Bilmek istediğin her şeye ulaş

Sivil Toplum Kuruluşu Personeli La Edri inploid.com'da 0 soru sordu, 2 soru yanıtladı ve 1 takipçisi var.

Ağustos 2014

La Edri bir yanıt verdi.

Diyarbakır'da bayrağın indirilmesi olayı sizce Türkiye'yi ne kadar yaralamıştır? Yoksa münferit önemsiz bir olay mıdır?

Bu tür olayla artık ciddiye alınmıyor. Bu tarz provokatif eylem türlerinin eskidiği görüşündeyim.
Ağustos 2014

La Edri bir yanıt verdi.

Son zamanlarda özellikle büyük şehirlerde bulunan önemli caddelerin başında dilenen Suriye'liler hakkında ne düşünüyorsunuz?

Birçoğu Suriyeli değil, Arapça bilmiyorlar, konuşmaya çalıştıkları sözde Arapça Urfa, Mardin yöresine ait.
Suriyelilerin talebi bunların toplanmasıdır.
Ekim 2013

La Edri bir yanıta alt yorum yaptı

"Dini kaynaklardaki hikayelere göre"
Hikaye ise dini kaynak değeri taşımaz sayın Söylemez.
Dini kaynaklardaki hikayelere göre Hz. Adem'in oğullarının Allah'a adak vermelerinden beri kurban ibadetinin var olduğu bilinmektedir. İslam'da kurban ibadetinin kaynağı ise Hz. İsmail ile oğlu arasında gerçekleşen hadiseye dayanır. Bu hadiseye göre Hz. İbrahim'in hiç çocuğu olmaz, Allah'a ona bir oğul vermesi için dua eder. Çocuğu Hz. İsmail doğar ve henüz gençken Hz. İbrahim rüyasında oğlu İsmail'i kurban ettiğini görür. Bu rüya Allah tarafından Hz. İbrahim'e gönderilen ilahi bir emirdir. Rüyadan sonra Hz. İbrahim rüyasını İsmail'e bildirir. Hz. İsmail itiraz etmez. Babasının kendisini kurban edeceğine kendisinin hazır olduğunu bildirir. Tam kurban etmek üzere iken Allah bu iki peygambere samimiyetinden ötürü mükafat verir. Hz. İsmail tam kurban edilirken bir koç peyda oluverir ve Hz. İbrahim bu koçu kurban eder. Daha sonra bu dini bir vecibe halini alır.
Ekim 2013

La EdriDinler konu başlığını takip etmeye başladı.

Dinler

Din, genellikle doğaüstü, kutsal ve ahlaki öğeler taşıyan, çeşitli ayin, uygulama, değer ve kurumlara sahip inançlar ve ibadetler bütünü. Za...

Ekim 2013

La EdriBilgisayar konu başlığını takip etmeye başladı.

Bilgisayar

Altbaşlıklara ayrılmış şekilde genel bilgisayar mevzuları.

Ekim 2013

La EdriToplum Yapısı konu başlığını takip etmeye başladı.

Toplum Yapısı

Formatting of continuation data will be changing soon. To continue using the current formatting, use the 'rawcontinue' parameter. To begin u...

Ekim 2013

La EdriEylem Türleri konu başlığını takip etmeye başladı.

Eylem Türleri

Formatting of continuation data will be changing soon. To continue using the current formatting, use the 'rawcontinue' parameter. To begin u...

Ekim 2013

La EdriSivil Toplum Kuruluşu konu başlığını takip etmeye başladı.

Sivil Toplum Kuruluşu

YÖNLENDİR Sivil toplum kuruluşu

Ekim 2013

La Edriİkinci Öğretim konu başlığını takip etmeye başladı.

İkinci Öğretim

Formatting of continuation data will be changing soon. To continue using the current formatting, use the 'rawcontinue' parameter. To begin u...

Ekim 2013

La Edriİzmir Delileri konu başlığını takip etmeye başladı.

Ekim 2013

La EdriToplum konu başlığını takip etmeye başladı.

Toplum

Toplum, insanı etkileyen gerçek ilişkiler bütünüdür. Belli bir toprak üzerinde yaşamak, ortak bir politik iradeye bağlı olmak ve kültürün or...

Daha Fazla

İlgilendiği KonularTümü

İkinci Öğretim

1002 Kişi   9 Soru

Toplum

108 Kişi   109 Soru

Toplum Yapısı

82 Kişi   31 Soru

Sivil Toplum Kuruluşu

22 Kişi   12 Soru

İzmir Delileri

2 Kişi   1 Soru

Eylem Türleri

8 Kişi   5 Soru

Bilgisayar

2634 Kişi   444 Soru

Dinler

1126 Kişi   329 Soru