Bilmek istediğin her şeye ulaş

Melahat, 

Student

Student Melahat inploid.com'da 4 soru sordu, 0 soru yanıtladı ve 2 takipçisi var.

Temmuz 2014

Melahat bir yanıta alt yorum yaptı

AsyncTask içine alarak hallettim tekrardan teşekkür ediyorum cok
Class ismini paket adıyla birlikte yazmayı denedin mi? . MainActivity yerine com.example.deneme.MainActivity
Temmuz 2014

Melahat bir yanıta alt yorum yaptı

Öyle yaptım ; fakat şimdi de
connection.getInputStream(), Charset.forName("UTF-8"))); satırında hata veriyor.
Class ismini paket adıyla birlikte yazmayı denedin mi? . MainActivity yerine com.example.deneme.MainActivity
Temmuz 2014

Melahat bir yanıta alt yorum yaptı

Bu da ikinci sayfanın activity'si:

package com.example.deneme;

import java.util.ArrayList;
import android.app.Activity;
import android.os.Bundle;
import android.widget.ArrayAdapter;
import android.widget.ListView;

public class IkinciActivity extends Activity {
private Bundle nameArray1;// BUndle yardımıyla gönderdiğimiz veriyi bundle yardımıyla alacağız.
private ArrayList<String> nameArray;

protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
super.onCreate(savedInstanceState);
setContentView(R.layout.ikincisayfa);// Sınıfımızı ikincisayfa.xml dosyasına bağlıyoruz.
nameArray1 = getIntent().getExtras();
nameArray = nameArray1.getStringArrayList("nameArray");
ListView listemiz2 = (ListView) findViewById(R.id.listView2);
ArrayAdapter<String> veriAdaptoru2 = new ArrayAdapter<String>(this,
android.R.layout.simple_list_item_1, android.R.id.text1,
nameArray);
listemiz2.setAdapter(veriAdaptoru2);// Adapter'i belirtmek
}
}
Class ismini paket adıyla birlikte yazmayı denedin mi? . MainActivity yerine com.example.deneme.MainActivity
Temmuz 2014

Melahat bir yanıta alt yorum yaptı

Evet Manifestteki değil artık Mainde

package com.example.deneme;

import java.io.BufferedReader;
import java.io.IOException;
import java.io.InputStreamReader;
import java.net.HttpURLConnection;
import java.net.MalformedURLException;
import java.net.URL;
import java.nio.charset.Charset;
import java.util.ArrayList;
import org.json.JSONArray;
import org.json.JSONException;
import org.json.JSONObject;
import com.example.deneme.R;

import android.content.Intent;
import android.os.Bundle;
import android.support.v7.app.ActionBarActivity;
import android.view.Menu;
import android.view.View;
import android.widget.ArrayAdapter;
import android.widget.ListView;

public class MainActivity extends ActionBarActivity {

private String[] listview_elemanlar = { "Products", "", "", "", "", "", "",
"", "" };// ListView elemanları
private String url = "yxy.in/api/index-v2.json";/ Json api
JSONObject jsonObject = null;// jsonObject adında JSON objesi tanımlandı
JSONArray jsonArray = null;// jsonArray adında JSON dizisi tanımlandı
ArrayList<String> nameArray = new ArrayList<String>();

@Override
protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
super.onCreate(savedInstanceState);
setContentView(R.layout.activity_main);
final ListView listemiz = (ListView) findViewById(R.id.listView1);
ArrayAdapter<String> veriAdaptoru = new ArrayAdapter<String>(this,
android.R.layout.simple_list_item_1, android.R.id.text1,
listview_elemanlar);
listemiz.setAdapter(veriAdaptoru);

// Tıklama olayı için aşağıdaki kodlar
listemiz.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {

public void onClick(View v) {
Intent in = new Intent(MainActivity.this, IkinciActivity.class);// intent
// geçişimizi
// sağlayacak
// olan
// değişkendir.
Bundle bundle = new Bundle();// bundle aktarılacak olan veriyi
// tutar.
bundle.putStringArrayList("nameArray", Initial());
in.putExtras(bundle);
startActivity(in);// 2.Activitymize geçebiliriz.
}
});
}

public ArrayList<String> Initial() {

URL resourceUrl = null;
HttpURLConnection connection = null;
BufferedReader rd = null;
ArrayList<String> tempNameArray = new ArrayList<String>();
try {
resourceUrl = new URL(url);
} catch (MalformedURLException e) {
e.printStackTrace();
}

try {
connection = (HttpURLConnection) resourceUrl.openConnection();// urlle
// bağlantı
// sağlandı.
} catch (IOException e) {

e.printStackTrace();
}

try {
rd = new BufferedReader(new InputStreamReader(
connection.getInputStream(), Charset.forName("UTF-8")));
} catch (IOException e) {

e.printStackTrace();
}
StringBuilder sb = new StringBuilder();
int cp;
try {
while ((cp = rd.read()) != -1) {
sb.append((char) cp);
}
} catch (IOException e) {

e.printStackTrace();
}
String jsonText = sb.toString();
// System.out.println(jsonText);

try {
jsonArray = new JSONArray(jsonText);
for (int i = 0; i < jsonArray.length(); i++) {
JSONObject obj = (JSONObject) jsonArray.get(i);
tempNameArray.add(obj.getString("name"));
System.out.println(obj.getString("name"));
}
nameArray = tempNameArray;
} catch (JSONException e) {
e.printStackTrace();
}
return nameArray;
}
}
Class ismini paket adıyla birlikte yazmayı denedin mi? . MainActivity yerine com.example.deneme.MainActivity
Temmuz 2014

Melahat bir yanıta alt yorum yaptı

07-16 10:21:49.117: E/AndroidRuntime(808): at com.example.deneme.MainActivity.Initial(MainActivity.java:88)
07-16 10:21:49.117: E/AndroidRuntime(808): at com.example.deneme.MainActivity.onCreate(MainActivity.java:44)
07-16 10:21:49.117: E/AndroidRuntime(808): at android.app.Activity.performCreate(Activity.java:4465)
07-16 10:21:49.117: E/AndroidRuntime(808): at android.app.Instrumentation.callActivityOnCreate(Instrumentation.java:1049)
07-16 10:21:49.117: E/AndroidRuntime(808): at android.app.ActivityThread.performLaunchActivity(ActivityThread.java:1919)
07-16 10:21:49.117: E/AndroidRuntime(808): ... 11 more
07-16 10:26:49.208: I/Process(808): Sending signal. PID: 808 SIG: 9
Class ismini paket adıyla birlikte yazmayı denedin mi? . MainActivity yerine com.example.deneme.MainActivity
Temmuz 2014

Melahat bir yanıta alt yorum yaptı

Consoledan aldığım cıktı: Android Launch!
[2014-07-16 10:21:42 - Deneme] adb is running normally.
[2014-07-16 10:21:42 - Deneme] Performing com.example.deneme.MainActivity activity launch
[2014-07-16 10:21:42 - Deneme] Automatic Target Mode: using existing emulator 'emulator-5554' running compatible AVD 'machine'
[2014-07-16 10:21:42 - Deneme] Uploading Deneme.apk onto device 'emulator-5554'
[2014-07-16 10:21:42 - Deneme] Installing Deneme.apk...
[2014-07-16 10:21:47 - Deneme] Success!
[2014-07-16 10:21:47 - Deneme] Starting activity com.example.deneme.MainActivity on device emulator-5554
[2014-07-16 10:21:48 - Deneme] ActivityManager: Starting: Intent { act=android.intent.action.MAIN cat=[android.intent.category.LAUNCHER] cmp=com.example.deneme/.MainActivity }
Class ismini paket adıyla birlikte yazmayı denedin mi? . MainActivity yerine com.example.deneme.MainActivity
Temmuz 2014

MelahatUğur Çakmak kişisini takip etmeye başladı

Uğur Çakmak, Android Uygulama Geliştiricisi, @ugurcmk

Temmuz 2014

Melahat bir yanıta alt yorum yaptı

Evet denedim
Class ismini paket adıyla birlikte yazmayı denedin mi? . MainActivity yerine com.example.deneme.MainActivity
Temmuz 2014

Melahat bir yanıta alt yorum yaptı

Evet 1.sayfada sadece intent yapmam gerekiyor 2.ye geçişi sağlamak için.Yorumunuz için çok teşekkür ediyorum.
Burada iki sayfa dediğine göre iki tane Activity kullanıyorsun. İlk Activity'de listview'i oluşturuyorsun problem yok fakat ikinci Activitiy'deki listview'i neden birinci Activity içinde oluşturuyorsun hatan bu. Her listview içinde bulunduğu activity tarafından adapter vasıtasıyla inflate edilip içeriği doldurulur.
Temmuz 2014

Melahat yeni bir  soru  sordu.

Temmuz 2014

MelahatLinq To Sql konu başlığını takip etmeye başladı.

Linq To Sql

Formatting of continuation data will be changing soon. To continue using the current formatting, use the 'rawcontinue' parameter. To begin u...

Temmuz 2014

MelahatLogo konu başlığını takip etmeye başladı.

Logo

redirectAmblem

Temmuz 2014

MelahatEntity Framework konu başlığını takip etmeye başladı.

Entity Framework

Formatting of continuation data will be changing soon. To continue using the current formatting, use the 'rawcontinue' parameter. To begin u...

Temmuz 2014

Melahatİşlemci konu başlığını takip etmeye başladı.

İşlemci

Mikroişlemci, bir bilgisayar devresi. İşlemci (Matematik), doğrusal cebirde ve fizikte kullanılan matematiksel bir yapı.

Temmuz 2014

MelahatComputer konu başlığını takip etmeye başladı.

Computer

A computer is a general purpose device that can be programmed to carry out a finite set of arithmetic or logical operations. Since a sequenc...

Daha Fazla

İlgilendiği KonularTümü

Yazılım

3244 Kişi   564 Soru

Web Siteleri

3398 Kişi   268 Soru

Eğitim

4381 Kişi   643 Soru

İnternet

2628 Kişi   542 Soru

Yabancı Dil

1040 Kişi   103 Soru

Kişisel Gelişim

2075 Kişi   155 Soru

PHP

511 Kişi   101 Soru

İnternet Teknolojileri

1273 Kişi   171 Soru

Web Tasarım

1237 Kişi   215 Soru

Programlama

815 Kişi   232 Soru

Yazılım Geliştirme

1232 Kişi   187 Soru

Girişimcilik

3699 Kişi   363 Soru

Öğrencilik

2360 Kişi   123 Soru

Para Kazanmak

835 Kişi   38 Soru

Genel Kültür (Muhabbet)

3683 Kişi   280 Soru

Bilim

864 Kişi   286 Soru

Zeka

906 Kişi   94 Soru

Hayal Gücü

938 Kişi   42 Soru

Üniversite

417 Kişi   203 Soru

Filmler

3386 Kişi   192 Soru

Java

315 Kişi   52 Soru

ASP.NET

272 Kişi   142 Soru

İngilizce

801 Kişi   107 Soru

Grafik Tasarım

538 Kişi   75 Soru

Yazılım Algoritmaları

484 Kişi   31 Soru

Bilişim

553 Kişi   111 Soru

Sanat

626 Kişi   108 Soru

Yazılım Güvenliği

547 Kişi   17 Soru

Android

407 Kişi   139 Soru

Dil Eğitimi

569 Kişi   25 Soru