne kadarı kendi işini kurmak istiyor? Ve neden adım atamıyorlar?

Sizce demişsiniz, bence hemen hepsi istiyor ama iş kurmak biraz da hatta tamamen cesaret işi; cesaret, vizyon ve proje eksikliğinden iş kuramıyorlar.
Mayıs 2014

Kobi Kosgeb bu yanıtı beğendi:

200 ton/günlük mermer tozu ve parçalarını işleyerek yıllık 590 milyon TL kar elde edilelebileceğini biliyor musunuz?

200 ton mermerin varsa zaten mermer sektöründe en iyisisin. Tozdan kar elde etmene gerek kalmaz :)
Mayıs 2014

Kobi Kosgeb bir yanıt verdi.

Büyükbaş hayvan dışkısından hidrojen gazı, karbon üretimi ve en iyi kalite gübre elde edildiğini biliyor musunuz?

5000 adet büyükbaş Hayvanın dışkı ve idrar birikintisi çevre için büyük bir problemdir.
Bir büyükbaş hayvan günde 40kg atık verir. 5000 hayvandan günde 200ton atık çıkar. 1ton atık fermantasyonundan 15 m3 metan gazı sağlanır. 200 ton atıktan günde 3000 m3 metan gazı çıkar. Yıllık metan gazı üretimi=1095000m3 tür. Bu hacimdeki metangazının ağırlığı yılda 1029tondur.
Metangazının Temperlenmesi: 2CH4 temperlersek C2H2 +3H2 Hidrojen gazı çıkar. 1029ton/yıl metan gazından 836ton asetilen gazı+193ton hidrojen gazı çıkar. C2H2 asetilen gazı 4bar basınçla sıkıştırılsa C2 aktif karbon + H2 hidrojen gazı sağlanır. 836ton/yıl asetilen gazıdan 772ton aktif karbon+64ton Hidrojen gazı üretilmiş olur. Total Hidrojen gazı Üretimi: 193 ton +64 ton =257ton/yıl 257000kg/yıl: 0.07Kg/m3=3671428m3/yıl hidrojen gazı elde edilir. 3671428m3/yıl: 5, 5m3 tüp gazı_667532 tüp/yıl kullanılır. Bakterisiz Gübre üretimi; 200ton/gün atık x 0, 300ton/gün bakterisiz gübre =60ton/gün gübre üretilir. Yıllık gübre üretimi 21600 ton olur.

GELİR ANALİZİ:
Hidrojengazı 667532tüpx1000TL/tüpgazı = 667.532.000TL
AktifKarbon 772ton/yılx3000TL/ton = 2.316.000 TL
Bakterisizgübre 21600ton/yılx200TL/ton = 4.320.000 TL
Gelir Toplamı: = 674.168.000 TL/yıl
GİDER ANALİZİ:

Hidrojen tüpü yatırımı 667532 tüp x500TL/tüp = 333.766.000 TL
Makina, Araç, Gereç, İşçilik yatırımı = 10.000.000 TL
Bedensel Özürlü Siviltoplum kuruluşlarına yardım = 402.000 TL
Gider Toplamı =344.168.000 TL
Şirket Karı = 330.000.000 TL/yıl olur.
Mayıs 2014

Kobi Kosgeb bir yanıta alt yorum yaptı

Dünya'nın en kıymetli mermer yatakları Amasya'da maden ocağından çıkarılıp ihrac ediliyor.
Su jeti ile kesilen mermerlerden bol miktarda ıslak mermer tozu ve mermer parçaları verimli araziye dökülüyor.
Kalsiyum karbonat yapılı mermer tozu ile parçalarından oksijen, asetilen, karbondioksit gazı ve kireç üretimi hedefleniyor.
Karbindioksit gazı, gazaltı kaynağının sarf malzemesidir.
Oksijengazı, sanayide kaynak tekniğinde kullanılır.
Asetilen Gazı, kaynak tekniğinin ana sarf ürünüdür.
Kalsiyum Hidroksid, yapı imalatında kireç malzemesidir.
Gelir analizi yapacak olursak:TL/YIL
Karbondioksit gazı: 3520tüp x55TL/tüpgazıx360gün=69696000.
Oksijen gazı 711tüpx 25TL/tüpgazıx360gün=6399000.
Asetilen gazı 5777tüpx250TL/tüpgazıx360gün=519930000.
Kalsiyumhidroksit 148ton/günx200TL/tonx360gün=10656000.
Gelir Toplamı: =606681000.
Gider analizi ise: Tüp yatırımı 3520 711 5777=10008tüpx500TL/tüp=5004000. - Fırın, makina, araç, gereç, işçilik yatırımı =10000000.
Bedensel özürlü sivil toplum kuruluşlarına yardım = 1677000.
Gider Toplamı: =16681000. -
Şirketin karı= 590000000.
1. ve 2. sorularınızın cevabına gelince; ülkemizde çok büyük işletim kapasitesine sahip mermer yatakları ve işleyicileri var. kombassan, kütük mermer, ak holding vs.
maliyet söz konusuna gelince, projeyi hazırda işletilen yere direk uygulama ile gerçekleşeceğinden yukarda geçen giderlerin dışında bir maliyet gerekmiyor. projeye başlamak adına.
3. sorunuza gelince, böyle bir üretimi gerçekleştiren firma, türkiye genelinde gaz dağıtımında gelişmiş ağı olan bir kaç firma ile anlaşıp, kar ortağı olarak veya firmaya direk satımını yaparak çözüme ulaşabilir. Tabi pazarlama/satış için farklı çözümler bulunulabilir. İhracaat sözkonusuda olabilir. Umarım açıklayıcı olmuştur. Proje hayata geçmeye hazır. Proje hocamız Prof. Dr. Tekin Arda' ya aittir.
  • Gider toplamına neler dahil? Ham madde, nakliyat, makine amortismanları, arsa maliyet payı, inşaat maliyet payı, bina giderleri, çalışanlar, elektrik, gaz, su, pazarlama, reklam giderleri, vergiler, genel giderler?
  • Bu kadar hammadde yani mermer atığı bulmak mümkün mü?
  • Bu kadar ürünü satmak mümkün mü?
Mayıs 2014

Kobi Kosgeb bir yanıta alt yorum yaptı

teşekkürler. sizlerede iyi şanslar.
  • Gider toplamına neler dahil? Ham madde, nakliyat, makine amortismanları, arsa maliyet payı, inşaat maliyet payı, bina giderleri, çalışanlar, elektrik, gaz, su, pazarlama, reklam giderleri, vergiler, genel giderler?
  • Bu kadar hammadde yani mermer atığı bulmak mümkün mü?
  • Bu kadar ürünü satmak mümkün mü?
Mayıs 2014

Kobi Kosgeb bu yanıtı beğendi:

200 ton/günlük mermer tozu ve parçalarını işleyerek yıllık 590 milyon TL kar elde edilelebileceğini biliyor musunuz?

  • Gider toplamına neler dahil? Ham madde, nakliyat, makine amortismanları, arsa maliyet payı, inşaat maliyet payı, bina giderleri, çalışanlar, elektrik, gaz, su, pazarlama, reklam giderleri, vergiler, genel giderler?
  • Bu kadar hammadde yani mermer atığı bulmak mümkün mü?
  • Bu kadar ürünü satmak mümkün mü?
Mayıs 2014

Kobi Kosgeb bir yanıta alt yorum yaptı

HARİKA.
• Çocuğunuzun yarın, "yaban ellerine" kul-köle olmaması,
- “Baba” nın elindedir.
* Üstelik bu durum;
- Hem kız çocukları için, hem de erkek çocukları için geçerlidir.
• Çağımız, çocuklar ve eşler için:
maalesef, ‘kölelik’ çağıdır.
• Kendi arzularına göre değil de;
babasının isteklerine göre yönlendirilen çocuğun içinde,
volkanlar patlamaktadır.
• Babasını kaybetme korkusu yaşayan çocuk,
babasına “mecburen” itaat eder.
• Zoraki itaat ise, zamanla sınırlıdır…
• Çünkü;
- İnsan fıtratı; başkası emrettiği için
en yararlı işleri bile yapmaktan hoşlanmaz…
• Babasına; “korku” yüzünden itaat eden çocuk,
“ köle ruhlu” çocuk demektir.
• Bu çocuk büyüdüğünde ise kendini:
- Gücüne sığınacağı,
- Emirlerine itaat edeceği,
- Uğruna, gözünü budaktan esirgemeyeceği
efendiler aramak, bulmak zorunda hissedecektir.
• Bunlar da çoğunlukla:
- Çete reisleri,
- Yer altı örgüt liderleri,
- Mafya babaları…olur.


Yaşar Kuru
3453
Mayıs 2014

Kobi KosgebGirişim Ofisleri konu başlığını takip etmeye başladı.

Girişim Ofisleri

Formatting of continuation data will be changing soon. To continue using the current formatting, use the 'rawcontinue' parameter. To begin u...

Mayıs 2014

Kobi KosgebGirişim Fabrikası konu başlığını takip etmeye başladı.

Girişim Fabrikası

Formatting of continuation data will be changing soon. To continue using the current formatting, use the 'rawcontinue' parameter. To begin u...

Daha Fazla

İlgilendiği KonularTümü

İş Hayatı

2462 Kişi   325 Soru

Varoluş Hakkında

2904 Kişi   1060 Soru

Eğitim

4398 Kişi   644 Soru

İnternet Teknolojileri

1272 Kişi   171 Soru

3D Studio Max

594 Kişi   12 Soru

Yazılım Geliştirme

1233 Kişi   187 Soru

Para Kazanmak

837 Kişi   38 Soru

Sosyal Ağlar

774 Kişi   175 Soru

Zeka

910 Kişi   94 Soru

İnternet Sitesi

1012 Kişi   171 Soru

Fikir Cimnastiği

329 Kişi   12 Soru

Ülkeler

239 Kişi   77 Soru

Grafik Tasarım

539 Kişi   75 Soru

İslam (İslamiyet)

568 Kişi   261 Soru

Para

448 Kişi   124 Soru

İnovasyon

272 Kişi   38 Soru

ARGE (Araştırma Geliştirme)

244 Kişi   30 Soru

Tasarım

378 Kişi   53 Soru

Diş

132 Kişi   78 Soru

Projeler

434 Kişi   51 Soru

KOSGEB

198 Kişi   25 Soru

Microsoft

141 Kişi   44 Soru

İnsan Hakları

129 Kişi   37 Soru

Teknolojik Gelişmeler

76 Kişi   14 Soru

Düşünce Tekniği

499 Kişi   30 Soru

İş Dünyası

219 Kişi   72 Soru

Bilgisayar Ve Bilişim Kulübü

410 Kişi   25 Soru

Fikir

77 Kişi   24 Soru

TÜBİTAK

64 Kişi   15 Soru

Sigara

125 Kişi   95 Soru