Bilmek istediğin her şeye ulaş

Üniversite Öğrencisi Müge İkiz inploid.com'da 0 soru sordu, 0 soru yanıtladı ve 12 takipçisi var.

Haziran 2012

Müge İkizŞebnem Avşar kişisini takip etmeye başladı

Şebnem Avşar, Hukuk Öğrencisi, @sebnemavsar

Mayıs 2012

Müge İkiz  yeni bir  gönderide  bulundu.

Proje Raporu

Proje Başlığı:Fransızca Kelime ezberle 

Amaç: Başlangıç seviyesinde Fransızca-Türkçe kelime ezberlemeyi sağlayan her yaştan kitleye hitap edebilen bir program. 

Dizayn: Sade ve göze hitap eden bir tasarım kullanılmış olup renkleri gözü yormayacak biçimde herkesin kolaylıkla kullanabileceği bir şablon tasarladım(Photoshop).

Kontroller ve Kod Bölümü : Programın arayüzünde textbox, label, button gibi kontroller kullanılmıştır. Kod kısmını döngüler ve dizi oluşturuyor.

Eğitim Yazılımı

Nisan 2012

Müge İkiz  bu yazıyı beğendi:

Eğitim yazılımı tasarım aşaması, ön izleme

Eğitim

Programın tasarım aşaması, kullanıcı arayüzü çalışması.
Nisan 2012

Müge İkiz  bu yazıyı beğendi:

Nisan 2012

Müge İkiz  bu yazıyı beğendi:

Nisan 2012

Müge İkiz  yeni bir  gönderide  bulundu.

Nisan 2012

Müge İkiz  bu yazıyı beğendi:

Nisan 2012

Müge İkiz  bu yazıyı beğendi:

Analiz Raporu

HEDEF KİTLE ANALİZİ

Yaş:
Projenin hedef kitlesi yukarıda da belirtildiği üzere ortaöğretim 10. sınıf öğrencileridir. Bu sınıflarda okuyan yani 14-15 yaşlarındaki çocuklar, somut ve soyut işlem döneminde ve bu ayrımı yapabilecek yaşlarda olduklarından bu konunun onlara aktarılmasında bir problem olmayacaktır.

Cinsiyet:
Geleneksel toplumlarda kadın ve erkek rolleri katı bir şekilde ayrıştırılmıştır.Dolayısıyla eğitim uygulamaları da buna göre yürütülmektedir.Lakin günümüzde kadın ve erkek öğrenciler bir arada eğitim görüyorlar. Ele aldığımız geri dönüşüm konusu kadın ve erkeğin bir arada yada ayrı ayrı iken farklı şekillerde eğitim almasını gerektirmemektedir. Bu sebeple bu yazılım için cinsiyet , ayrım yapmayı gerektirecek bir faktör değildir.

Öğrenim Durumu: Eğitim yazılımının hedef kitlesi olarak seçtiğimiz ortaöğretim öğrencilerinin bilgi seviyeleri arasında , anlatacağımız tarih konusu çerçevesinde , gözle görülecek büyük bir fark yoktur.Bu denli büyük bir farkın olmaması da öğretim tasarımı açısından problem teşkil etmemektedir.

Eğitime İlişkin Tutumlar: Bireylerin eğitime ilişkin tutumları , öğrenmede etkilidir. Eğitime zorunlu mu yoksa gönüllü mü katıldıkları , öğrenmelerini de doğrudan etkileyecektir.Tasarlayacağımız yazılım, tamamen gönüllü öğrenciler tarafından kullanılacaktır. Hiçbir şekilde bu yazılım bir dayatma ile öğrencilere sunulmayacaktır. Bu bakımdan , geri dönüşüm konusunu gerçekten öğrenmek isteyen öğrenciler bu yazılıma ulaşabileceklerdir.

Bireysel Farklılıklar:
Yazılımımız ortaöğretim 10. sınıf öğrencilerine yönelik olacaktır. Bu sınıf öğrencileri arasında elbette gözle görülebilen ve görülemeyen  bireysel farklılıklar , zeka seviyesi ve yetenek farklılıkları olacaktır. Ancak bizim hazırlayacağımız yazılım bu farklılıkları ortaya çıkarmadan , hedef kitle dahilindeki her sınıftan öğrencinin yapabileceği seviyede olacaktır. Yazılımın içerisinde bulunacak olan yönerge ve yönlendirmeler ile , yazılım kullanma yeteneğine sahip olanlar ile olmayanlar arasında , yazılımı kullanma becerisi arasındaki fark minimum seviyede olacaktır.

İlgi: Öğrenmenin gerçekleşebilmesi için  , konu ile ilgili yeterliliklere, yeterli hazırlı bulunuş seviyesine sahip olmanın yanı sıra o konuyu öğrenmeye de ilgili , eğilimli olunmalıdır. Bu konuda dikkat ile ilgiyi birbirine karıştırmamamız gerekmektedir. Dikkat , bir uyarıcıya belirli bir süre odaklanmaktır. İlgide ise ciddi bir kararlılık ve süreklilik olmak zorundadır. Geri dönüşüm hakkında hazırlayacağımız yazılım yukarıdaki maddelerde de belirttiğimiz üzere bir dayatma ile değil isteyenin yararlanabileceği bir yazılım olacaktır. Bu nedenle konuya ilgisi daha fazla olan öğrenciler bu yazılımı kullanacağından , ilgi problemi de ortadan kalkacaktır.

Önbilgi: Konumuz tarih ile ilgili bir konu olup , bu bilinci daha genç yaşta çocuklara aşılamak ise bir görevimizdir. Bu nedenle bu konuyu , onların seviyelerine göre anlatıp , yine kendileriyle yapacağımız görüşmeler vb. doğrultusunda en çok bilgiye ihtiyaç duydukları noktalara değineceğiz. Bu da yazılımı daha kullanılabilir kılacaktır.

ORTAM ANALİZİ

Artık günümüzde gittikçe yaygınlaşan ve hızı artan internet bağlantısı sayesinde günlük yaşam gittikçe elektronik ortam üzerinden yaşanmaya başlandı. Bireyler kendi alanıyla ilgili bilgi ve birikimi haricinde, elektronik ortam kullanımıyla ilgili de becerilere ve yeterliliklere sahip olmak durumunda. Bu beceri ve yeterlilikler şimdilik “artı” durumunda. Yani sahip olanlara işe almada artı puan sağlıyor. Ancak yakın zamanda sahip olmayana “eksi” puan getireceği de aşikar. Ortam analizinin temelini dışardaki alandan etkilenmesi bu şekilde açıklanabilir. İç ortam etkisi ise; yazlılımın hangi alanlarda kullanılacağı, hangi beceri ve bilgi birikimine ihtiyaç duyulacağı, yazılım kullanımı için nasıl bir ortam gerekeceği, uygun koşul ve şartların belirtilmesi ve rehberlik gibi önemli bileşenleri vardır. Bizim yazılımımız, tarih çerçeveli olduğu için, daha önceden verilen bilgi birikiminin ve kazandırılan beceriklerin yeterli olduğu bir yazılımdır. Yazılımda bulunacak olan açıklamalar, öğrencilere tek başına kullanmaları için yeterli olacaktır. Bunun yanında kişi başına bir bilgisayar gelecek şekilde, teknolojik araçlara ihtiyaç duyulacaktır.

İÇERİK VE SİSTEM ANALİZİ

İçerik olarak 10. sınıf ortaöğretim öğrencilerine Osmanlı devletinin kuruluşunu ve başkentlerini görsel ögelerle destekleyen bir yazılım sunulacaktır. Sistem analizi ise, öğrencilerin bu yazılımı kullanırken hiçbir zorluk yaşamaması için gereken testlerin yapılmasıdır. Öğrencilerin bu yazılımı kullanırken, yazılımda bulunan açıklamalar sayesinde teknik bilgiye gereksinim duymadan, rahatça keyif almaları ve öğrenmeleri planlanmıştır. Yazılımın hassasiyeti ve kullanışı çok teknik bilgi gerektirmediği için, gerek öğretmenlerin, gerekse öğrencilerin öğrenme ve öğretme ortamlarını en iyi şekilde hazırlamayı hedeflenmektedir.

Nisan 2012

Müge İkiz  yeni bir  gönderide  bulundu.

Analiz Raporu

Hedef Kitle Analizi
Öncelikli hedef kitlem okulda Fransızca dersi alan öğrenciler.Ek olarak Fransızca kelimeleri daha rahat öğrenmek isteyen her yaştan bireyin bu isteğine kolaylık sağlamak olarak tanımlayabiliriz.

Ortam Analizi
Bu yazılım evdeki kişisel bilgisayarlarda, okuldaki laboratuvar ortamında veya işte kullanılan bilgisayarlarda rahatlıkla kullanılabilir.

İçerik Analizi
İçeriği oluşturan kelimeler kategorize  edilmiş bir biçimde ya da hepsi karışık olarak kullanıcıya sunulmaktadır.

Sistem Analizi
Yazılım Windows platformunda kullanılacak ve Internet bağlantısı olan her bilgisayara Internetten indirilip yüklenilebilir.Fakat yazılımı kullanırken böyle bir gereksinim söz konusu olmayacaktır.

Nisan 2012

Müge İkizilknurkaybar kişisini takip etmeye başladı

A, inploider, @ilknurkaybar

Nisan 2012

Müge İkizGonca Kızılkaya kişisini takip etmeye başladı

Gonca Kızılkaya, Akademisyen, @goncakizilkaya

Nisan 2012

Müge İkiz  bu yazıyı beğendi:

Eğitim Yazılımı Nasıl Olmalıdır?

*Öğrencilerin seviyesine uygun olmalıdır.
*Kullanımı kolay, anlaşılabilir olmalıdır.
*Kullanıma yardımcı açıklamalar içermelidir.
*İçerik bilgisi öğrencilerin seviyesine uygun olmalıdır.
*Görsel ögeler anlamayı kolaylaştıracak, fark edilebilecek uygun renklerle tasarlanmalıdır.
*Ses efektleri yerinde ve zamanında kullanılmalıdır.
*Görsel ögeler motivasyonu ve dikkati dağıtmayacak şekilde konumlanmalıdır.
*Zorluk seviyesi uygun bir şekilde ayarlanmalıdır.

*Interoperability- yani birlikte işlerlik durumunun olması gereklidir (bknz: en.wikipedia.org/wiki/ınteroperability) Örneğin moodle üzerinde yayımladınız, aktivite bilgisini moodle veritabanına kayıt yapabilmeli, özellikle değerlendirme basamağında). Ayrıca platform bağımsız da çalışabilmelidir ki teknik sorunlar yaşamayalım.

 

Nisan 2012

Müge İkiz  bu yazıyı beğendi:

Yazılım Süreçleri


1.Planlama:

Yazılımın hangi amaçlara uygun olarak kullanılacağının belirtilmesi
Yazılım için ihtiyaç duyulanların saptanması
Projenin kapsamının belirlenmesi
Yazılım elementlerinin belirlenmesi
Proje planının oluşturulması (zaman, süreçler ve raporlar)
Yazılımın tasarımı

2.Uygulama- Test etme- Raporlama:
Uygulama: kodların yazılması
Test etme: programın istenildiği gibi çalışıp çalışmaması
Raporlama: kodların düzenlenmesi

3.Kod ve Düzenlemeler:
Kodların yazılma aşamasında düzenlenerek test edilmesi
Bulunan hatalara anında müdahale edilmesi

4.Geliştirme:
Basit düzey kodların üstüne eklemeler yapılarak kodların ve projenin gelişimini sağlamak
Nisan 2012

Müge İkizBurcu Krk kişisini takip etmeye başladı

Burcu Krk, Bilişim Sistemleri Ve Teknolojileri Bölümü Öğrencisi, @burcukrk

"İnsan da laftan anlamaz, tecrübeleriyle büyür ancak."

Nisan 2012

Müge İkizBarış Arslan kişisini takip etmeye başladı

Barış Arslan, Sap Abap Danışmanı, @BySplash

SAP ABAP Consultant @itelligenceTR, CEIT and IT Yeditepe University, Relevant with Social Media!

Nisan 2012

Müge İkizBurhan Çetinkaya kişisini takip etmeye başladı

Burhan Çetinkaya, Yazılım Geliştirme Uzmanı, @Burhan

software developer @inploid , ceit @YeditepeUni , interested in #bodybuilding #happiness

Nisan 2012

Müge İkiz  yeni bir  gönderide  bulundu.

Yazılım Hakkında Önbilgi

Yeni bir dil öğreniminde insanların en çok zorlandıkları nokta kelimeleri öğrenmektir. Bu yazılım sayesinde hem Fransızca kelimeleri öğrenecek hem de zamana karşı yarışırken en yüksek puanı almaya çalışacaksınız. 
Daha Fazla

İlgilendiği KonularTümü

Henüz herhangi bir ilgi alanı belirtilmemiş.