Bilmek istediğin her şeye ulaş

Anarşizm

Felsefe

Anarşizm, (Antik Yunanca'da an "-sız, olumsuzluk eki" ve archos "yönetici" sözcüklerinden türetilmiştir, yöneticisiz anlamına gelir) toplumsal otoritenin, tahakkümün, erkin ve hiyerarşinin tüm biçimlerini bertaraf etmeyi savunan çeşitli politik felsefeleri ve toplumsal hareketleri tanımlayan sosyal bir terimdir. Anarşizm, her koşulda her türlü otoriteyi reddetmektir. Bu hareketler genellikle, merkezi politik yapılar, üretim araçlarının özel mülkiyeti ve ekonomik kurumlar yerine toplumsal ilişkilere dayanan gönüllü etkileşim ve özyönetimi savunur, özgürlük ve otonomi ile karakterize edilen bir toplumu arzular. Bu felsefeler, anarşi terimiyle özgür bireylerin gönüllü etkileşimine dayanan bir toplumu, bireylerin ve toplulukların alınan kararlardan etkilendikleri ölçüde söz sahibi olması düşüncesini ifade eder. Zorlayıcı kurumlara ve toplumsal bazlı hiyerarşilere karşı olmak anarşizmin asli ilkelerindendir ve ayrıca anarşizm gönüllülüğe dayanan bir toplumun nasıl işleyeceği konusunda olumlu bir görüşü ifade eder. Anarşist felsefeler arasında hatrı sayılır bir çeşitlilik vardır. Şiddetin anarşizmdeki yeri, ne tür bir ekonomik sistemin olması gerektiği, çevre ve endüstriyalizm hakkında sorular ve diğer hareketlerde anarşistlerin rolleri gibi farklı alanlarda çeşitli görüşler bulunmaktadır. Anarşist akımlar bu nedenlerle birbirlerinden çok farklı ve hatta karşı olabilirler. Örneğin anarşist komünizmin yanı sıra Hıristiyan anarşizmi gibi anarşist akımlar da mevcuttur.

Kasım 2014

Düşünce Hırsızı, bir soruya yanıt verdi.

Ölüm SOSYALİST, intihar ANARŞİST midir?

Çok ilginç bir soru olmuş. Bana kalırsa ne ölüm sosyalisttir ne de intihar, anarşist. İsmi lazım gelmez malumatınız birinin ifadelerinden çıkışla, intihar zaten ve de bilhassa gelişme sürecine elini/kolunu kaptırmış toplumlarda ortaya çıkan pek çok neticeden biridir ki aynı zamanda sistemin de 'neredeyse' ayrılmaz bir parçasıdır. Öte yandan buna kısımsal bazda benzer bir başka soruda dillendirdiğim üzere intihar da sonucu ölüme gidebilecek olan eylemlerden biridir. Bu noktada eğer intihara anarşist dersek ve bu intihar başarılı olursa, bu noktada anarşizmden sosyalizm mi doğmuş olacak? Say ki öyle oluverdi. Kabuğu yumuşak diye içi zararsız görünüyorsa bu da kendi kendimizi aldatmamızla sonuçlanmayacak mı?

Bakınız başkaldırı edasında kendi diktasını korumaya çalışan bir hükümet ayarında bakarsak intihara (bu durumda anarşist hal ve tavırlara), "Kadere isyan, ille de ölüm" naraları mı atılacak şimdi bu noktadan çıkışla? Savaştan barış mı doğurulacak yoksa? Ya da belki de kim bilir, gülün dikeni batarsa damara, belki de gülün dnası ulaşır benliğimizin küf tutmuş karanlık taraflarına? ...

İntiharı anarşist olarak düşündürten düşünceler silsilesinin de ötesine bakıldığında aslında intihar pragmatisttir. Çünkü tıpkı zorbalıkla mücadele edip özgürlüğü yakalama isteğinin pek çok farklı mücadele yolu gibi anarşizmi doğurması, anarşizm de kendi fikir tohumları nezdinde diğer pek çok fikir akımı gibi pragmatizmi besleyip büyütür kendi içinde. İntihar etmekte olan kişi için o an intihar, tek faydalı yoldur, fayda sağlayacak tek yoldur. Ancak bir düşünelim; intihar etmekte olanın varmak istediği son ölümse, bu noktada anarşistin varmak istediği son da sosyalizm midir yani? Hiç sanmam; çünkü anarşist doğası gereği kendinden başkasını kabul edemez. Özgürdür anarşist. Bağlılığı da bu hesaptan yalnızca kendine, kendi özgürlüğünedir; dolayısıyla özgürlüğedir. Ancak sosyalist öyle midir? Sosyalist özgürlüğe değil, tarafsızlığa bağlıdır, bağlı olmalıdır. Çünkü tarafsızlık (ve elbette mecburen bulunulan topluma müdahil olma) gereğinden bakış açısını koruyabilmelidir sosyalist. Sosyalizm ise anarşiste hiç uymayan bir sondur aslında. Çünkü yönetim ne denli kucaklayıcı olursa olsun, tüm insanların zihnî yapısı aynı yoldan aynı sonuca çıkmadığı sürece her türlü yönetime dönemine göre isyan eden de olacaktır, destek veren de.

Ancak intihar öyle midir? Peki ya ölüm nedir? Ölüm kaçınılmaz olandır. Ancak belli bir fikir akımının bir toplum için kaçınılmaz olduğunu söylemek pek de olası değildir. Günümüz küreselliğinde dahi teknolojiden bi'haber yaşayan ve adeta ilkel çağı anımsatan kabile toplumlarının varlığı buna büyük örnektir. Dolayısıyla ölümü, kaçınılmaz olmaktan oldukça uzak olan fikir akımları içinde herhangi biriyle eş tutmak hatadan başka bir şey değildir. Peki ya intihar? İntihar herkesin kendi penceresinden farklı bir sebeple güdümlense de sonuç olarak bir seçimdir. Bir seçimin temelinde ise kaçınılmaz olarak fayda vardır. Esasen faydanın da ötesine giderdim de kendimi çok açık etmeyeyim şimdi. :) O bakımdan özetle; intihar pragmatist, ölüm ise en özet tabiriyle sondur.
Temmuz 2014

Şaman  yeni bir  gönderide  bulundu.

Çok komikler yahu... Geziciler seramiklerle başladılar. Ardından Marmaray'ı sabote ettiler. Zaten musluklar kuraklık olsun diye sürekli açık. Arada bir hep beraber aynı anda çay demliyorlar ve tufan şeklinde yağmurlar yağıyor. Şimdi de hızlı treni sabote etmişler... Hmm arada "Soma faciasının faturası acaba neden gezicilere çıkartılmaya çalışılmad?"ıyı da düşünüyorum... Gerçi ondan da Avrupa'nın 1800'lü senelerini örnek gösterip biraz da halkı döverek kurtulmuş, güçlenerek çıkmıştı başbaş. Aaaaa bir de türbanlı bacıyı döven deri pantalonlu, deri eldivenli, üstü çıplak geziciler vardı. Camide bir yandan kafa çekip bir yandan grup seks yapanları da unutmamalı tabiiiiiiii :)

Hızlı trende beklenen açıklama: 'Geziciler kolu çekti' | soL Haber Portalı

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın da içinde bulunduğu Yüksek Hızlı Tren (YHT) Kocaeli girişinde arıza yaptı. Seyir teli (Katener) koptuğu için arızalanan tren arıza nedeniyle bir süre durduktan sonra yeniden hareket etti.
Temmuz 2014

Ayhan Şimşek  yeni bir  gönderide  bulundu.

Marinaleda Köyü

1465

Bu bir oluşum değil, bir yer, 2.700 nüfuslu bir kasaba. Ama bu kasaba öyle alelade bir yer değil, belki de dünyadaki tek “komünist kasaba”. İnsanların ev sahibi olmak için bankaların boyunduruğu altına girdiği bir dönemde, herkesi bir ev sahibi yapan bu yerleşim, ister istemez adından söz ettiriyor. Evet herkesin bir evi var burada, daha da ötesi herkesin bir işi de var. Hatta yaşadıkları merkezi yerlerde işsiz kalıp da buraya yerleşen insanlar da yöre halkı tarafından oluşturulan kooperatifte çalışıyor.
Marinaleda halkı için bu rahatlığa erişmek kolay olmamış. Halk 80’li yıllarda Madrid’de yaşayan bir aristokratın topraklarında gündelikçi olarak çalışıyormuş. Bunun kölelikten bir farkı olmadığını fark eden halk -şu anda da belediye başkanı olan- Sanchez Gordillo önderliğinde ayaklanmış ve hiçbir baskıya, tutuklanmaya, polis saldırısına boyun eğmeyerek amacına ulaşmış.
Andalucia (Endülüs) Hükümeti 1991 yılında toprakları kamulaştırmış ve köylülerin kurduğu kooperatife devretmiş. O gün bu gündür Marinaleda’da özel mülkiyet yok, topraklar kamu malı, tüm kararlar halkın katılımıyla alınıyor. Tarlada çalışan herkese 6 saat karşılığı 47 avro ödeniyor. Meclise seçilenler de buna dahil… Ve en önemlisi polis yok.
Bilindik ve sonucu belli kapitalist uygulamalarla krizi “aşmaya” çalışan devletlerin, hükümetlerin karşısında bas bas bağırıyor Marinaleda: “Kapitalist ekonomi her daim krizlere gebedir ve piyasa ekonomisi reformlarıyla krizden kurtulmak mümkün değil. Başka bir ekonomi mümkün! ” (Dili sorun etmeyenler için aşağıda ki videoda güzel bir şeyler mevcut.)
Mart 2014

Serthan Yüce  yeni bir  gönderide  bulundu.

Anarşizm

Anarşizm'in kelime anlamı kaos dur. Anarşistler bütün otoritelere karşıdırlar. Sınırlara, askerlere, başkanlara kısacası devlet kavramıyla ilişkilendirilen bütün şeylere karşıdırlar. Ben de bir Anarşistim! Size soruyorum, aranızda savaş isteyen var mıdır? Insanların ölmesini isteyen var mıdır? Bebeklerin ve çocukların vahşice öldürülmelerini isteyen var mıdır? ... Yoktur! Yok, yok ama yukarıda saydığım şeylerin sebebinin sen olduğunu biliyor musun? Savaşlar devletler arasında gerçekleşir. Çeşitli sebeplerden dolayı savaşırlar. Peki size sorarım, devlet olmasaydı savaş olur muydu? Elbette olurdu. Insanlar arasında kargaşa çıkardı ve birbirlerini öldürmeye başlarlardı. Ama bu mutlaka bir şekilde çözülürdü. Eğer çözülmez ise savaşan iki tarafıda tek tek idam edilirdi. Barış için öldüreceksin... Vatandaşlar devleti oluşturur. Savaşların temel sebebi siz vatandaşlarsınız. Devlet olmazsa adalet nasıl olacak gibi bir soru içinizden geçerse, hamurabi kanunlarını araştırın derim.
Aralık 2013

Ayhan Şimşek, bir soruya yanıt verdi.

Ağustos 2013

Alper Altuğ, bir soruya yanıt verdi.

Günümüzde anarşizm mümkün müdür?

İlk doğal afette yok olur giderler, organize olup birlikte olmaları gereken noktalar var hayat denilen savaşta.
Haziran 2013

Gürkan Çakıcı, bir soruya yanıt verdi.

Günümüzde anarşizm mümkün müdür?

Anarşizm, toplumsal otoritenin, tahakkümün, erkin ve hiyerarşinin tüm biçimlerini bertaraf etmeyi savunan çeşitli politik felsefeleri ve toplumsal hareketleri tanımlayan sosyal bir terimdir. Anarşizm, her koşulda her türlü otoriteyi reddetmektir. Anarşist düzende devlet yoktur. Dolayısıyla insanlar herhangi bir devlet yükümlülüğü taşımamakta ve özgür olmaktadırlar. Burada insanlar kendileri kadar çalışırlar ve o oranda emek tüketip üretime katkı sağlarlar. Vergi gibi bir yükümlülükleri olmadığı için fazla çalışma da gerekli olmayacaktır. İnsanlar, herhangi bir hak ve özgürlük kısıtlamasına da bağlı kalmayacaklarından dolayı kesinlikle daha mutlu olacaklardır. Ancak bu felsefenin en önemli eksiği, güvenliktir. Burada kişnin güvenliğini sağlayan bir kurum olmadığından, insanlar güvenliklerini ve dolayısıyla da adaletlerini kendileri sağlamaktadırlar. Aslında bu çok zor değildir ancak günümüzde neredeyse imkansıza yakındır. Bunun kanaatimce iki büyük nedeni vardır. Bunlardan ilki nüfustur. O kadar çok insan vardır ki , her insanın bu sisteme uyacağını da doğal ahlaka kendini teslim edeceğini garanti edemeyiz. Dolayısıyla da toplumda kaos egemen olabilir. İkinci büyük neden ise ateşli silahlardır. Kişilerin kendi adaletini sağlama ve güvenlik gereksinimlerinin varlığı, bunların çoğunluğunun ateşli silahlar ile sağlanabileceği gerçeğini ortaya çıkarır ve insanların yaşama hakkı da tehlikeye girer. Bu sebeple günümüzde anarşist bir yapı organize olmuş toplumlarda mümkün değildir. Ancak ilkel kabileler böyle bir sistemi sürdürebilir günümüzde.
Haziran 2013

Gizli Kullanıcı,  yeni bir soru sordu.

Ekim 2012

Hakan, bir soruya yanıt verdi.

Anarşizm nedir, neyi amaçlar? Bu düşüncenin öncüleri ve temsilcileri kimlerdir?

Anarşi , anarşiyi tarif edenler dahil olmak üzere bu yorum dahil bireyleri toplumsal bi potada eritmeye hedefleyen yöntemlerin toptan reddi dir. Din, ahlâk, sorumluluklar bireyin kendi doğruları içinde doğrudur. Bir baska anarşik birey icin doğru olması gerekmez.
Mayıs 2012

Penelope, bir soruya yanıt verdi.

Anarşizm nedir, neyi amaçlar? Bu düşüncenin öncüleri ve temsilcileri kimlerdir?

Anarşizmin kelime anlamı Eski Yunanca'da an "-sız, olumsuzluk eki" ve achos "yönetici" den gelir. Anarşizme göre bir toplumsal düzen, düzenleyici bir iktidar veya kurum olmamalıdır. Sadece hükûmet değil, her türlü örgüt, politik, ekonomik veya toplumsal hiyerarşi olmamalı ve yıkılmalıdır.

Anarşizm her koşulda, her türlü otoriteyi reddeder ve yıkmayı amaçlar. Bu yıkıcı niteliği dolayısıyla en tehlikeli felsefi akım olarak da değerlendirilir insanlarca..

Bu akımın kurucusu ve kendini anarşist olarak tanımlayan ilk kişi Proudhon'dur. En önemli diğer temsilcileri ise; Stirner, M. Bakunin, Kroptkin'dir.

*Proudhon anarşizmi bilinçli bir kitle hareketi yapmaya teşebbüs etmiş; "mülkiyet hırsızlıktır" düsturunu ortaya koymuştur. Proudhon'a göre baskıcı kurumların kaldırılması insanları mutlu edecektir.
**Stirner; Bireyin kendisi dışında hiçbir şeye ve hiç kimseye karşı sorı,umluluk altında olmadığını savunur. Ayrıca "iyinin de kötünün de benim için hiçbir anlamı yoktur." der. Ona göre insan eylemlerini haklı çıkaran şey, yalnızca beninin gücüdür.

Ek olarak; egoizm ve bireysel iradenin gücünü metheden ve onu "sürü-benzeri" gereklilikleri olan bağımlılıklardan kurtarmayı gözeten Nietzsche'nin anarşist çizgide yer alan bir filozof olduğu da söylenebilir.

23 kişi

Konunun Takipçileri

Alt Konu Başlıkları

Henüz bu konu başlığı ile ilgili konular bulunmuyor.