Bilmek istediğin her şeye ulaş

Af, genel anlamda, bir kişinin kusurunun bağışlanması demektir. Bütün toplumların aileden başlayarak, okulda ve toplum içinde nasıl davranılacağına ilişkin kuralları vardır. Bu kurallara aykırı hareket etmek suç ya da kabahat olarak kabul edilir. Bununla birlikte bir baba çocuğunun, bir öğretmen öğrencisinin bazı kuraldışı davranışlarını bağışlayabilir. Hukukta af ise, devletin suç işleyip hüküm giymiş bireyleri bazı durumlarda bağışlamasıdır. Bu durumda af, bir mahkemece verilmiş cezanın, hatta doğrudan doğruya suçun yok sayılmasıdır. Af, genel af ve özel af olmak üzere ikiye ayrılır. Belirli bir suçu ve bu suçtan hüküm giymiş kişilerin cezalarını ortadan kaldıran affa genel af denir. Aftan yararlanan kişinin savcılıktaki sabıka kaydı silinir ve o kişi hiç hüküm giymemiş sayılır. Bir yargılamada adaletsiz ve yanlış karar verilmiş olabilir. Bu tür adaletsiz ve yanlış kararların düzeltilmesi, yaşlı ya da hasta hükümlülerin bağışlanması için çıkarılan affa da özel af denir. Özel af ya yalnızca cezanın uygulanmasını hafifletir ya da tamamen ortadan kaldırır. Suç gene de işlenmiş sayıldığı için, kişi hüküm giymiş olarak kabul edilir ve savcılıktaki sabıka kaydı silinmez. Türkiye’de özel ve genel af çıkarma yetkisi anayasayla Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne verilmiştir. Ayrıca cumhurbaşkanı, gene anayasayla verilmiş yetkisine dayanarak özel af çıkarabilir.

Ağustos 2014

Mozambik_prensi, bir soruya yanıt verdi.

Torba yasa ile sık sık vergi, para cezası ve SGK prim affı getirilmesi doğru mu?

Hükümetler vergi aflarını belirli nedenlerle uygularlar. Bu nedenleri şöyle sıralayabiliriz.
-Tahsili güç hale gelmiş alacakları tahsil etmek.
-Mahkemelere büyük yük oluşturan itilafları kolayca çözüme kavuşturmak.
-Siyasi baskılar ve kaygılar
-Maliye Politikasının sıkıştığı dönemlerde kamu gelirlerini arttırmak.
Kısaca bu sekilde sıralayabiliriz.Aslında vergi afları anlaşıldığı gibi tamamen borçların silinmesi şeklinde uygulanmaz.Genel olarak gecikme zamları ve gecikme faizlerinin bir kısmının silinmesi. Mükelleflerin vergi kanunlarına uyumunu sağlamak için kesilen cezaların silinmesi. Vergi incelemesi sonucu tarh edilen vergi zıyaı cezalarının silinmesi şeklinde uygulanır. Kanunda yer alan indirimler sağlanıp kamu alacağı belirli taksitlere bağlanır. Bu taksitler yapılırken enflasyon oranı ve tecil faizi de göz önünde bulundurularak yapılır. Af sonucu vergi idaresi ve borçlu mükellef kazançlı çıkar. Bu durumda kaybeden yükümlülüklerini tamamıyla yerine getiren mükelleflerdir.Yukarda belirttiğim gibi af dönemlerinden tamamı silinmez.Sadece belirli indirimler yapılır. Bu indirimler sosyal adaleti tamamen yok edecek şekilde değil mükellefleri kısmen cezalandıracak şekilde yapılır. Kısacası vergi yükümlülüklerini zamanında yerine getirmek mükellef için en karlısı olacaktır. Gündem de olan vergi yükümlülüklerini eksiksiz yerine getiren mükelleflerin ödüllerindirilmesi sistemi bir nebze vergi adaletinin sağlanmasına katkı sağlayacağını umuyorum.
Temmuz 2014

Arif Baltaci, bir soruya yanıt verdi.

Torba yasa ile sık sık vergi, para cezası ve SGK prim affı getirilmesi doğru mu?

Af namuslu vatandaşın cezalandırılmasıdır. Gelen her af ile vergisini, cezasını, SGK sını düzenli ödeyen vatandaş sayısı azalmaktadır. Eğer af gelecekse af sebebiyle elde ettikleri karı düzenli şekilde ücretlerini ödeyen vatandaşlara dağıtmak lazım ki adalet yerini bulsun.
Haziran 2014

Mahir Uskan Batmaz, bir soruya yanıt verdi.

Torba yasa ile sık sık vergi, para cezası ve SGK prim affı getirilmesi doğru mu?

Bu soruya sağlıklı yanıt verebilmenin, yapılan bu reformların arka planda yatan gerçek nedenlerini ortaya koyarak mümkün olabileceğine inanıyorum ve başlıyorum:

1-) Devletimiz ciddi bir finansman kaynağı sıkıntısı çekiyor.
Özellikle, özelleştirmenin hat safhaya ulaşması sebebiyle T.C. Devletinin - bunu açıklasa da açıklamasa da - borçlanmaksızın finansman kaynağı girdisi elde etmek konusunda büyük sıkıntı çektiği ortada. Bu durum devleti farklı finansman kaynağı arayışlarına yönelmeye zorluyor.

2-) Kaynak sıkıntısı çeken bir devlet için vergi, ceza ve SGK ödemeleri adeta bir ilaç niteliğindedir.
İçten içe derin bir finansal kriz yaşayan devletimiz için toplanan vergiler, cezalar ve SGK ödemeleri ciddi bir girdi kaynağı oluşturmaktadır. Özellikle ceza ödemelerinin - devlet nezninde hizmet verilmesi bağlamında - neredeyse hiç bir karşılığı yoktur; devlet, aldığı ceza ödemesi karşılığında bir hizmet vermez, hiç bir gideri - neredeyse - olmaz. Böylelikle resmi cezalar, devlet için inanılmaz cazip bir gelir kanalı oluşturur.

3-) Vergi, ceza ve SGK ödemelerinin kendisi kadar, mevcut hükümetin siyasi olarak halk tarafından desteklenmesi de her zaman çok önemlidir.
Tahsilat, mevcut kapitalist sistemin can damarı olsa da, geniş bireysel ve kurumsal kitleler tarafından desteklenmek de, en az finansal kaynak sağlamak kadar önemlidir. Çünkü; halkı tarafından desteklenmeyen bir hükümet, ne varlığını sürdürebilir ne de finansal kaynakları düşünebilecek bir varlığı temsil edebilir.

En temel ve kolay ifade edilebilir başlıca sebepler bunlardır.
Haziran 2014

Şaman, bir soruya yanıt verdi.

Torba yasa ile sık sık vergi, para cezası ve SGK prim affı getirilmesi doğru mu?

Bu tür aflar hükumetin oy toplamasına yarar. Vergi mükellefi olmayan halka para, kömür, makarna dağıtan hükumetimiz vergi mükellefi olanların oylarını da bu şekilde almayı amaç edinmiştir. Aslında bütün yolsuzluk iddialarının ayyuka çıktığı dönemde bundan zaten bahsetmiştim. Halkın en fakir kesimi sosyal yardım mahiyetindeki küçük şekerlerle avutuluyor, en zengin kesim zaten sıfırlama operasyonlarıyla meşgul olacak kadar avunmuş durumda ama bizler, orta direk tabir edilen kesim ihmal ediliyoruz. Bizler için de vergi affı, prim affı gibi bir şeker gerekli diye düşünmüştüm. Devlet büyüklerimiz de anlaşılan durumu fark etmişler ki bizlere de böyle bir şeker uzatmayı münasip görmüşler.

Güven konusuna gelince, o zaten kırılalı çok oldu. Devletimiz en zenginler tarafından soyulup en fakirlere de soygunun kırıntıları veriliyor ve bizler bunu görüyoruz. Madem artık soygun ortamında yaşıyor ve buna göz yummak zorundayız, bizler de payımızı alırsak sosyal adalet sağlanmış olur... .
Haziran 2013

Gizli Kullanıcı,  yeni bir soru sordu.

19 kişi

Konunun Takipçileri

Alt Konu Başlıkları

Henüz bu konu başlığı ile ilgili konular bulunmuyor.