Bilmek istediğin her şeye ulaş

Konsept Hukuk, 

Avukat

İstanbul Bahçelievlerde faaliyet gösteren avukatlık ve hukuki danışmanlık bürosu Miras hukuku, iş hukuku, ticaret hukuku, fikri mülkiyet ve kobi hukuku alanlarında uzman

Mart 2016

Konsept Hukuk bir yanıt verdi.

Aile hekimliği gibi zorunlu 'Aile Avukatlığı' sisteminin gelmesini ister misiniz?

Hukuki danışma neticesinde belki birkaç dakikalık hukuki cevabın gerisinde yılların hukuk tecrübesi vardır. O yüzde zorunluk aile avukatlığı neticesinde birçok hukuki hata önlenenebilir. Zaman ve para kayıplarının önüne geçilebilir.
Mart 2016

Konsept Hukuk bu yanıtı beğendi:

Hukukun tam olarak işlediğine inanıyor musunuz?

Açıkçası, tayyip gibi bir adamın olduğu yerde hukuktan, işlerlikten bahsetmek mümkün değildir. Ayakkabı kutuları, Halkbank'ın müdürü, 17/25 , kumpaslar vb yaşananlar dan sonra hukuğun varlığından bahseden avukatlar var şu yorumlarda.

Dostlar, hangi hukuktan bahsediyorsunuz. Gerçekten hukuk var mı?
Mart 2016

Konsept Hukuk bu yanıtı beğendi:

İnternet üzerinden birini tehdit etmenin cezası nedir?

Basit tehdit suçunun cezası 6 aya kadar hapis veya adli para cezasıdır.
Nitelikli tehdit suçunun cezası ise 6 ay ile 2 yıl arası hapis cezasıdır.
Mart 2016

Konsept Hukuk bir yanıt verdi.

Firmanız için hibe ve kredi kullandınız mı? Hangi fon kuruluşundan hangi program için kullandınız?

İşyeri için kullanmadık. Avukatlık ofislere özel hibe kaynağı var mıdır ?
Mart 2016

Konsept Hukuk bir yanıt verdi.

Home ofis iş yeri açan var mı aramızda, varsa tecrübelerini paylaşabilir mi?

Home ofislerde kira stopajı bakımından da vergi dairelerinde sorun çıkmaktadır.
Mart 2016

Konsept Hukuk bu yanıtı beğendi:

Home ofis iş yeri açan var mı aramızda, varsa tecrübelerini paylaşabilir mi?

Home ofis yeteri kadar güven verici değildir. Home ofis imkansılıklar nedeni ile yapılan bir yöntemdir.
Mart 2016

Konsept Hukuk bu yanıtı beğendi:

Kobiler için Türk Ticaret Hukuku yeterli midir?

Kobiler için Ticaret Kanununda yeni revizelerin yapılması gerektiğini düşünüyoruz. Özellikle İcra İflas Kanunu ve Çek kanunlarında yeni revizelere ihtiyaç bulunduğunu düşünüyoruz.
Mart 2016

Konsept Hukuk bu yanıtı beğendi:

Kobiler için Türk Ticaret Hukuku yeterli midir?

Yeterli değildir. Kobiler için özel bir kanun çıkarılması gerekir. Bir hukukçu olarak söyleyebilirim ki yeni Türk Ticaret Kanununun temel felsefesi büyük şirketler yaşasın kobi gibi küçük şirketler ya kapansın ya da büyük şirketlere bayi olsun mantığıdır.
Mart 2016

Konsept Hukuk bu yanıtı beğendi:

Kobilerin finans kaynaklarına ulaşması kolay mıdır?

Kobilerin Finans kaynaklarına ulaşımı konusunda mutlak düzenlemeler gerekmektedir.
Kredi Garanti Fonu teminatları genişletilmeli. Hibe ve Fonlar daha esnak yapıya dönüştürülmeli ve kapsamları biraz daha artırılmalı
Mart 2016

Konsept Hukuk bu yanıtı beğendi:

Kobilerin finans kaynaklarına ulaşması kolay mıdır?

Kobilerin finans kaynaklarına ulaşması hem imkansız hem de çok kolaydır. Şöyle ki; kendisine yol gösterecek nkobi danışmanı olan bir firma bu tür kaynaklara ulaşması danışman firma ile çok kolaydır. Ancak kendisine yol gösterecek bir kobi danışmanı olmayan firmanın yanı başındaki avantajlara ulaşması imkansızdır. Çünkü yol gösteren yoktur.
Mart 2016

Konsept Hukuk bu yanıtı beğendi:

Her fikir bir patent midir?

Patent için öncelikli kriter buluştur. Patentler teknolojinin her alanındaki buluşlar için verilmektedir.
Mart 2016

Konsept Hukuk bu yanıtı beğendi:

Kosgeb ve Tübitak gibi kurumların hibe desteklerine başvuru süreçlerinde nelere dikkat etmek gerekir?

1. Tecrübeli bir danışman
2. Güncel mevzuatı takip eden bir kobi hukuku uzmanı
3. Başvuran kişi ile danışman arasında doğru bilgi ve belge akışı
Bu tür başvurularda ilk akla gelenlerdir.
Mart 2016

Konsept Hukuk bu yanıtı beğendi:

Kosgeb ve Tübitak gibi kurumların hibe desteklerine başvuru süreçlerinde nelere dikkat etmek gerekir?

Kosgeb deb projesi onaylanan kobilere KGF destek vermektedir. Böylece önce öde sonra desteği al ortadan kaldırılmıştır.
Mart 2016

Konsept Hukuk bu yanıtı beğendi:

Patent desteklerini hangi kurumlar veriyor?

Konu ile ilgili hibebasvuru.com sitesinde güncel bilgiler var.
Mart 2016

Konsept Hukuk  bu yazıyı beğendi:

KGF - Kredi Garanti Fonu nedir? Kobiler nasıl yararlanabilir.

KGF - Kredi Garanti Fonu TOBB - Bankalar ve Kosgeb in ortaklığında kurulunan bir A.Ş. Dır. Amacı Teminatı olmayan kobilere kefil olmaktır.
Kobilere 2 tür önemli desteği vardır.
1. Bölgesel başvuru
2. Hazine başvuru
Bölgesel ile Hazine arasındaki tek fark Hazine teminatsız başvuruları kabul ediyor. Bankalar teminat almadan kredi başvurusu kabul etmektedir.
Başvuru kriterleri nelerdir.
1. Şirket mali yapısının yeterli olması
2. Vegi SGK Bağkur borcu olmaması veya yapılandırılmış olması
3. Şirket ortaklarının kredi notunun 1.000 üzerinde olması
KGF ile ilgili daha fazla bilgi veya KGF destekli kredi kullanım danışmanlığı almak için lütfen tıklayınız.
hibebasvuru.com/kgf-teminatlari
Mart 2016

Konsept Hukuk  bu yazıyı beğendi:

KGF - Kredi Garanti Fonu nedir?

KGF - Kredi Garanti Fonu TOBB - Bankalar ve Kosgeb in ortaklığında kurulunan bir A.Ş. Dır. Amacı Teminatı olmayan kobilere kefil olmaktır.
Kobilere 2 tür önemli desteği vardır.
1. Bölgesel başvuru
2. Hazine başvuru
Bölgesel ile Hazine arasındaki tek fark Hazine teminatsız başvuruları kabul ediyor. Bankalar teminat almadan kredi başvurusu kabul etmektedir.
Başvuru kriterleri nelerdir.
1. Şirket mali yapısının yeterli olması
2. Vegi SGK Bağkur borcu olmaması veya yapılandırılmış olması
3. Şirket ortaklarının kredi notunun 1.000 üzerinde olması
KGF ile ilgili daha fazla bilgi veya KGF destekli kredi kullanım danışmanlığı almak için lütfen tıklayınız.
Mart 2016

Konsept Hukuk  bu yazıyı beğendi:

Horizon 2020 nedir? Kobiler nasıl faydalanabilir?

Avrupa Birliği Çerçeve Programları (AB ÇP) Avrupa’nın bilim, teknoloji politika ve uygulamalarının uyumlaştırılması amacıyla oluşturulan Topluluk Programı’dır. İlki 1984 yılında başlatılmıştır ve dünyanın en yüksek bütçeli sivil araştırma programıdır. Çerçeve Programlar Avrupa’nın araştırma ve teknoloji geliştirme kapasitesini güçlendirmek, üniversite-sanayi işbirliğini teşvik etmek, AB üye ülkeleri, AB aday ülkeleri ve AB’nin işbirliği yaptığı diğer ülkeler ile AB politikalarına ilişkin farklı alanlarda işbirliğini geliştirmek amacıyla yürütülmektedir. Program uluslararası ortaklıklar yolu ile geleceğin teknolojilerine yön verme amacıyla oluşturulmuştur.
Çerçeve Programlar, geniş kapsamlı bir bilimsel çerçeve içerisinde araştırma ve teknoloji geliştirme faaliyetlerini desteklemek için kurulan özel bir fonlama sistemi ile hayata geçirilmektedir. 2007-2013 yıllarını kapsayan süreçte AB 7. Çerçeve Programı yürütülmüştür. Avrupa Birliği’nin yeni dönem Araştırma ve Yenilik Çerçeve Programı olan Horizon 2020 ise 2014-2020 yılları arasında Avrupa Komisyonu tarafından yürütülecektir.

H2020’de Proje Tipleri ve Fonlama Modelleri
AB Komisyonu farklı proje türleri için farklı oranlarda destek miktarları belirlemiştir. Faaliyetlerin masraflarının karşılanması için basitleştirilmiş fonlama modeli kullanılacak olup bu model, Komisyon tarafından kabul edilen masraflar için tek bir fonlama oranına dayanacaktır. 7. ÇP’den farklı olarak bir proje içindeki farklı aktivite alanlarına göre veya kuruluş tiplerine göre değişen fonlama oranları Horizon 2020’de bulunmamaktadır.
Horizon 2020 Programı kapsamındaki proje türleri ve destek oranları aşağıda yer almaktadır.
 • Ar-Ge Hibeleri (Grants for R& D) projeleri : %100
 • Yenilik Hibeleri (Grants for Innovation) projeleri : %70 (Kar amacı gütmeyen kuruluşlar için : %100)
 • Destek ve Koordinasyon Eylemleri (CSA) projeleri : %100
 • ERC projeleri : %100
 • Marie Sklodowska-Curie projeleri : %100 (Marie Sklodowska-Curie Co-Fund projeleri hariç)
 • Ortak Fonlama (Co-Funding) Eylemleri projeleri ise %70’i bulan oranlarda fonlanmaktadır.
 • KOBİ Fonlama Aracı 3 Faz’dan oluşmakta olup ilgili fazlara dair destek oranları aşağıdaki şekildedir:
 • Faz 1: Sabit Destek (Lump sum) : 50.000 Avro
 • Faz 2: %70
 • Faz 3: Doğrudan destek yok

Dolaylı Masraflar (Indirect Costs/ Overheads) için Tek bir Sabit Oran!
Dolaylı masraflar (overheads), alt yüklenici masrafları ve paydaşın kontrolünde olmayan üçüncü tarafların finansal katkıları dikkate alınmadan toplam doğrudan geçerli masraflar üzerinden hesaplanır. Dolaylı masraflar, kira, bina ve teçhizatın amortismanı, su, gaz, elektrik, bakım, sigorta, ofis ekipmanları, iletişim masrafları, posta ücreti gibi ortağın altyapı ve genel işletme masrafları ile idari ve finansal yönetim, insan kaynakları, eğitim, baskı, hukuki görüş gibi yatay hizmetlerle bağlantılı masrafları kapsamaktadır. 7. ÇP’de kurum tipi ve aktivite türüne göre farklılık gösteren dolaylı maliyet oranı, Horizon 2020 Programı’nda benimsenen sadeleştirme prensibi kapsamında kuruluş tipi ve proje türünden bağımsız tek bir orana (%25) dönüştürülmüş, gerçek dolaylı maliyeti (actual indirect cost) de içeren farklı dolaylı maliyet oranları yürürlükten kaldırılmıştır.


Horizon 2020 danışmanlık hizmeti almak veya mevcut projelere partner olarak katılmak için tıklayınız.hibebasvuru.com/proje-basvuru
Mart 2016

Konsept Hukuk bu yanıtı beğendi:

Her fikir bir patent midir?

Patent ile Faydalı Model hep karıştırılıyor. Patent Yeni bir buluştur. Faydalı Model ile bir icada ek işlev sağlamaktır.
Mart 2016

Konsept Hukuk  bu yazıyı beğendi:

Horizon 2020 nedir? Kobiler Horizon 2020 den nasıl faydalanabilir?

Avrupa Birliği Çerçeve Programları (AB ÇP) Avrupa’nın bilim, teknoloji politika ve uygulamalarının uyumlaştırılması amacıyla oluşturulan Topluluk Programı’dır. İlki 1984 yılında başlatılmıştır ve dünyanın en yüksek bütçeli sivil araştırma programıdır. Çerçeve Programlar Avrupa’nın araştırma ve teknoloji geliştirme kapasitesini güçlendirmek, üniversite-sanayi işbirliğini teşvik etmek, AB üye ülkeleri, AB aday ülkeleri ve AB’nin işbirliği yaptığı diğer ülkeler ile AB politikalarına ilişkin farklı alanlarda işbirliğini geliştirmek amacıyla yürütülmektedir. Program uluslararası ortaklıklar yolu ile geleceğin teknolojilerine yön verme amacıyla oluşturulmuştur.
Çerçeve Programlar, geniş kapsamlı bir bilimsel çerçeve içerisinde araştırma ve teknoloji geliştirme faaliyetlerini desteklemek için kurulan özel bir fonlama sistemi ile hayata geçirilmektedir. 2007-2013 yıllarını kapsayan süreçte AB 7. Çerçeve Programı yürütülmüştür. Avrupa Birliği’nin yeni dönem Araştırma ve Yenilik Çerçeve Programı olan Horizon 2020 ise 2014-2020 yılları arasında Avrupa Komisyonu tarafından yürütülecektir.

H2020’de Proje Tipleri ve Fonlama Modelleri
AB Komisyonu farklı proje türleri için farklı oranlarda destek miktarları belirlemiştir. Faaliyetlerin masraflarının karşılanması için basitleştirilmiş fonlama modeli kullanılacak olup bu model, Komisyon tarafından kabul edilen masraflar için tek bir fonlama oranına dayanacaktır. 7. ÇP’den farklı olarak bir proje içindeki farklı aktivite alanlarına göre veya kuruluş tiplerine göre değişen fonlama oranları Horizon 2020’de bulunmamaktadır.
Horizon 2020 Programı kapsamındaki proje türleri ve destek oranları aşağıda yer almaktadır.
 • Ar-Ge Hibeleri (Grants for R& D) projeleri : %100
 • Yenilik Hibeleri (Grants for Innovation) projeleri : %70 (Kar amacı gütmeyen kuruluşlar için : %100)
 • Destek ve Koordinasyon Eylemleri (CSA) projeleri : %100
 • ERC projeleri : %100
 • Marie Sklodowska-Curie projeleri : %100 (Marie Sklodowska-Curie Co-Fund projeleri hariç)
 • Ortak Fonlama (Co-Funding) Eylemleri projeleri ise %70’i bulan oranlarda fonlanmaktadır.
 • KOBİ Fonlama Aracı 3 Faz’dan oluşmakta olup ilgili fazlara dair destek oranları aşağıdaki şekildedir:
 • Faz 1: Sabit Destek (Lump sum) : 50.000 Avro
 • Faz 2: %70
 • Faz 3: Doğrudan destek yok
Dolaylı Masraflar (Indirect Costs/ Overheads) için Tek bir Sabit Oran!
Dolaylı masraflar (overheads), alt yüklenici masrafları ve paydaşın kontrolünde olmayan üçüncü tarafların finansal katkıları dikkate alınmadan toplam doğrudan geçerli masraflar üzerinden hesaplanır. Dolaylı masraflar, kira, bina ve teçhizatın amortismanı, su, gaz, elektrik, bakım, sigorta, ofis ekipmanları, iletişim masrafları, posta ücreti gibi ortağın altyapı ve genel işletme masrafları ile idari ve finansal yönetim, insan kaynakları, eğitim, baskı, hukuki görüş gibi yatay hizmetlerle bağlantılı masrafları kapsamaktadır. 7. ÇP’de kurum tipi ve aktivite türüne göre farklılık gösteren dolaylı maliyet oranı, Horizon 2020 Programı’nda benimsenen sadeleştirme prensibi kapsamında kuruluş tipi ve proje türünden bağımsız tek bir orana (%25) dönüştürülmüş, gerçek dolaylı maliyeti (actual indirect cost) de içeren farklı dolaylı maliyet oranları yürürlükten kaldırılmıştır.
Mart 2016

Konsept Hukuk bu yanıtı beğendi:

İşçinin kıdem tazminat hesaplaması nasıl yapılır?

İşçinin hangi durumlarda kıdem tazminatına hak kazanacağı iş kanunda düzenlenmiştir. Unutmayın kıdem tazminat hesabı her olayın özelliğine göre farklılık gösterir. İşçinin kıdemi, aldığı yardımlar, çalışma süresi farklılık arzedeceğinden kıdem tazminat hesabına değişiklik göstermektedir. Konsept hukuk ofisi olarak kıdem tazminat hesabında dikkate alınacak hususlarla ilgili son Yargıtay içtihatlarını derledik.
Aşağıdaki Yargıtay kararında işçilik alacak kalemlerinde takdiri indirimin hangi oranda olması gerektiğini vurgulamaktadır. "Somut olayda, davalı iş yerinde sondaj işçisi olarak çalışan davacının, hükme esas teşkil eden bilirkişi raporunda fazla mesai, hafta tatili ve ulusal bayram genel tatil alacaklarından %10 takdiri indirim yapılması isabetli olmamıştır. Davacının yaptığı işin niteliği dikkate alınarak, işçinin hasta ve mazeretli olabileceği günler için mahkemece %30'dan az olmamak şartıyla fazla mesai, hafta tatili ve ulusal bayram genel tatil alacaklarından takdiri indirime gidilmesi uygun olacağından, hükmün bozulması gerekmiştir. " 22. HUKUK DAİRESİ, Karar tarihi: 10.12.2015
Daha Fazla