Bilmek istediğin her şeye ulaş

Merve, 

Öğrenci

Öğrenci Merve inploid.com'da 1 soru sordu, 1 soru yanıtladı ve 2 takipçisi var.

Ekim 2017

Merve bu yanıtı beğendi:

Yoğurt nasıl bulunmuştur?

trt.net.tr/haber/haberdetay.aspx?haberkodu=fc1bf8f3-24d6-4cc1-a778-57aa9a8926c2

Anadolu yörükleri yoğurdu, yaylalarda taşların altından topladıkları karınca yumurtası ile, olmazsa karınca yuvalarının girişindeki toprakla Hıdırellez sabahı yaprakların üzerinde biriken çiy ile (sadece hıdırellez zamanı 3 gün tutarmış bu maya) kuzuların midesinden çıkan pelte ile ya da nohut ile mayalarlarmış.

Ekim 2017

Merve bu yanıtı beğendi:

Yoğurt nasıl bulunmuştur?

Yapılan araştırmaya göre, milyonlarca insanın geçim kaynağı ve milyarlarca insanın en önemli besin maddesi ve Türkler’in milli yemeklerinden biri olan yoğurdun bir rivayete göre ilk olarak karınca yumurtasından, diğer bir rivayete göre melekler tarafından Hz. İbrahim'e öğretilerek mayalandığı bildirildi.

Bugün yoğurdun nasıl yapıldığını herkes az çok biliyor. Sütün yoğurt haline dönüşmesi için eski yoğurt maya görevi görüyor. Peki insanlar sütü nasıl yoğurt haline getirdi? Yani yoğurtsuz yoğurt nasıl yapıldı? Milli yiyeceğimiz olan yoğurdun ilk defa nasıl yapıldığına dair yeterli ve kesin bir bilgi mevcut olmamakla birlikte, göçebe olarak yaşamlarını sürdüren atalarımızın yoğurt yapımında kullandığı doğal mayalar karınca yumurtalarıymış. Taşların altında yer alan küçük ve beyaz baloncuk şeklindeki taze karınca yumurtalarını ezmişler ve ısıtılan sütün altına koymuşlar. Böylece süt karınca yumurtalarında bulunan kimyasal maddeler yardımıyla mayalanarak yoğurt haline gelmiş. Başka bir rivayete göre, sütün yoğurt olarak mayalanması Hz. İbrahim'e melekler tarafından öğretilmiş. Ve bu sır halinde uzun süre babadan oğla intikal etmiş. Eski Türkçe’de yoğurt kelimesi 8. yy. metinlerinde yer alırken, Kaşgarlı Mahmut tarafından 10. yy.'da yazılan Divan-ı Lügatüt Türk ve Yusuf Has Hacib'in Kutadgu Bilig adlı eserlerinde bugünkü anlamında yoğurt kelimesinin kullanıldığı bildirildi.
Ekim 2017

Merve bu yanıtı beğendi:

Dünyada ilk konuşulan dil hangisidir?

Hz. Havva ile Adem hangi dili konuşuyorsa...Gibi bir cevap vermek kolay olurdu ve muhtemelen çok düşünmeme de gerek kalmazdı ama hayır böyle bir cevap yok.Ya da Hz.Havva ile Adem cennette canları sıkılmış ve kendi aralarında yaklaşık 5bine yakın dille anlaşmak istemiş olabileceklerini de düşünebiliriz. Ya da insanlığa fena halde kızgın bir Yunan tanrısı sepetinden bir sürü dili alıp yukarıdan yeryüzüne serpiştirmiş 'birbirlerini anlayamasınlar ve bu yüzden kavga edip savaşarak yokolsunlar!' demiş de olabilir.Ama biz böyle hikayelere de mit diyoruz, ek bilgi. Çünkü adı üstünde hikaye. Hikaye anlatmak filolog, arkeolog, nöröbilimcilerin görevi değil halk ozanlarının, imamların ve siyasetçilerin işidir.
Esas akla mantığa uygun, mitolojk hikaye olmanın ötesine geçmiş bilimsel açıklamalara gelirsek. Dilin orijiniyle alakalı okadar fazla teori ve akabinde tartışma vardır ki bazı akademik alanlar bu konu üzerine tartışmayı yasaklamışlardır.Gelgelelim..Arılardan balinalara, köpeklerden kertenkelelere kadar tüm canlıların iletişim kurma yeteneği vardır, insanlar da dahil. Fakat bu iletişim ağında insanları bir tık öteye götüren, içgüdüsel ve otomatik olmayan, sesleri, anlamları, tonlamaları algılayan yorumlayan ve bu iletişim biçimine organize bir şekilde cevap veren bir yapı vardır, o da beyindeki konuşma merkezidir. Fakat bu iletişim şeklini içgüdüsel iletişim yöntemlerinden ayrı tutamayız. Bütün olarak incelemek gerekir.
Dilin orijiniyle alakalı teorileri anlamak istiyorsak bu konunun yaklaşık 1milyon yıl öncesine dokunduğunu ve bu konunun yalnızca geçtiğimiz 2 yüzyıldır incelendigini bilmek durumundayız.
Bizden çok önceki çağlarda yaşayan primatların kısıtlı kelimeler ve çok gelişmemiş mütevazı bir gramer ile iletişim kurduğunu biliyoruz. Günümüzdeki iletişim seviyesine gelmemizi açıklayabilecek en sağlam teori Darwin'in evrim teorisidir.
Günümüzde yaklaşık 5bine yakın dil konuşulmaktadır. Bunlardan 3bine yakını Afrika'dadır fakat hepsini nerden baksak 20 dil ailesinin altında toplayabiliyoruz. Dil ailesi nedir? Gramer, ses ve yapı bakımından birbiriyle bağlantılı olan dillerin aynı aileden geldiği düşünülür.Savaşlar, salgınlar, ticaret, küreselleşme, sanat ve siyaset akımları dillerin farklı coğrafyalarda birbirleriyle temas etmesine, kaynaşmasına ve farklı bir form oluşturmasına önayak olmuştur. Şuan günümüzde dünyanın yarısı tarafından konuşulan diller Hint-Avrupa ailesine ait dillerdir -Hintçeden Farsçaya, Norveç dilinden Ingilizce ye- Bu dillerin Doğu Avrupa'dan Batı Asya'ya kadar, günümüzde Ukrayna merkezli komünlerce konuşulduğunu biliyoruz. 2000 BC den önce Avrupa dilleri Atlantik'ten Akdeniz'e kadar yayılma göstermiş aynı zamanda da Asya'yı, Iran ve Hindistan'ın çoğu bölgesini işgal etmiştir. Bir diğer dil ailesinin tarihi ise Batı Asya'ya dayanır ve tek bir tane komün gruptan yayıldığı düşünülür, o da Kuzey Arap coğrafyasındadır.

aDil ailelerinin ve konuşulan dilin ırklarla bir bağlantısı bulunmamaktadır. Fakat bazı ırkların ağız ve dil yapıları mümkün olan en doğru sesi verebilmeye uygun bir şekilde gelişmiştir. Bu yüzden o dili native speaker gibi konuşmak isteyenlerin dil ve ağız yapılarını cerrahi müdahalelerle değiştirdikleri görülmüştür. Fakat 19. Yy sonlarında Nazi'lerin henüz ispatlanamamış 'süper sarışın ırk' teorisinin projeye dönüştürülmesi aşamasında görüyoruz ki ırkçılın Aryan olarak nitelendirdikleri saf beyaz ırkın da dili saf ve ten rengine ait değil tüm coğrafyanın dil ailelerine aittir, evrensel ve katmanlıdir.
Dllerin birbiriyle olan etkileşimine en iyi örnek Batı Avrupa'nın Romans dillerine ayrılmasıdır.Roman dilleri Ingilizce, Italyanca, Almanca, Fransızca, Ispanyolca, Portekizce dillerini kapsarken Germanik diller, Danca, Norvecce, Isvecce gibi dilleri kapsar. Bu ayrilma Roma Imparatorlu'gunun etkilerini tam olarak yansitir.. Italya, Fransa ve Ispanya imparatorlugun çöküşünden sonra Latin dillerini benimserken imparatorluğun doğu ve kuzeyine at Germanik alanlar -şimdinin Belçika'sı- enson saydığim dilleri konuşmaktadırlar.


Bütun bunları anlatma sebebim dilin 'ilk'i ve teki olmadığını tarihsel ve evrimsel süreç içerisinde kültürel, sosyolojik , stratejik etkilerle de harmanlandığını bilmenizi istememdir.
Son olarak: dili anlamanın ilk basamağı 'evrimleşme' ve doğal seleksiyon kavramlarini benimsemektir. Dil canlıdır ve kelimeler tıpkı bir gen gibi seyahat eder, kullanışlılığına, bağlamındaki sağlamlığa göre yaşar ya da ölür.
Ekim 2017

Merve bu yanıtı beğendi:

Dünyada ilk konuşulan dil hangisidir?

Tevrat, Kur'an ve İncil'e göre Allah Adem ile Havva 'yı yarattıktan sonra onlara konuşmaları için dil olarak İbranice 'yi öğretmiştir. Zaten bu doğrultuda daha sonra Tevrat indirilmiş ve bununla birlikte İbranice yayılmaya başlamıştır ama tabi bunun bilimsel dayanağı nedir ya da buna alternatif cevaplar nelerdir? Araştırdım ama kesin bir cevap bulamadım. Yazı tarihi Sümerler'in konuştuklarını yazıya aktarmasıyla birlikte başlamıştır. Bunun öncesinde de insanlar, pek dil olarak değerlendirilmesi mümkün değilse de, beden dili aracılığıyla anlaşmaktaymış.
Ağustos 2017

Merve bir yanıta alt yorum yaptı

Teşekkür ederim.
Ne yazık ki yazım kuralları için geliştirilmiş bir akılda tutma yöntemi bilmiyorum. Tabi herkesin bildiği de-da eki cümleden çıkarıldığında anlam bozuluyorsa bitişik bozulmuyorsa ayrı yazılması dışında. Yazım kuralları bazen Türkçe öğretmenlerini bile zorlamaktadır. Yazım kurallarını kalıcı hale getirmenin en kolay yolu ise göz alışkanlığıdır. Yani bir şeyi ne kadar çok tekrar ederseniz aklınızda o kadar çok kalır. Ama benim kişisel olarak yararlı gördüğüm bir siteyi sizinle paylaşmak isterim. En basit haliyle yazım kuralları:yeniakit.com.tr/foto-galeri/en-basit-ha...

Saygılarımla.
Ağustos 2017

Merve bu yanıtı beğendi:

Yazım kurallarını akılda tutmayı kolaylaştıracak bir yöntem var mı?

Ne yazık ki yazım kuralları için geliştirilmiş bir akılda tutma yöntemi bilmiyorum. Tabi herkesin bildiği de-da eki cümleden çıkarıldığında anlam bozuluyorsa bitişik bozulmuyorsa ayrı yazılması dışında. Yazım kuralları bazen Türkçe öğretmenlerini bile zorlamaktadır. Yazım kurallarını kalıcı hale getirmenin en kolay yolu ise göz alışkanlığıdır. Yani bir şeyi ne kadar çok tekrar ederseniz aklınızda o kadar çok kalır. Ama benim kişisel olarak yararlı gördüğüm bir siteyi sizinle paylaşmak isterim. En basit haliyle yazım kuralları:yeniakit.com.tr/foto-galeri/en-basit-ha...

Saygılarımla.
Temmuz 2017

MerveMüzik konu başlığını takip etmeye başladı.

Müzik

Müzik en genel tanımı ile sesin biçim ve anlamlı titreşimler kazanmış hâlidir. Başka bir deyiş ile de müzik, sesin ve sessizliğin belirli bi...

Temmuz 2017

MerveKitaplar konu başlığını takip etmeye başladı.

Kitaplar

Kitap, bir kenarından birleştirilerek dışına kapak takılmış yani ciltlenmiş, (kâğıt, parşömen vb. malzemeden üretilmiş) üzeri baskılı sayfal...

Temmuz 2017

MerveSinema konu başlığını takip etmeye başladı.

Sinema

Sinema, herhangi bir hareketi düzenli aralıklarla parçalara bölerek bunların resimlerini belirleme ve sonra bunları gösterici yardımıyla kar...

Temmuz 2017

MervePsikoloji konu başlığını takip etmeye başladı.

Psikoloji

Psikoloji insan ve hayvan davranışlarını ve bu davranışlarla ilintili psikolojik, sosyal ve biyolojik süreçleri inceleyen bir alandır.

Temmuz 2017

Merve bu yanıtı beğendi:

Herşey, hiçbirşey, birçok, birkaç, hiçbir, herhalde gibi sözcükler nasıl yazılır? Birleşik mi yazılmalıdır?

Ayrı. denir ki : "Şey; öyle bir şeydir ki her şeyden ayrı yazılır."

Mayıs 2017

MerveSerkan Köse kişisini takip etmeye başladı

Serkan Köse, Girişimci, @serkan

inploid.com kurucu ortağı, fotoğraf meraklısı (https://www.flickr.com/photos/koseserkan/ ve https://instagram.com/koseserkan/), motosiklet sevdalısı, elektronik yüksek mühendisi, insan ve bir adam. Dünyanın değişebileceğine inanan bir adam...

Mayıs 2017

Merve bu yanıtı beğendi:

Herşey, hiçbirşey, birçok, birkaç, hiçbir, herhalde gibi sözcükler nasıl yazılır? Birleşik mi yazılmalıdır?

"Birçok" kelimesinin yazımı sık sık karıştırılır. Bu kelime birleşik kelime olduğundan bitişik yazılması gerekmektedir. Bu durumda sıfat olarak kullanılmış olur. Örneğin: Birçok araç kenara çekmiş bekliyordu.

Ek olarak bir kelimesinin sayıyı nitelediği cümlelerde yanına gelen çok ayrı yazılabilir ama burada sıfat kullanımı yoktur ve nadiren karşılaşılır.

Örneğin: Bir çok şekil bir sayıdır. (Daha doğru olan kullamında "Bir, çok şekil bir sayıdır" şeklinde bir virgül zaten durumu bozmaktadır)

Aynı şekilde belirsizlik anlamı taşıyan "birkaç" ve "hiçbir" kelimeleri de bitişik yazılır:

Örneğin: Onunla hiçbir şekilde konuşamıyoruz.
Örneğin: Birkaç çapulcunun söylediklerine mi inanayım?

"Şey" kelimesi ile birlikte kullanılanlar ise ayrı yazılır. Türkçe'de şey kelimesi hep ayrı yazılır dersek sanırım yanılmış olmayız.

Örneğin: Hiçbir şey beni tatmin etmiyor.
Örneğin: Her şey benim için aynı artık.

Gelelim "herhalde" kelimesine :). Bu kelime 2 şekilde de kullanılabilir ancak kullanım durumuna göre cümlenin anlamına etkisi değişir.
  • Bir şeyin gerçekleşme ihtimalinden bahsediyorsanız, "herhalde" şeklinde bitişik kullanabilirsiniz.
    Örneğin: Herhalde hasta oluyorum. -> Kesin değil ama bir ihtimal var!
  • Bir şey kesin gerçekleşecek ise "her halde" şeklinde ayrık olarak kullanabilirsiniz.
    Örneğin: Söylediği kadarı ile, her halde yarışmada sonuncu geliyor. -> Yani, her ne durum olursa olsun sonuncu gelecek. Mutlaka sonuncu olacak, kesinlik var!
ÖNEMLİ NOT: "her" sözcüğüyle tamlama oluşturan sözcükler hep ayrı yazılır. her şey, her yer, her zaman gibi...
Mayıs 2017

Merve bir yanıta alt yorum yaptı

Sadece her şey ve hiçbir şey ayrı yazılır. Birkaç bitişik yazılmalı.
Ayrı. denir ki : "Şey; öyle bir şeydir ki her şeyden ayrı yazılır."

Mayıs 2017

Merve  bu yazıyı beğendi:

Mayıs 2017

MerveYoldan Geçen kişisini takip etmeye başladı

Yoldan Geçen, Öğretmen, @yoldangecen

En uzun yol ne dünya üzerinde, ne dünyadan bir başka gezegene... En uzun yol içimizde, bizden bir başka kendimize.

Mayıs 2017

MerveTuğba Demirkaya kişisini takip etmeye başladı

Tuğba Demirkaya, Yönetmen Yardımcısı, @tugbademirkaya

Daha Fazla

İlgilendiği KonularTümü

Hikaye

81 Kişi   25 Soru

Öğretmenlik

462 Kişi   74 Soru

Türkçe

233 Kişi   111 Soru

Psikoloji

2906 Kişi   967 Soru

Sinema

3248 Kişi   301 Soru

Türkçe Deyimler

23 Kişi   19 Soru

Yazım Kuralları

12 Kişi   11 Soru

Kitaplar

3131 Kişi   269 Soru

Müzik

2974 Kişi   473 Soru