Bilmek istediğin her şeye ulaş

Doktora Öğrencisi Abcadjsjs inploid.com'da 1 soru sordu, 10 soru yanıtladı ve 15 takipçisi var.

Temmuz 2014

Abcadjsjs bir yanıta alt yorum yaptı

İtü tabii..
Yeditepe
Haziran 2014

Abcadjsjs bir yanıta alt yorum yaptı

Aldatılmaya..
Yalan ve haksızlığa
Şubat 2014

Abcadjsjs bir yanıta alt yorum yaptı

Her konu hakkında bilgi sahibi olduklarını düşünmeleri ve bilmediği her konuya yanlış yorumlar yapmaları.
Sisteme aykırı davranmamak, standartları kabul etmek
Şubat 2014

Abcadjsjs bir yanıta alt yorum yaptı

John Lennon - stand by me
Size çok sevdiğim müziği önerecem ama fon müziktir.
Farid farjad = sarı gelin

farid farjadın diğer eserlerini de dinleyin mutlaka beğeneceksiniz
Şubat 2014

Abcadjsjs bir yanıta alt yorum yaptı

Nükleer Enerji tabii..
Tehdit‘ dir bence
Şubat 2014

Abcadjsjs bir yanıta alt yorum yaptı

Duygu pataması yaşadığımız zamanlarda kesinlikle..
Genelde kafasızlıktan :)
Şubat 2014

Abcadjsjs bir yanıta alt yorum yaptı

Umudumu..
Sağlığımı.
Şubat 2014

Abcadjsjs bir yanıta alt yorum yaptı

Yüksek puan yapmk gerekli ve eilts ve toelf da iyi bir puan alman gerekli. Buna ek olarak maddi durumunun iyi olması gereklidir.
Puan yüksek olduktan sorun yok
Şubat 2014

Abcadjsjs bir yanıt verdi.

Sonunda 'Vay be!' diyebileceğim bir film önerir misiniz?

Akıl Oyunları
(John Nash in hayatını konu alır ve sürükleyici bir filmdir.)
Şubat 2014

Abcadjsjs bir yanıt verdi.

Günümüzde insanların en büyük sorunu nedir?

Yanlış eğitim sistemi ile eğitilmeleri.
Şubat 2014

Abcadjsjs bir yanıta alt yorum yaptı

Hayvanları tanıyalı insanları sevmeyi öğrendim.
Öldürmeyen düşman güçlendirir.
Şubat 2014

Abcadjsjs bir yanıt verdi.

Günün stresini ve yorgunluğunu üzerinizden ne şekilde atarsınız?

Evime giderim çay demlerim. Ayaklarımı uzatıp çayımı içerim...
Şubat 2014

Abcadjsjs bir yanıt verdi.

Gerçek hikayelere dayanan güzel biyografi filmleri nelerdir?

Akıl oyunları
(John Nash'in hayatını yansıtan sürükleyici bir film)
Şubat 2014

Abcadjsjs  yeni bir  gönderide  bulundu.

Sırada beklerken önünüze birinin geçmesi durumuna alternatif Felsefi Yaklaşımlar...

.
 • KLASİK TEPKİ: "Sıraya geç kardeşim"
 • NEOKLASİK TEPKİ: "Şeker kardeşim sıraya geçiver"
 • REALİST TEPKİ: "Sıra var"
 • SURREALİST TEPKİ: "Sallandıracaksın bunlardan ikisini kızılay'da bak bir daha yapabiliyorlar mı? "
 • ROMANTİK TEPKİ: "Beyefendi galiba sırayı görmediniz"
 • NATURALİST TEPKİ: "Sırana geç"
 • MODERN TEPKİ: "Efendim insanımız eğitimsiz. Halbuki Avrupa da"
 • POST-MODERN: "Sırana geç lan ayı! "
 • UZLASIMCI: "Acelesi olmasa öne geçmezdi; üzmeyin garibi"
 • DEVRİMCİ: "Alt yapı sorunları çözülmeden halkımız sıraya geçmez. Devrim olunca herkes hizaya gelecek"
 • KADERCİ: "iki dakika fazla beklesek kıyamet mi kopar? Kısmetse hepimizin işi görülür"
 • FELSEFECİ (septik-kuşkucu) : "Ön ve arka kavramları görecelidir. O tarafın ön taraf olduğuna kim karar verdi? Öne geçtiğini zanneden, aslında arkaya geçmiş olabilir"
 • KANT'CI: "Efendim algılanmayan şeyler yok demektir. Bakmayın o tarafa adam yok olur"
 • KÖTÜMSER VAROLUŞCU: "Herkes bir gün ölecek. Onurlu bir şekilde bekleyin. Bir gün o adamda ölecek"
 • İYİMSER VAROLUŞCU: "Sıkmayın canınızı, su anın tadını çıkarmaya çalışın. Bakın ne güzel hayattasınız ve birileri önünüze geçebiliyor"
 • HUMANİST: "İnsanlık bir bütündür. Birimiz hepimiz hepimiz birimiz için. Dolayısıyla birimiz öne geçince, aslında hepimiz öne geçmiş oluyoruz. "
Şubat 2014

Abcadjsjs  yeni bir  gönderide  bulundu.

FİZİKÇİLERİN ARABA ARKASI YAZILARI :)))

sürtünme kuvveti vız gelir teğet geçer.

"stephen hawking de sollardı. "

yer çekimin yol ayzek’in - isaac newton

kütle çekimin ustasıyım, coulomb un hastasıyım.

yaptığım ve yapacağım çarpışmaların tümü esnektir.

farları yakmayın, kafam karışıyor.

bunu okuyabilecek kadar yaklaştıysan, kütle çekimime girdin demektir.

dalga boyunun hastasıyım momentin ustasıyım...

fiziklerin efendisi.

hatalıysam yer çekimi ivmesi farkındandır.

huzur v sıfırda.

bence be=mece2

ya burda değilimdir ya da bu hızda gitmiyorumdur.

kıroyum ama momentum bende

bana bütün ışıklar yeşil.

analitiksin dediler kız vermediler

dikkat eğik atış!

rahmetli de quantumu anlamazdı

quantumun ustasıyım, kara cismin hastasıyım - max planckkalbinde

kalbinde yer yoksa şekerim sorun değil ben belirsizliğe de giderim - werner heisenberg

ne alfa ne beta, tek derdim balina kasa - lord rutherford

havan kime güzelim göreceliğime herkes hasta - albert einstein

merkezden kaçar benden kaçmaz!

"hizli sur ki genc kalasin! " - twin paradox
Şubat 2014

Abcadjsjs  yeni bir  gönderide  bulundu.

ALFABENİN FİZİĞİ

A = 6.02x10^23 -- Avagadro's constant(Avagadro sayısı)


B = E/c -- Magnetic field equals the electric field divided by the speed of light(manyetik alan=elektrık alanın ışık hızına bölümüdür)


C = 299792458 m/s -- The speed of light(ışık hızı)


D = sqrt[(X-x) ^2+(Y-y) ^2) ] -- The distance between points (x, y) and (X, Y) [nokta arasındakı mesafe]


E = mc^2 -- Mass-Energy relation(Kütle-enerji ilişkisi)


F = ma -- Force equals mass times acceleration(kuvvet=kütle kez ivmeye eşittir)


G = 9.8 m/s^2 -- Acceleration due to gravity on Earth(gravitasyonel kuvvet=yerçekimi kuvveti)


H = 6.626x10^-34 J s -- Planck's constant(Planck sabiti)


I = V/R -- Current equals voltage divided by resistance(akım=voltaj bölü dirence eşittir)


J = Newton*meter -- Joule (unit of energy)(joule=enerji birimi)


K = 8.9875*10^9 N*m^2/c^2 -- Boltzmann's constant(Boltzmann sabiti)


L = m(v x r) -- Angular momentum equals mass times the cross product of the velocity and radius(Açısal momentum= kütle kez hız ve yarıcapın vektörel carpımına eşittir)

M = (Y-y) /(X-x) -- Slope equals the rise over the run


N = kg*m/s^2 -- A Newton (N) is a kilogram meter per second squared(bir newton (N) bir kilogramı (m) x bir metre bölü saniye hıza (v) / bir saniyede (t) ivmelendiren kuvvettir.)


O = (0,0,0) -- The origin is usually designated as an "O"(orjin olan (0,0,0) noktası)


P = mv -- Momentum equals mass times velocity(Momentum kütle kez hız eşittir)


Q = c*m*(delta) T -- Heat loss/gained equals the specific heat times the mass times the change in Temperature(ısı kaybı = kazandığı Sıcaklıgı belirli ısı kez ve kütle kez değişimidir.)


R = v/w -- Radius equals velocity divided by angular velocity(Yarıçap= hız bölü açısal hıza eşittir)


S = E x B -- The Poynting vector(poyynting vektörü= bir elektromanyetik alanın enerji akısını tanımlar. B=manyetik alan) :


T = 2(pi) *sqrt(L/g) -- The period of a simple harmonic oscillator(basit harmonik osilatör periyodu)


U = mgh -- Potential energy equals mass times gravitational acceleration times height(potansiyel enerji yerçekimi ivmesi kadar yüksekliğe eşittir)


V = dx/dt -- Velocity equals the change in position over time(Hızın zaman içinde konum değişikliği eşittir)


W = F*d -- Work equals force times distance(iş gücü)


X = [-b / sqrt(b^2 - 4ac) ]/2a -- The quadratic equation(ikinci dereceden denklem)

Y = F(x) -- Y is a function of X

Z = (delta)(lambda) /(lambda) -- Redshift (the change in wavelength divided by the rest wavelength)( dinlenme dalga boyu tarafından bölünmüş dalga boyu değişimi)
Daha Fazla