Bilmek istediğin her şeye ulaş

Akım

Elektrik

Elektrikte ve manyetizmada karşımıza çıkan akım

Ocak 2014

Şaman @chamacon

Alternatif akım diyotlar kullanılarak nasıl düz akıma çevrilir?

Bunun için öncelikle diyot işlevini bilmemiz gerekiyor. İdeal olarak açıklayacak olursak diyot tek yönlü akım geçiren bir devre elemanıdır.

Elektronik
Şekil 1. Diyot gösterimi

Anottan(+) katota(-) doğru akım geçirme yönü vardır (Şekil 1) ve ters yönde akım geçirmez. Basit örnek olarak metro çıkışlarında tek yönlü çalışan turnikeleri örnek verebiliriz.

Alternatif akımı, düz akıma çevirmek için diyot köprüsü adını verdiğimiz 4 adet diyottan oluşan devre kullanılır.

Elektronik
Şekil 2. Diyot köprüsü devresi

Şekil 2'de gösterildiği gibi alternatif akımın A ve B uçları dikkate alındığı zaman, iki uç fazı 180 derece kaymış iki sinüs sinyali olarak düşünülebilir. Bu demek oluyor ki, bir periyodun yarısında A > B ve diğer yarısında B > A.

Elektronik
Şekil 3. Alternatif akım grafiği

Şekil 3'te gösterilen alternatif kaynak grafiğinin,
1. Kısmı analiz edecek olursak;
1. Diyot iletimde, 2. Kapalı, 3. Kapalı, 4. İletimde olduğunu, 1. Diyotun akımı ilettiğini ve 4. Diyotun referans düğümünden B terminaline doğru iletimde olduğunu görürüz.

2. Kısımda ise;
1. Diyot kapalı, 2. İletimde, 3. İletimde ve 4. Nün kapalı olduğunu, 2. Diyorun yüke akım ilettiğini ve bu sefer 3. Diyotun referans bağlantısını yaptığını görürüz.

Bu işlem sonucunda Şekil 4'te gösterilen grafik elde edilir.
Elektronik
Şekil 4. Doğrultulmuş akım grafiği

Bu grafiği düz akıma çevirmek için Şekil 2'de C ile gösterilen kondansatör kullanılır. Öyle ki, Şekil 5'te kırmızı ile gösterilen sinyal gibi her adımda biraz daha yükselerek, yeterli zaman sonunda istenilen doğru akım değerine ulaşır.

Elektronik
Şekil 5. Kondansatör çıkış grafiği

Diyot köprüsünü 4 tane diyotu Şekil 2'deki gibi bağlayarak oluşturabilirsiniz, veya hazır devre elemanı olarak satılan diyot köprüleri de mevcuttur.
Nisan 2013

Enis Özgen @Enisozgen

Kaçak akım koruma rölesi nedir? Nasıl çalışır?

Kaçak akım koruma rölesini bilmek için ilk olarak kaçak akım ve topraklama hakkında bilgi sahibi olmak gerekir.
Kaçak Akım Nedir?
Her hangi bir hata veya arıza sonucu normal şartlarda toprağa temas etmemesi gereken akımın toprağa akması sonucu oluşan kaçağa kaçak akım denmektedir. Bu kaçak yangın gibi felaketlere yol açabilir.

Topraklama Nedir?
Topraklama işlemini kısaca açıklayacak olursam, cihazlarda oluşabilecek her hangi bir elektrik kaçağına karşı insanları ve cihazları korumak için direnci az olan toprağa oluşan kaçak akımın aktarılması işlemine topraklama denmektedir.

Kaçak Akım Rölesi Nedir?
Kaçak akım rölesi, kullanılan daire, dükkan, fabrika gibi yerlerin elektrik tesisatlarında herhangi bir sebepten ötürü bir kaçak oluştuğunda yerleşim birimini yangından, insanları ise olası çarpılmadan veya ölümden kurtarmak için kullanılan sigorta tipi bir röledir.

Elektrik

Tek ve üç fazlı kaçak akım rölesi ve iç bağlantı şeması

Kaçak Akım Rölesi Nasıl Çalışır?
Faz ve nötr arasındaki farkı hesaplayarak arasındaki fark rölenin etiketinde gösterilen değeri aştığında sigortayı attırarak elektriği keser. Kaçak akım rölesi çalışma mantığı kısaca böyledir. Dünya standartlarına göre kaçak akımlar 30ma ve 300ma olarak üretilmektedir. Yani eğer kaçak akım rölesi 30ma ise faz ve nötr arasındaki akım farkı 30ma'i aştığında röle atacaktır.

Alıntı adresi ile daha ayrıntılı bilgiye ulaşabilirsin.
teknokoliker.com/2012/09/kacak-akim-role...
Şubat 2013

Halil Ertekin @halilertekin

Psikanalizm nedir ?

Psikanaliz kavramı hakkındaki bilgim doğrultusunda; ruhsallığın değişik boyut, süreç ve katmanlarını inceleyen bir bilim dalı; ruhsal soru, sorun, arayış ve bozukluklar konusunda etkili bir tedavi tekniğidir. Sigmund Freud 1890’lardan 1939’daki ölümüne kadar psikanaliz üzerinde kuramsal ve teknik çalışmalarını sürdürmüştür. Bu süre boyunca psikanaliz bilimi sürekli bir evrim ve gelişme kaydetmiştir. Psikanalist ve onun analizinden geçen kişi (analizan) haftada en az üç kez olmak üzere seans gerçekleştirirler. Seanslarda analizan divanda uzanır. Psikanalist onun görüş açısının dışında bir yerde oturur. 45 dakika süren seanslarda analizanın tüm zihninden geçenleri, bir sınırlama, sansürleme ve gizleme olmadan “serbest çağrışım” şeklinde anlatması beklenir. Bu çağrışımlar psikanalitik çalışmanın malzemesidirler. Psikanalist ve analizanı bu çağrışımlarda ortaya çıkanlar üzerine beraberce çalışırlar. Bu etkinlik en genel anlamıyla bir yorumlama çalışmasıdır. Bu değişimle insan sınırsız hayallerinin, dünya ile ilişkisindeki kaçak-göçekliğinin, bahanelerinin ve kendini kandırmalarının onu mahkum ettiği mahrumiyetlerden kurtulup, kendi imkânları ve gücü ile gerçekçi doyum ve başarılara ulaşır. Kendisi de kişisel analizden geçmiş ve gerekli eğitimi almış kişiler psikanaliz yapabilir.
Aralık 2012

Evnzll @zelal

Kübizm nedir? Kübizm sanatçıları kimlerdir?

Kübizm 1907 yılında Fransa'da resim sanatında ortaya çıkmış olan bir öncü akımdır. Bu tarzı yaratanlar öncelikle Pablo Picasso ve Georges Braque'dir. Diğer temsilcileri Juan Gris, Fernand Leger, Marcel Duchamp ve Robert Dealunay'dir. Erken kübizmin öncülüğünde analitik ve sentetik kübizm doğmuştur. Kübizm kendisinden önce Fransa'da Henri Matisse'in yarattığı Fovizm akımını sonlandırmıştır.
Akım
Okuyan Kadın, Henri Matisse

Akım
İspanyol iç savaşının resmedildiği Guernica, Pablo Picasso

Akım
Gitar ve Klarinet, Juan Gris

Bu akım sonraları heykel ve mimariye de yansımıştır.

Akım

Kadın Kafası, Pablo Picasso

Akım
Kübist Yapı, Montreal

Akım
Kübist Ev, Prag


Kübizme kadar olan şekil ve içeriğin birbirine uygunluğu prensibi kübizmle yıkılmış, içerik önemini yitirirken şekil önemini arttırmış hatta şekil, içeriğin kendisi haline gelmiştir.


Bunun anlamını açıklayan bir de şöyle hikaye vardır Picasso hakkında: Resmi bulamadım, belki de eski bir şehir efsanesidir ama konuyu açıklıyor. Picasso'nun sergisine adamın biri gelmiş ve Balık isimli tablonun önünde duruyormuş, tesadüf üstat yanından geçerken sormuş adam; üstadım bunun neresi balık diye. Üstat yanıtlamış; "O balık değil, tablo... . "
Nisan 2012

İnsan @insan

Mart 2012

Aykut Kardaş @unknow

Isısal gürültü ne anlama gelir?

Elektronların ısı nedeniyle yaşlanmaları sonucu elektronik bir bileşende oluşan istenmeyen akımdır.
Ağustos 2011

B. Arslan @matrax

Elektrik akımı hangi yönden hangi yöne akar?

Bu sorunun doğru şekli şu olmalıydı "elektrik akım yönü nasıl belirlenir? Alternatif ve doğru gerilimde bu nasıl olur?" olmalıydı. Bu sorunun cevabını açıklamak elektriğin temel kurallarından olan magnetik alan kuramlarını çok iyi bilmeyi aynı zamanda elektron akış tekniği hakkında bilgi sahibi olmayı gerektirir. Öncelikle alternatif elektrik akımı iki polar yön içerir. Artı ve eksi alternans denilen yönler. Bu yönler aynı zamanda frekans bileşenine bağlıdır. Doğru gerilimde frekans bileşeni yoktur. Yani frekans sıfırdır. Doğru gerilimde de artı ve eksi polarlar mevcuttur ama oluşan gerilimin yönsel anlamda değişimi söz konusu değildir. Doğru gerilim isminide buradan alır. Malzeme kimyası da burada devreye girer, çünkü üzerinden elektrik akımı akıtmayı düşündüğünüz her malzeme temel yapı taşı olan atomlara ve bunu oluşturan elektron hareketlenmesine göre iyi iletken veya yalıtkan malzeme ismini alır.

Bakır bilinen en iyi iletkenlerden biridir. Aslında kaybın en az olduğu en mükemmel iletken altındır. Ne var ki çok pahalı olmasından dolayı altın iletken tel yerine daha ucuz olan bakır ve alüminyum iletkenleri kullanılır. Akım olayı endüklenen bir gerilim sonucuna göre oluşturacağınız magnetik akı ve bu akının oluşturacağı bir sonuçtur. Magnetik akı elektron hareketleri sonucunda oluşur buda bir magnetik kuvvet meydana getirir. Bu akış yönünü en basit ve en iyi açıklayan sağ el kuralıdır. Bunu incelersen ne demek istediğimi daha kolay anlayacağını umuyorum. Artı ve eksi elektron konusuna gelince elektronlar artı kutuptan eksi kutba doğru akışkanlık gösterir. Mıknatıs örneği gibi aynı kutuplar birbirini iter zıt kutuplar birbirini çeker. Eksi elektronlar durağan halde bekleyen bir yapı gibi düşünülürse artı elektronları da hareketli yapı olarak göz önüne alırsan, bir tetiklenme anında yani magnetik bir akı oluşturmada akım olayı meydana gelir. Frekans kavramı da artı ve eksi alternansı oluşturur.

Doğru gerilimde iletim sağlanacak malzemede bu kutuplaşma sadece artı ve eksi elektronlara göre olur frekans bileşeni yoktur. O yüzden D.C devreler artı ve eksi D.C gerilim olarak adlandırılır. Umarım yardımcı olmuşumdur....

9 kişi

Konunun Takipçileri

Alt Konu Başlıkları

Henüz bu konu başlığı ile ilgili konular bulunmuyor.