Bilmek istediğin her şeye ulaş

Agnostisizm

Agnostisizm, bilinmezcilik ya da bilinemezcilik;Teolojik anlamda Tanrı'nın varlığının ya da yokluğunun, bilimsel olarak da evrenin nereden türediğinin bilinmediğini veya bilinemeyeceğini ileri süren felsefi bir akımdır. Bu akımın takipçilerine agnostik veya bilinemezci denir. Agnostisizmin iki türü vardır.Zayıf agnostisizme göre hiç kimsenin Tanrı hakkında bir bilgisi yoktur; ancak bu belki bilinebilir; güçlü agnostisizme göre ise Tanrı hiçbir şekilde bilinemez. Agnostisizm genel olarak olaylara kuşkucu yaklaşır, kuşkucu sorular sorar ve yanıtları kuşku ile bulmaya çalışır. Agnostik sözcüğünü ilk olarak İngiliz biyolog Thomas Henry Huxley 1869 yılında kullanmıştır. Buna rağmen daha erken düşünür ve yazarların da bu düşünceye sahip olduğu bilinir. Örneğin Eski Yunan düşünür Protagoras da agnostik olarak anılır.

Ocak 2016

Siran Camgöz, bir soruya yanıt verdi.

Teizm, deizm, panteizm, agnostisizm, ateizm nedir?

Deizm, mantık ve akıl yolu ile ulaşma ilkesini savunan bu sebep ile vahiy ile gelen dinleri reddedip tek Tanrıya inanmaktır; ancak Deistler Tanrının evren üzerinde hakimiyetinin olduğuna inanmazlar
Teizm, tek ve çok Tanrıya ve Tanrının evren üzerinde hakimiyeti olduğuna inanmaktır.
Panteizm, evrenin kendisinin Tanrı olduğuna inanır ve her şeyin Tanrıya döneceğini söyler
Agnostisizm, bilinmezciliktir. Yanii Tanrının varlığı veya yokluğu bilinemez
Ateiz, Tanrıya inanmamaktır. Tanrıyı reddeder.
Ocak 2015

Abdullah Gürel, bir soruya yanıt verdi.

Varoluş hakkında ne düşünüyorsunuz?

Nasıl olduğu tam olarak bilinmeyen akıl sınırlarını aşan bir durum ama var olan bir durum
Ocak 2015

Fazlı Özdemir, bir soruya yanıt verdi.

Varoluş hakkında ne düşünüyorsunuz?

Vardır. Ancak, kimi ne kadar ilgilendirir kısmı göreceli. Bir felsefeci, bilimadamı veya araştırmacı için en büyük haz sorunun cevabına biraz daha yaklaşmak olabilir. Çünkü soruyu merak etmeleri, onların bu amaca yönelmelerine neden olmuştur. Bir konser sonrasında şarkıcının biri, Tv programı arasında dikkat çekmek isteyen birisi veya mezuniyet konuşması yapan bir rektör... İçin bu soru önemsizdir, bu konuda konuşmaları da anlamsız.
Benim için ise bir kaç teoriden ibaret, hoş bir sohbet.
Ocak 2015

Serhat Ergüven, bir soruya yanıt verdi.

Varoluş hakkında ne düşünüyorsunuz?

İlber hocanın dediği gibi "bilmemekte mutluluktur" :).... .
Ağustos 2013

Turan Söylemez, bir soruya yanıt verdi.

Teizm, deizm, panteizm, agnostisizm, ateizm nedir?

Teizm, Tanrı'nın varlığına inanmaktır. Çok Tanrılı veya tek Tanrılı olsa bile bir Tanrı'nın varlığının olduğunu savunmaktır. Deizm ise teizmden farklı olarak sadece bir yaratanın olduğunu kabul eder. Buna göre evreni yaratan biri vardır fakat bu varlık yaşama ve evrene müdahale etmez. Teizmde peygamber ve mucize inanışı varken, deizmde bu inanış yoktur.

Panteizm'e göre evrenin kendisi Tanrı'dır. Tanrı, tüm varlıklarla bütünleşiktir. Tasavvufta da vahdet-i vücut anlayışıyla örtüşür. Agnostisizm, Tanrı'nın varlığının insan tarafından bilinemeyeceğini savunur. Buna göre insan Tanrı vardır ya da yoktur diyemez. Bu bilinmez bir şeydir. Ateizm ise bunlardan farklı olarak tamamen yaratıcı ve Tanrı'yı reddeden anlayıştır.
Ağustos 2013

Gizli Kullanıcı,  yeni bir soru sordu.

Ocak 2013

Mehmet Volkan Balbay, bir soruya yanıt verdi.

Varoluş hakkında ne düşünüyorsunuz?

Soruya "insan" odaklı cevap vereceksek eğer varoluşun fazlasıyla "eksik" ve "gereksiz" olduğunu ve bu halinden dolayı "yokluğun" huzur kaynağı olduğunu düşünüyorum.
Mart 2012

Mehmet Hilmi Tutumlu, bir soruya yanıt verdi.

Negatif ateizm ile Agnostisizm arasındaki fark nedir?

Negatif ateizm tanrının mantıksal açıdan olması gerektiğini düşünür fakat tanrının varlığı fikrine kanıt bulamaz.Agnostik ise tanrının varlığını yokluğunu sorgulamaz bile. İçinde sorgulama olduğu için negatif ateizm yalnızca iki durum karşılaştırıldığında daha akıllıca geliyor bana.

11 kişi

Konunun Takipçileri

Alt Konu Başlıkları

Henüz bu konu başlığı ile ilgili konular bulunmuyor.