Bilmek istediğin her şeye ulaş

Mert Alkan, 

Avukat

Konya Barosu

Eylül 2016

Mert Alkan bir yanıt verdi.

Polis eve baskın yaparsa nasıl hareket etmeliyiz?

Öncelikle baskın olarak nitelendirilen koruma tedbirinin hukuki niteliği olarak kastınızın ne olduğu cevapta değişiklik gösterecektir. Kastınızın "arama" olduğunu varsayarsak; CMK 116, soruşturma ya da kovuşturma kapsamında suç delili elde edebileceğine dair kuvvetli şüphe olması halinde, şüpheli veya sanığın hatta üçüncü kişinin aranabileceğini söylemiştir.

Arama, kural olarak hakim kararı ile gerçekleştirilebilir ancak gecikmesinde sakınca bulunan hallerde savcının, savcıya ulaşılamadığı durumlarda kolluk amirinin yazılı emri ile kolluk kuvvetleri arama yapabilir.

CMK 217/2 konut aramasında savcının hazır olmasını savcının olmaması durumunda en az iki komşunun bulundurulması gerektiğini belirtmektedir. İki yerine bir kişi olması halinde yapılan arama hukuka aykırıdır.

Nasıl hareket etmeliyiz sorusunun cevabı da yukarıdaki cümlede mevcuttur. Polis kapınızı çalıp arama yapacağını belirttiği zaman kendilerinden yazılı emri görmek istediğinizi söyleyerek belgeyi inceleyebilirsiniz. Yazılı emirde adınız ve adresiniz doğru ise aramaya izin vermek mecburiyetindesiniz. Yazılı emrin olmaması durumunda hukuken eve almama hakkına sahip olduğunuzu bilerek kolluk kuvveti ile konuşmalısınız.
Ağustos 2015

Mert Alkan bu yanıtı beğendi:

Aşk, özgürlükten vazgeçmek midir?

Aşk, özgürlüğü yardıra yardıra mahveden bir duygudur.
Köleliğin genimizde olduğunun da bir kanıtıdır bu.

Sonra "İnsan, diğer canlılardan üstün" diyenler var. Neye göre ve kime göre..
Bir İnsan hangi bitkiden daha özgür büyüyebilir ki veya hangi hayvan kadar bağımsızdır familyasından?
Diğer canlılarla karşılaştırdığımızda İnsan canlısının neredeyse tamamının özgürlüğü üstten okşayan iki yüzlü karaktersiz bir tür olduğunu şahsen kabullenmiş durumdayım.

Kısacası aşk, Özgürlüğün ma'lül halidir.
Ağustos 2015

Mert Alkan bu yanıtı beğendi:

İlişkide heyecanı kalmayan biri nasıl canlandırılır?

Sorunun muhattabı nerde? Ilişkinin boyutu ne durumda merak ettim. 😊 Bu kadar yorumdan sonra ilişki canlanmadıysa geçmişler olsun.
Ağustos 2015

Mert AlkanFatih Uc kişisini takip etmeye başladı

Fatih Uc, Avukat, @fatihuc

Ağustos 2015

Mert AlkanSertaç Kunduz kişisini takip etmeye başladı

Sertaç Kunduz, Girişimci, @sertac

--

Ağustos 2015

Mert Alkan bir yanıt verdi.

Fikir mülkiyeti ne demektir?

Yüzeysel olarak açıklamak gerekirse bir siteden alıntı yaparak fikri mülkiyet "herhangi bir zihinsel çalışmanın sonuçları üzerinde her türlü kullanım hakkının mülkiyeti anlamına gelmektedir, bilginin mülk edinilecek bir nesne olarak görülmesidir" denilmek suretiyle açıklanabilir.

Fikri mülkiyet "Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu"na göre ikiye ayrılmaktadır. Telif hakları ve sınai mülkiyet hakları. Telif hakları bir eserin doğumuyla başka bir şey yapmaksızın kendiliğinden doğarken sınai mülkiyet Enstitü'de tescil suretiyle doğar.


"Fikri mülkiyet hakları; maddi varlığa sahip olmama, cisimleştiği eşyadan farklı ve süreyle sınırlı olma gibi özellikleriyle maddi mülkiyet haklarından ayrılır. "
Daha detaylı bilgi için Prof. Dr. Sami Karahan'ın Fikri Mülkiyet Hukuku Esasları kitabını tavsiye ederim.
Ağustos 2015

Mert Alkan bu yanıtı beğendi:

Hukuk okuyan birinin ileride iş bulma sorunu olur mu?

İnsan kendini geliştirdikten sonra işsiz kalmaz önemli olan kendine ne kattığın yoksa artık herkesin elinde diploma var mezun olmakla bşr yere gelinmez kendini geliştirerek bir yere gelinir devir rekabet devri
Ağustos 2015

Mert Alkan bir yanıt verdi.

Hukuk okuyan birinin ileride iş bulma sorunu olur mu?

Hangi bölümden mezun olduğunuz önemli olmadığını düşünüyorum. Sadece "mezun olan" birey olduktan sonra ne okuduğunuz bölüm ne mezun olduğunuz üniversite işinize yaramaz. Genel bir yorum yaptıktan sonra henüz daha yeni mezun olduğum hukuk fakültesi hakkında -fikrimce- özel üniversitelerin artışı fakülteyi ve özellikle avukatlığı tabiri caizse ayak altına düşürmüş olsa da bir rekabet ortamını da devamında getirdi.

Özel üniversiteden çıkanların devlet üniversitesinden çıkanlara göre daha başarısız olacağı konusu yine fikrimce tamamen asılsız. Eğer okuduğunuz bölümün farkında iseniz ve ilginiz varsa hangi üniversite olduğu fark etmeksiniz "içi dolu" bir hukukçu olarak çıkar ve iş bulma konusunda da en az sıkıntıyı çekersiniz.
Özetle hukuk okuyan birinin ilerde iş bulma sorunu OLUR ama hukuku gerçekten benimseyen ve işinin ehli olmak için çabalayan kimsenin iş bulma sorunu olmaz.
Temmuz 2015

Mert Alkan bir yanıt verdi.

Kadın erkek eşitliği hakkında ne düşünüyorsunuz?

Eşitlik ile adalet kavramlarını ayırmak gerekiyor. Günümüz Türkiyesinden örnek vermek gerekirse kadın ve erkek eşit haklara sahip olan ama tabiat gereği eşit olmayan iki varlıktır. Eşit olmayan kişilere eşit hakkın verilmesi adaletsizlik yaratır. Bana göre ülkemizde bu konudaki en büyük sorun da burdan kaynaklanıyor. Kadına şiddet olaylarında erkekler "eşit vatandaşlık haklarından" doğan hakları sebebiyle ceza almadan ya da birden çok indirimden yararlanarak kurtuluyor.

Özetle kadın ve erkek eşit haklara sahip ancak "fıtratı gereği" eşit olmayan iki ayrı cinstir.
Temmuz 2015

Mert AlkanMiras Hukuku konu başlığını takip etmeye başladı.

Miras Hukuku

Miras hukuku, insanların ölümlerinden sonra malları üzerinde yapmak istedikleri ölüme bağlı tasarrufları ve ölümleri halinde, gaipliğine kar...

Temmuz 2015

Mert AlkanCeza Hukuku konu başlığını takip etmeye başladı.

Ceza Hukuku

Ceza hukuku, suç ve ceza kavramlarını inceleyen kamu hukuku bölümüdür. Genel ve özel ceza hukuku olarak ikiye ayrılır (ceza genel ve ceza öz...

Temmuz 2015

Mert Alkan bir yanıt verdi.

Öğretmenlerin özel ders vermesi ya da dershanelerde derse girmesi devlet memurluğu kanununa aykırılık oluşturur mu ?

657 Devlet Memurları Kanunu md. 28; "Memurlar, mesleki faaliyette veya serbest meslek icrasında bulunmak üzere ofis, büro, muayenehane ve benzeri yerler açamaz; gerçek kişilere, özel hukuk tüzel kişilerine veya kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına ait herhangi bir iş yerinde veya vakıf yükseköğretim kurumlarında çalışamaz. " demek suretiyle çalışma yasağı getirmiş ve buna bağlı olarak yasağa karşı gelinmesi hallerini müeyyidelere tabii tutmuştur.
Temmuz 2015

Mert AlkanMal konu başlığını takip etmeye başladı.

Mal

mal

Temmuz 2015

Mert Alkanİş Hukuku konu başlığını takip etmeye başladı.

İş Hukuku

YÖNLENDİR İş hukuku

Temmuz 2015

Mert Alkanİcra Hukuku konu başlığını takip etmeye başladı.

İcra Hukuku

YÖNLENDİR İcra hukuku

Temmuz 2015

Mert Alkanİş Ve Sosyal Güvenlik Hukuku konu başlığını takip etmeye başladı.

Daha Fazla