Bilmek istediğin her şeye ulaş

Kobi Destek Merkezi, 

Kobi Uzmanı

Kobi Uzmanı Kobi Destek Merkezi inploid.com'da 5 soru sordu, 24 soru yanıtladı ve 6 takipçisi var.

Nisan 2016

Kobi Destek Merkezi bu yanıtı beğendi:

KOSGEB Destekleriyle İlgili Sıkça Sorulan Sorular (SSS)

KOSGEB Nedir?
KOSGEB (Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı), KOBİ’lerin rekabet güçlerini geliştirmeye ve girişimcilik kültürünü yaygınlaştırmaya yönelik nitelikli hizmet ve destekler sunarak, KOBİ’lerin sosyal ve ekonomik kalkınmadaki paylarını arttırmayı hedefleyen bir devlet kuruluşudur.

Ülkemizdeki KOBİ’lerin küresel pazarda söz sahibi olmasını sağlayan, KOBİ ve girişimcilik politikalarının belirlenmesinde etkin, dünyada örnek alınan bir kuruluş olmayı hedefleyen KOSGEB, her yıl binlerce KOBİ ve girişimciye, sunmuş olduğu hibe ve kredi destek programlarıyla mevcut işlerini geliştirme ve sıfırdan kendi işini kurma imkanı sağlamaktadır.

Ayrıntılı bilgi için: normativedanismanlik.com


KOSGEB Desteği Nasıl Alınır?*

Girşimci Hibe Desteği
KOSGEB, sunmuş olduğu Girişimcilik Destek Programı kapsamında gerekli koşulları sağlayan tüm girişimcilere destek vermektedir. Hibe desteğinden faydalanmak isteyen girişimciler, öncelikle Uygulamalı Girişimcilik Eğitimine katılarak sertifika almaya hak kazanmış olmalıdır. Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.
Sertifikasını almış olan girişimci, KOSGEB’e hibe desteği başvurusu yapabilmek için ilk önce fillen kendi şirketini kurar. Daha sonra girişimci destek alabilmek için KOSGEB’e sunacağı iş planını tüm sektörel, teknik, stratejik, finansal detaylarıyla hazırlamalıdır. İş planı hazırlamak özel bir uzmanlık gerektirdiğinden, bu aşamada girişimcinin bir danışman firmadan profesyonel destek alması iş planının kurul tarafından onaylanma ihtimalini büyük ölçüde artırır. Girişimci, bir danışman firmayla çalışmaya karar vermesi durumunda, iş planının hazırlanması için danışmanın eşliğinde iş fikri ve sektörel bazı bilgilerin yer aldığı bir form doldurur. Danışman firma, doldurulan formu sektörtün tüm koşul ve özellikleri doğrultusunda ele alarak KOSGEB’e sunulabilecek nitelikte spesifik bir iş planı haline getirir. İş planı hazırlanırken bu esnada girişimci, proje kapsamında satın alacağı ürün ve hizmetlere ilişkin satıcı firma tarafından şirketi adına düzenlenmiş proforma faturaları temin ederek başvuru sırasında KOSGEB’e göndermek üzere saklar.
İş planı dosyası tamamlandıktan sonra girişimci, internet üzerinden KOSGEB’e başvuruda bulunur; bu esnada başvurusuna istenen belgeleri, proforma faturaları ve iş planı dosyasını elektronik ortamda ekler. İlgili KOSGEB Müdürlüğü değerlendirme kurulu, başvuruyu sıraya alarak ortalama 4-6 hafta arasında projeyi değerlendirmeye alır. Kurul, başvuruda bulunan girişimcinin kurmuş olduğu şirketin gerçekten istikrarlı bir biçimde çalışabileceğine ve iş modelinin sürdürülebilir olduğuna kanaat getirdiği taktirde iş planını onaylar.
İş planı onaylanan girişimci, başvurudan önce proforma faturalarını temin ettiği ürün ve hizmetleri kendi sermayesiyle fillen satın alır. Gerçekleştirdiği satınalımlara istinaden ürün ve hizmetlerin fatura asıllarını, satıcı firmaya ödeme yaptıklarına dair banka dekontlarının asıllarıyla birlikte, prosedüre uygun bir dilekçeyle bağlı bulundukları KOSGEB Müdürlüğü’ne ibraz eder. Mümkün olan en kısa sürede KOSGEB tarafından girişimcinin resmi işyeri adresine gelen bir denetleme görevlisi, girişimci tarafından satın alındığı bildirilen ürün ve hizmetlerin faturada belirtilen marka, cins, nitelik ve adet bilgileriyle örtüşme durumunu kontrol ederek bir tutanak hazırlar. Görevlinin, tutanağı ilgili KOSGEB Müdürlüğü’ne bildirmesini takiben en geç 1 ay içerisinde girişimciye ait şirketin banka hesabına girişimci tarafından harcanan tutarın (destek programı dahilindeki oranlar üzerinden) ödemesi gerçekleştirilir.

KOBİ Hibe Desteği
KOSGEB, sunmuş olduğu farklı destek programları kapsamında gerekli koşulları sağlayan tüm KOBİ’lere destek vermektedir. Hibe (geri ödemesiz) desteklerden faydalanmak isteyen KOBİ’ler, öncelikle KOSGEB KOBİ veritabanına kayıt olarak KOBİ beyannamesini doldururlar. Veritabanına kayıt edilen bu beyanname, en kısa süre içerisinde KOSGEB KOBİ uzmanları tarafından mevzuata uygunluk bakımından kontrol edilerek onaylanır.
Bu ilk aşamadan sonra, destek alabilmek için başvuru yapmak isteyen KOBİ, KOSGEB’e sunacağı projeyi genel hatlarıyla anlatan bir belge hazırlar. Ardından belgeyi çalışmakta olduğu danışmanlık firmasına gönderir ve danışman firma projeyi detaylı bir biçimde ele alarak KOSGEB’e sunulabilecek nitelikte spesifik bir proje haline getirir. Proje hazırlanırken bu esnada KOBİ, proje kapsamında satın alacağı ürün ve hizmetlere ilişkin satıcı firma tarafından KOBİ adına düzenlenmiş proforma faturaları temin ederek başvuru sırasında KOSGEB’e göndermek üzere saklar.
Proje dosyası tamamlandıktan sonra KOBİ, internet üzerinden KOSGEB’e başvuruda bulunur; bu esnada başvurusuna istenen belgeleri, proforma faturaları ve proje dosyasını elektronik ortamda ekler. İlgili KOSGEB Müdürlüğü değerlendirme kurulu, başvuruyu sıraya alarak ortalama 4-6 hafta arasında projeyi değerlendirmeye alır. Projenin, başvuruda bulunan şirkete ve bölgesel ya da ulusal sektöre kayda değer ölçüde bir katkı sağlayacağına kanaat getirdiği taktirde projeyi onaylar.
Projesi onaylanan KOBİ, başvurudan önce proforma faturalarını temin ettiği ürün ve hizmetleri kendi sermayesiyle fillen satın alır. Gerçekleştirdiği satınalımlara istinaden ürün ve hizmetlerin fatura asıllarını, satıcı firmaya ödeme yaptıklarına dair banka dekontlarının asıllarıyla birlikte, prosedüre uygun bir dilekçeyle bağlı bulundukları KOSGEB Müdürlüğü’ne ibraz ederler. Mümkün olan en kısa sürede KOSGEB tarafından KOBİ’nin resmi işyeri adresine gelen bir denetleme görevlisi, KOBİ tarafından satın alındığı bildirilen ürün ve hizmetlerin faturada belirtilen marka, cins, nitelik ve adet bilgileriyle örtüşme durumunu kontrol ederek bir tutanak hazırlar. Görevlinin, tutanağı ilgili KOSGEB Müdürlüğü’ne bildirmesini takiben en geç 1 ay içerisinde KOBİ’nin banka hesabına şirket tarafından harcanan tutarın (destek programı dahilindeki oranlar üzerinden) ödemesi gerçekleştirilir.

Ayrıntılı bilgi için: normativedanismanlik.comBaşlıca KOSGEB Destekleri

Girişimci Destek Programı
Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi’ne katılarak sertifika almaya hak kazanan girişimcilier, Girişimci Destek Programı dahilinde 1 yıl süreyle 30.000 TL’ye kadar hibe (geri ödemesiz), 70.000 TL’ye kadar ise kredi (geri ödemeli) desteklerinden faydalanabilirler.

KOBİ Destek Programı
Yıllık cirosu en az 250.000 TL olan, 2 veya daha fazla sigortalı çalışanı bulunan, işletme bünyesinde kapsamlı bir işgeliştirme çalışması yapmak isteyen KOBİ’ler, 150.000 TL’ye varan hibe desteğinden faydalanabilirler.

Genel Destek Programı
Proje hazırlama kapasitesi düşük KOBİ’ler ile KOSGEB hedef kitlesine yeni dahil olmuş sektörlerdeki KOBİ’lerin bu program sayesinde KOSGEB desteklerinden faydalanabilirler.

Ar-Ge & İnovasyon & Endüstriyel Uygulama Destek Programı
KOBİ’ler işletmeleri bünyesinde gerçekleştireceği patent / faydalı model / telif hakkı alınabilecek nitelikteki her türlü Ar-Ge, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama çalışmaları için farklı kalemlerde toplam 332.000 TL’ye kadar hibe desteğinden faydalanabilirler.

İş Birliği Güç Birliği Destek Programı
KOBİ’ler, en az 5 işletmeyle bir araya gelerek kuracakları yeni bir şirket bünyesinde toplam 250.000 TL’ye kadar hibe desteğinden faydalanabilirler.

Kredi Faiz Destek Programı
Şirket ihtiyaçları için banka kredisi kullanan KOBİ’ler, Kredi Faiz Destek Programı koşulları dahilinde ödeyecekleri banka faizlerini düşürebilirler.

Ayrıntılı bilgi için: normativedanismanlik.com

Mart 2016

Kobi Destek Merkezi bir yanıta alt yorum yaptı

Belgi hanım. AB nin yeni işyeri kurmak isteyenlere hibe verdiğini nerden duydunuz. Böyle bir hibe programı yok.
Avrupa Birliği'nden de hibe alınabiliyor.
Mart 2016

Kobi Destek Merkezi bu yanıtı beğendi:

Yapı dekorasyon firması kurmak istiyorum. Şahıs firması mı yoksa limited şirketi mi açmalıyım?

İyi günler kolay gelsin Murat Bey . Resmi dairelerde ihale vb. gibi işlemler olursa şirketlere ihaleler daha kolay çıkıyor. Şirket porföyü ön planda oluyor. Şirketlerde iş sınırlaması 7 tane işlemle sınırlı örneğin inşaat-turizm -gıda-nakliyat-mobilya-hayvancılık-danışmanlık 7 tane iş yazdım. 8. Bir iş olursa ayrı bir şerikte kurulur. Şahısda ise hiçbir iş sınırlaması yok 1001 çeşit hatta 2 katı 2002 çeşit iş de yabalirsiniz.
Mart 2016

Kobi Destek Merkezi bu yanıtı beğendi:

Yapı dekorasyon firması kurmak istiyorum. Şahıs firması mı yoksa limited şirketi mi açmalıyım?

Bir dönem ülkemizde hayat standardının uygulandığı zamanlarda şirketleşmek şahıs firmalarına nazaran avantajlıydı hayat standardıyla birlikte bu avantaj ortadan kalktı. Şahıs firması kuruluş ve tasfiye aşamalarında prosedür ve maliyet anlamında şirketlere nazaran çok avantajlıdır... Yine vergi oranları, oda aidatları. SMMM ücretleri gibi konularda da şahıs firması tercih edilmelidir. Şirketler ancak çok ortaklı oluşumlar planlandığında tercih edilmelidirler diye düşünüyorum.
Mart 2016

Kobi Destek Merkezi bir yanıt verdi.

Hazır - sanal ofis hakkında fikirleriniz nedir?

Sanal ofis kullananların %70 si home ofis çalışanlardır. Sanal ofisten adres telefon temin ederek evinde hizmet verenler insanlardan meydana gelmektedir.
Mart 2016

Kobi Destek Merkezi bu yanıtı beğendi:

Yapı dekorasyon firması kurmak istiyorum. Şahıs firması mı yoksa limited şirketi mi açmalıyım?

Merhaba,

Şahıs veya Şirket tercihini yaparken, Yıllık ciro/kar hedefiniz, ortağınızın olup olması gibi detaylara bakmak gerekiyor. Şahıs işletmeleri ticari kazançları üzerinden artan vergi dilimine tabidir.

GELİR VERGİSİ TARİFESİ (2014 Takvim Yılı için)
  • 11.000 TL'ye kadar %15
  • 27.000 TL'nin 11.000 TL'si için 1.650 TL, fazlası %20
  • 60.000 TL'nin 27.000 TL'si için 4.850 TL, fazlası %27
  • 60.000 TL'den fazlasının 60.000 TL'si için 13.760 TL, fazlası % 35
şeklinde vergilendirilmektedir.

Şirketlerde ise Giderler düştükten sonra kalan kar üzerinden %20 Kurumlar vergisi ödenmektedir. Şirkete ortaklarına kar dağıtımı yaptığı takdir Kurumlar vergisi düşüldükten sonra kalan kar üzerinden ayrıca %15 Kurum Stopajı ödemektedir.

Şirket kar dağıtımı yapmaz, mevcut karı şirket sermayesine ilave ederse Kurum Stopajı ödemek zorunda kalmaz.

Kamu Borçları açısından bakıldığı zaman;

Şahıslar Özel ve Kamu Borçlarından tüm mal varlıkları ile sorumludurlar.
Limited Şirketlerde Kamu Borçlarından ortakların sermayeleri oranında tüm mal varlıkları ile sorumludurlar.

Anonim şirketlerde Kamu Borçlarından ortaklar sorum değildir. Anonim Yönetim Kurulu ve Kurucu Ortakları Sermayeleri kadar borçlardan tüm mal varlıkları ile sorumlu olurlar.
Mart 2016

Kobi Destek Merkezi bir yanıt verdi.

Mart 2016

Kobi Destek Merkezi bu yanıtı beğendi:

Otel, restoran araştırken hangi portal/web sitelerinden yararlanırsınız?

Öyle herhangi bir site kullanılacağını sannetmiyorum. Semt adı yada şehir adını google aracılığı ile arayıp örneğin Eskişehir Lüks Restorant'lar gibi yada Eskişehir Cafeleri gibi arama yoluyla bulabilirim. Semtplere veya ilgili olduğu konuda üst adımlarda çıkmalığı site hit alabilsin :)
Mart 2016

Kobi Destek Merkezi bu yanıtı beğendi:

Otel, restoran araştırken hangi portal/web sitelerinden yararlanırsınız?

İş seyahatleri için tatil sepetini gayet faydalı buluyorum.
Mart 2016

Kobi Destek Merkezi bu yanıtı beğendi:

Otel, restoran araştırken hangi portal/web sitelerinden yararlanırsınız?

Kesinlikle tek bir site ile hareket etme.
Booking.com dünyanın en büyük ve en iyisi ama rekabet konusunda geri kaldığı oteller var.
Bu işle uzun zamandır ilgilenen biriyim ve expedia dahil bir çok sitede direkt olarak çalışan arkadaşlarım var.
Dolayısıyla ben otel bakarken,
Sitelerinden faydalanabilirsin. Bunun dışında
bilgi alınabilecek ve bazen expedia ya da booking'de olmayan otelleri bulabileceğin başarılı siteler.
Mart 2016

Kobi Destek Merkezi bir yanıt verdi.

İş modeli tuvali nedir? Nasıl hazırlanır?

Hiç kimse kusura bakmasın buradaki insanlar sizin araştırmacınız değil. Eğer İş modeli tuvali nedir? Diye sorabiliyorsanız zaten bunun nedemek olduğunu biliyorsunuz dur. Girin internete bir sürü açıklamalı örnek tablolu siteler var.
Mart 2016

Kobi Destek Merkezi bu yanıtı beğendi:

İşletme ve İşletme mühendisliği arasındaki fark nedir? Mezun olduktan sonra ikisi de aynı işleri mi yaparlar?

İşletme ticari faaliyet olan yere işletme mühendisi işletme sahibi olursa hem işletir hem denetler kontrol eder
Mart 2016

Kobi Destek Merkezi bir yanıt verdi.

İşletme ve İşletme mühendisliği arasındaki fark nedir? Mezun olduktan sonra ikisi de aynı işleri mi yaparlar?

Böyle saçma soru ilk defa duydum. İşletme bir tüzel kişiliktir. İşletme Mühendisliği bir bilim dalıdır. Ne soru sormak istediğinizi anlayamadım.
Mart 2016

Kobi Destek Merkezi bir yanıt verdi.

SWOT analizi nedir? Nasıl yapılır?

Swot analizi basit analizi ile projenizin güçlü yönleri ile riskjlerinin ve zayıf yönlerinin belirlenmesidir.
Mart 2016

Kobi Destek Merkezi bu yanıtı beğendi:

SWOT analizi nedir? Nasıl yapılır?

Bir ise baslamadan once isiniz ve kendiniz ile ilgili guclu ve zayif yonlerinizin farkinda olmaniz gerekir.
Strength-S: Guclu Yanlar(sizin ve isletmenizin)
Ornek: En iyi oldunuz alan nedir? Bu urun yada hizmet fikri sadece sizde mi var vb.
Weaknes-W: Zayif yanlar(sizin ve isletmenizin zayif yanlari)
Ornek: Kaynaklariniz yeterli mi(para kaynagi, is gucu kaynagi)
Opportunity-O: Firsatlar(isletmenin kendi icinde ve disarida sahip oldugu firsatlar)
Ornek: Pazarda yeni oyuncu icin yr var mi ?,Rakiplerinizin gozden kacirdigi neyi yakaladiniz? Urun yada hizmetleriniz icin gerekli talebi ongorebiliyor musunuz? vb.
Threat-T: Tehditler(Kurumun ileri ki donemde tehlike, risk ve tehdit olarak gorulen ozellikleridir)
Ornek: Pazara yeni rakiplerinngirme ihtimali var mi?,urun veya hizmetlerinizin kisa surede modasinin gecme ihtimali var mi, musterinin sizden degilde direkt ureticiden alma riski var mi ? Vb

Buna swot analizi denir.
Mart 2016

Kobi Destek Merkezi bu yanıtı beğendi:

SWOT analizi nedir? Nasıl yapılır?

SWOT analizi bir iş planında işin Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats - Güçlü yönler, Zayıf yönler, Fırsatlar, Tehditler olarak incelenmesini ve bu durumlara hızlı bir bakış atılmasını sağlayan bir özet tablodur. Tablo, 4 birimden oluşur ve her birim işin bahsettiğim incelemelerinden birisine ait bir hücre olarak yerleştirilir. İş planlarının olmazsa olmazlarındandır. Bazı örnekler aşağıda:

Swot Analizi

Swot Analizi
Daha fazla örnek için: articles.bplans.com/swot-analysis-examp... adresini inceleyebilirsiniz. Hazırlama için bir araç da burada: ufa.lt/Cr59Xq
Mart 2016

Kobi Destek Merkezi bir yanıt verdi.

Kaybetmeye gelemiyorum, hiç fark etmiyor önemsiz dahi olsa birileriyle yarış içindeysem kaybettiğim vakit sinirleniyorum. Bu durum olumlu veya olumsuz nelere yol açar? Örneğin; iş hayatı.

Sanılanın ve bilinenin aksine iş hayatında risklere yer yoktur. Risk paylaşımı vardır. Bu da risklerin belirlenmesinden ve sonuçlarının tespştinden geçer
Mart 2016

Kobi Destek Merkezi bu yanıtı beğendi:

Kaybetmeye gelemiyorum, hiç fark etmiyor önemsiz dahi olsa birileriyle yarış içindeysem kaybettiğim vakit sinirleniyorum. Bu durum olumlu veya olumsuz nelere yol açar? Örneğin; iş hayatı.

Başarılı ama mutsuz olursun. Benim karakterimde aynen anlattığın gibi. Elimi attığım her işte çok iyi olmazsam memnun olamam. Güneşi hedefleyen aya çıkar misali, her konuda kendimi geliştirmeme yardımcı oluyor bu durum. Fakat çok az tatmin oluyorum. Şuan laptopumun klavyesinde çukurluklar var; sinirlenip yumruklamaktan... Her yumruk hırs yüzünden atıldı.

Yine de bu durumdan şikayetçi değilim. Çalışmak için bana bir neden veriyor. Daima geçmem gereken kişiler var, aşmam gereken sınırlar var. Bir işi çok iyi yapmıyorsan ne önemin var ki? Yaptığın işte ses getirmiyorsan zaman kaybediyorsun demektir.

Sanılacağı gibi sinirli biri de değilimdir. Çevrem tarafından daima çok sevilirim ve hayatımda birkaç kere ancak kavga etmişimdir. İnsanlara hiç kızmam, kimseyi kırmamaya çok özen gösteririm. Sadece, bir işi düzgün beceremezsem, kendime çok kızarım.
Mart 2016

Kobi Destek Merkezi bu yanıtı beğendi:

Kaybetmeye gelemiyorum, hiç fark etmiyor önemsiz dahi olsa birileriyle yarış içindeysem kaybettiğim vakit sinirleniyorum. Bu durum olumlu veya olumsuz nelere yol açar? Örneğin; iş hayatı.

İnsan her şeyi hayatta kazanamayabilir. Allah bir verir iki alır kulunu sınar. Kaybettiğinizde kasmayıp sağlık olsun deyip geçin birdahakinde yenersiniz
Daha Fazla

İlgilendiği KonularTümü

Ticaret

637 Kişi   138 Soru

Patent

107 Kişi   34 Soru

Yenilenebilir Enerji

185 Kişi   17 Soru

Ticaret Hukuku

192 Kişi   81 Soru

Banka Kredileri

15 Kişi   14 Soru

Kobi Kosgeb

11 Kişi   5 Soru

Girişimcilik

3702 Kişi   363 Soru

KOSGEB

198 Kişi   25 Soru

Proje Yönetimi

724 Kişi   36 Soru

Devlet Destekleri

43 Kişi   20 Soru

İş Hayatı

2459 Kişi   325 Soru

Şirket Muhasebesi

63 Kişi   22 Soru

TÜBİTAK

65 Kişi   15 Soru

Türkiye Sorunları

1160 Kişi   239 Soru

Kobi Destek Merkezi

4 Kişi   1 Soru

Gümrük Birliği

17 Kişi   4 Soru

İş Kurmak

184 Kişi   14 Soru

Girişim

188 Kişi   113 Soru

Şirketler

87 Kişi   66 Soru

Limited Şirket

25 Kişi   13 Soru

Yatırım

342 Kişi   111 Soru

İşletme

182 Kişi   62 Soru

Üretim Sektörü

77 Kişi   21 Soru

Web Siteleri

3411 Kişi   268 Soru

Site

338 Kişi   38 Soru

İnternet Sitesi Önerileri

23 Kişi   29 Soru

Marka

167 Kişi   36 Soru

Kalite Yönetim Sistemi

72 Kişi   8 Soru

Patent Hukuku

44 Kişi   17 Soru