Bilmek istediğin her şeye ulaş

Access aşağıdaki anlamlara gelebilir: Microsoft Office Access, veri tabanı yönetim programı Access Point, bilgisayarları kablosuz olarak birbirine veya İnternete bağlamaya yarayan aygıt