Bilmek istediğin her şeye ulaş
Nisan 2014

Asiye Ölesiye

Aslanoba gibi online projelerin kıymetini bilen yatırımcılara nasıl ulaşabiliriz?

Projeni Türkiye'deki ya da dünyadaki (alanın her neresi ise) girişimcilik etkinliklerinde sunduğunda onlar zaten sana ulaşacaklardır.
  • 4 Yanıt
Nisan 2014

Asiye Ölesiye

İki koordinat arası mesafe nasıl hesaplanır?

Eğer Şaman Bayyurt (@chamacon) 'un yazdığı hesaplama doğru ise (ki doğrudur) C# ile bu hesaplama şöyle yapılır:

public static double CalculateDistance(double X1, double Y1, double X2, double Y2)
{ 
 //X2-X1 => Yatay uzaklığı bulmak için hesaplanır. 
 //Y2-Y1 => Düşey uzaklığı bulmak için hesaplanır. 
 //Yatay ve düşey mesafelerin karelerinin toplamının karekökü 
 //yani pisagor teoremiyle hipotenüs iki nokta arasındaki uzaklığı verecektir.
 return Math.Sqrt(Math.Pow(X2-X1, 2) + Math.Pow(Y2-Y1, 2));
} 

Kodu test etmedim ama zaten basit bir kod, hata olduğunu sanmıyorum.
  • 6 Yanıt
Daha fazla göster